befütyül ige 1c

1. tn ’〈ember v. hajókürt〉 vminek a belsejébe v. vhol bent levő személynek füttyjelet ad’ ❖ a parazsas kazánház előtt vagyunk… vészesen befütyülünk… a kormos fütő visszasivít! (1930 Gelléri Andor Endre CD10) | [Lemmler] befütyül az egyik [állatkerti] ketrecbe, megrázza a rácsot (1969 Mándy Iván 9420037, 544) | Mire szerszámhangokból ítélni tud a tanuló ember, elmegy a Dunával ötszáz gőzhajó, befütyül hozzánk ezerszer (1974 Tóth Béla² 2049010, 13).

1a. ’〈szél〉(keskeny) résbe, nyílásba, ill. azon keresztül vminek a belsejébe befújva éles, sivító hangot ad’ ❖ Kitörött ablakán kényelmesen fütyül be az őszi szél (1867 Tolnai Lajos C4213, 185) | [a förgeteg] élesen fütyült be a hasítékon (1900 Lőrinczy György C2937, 147) | [az őszi szél] kéményekbe befütyül (1933 Mécs László 9432017, 17) | Paplanom fázón fejemre borítom, befütyül házunk oldalán a szél (1944 Kerényi Grácia 9324036, 49) | Az ablakainkat már tökéletesen belőtték, az eddig ép udvari szoba is lakhatatlan már, malterdarabok hullanak, az eső becsap, s befütyül a szél (1984 Szