befut ige 5a1

1. tn ’〈ember v. állat〉 zárt(abb) v. belső helyre, ill. bent levő személyhez futva bemegy, bejön’ ❖ Bé-futok én-is [a konyhába] (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 193) | ha az anyánk verni akart, a nagy szabóasztal megé befuthattunk (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 62) | befutottam a nagyságos mamához, s elmondtam mindent (1863 Szigligeti Ede 8446014, 7) | kis kutya béfut a szekér alá s gyáván vonít a tarka népsürűre (1909 Babits Mihály C0695, 36) | Kiskatona fut be a házba – egy tank tüze elől menekül –, adjanak valami civil ruhát! (1984 Szántó Piroska 2025064, 73).

1a. (sietve) megérkezik vhova vki’ ❖ [A kávéházba] elsőnek, már persze Vajkai után, a kis Langer fut be (1936 Nagy Lajos 9472003, 91) | A tolvajok persze rögtön leléptek – aztán mikor befutottak a rendőrök, csak körülnéztek, és egyből engem szúrtak ki (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 351).

2. tn ’〈közlekedési eszköz(ön vki, ill. vmely szállított tárgy)〉 megérkezik vhova’ ❖ Utóljára sok bajoskodás után be futottunk tsak ugyan az Alexandriai kiköt helybe (1817 Szájas Péter történetei ford. C3799, 100) | Midőn a „Somogy” mozdony először befutott Kaposvárra, […] lakomát adott a székváros közönsége a városházában (1872 Roboz István 8394005, 25) | egy autó jön. […] Most futott be a parkba (1921 Molnár Ferenc² 9453006, 149) | Erre az időre már befutottak a csehszlovák könnyűfegyverek és a szovjet páncélosok is (1991 Fischer Ferenc CD17).

2a. ’〈folyóvíz〉 állóvízbe v. nagyobb folyóba ömlik, ill. 〈út, utca〉 nagyobb tér(ség)be vezet; beletorkollik’ ❖ [a patak] folyóvá, majd folyammá erősödik, amíg elér útja végére, amíg befut az óceánba (1911 Bán Ferenc CD10) | [Mezőberényben a három templom] olyan elhelyezkedésű, mintha egy-egy falu központjában építették volna: mindegyiket kis tér veszi körül, s fontos közlekedési utak ide futnak be (2000 Magyar néprajz CD47).

2b. ’〈hosszúkás építmény v. képződmény〉 vmeddig, vhova v. vmik közé elnyúlik, elhúzódik’ ❖ Fekszik e vár Aradmegye közepén, kissé a Bánáthoz közelebb, a keletről befutó erdélyi Kárpátok magas szirtü vég fokán (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A rómaikori faltöredék a kápolna szentélyének hátsó fala alá fut be (1942 Bottyán Árpád CD52) | [a temető] a lejtős hegyoldalon a városka végső nyúlványaként, ferde ékalakban futott be a hegy alá (1961 Füst Milán 9161044, 60).

3. tn ’〈küldemény, információ, pénzösszeg stb.〉 eljut, megérkezik a rendeltetési helyére’ ❖ [az esti prognózisok] az esetleg be nem futott reggeli adatokat bizonyos mértékben pótolják (1928 Budapesti Hírlap jún. 1. C4716, 4) | Most már befutnak a szigetországból a végzetes napok hirlapjai, s befut néhány magánlevél is, s most már némileg fogalmat alkothatunk magunknak Anglia első háborus napjairól (1939 Független Újság 2126001, 3) | A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Múzeum utcai titkárságára naponta százával futnak be a telefonhívások (1956 Népszava máj. 31. C4821, 3) | Egyelőre igen gyengén folydogál a pénz, szeptember 30-ig körülbelül 300 millió forint futott be a számlára (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. tn (Sp v. Lov is, átv is) ’〈versenyző ()〉 vhányadikként teljesíti a távot, célba ér’ ❖ [a többi ló közül] legjobban tetszenek Bojtár, mely a multkor Bachus után jó második volt, Friponne, mely egy izben a negyedik helyre futott be (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4) | Hadd fusson be egyszer a Mamzellka elsőnek (1913 Krúdy Gyula CD54) | a szocialista jelölt hatszorosára növelte szavazatainak számát, és másodiknak futott be (1958 Népszabadság szept. 6. C1499, 7) | az eddig valóban szerényen szereplő Jordan csapat versenyzői másodiknak és harmadiknak futottak be (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈vmely versengésben〉 győz(tesként vhova bejut)’ ❖ melyik lóra tettek a film hősei, melyik lónak kell befutni (1978 Szalay Károly 1144006, 147) | a báró úr csőd szélén állt, talán ezért is volt számára olyan végzetes, hogy versenylova, amelyre most már mindent feltett, nem futott be (1985 Hegedüs Géza 9233001, 100) | az alapítvány még további négy évig kapna támogatást (hátha a párt ismét befut) (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. tn ’〈személy, csoport〉 elismertté, sikeressé, népszerűvé válik’ ❖ Akinek nőre, egy ilyen nőre van pénze, az befutott (1956 Urbán Ernő 2005053, 640) | Ha egy bíró nagyon befut, ha külföldön éveken át és megállás nélkül elismerik […], akkor itthon a pályán eljuthat addig, hogy valahogy eltűrik őt (1974 Zsolt István 9808004, 202) | Jó néhány tehetséges és értékes együttes csak azért nem tud igazán befutni, mert zenéje túlságosan autonóm (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈területet, utat, távolságot ember, állat v. jármű〉(futva) bejár, végigjár’ ❖ A’ Magellantól fel találtt szoros tengertl fogva az éjszaki Pólusig, mind Szárazt mind vizet bé futottam (1790 Péczeli József ford.–Voltaire C3451, 2) | [a hajó] az Anglia és Amerika közt levő hoszu utat két hó alatt befutotta (1859 Vasárnapi Újság CD56) | lovak kellettek, amelyek fáradhatatlanul befutják a nagy távolságokat (1941 Erdei Ferenc 9126002, 132) | Napjainkban ezt az „ultramaratoni” távot az atléták 33–35 óra alatt futják be (1995 Természet Világa CD50).

6a. (rég) ’〈égitest vmely pályát〉(látszólag) végigjár’ ❖ Im! nappali kerletét már a’ nap be-futotta (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257011, 90) | Hét nap mulva a hold a föld körüli utjának egy negyed részét befutotta (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A sziderikus vagy csillag-év az az idő, melyben a Föld a Nap körüli pályáját egyszer teljesen befutja (1894 PallasLex. CD02).

6b. (rég) ’〈hegység, folyó vmely területet〉 elhelyezkedésénél fogva átszel, ill. 〈folyó vmely távolságot〉 megtesz’ ❖ [a] Garam vize Zólyom Vármegyét béfutván e’ Vármegyén is keresztl foly (1796 Vályi András C4336, 131) | a’ Taurus hegye […] egész Középásiát befutván, lapályain voltak a’ legvirágzóbb népek (1845 Palkovics Antal 8350004, 123) | [a Turóc folyó Turóc megyének] majdnem a kellő közepén 74 kilométer hosszú pályát fut be kanyargós, elég sebes folyással (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

6c. ’〈sikeres életpályát v. annak egy szakaszát〉 megtesz, végigél vki’ ❖ az egyszerű tüzérhadnagy óriásibb pályát fut be, mint az előkelő római patriczius (1906 Vértesy Jenő CD55) | A család első jelentős személyisége Széchényi György esztergomi érsek volt. Fényes egyházi karriert futott be (1991 Toma Katalin CD17).

6d. ’〈több helyet〉 sietve, egymás után felkeres, meglátogat’ ❖ míg te Palival és Laczival tartottátok az ügyet, befutottam féltuczat kávéházat (1842 Széchenyi István C3880, 120) | önnél kapható mindaz, a miért városban tíz űzletet kell befutni (1887 Baksay Sándor C0730, 154) | [Kuvasz] jó néhány trafikot, fűszerüzletet befutott, mire sikerült fölváltania a százasait (1954 Vidor Miklós 9778002, 212).

6e. (irod) ’〈tekintet(ével) vmely területet v. szöveget〉 gyorsan, felületesen végignéz, átfut’ ❖ Fusd be szemeiddel e nagy természetet (1790 Dayka Gábor ford.–Abaelardus 7075010, 63) | [Taine úr] éles apró szeme befutja az újdonsági rovatot is, hogy meglelje azt, amit ott keres (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | tekintetem a végtelent befutja (1925 Sebes Árpád CD10).

7. ts ’〈(futó)növény vmely felületet〉 belep, beborít’ ❖ a’ Svényt vastagon befutotta a’ Komló (1794 Kármán József² 7165014, 203) | A kis szobának rácsablakát jázmin és hajnalka futotta be (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1889, 165) | [a kripta] márványköveit befutotta a lonc, meg a vadrózsa (1922 Móra Ferenc 9459009, 97) | A ház oldalát zöld repkény futotta be (1964 Lázár Ervin 9388012, 6).

7a. (irod) ’〈füst, pára stb. vmely felületet〉(terjedve) vékony rétegben bevon’ ❖ Kis szobácskája ablakából – ha jégvirág be nem futotta – a város akasztófáját láthatta (1896 Riedl Frigyes CD44) | A tükröt homály futotta be (1926 Babits Mihály C0698, 258) | Halvány ezüstfüst futja be a fákat, A téli reggel éles, zuzmarás (1935 Kosztolányi Dezső C5104, 377) | Könnyű pára futotta be az üveget (1969 Mándy Iván 9420029, 287).

7b. (irod) ’〈arcot pirosság〉 elszínez, eláraszt’ ❖ Arcát a láz pirja futotta be (1862 Szokoly Viktor C4056, 48) | A vörösség befutotta [Jimet] a haja tövéig (1949 Örkény István ford.–Conrad 9500023, 76) | A szép arcot pír futja be (1971 Illyés Gyula 9274256, 246).

8. ts (irod) ’〈(természeti) jelenség vmely területet〉 gyorsan haladva betölt, eláraszt’ ❖ A virágzó bokroknak Béfutják illatjai A szép estvét (1801 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Kleist CD01) | Künn a télnek vad viharja Futja bé a láthatárt (1840 Tompa Mihály CD01) | Sokszor tekergő kigyókként végtelen pásztákban futja be a gyeptűz a sikokat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [egy világítótorony] messzevetődő sugara befutja a széles látóhatárt (1952 Új Hang ford. 2051006, 22).

8a. (rég) ’〈szellemi jelenség, kül. hír vmely embercsoportot〉 gyorsan elterjedve foglalkoztat’ ❖ Egy villámlás egy országra ki nem üthet; egy gondolat egész világot béfutja (1804 Bessenyei György¹ C6097, 152) | A Jókai-kultusz befutja az országot (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | Az egész kis várost befutotta a különös alapítvány híre (1909 Móricz Zsigmond C3219, 28) | a világ minden zugát befutott, dicsőséges, sajátosan magyar zamatú líra (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

8b. (rég, irod) ’〈érzelem személyt, csoportot〉 eláraszt, betölt’ ❖ Az országgyülést nemzeti érzelem futotta be (1859 Abonyi Lajos C0493, 102) | a szörnyülködés már csak halk morajban harapódzott odább-odább, mígnem befutotta az egész falut (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | Keserű gúny futotta be lelkét (1887 Justh Zsigmond C2461, 51).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

befut ige 5a1
1. tárgyatlan
〈ember v. állat〉 zárt(abb) v. belső helyre, ill. bent levő személyhez futva bemegy, bejön
Bé-futok én-is [a konyhába]
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
ha az anyánk verni akart, a nagy szabóasztal megé befuthattunk
(1823 Fogarasi Sámuel)
befutottam a nagyságos mamához, s elmondtam mindent
(1863 Szigligeti Ede)
kis kutya béfut a szekér alá s gyáván vonít a tarka népsürűre
(1909 Babits Mihály)
Kiskatona fut be a házba – egy tank tüze elől menekül –, adjanak valami civil ruhát!
(1984 Szántó Piroska)
1a.
(sietve) megérkezik vhova vki
[A kávéházba] elsőnek, már persze Vajkai után, a kis Langer fut be
(1936 Nagy Lajos)
A tolvajok persze rögtön leléptek – aztán mikor befutottak a rendőrök, csak körülnéztek, és egyből engem szúrtak ki
(1989 Fel a kezekkel!)
2. tárgyatlan
〈közlekedési eszköz(ön vki, ill. vmely szállított tárgy) megérkezik vhova
Utóljára sok bajoskodás után be futottunk tsak ugyan az Alexandriai kiköt helybe
(1817 Szájas Péter történetei ford.)
Midőn a „Somogy” mozdony először befutott Kaposvárra, […] lakomát adott a székváros közönsége a városházában
(1872 Roboz István)
egy autó jön. […] Most futott be a parkba
(1921 Molnár Ferenc²)
Erre az időre már befutottak a csehszlovák könnyűfegyverek és a szovjet páncélosok is
(1991 Fischer Ferenc)
2a.
〈folyóvíz〉 állóvízbe v. nagyobb folyóba ömlik, ill. 〈út, utca〉 nagyobb tér(ség)be vezet; beletorkollik
[a patak] folyóvá, majd folyammá erősödik, amíg elér útja végére, amíg befut az óceánba
(1911 Bán Ferenc)
[Mezőberényben a három templom] olyan elhelyezkedésű, mintha egy-egy falu központjában építették volna: mindegyiket kis tér veszi körül, s fontos közlekedési utak ide futnak be
(2000 Magyar néprajz)
2b.
〈hosszúkás építmény v. képződmény〉 vmeddig, vhova v. vmik közé elnyúlik, elhúzódik
Fekszik e vár Aradmegye közepén, kissé a Bánáthoz közelebb, a keletről befutó erdélyi Kárpátok magas szirtü vég fokán
(1858 Vasárnapi Újság)
A rómaikori faltöredék a kápolna szentélyének hátsó fala alá fut be
(1942 Bottyán Árpád)
[a temető] a lejtős hegyoldalon a városka végső nyúlványaként, ferde ékalakban futott be a hegy alá
(1961 Füst Milán)
3. tárgyatlan
〈küldemény, információ, pénzösszeg stb.〉 eljut, megérkezik a rendeltetési helyére
[az esti prognózisok] az esetleg be nem futott reggeli adatokat bizonyos mértékben pótolják
(1928 Budapesti Hírlap jún. 1.)
Most már befutnak a szigetországból a végzetes napok hirlapjai, s befut néhány magánlevél is, s most már némileg fogalmat alkothatunk magunknak Anglia első háborus napjairól
(1939 Független Újság)
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Múzeum utcai titkárságára naponta százával futnak be a telefonhívások
(1956 Népszava máj. 31.)
Egyelőre igen gyengén folydogál a pénz, szeptember 30-ig körülbelül 300 millió forint futott be a számlára
(1994 Magyar Hírlap)
4. tárgyatlan (Sp v. Lov is, átv is)
〈versenyző () vhányadikként teljesíti a távot, célba ér
[a többi ló közül] legjobban tetszenek Bojtár, mely a multkor Bachus után jó második volt, Friponne, mely egy izben a negyedik helyre futott be
(1889 Pesti Hírlap)
Hadd fusson be egyszer a Mamzellka elsőnek
(1913 Krúdy Gyula)
a szocialista jelölt hatszorosára növelte szavazatainak számát, és másodiknak futott be
(1958 Népszabadság szept. 6.)
az eddig valóban szerényen szereplő Jordan csapat versenyzői másodiknak és harmadiknak futottak be
(1995 Magyar Hírlap)
4a.
〈vmely versengésben〉 győz(tesként vhova bejut)
melyik lóra tettek a film hősei, melyik lónak kell befutni
(1978 Szalay Károly)
a báró úr csőd szélén állt, talán ezért is volt számára olyan végzetes, hogy versenylova, amelyre most már mindent feltett, nem futott be
(1985 Hegedüs Géza)
az alapítvány még további négy évig kapna támogatást (hátha a párt ismét befut)
(1995 Magyar Hírlap)
5. tárgyatlan
〈személy, csoport〉 elismertté, sikeressé, népszerűvé válik
Akinek nőre, egy ilyen nőre van pénze, az befutott
(1956 Urbán Ernő)
Ha egy bíró nagyon befut, ha külföldön éveken át és megállás nélkül elismerik […], akkor itthon a pályán eljuthat addig, hogy valahogy eltűrik őt
(1974 Zsolt István)
Jó néhány tehetséges és értékes együttes csak azért nem tud igazán befutni, mert zenéje túlságosan autonóm
(1995 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈területet, utat, távolságot ember, állat v. jármű〉 (futva) bejár, végigjár
A’ Magellantól fel találtt szoros tengertl fogva az éjszaki Pólusig, mind Szárazt mind vizet bé futottam
(1790 Péczeli József ford.Voltaire)
[a hajó] az Anglia és Amerika közt levő hoszu utat két hó alatt befutotta
(1859 Vasárnapi Újság)
lovak kellettek, amelyek fáradhatatlanul befutják a nagy távolságokat
(1941 Erdei Ferenc)
Napjainkban ezt az „ultramaratoni” távot az atléták 33–35 óra alatt futják be
(1995 Természet Világa)
6a. (rég)
〈égitest vmely pályát〉 (látszólag) végigjár
Im! nappali kerletét már a’ nap be-futotta
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Hét nap mulva a hold a föld körüli utjának egy negyed részét befutotta
(1855 Vasárnapi Újság)
A sziderikus vagy csillag-év az az idő, melyben a Föld a Nap körüli pályáját egyszer teljesen befutja
(1894 PallasLex.)
6b. (rég)
〈hegység, folyó vmely területet〉 elhelyezkedésénél fogva átszel, ill. 〈folyó vmely távolságot〉 megtesz
[a] Garam vize Zólyom Vármegyét béfutván e’ Vármegyén is keresztl foly
(1796 Vályi András)
a’ Taurus hegye […] egész Középásiát befutván, lapályain voltak a’ legvirágzóbb népek
(1845 Palkovics Antal)
[a Turóc folyó Turóc megyének] majdnem a kellő közepén 74 kilométer hosszú pályát fut be kanyargós, elég sebes folyással
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
6c.
〈sikeres életpályát v. annak egy szakaszát〉 megtesz, végigél vki
az egyszerű tüzérhadnagy óriásibb pályát fut be, mint az előkelő római patriczius
(1906 Vértesy Jenő)
A család első jelentős személyisége Széchényi György esztergomi érsek volt. Fényes egyházi karriert futott be
(1991 Toma Katalin)
6d.
〈több helyet〉 sietve, egymás után felkeres, meglátogat
míg te Palival és Laczival tartottátok az ügyet, befutottam féltuczat kávéházat
(1842 Széchenyi István)
önnél kapható mindaz, a miért városban tíz űzletet kell befutni
(1887 Baksay Sándor)
[Kuvasz] jó néhány trafikot, fűszerüzletet befutott, mire sikerült fölváltania a százasait
(1954 Vidor Miklós)
6e. (irod)
〈tekintet(ével) vmely területet v. szöveget〉 gyorsan, felületesen végignéz, átfut
Fusd be szemeiddel e nagy természetet
(1790 Dayka Gábor ford.Abaelardus)
[Taine úr] éles apró szeme befutja az újdonsági rovatot is, hogy meglelje azt, amit ott keres
(1889 Mikszáth Kálmán)
tekintetem a végtelent befutja
(1925 Sebes Árpád)
7. tárgyas
(futó)növény vmely felületet〉 belep, beborít
a’ Svényt vastagon befutotta a’ Komló
(1794 Kármán József²)
A kis szobának rácsablakát jázmin és hajnalka futotta be
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
[a kripta] márványköveit befutotta a lonc, meg a vadrózsa
(1922 Móra Ferenc)
A ház oldalát zöld repkény futotta be
(1964 Lázár Ervin)
7a. (irod)
〈füst, pára stb. vmely felületet〉 (terjedve) vékony rétegben bevon
Kis szobácskája ablakából – ha jégvirág be nem futotta – a város akasztófáját láthatta
(1896 Riedl Frigyes)
A tükröt homály futotta be
(1926 Babits Mihály)
Halvány ezüstfüst futja be a fákat, A téli reggel éles, zuzmarás
(1935 Kosztolányi Dezső)
Könnyű pára futotta be az üveget
(1969 Mándy Iván)
7b. (irod)
〈arcot pirosság〉 elszínez, eláraszt
Arcát a láz pirja futotta be
(1862 Szokoly Viktor)
A vörösség befutotta [Jimet] a haja tövéig
(1949 Örkény István ford.Conrad)
A szép arcot pír futja be
(1971 Illyés Gyula)
8. tárgyas (irod)
(természeti) jelenség vmely területet〉 gyorsan haladva betölt, eláraszt
A virágzó bokroknak Béfutják illatjai A szép estvét
(1801 Csokonai Vitéz Mihály ford.Kleist)
Künn a télnek vad viharja Futja bé a láthatárt
(1840 Tompa Mihály)
Sokszor tekergő kigyókként végtelen pásztákban futja be a gyeptűz a sikokat
(1860 Vasárnapi Újság)
[egy világítótorony] messzevetődő sugara befutja a széles látóhatárt
(1952 Új Hang ford.)
8a. (rég)
〈szellemi jelenség, kül. hír vmely embercsoportot〉 gyorsan elterjedve foglalkoztat
Egy villámlás egy országra ki nem üthet; egy gondolat egész világot béfutja
(1804 Bessenyei György¹)
A Jókai-kultusz befutja az országot
(1894 Mikszáth Kálmán)
Az egész kis várost befutotta a különös alapítvány híre
(1909 Móricz Zsigmond)
a világ minden zugát befutott, dicsőséges, sajátosan magyar zamatú líra
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
8b. (rég, irod)
〈érzelem személyt, csoportot〉 eláraszt, betölt
Az országgyülést nemzeti érzelem futotta be
(1859 Abonyi Lajos)
a szörnyülködés már csak halk morajban harapódzott odább-odább, mígnem befutotta az egész falut
(1882 Mikszáth Kálmán)
Keserű gúny futotta be lelkét
(1887 Justh Zsigmond)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások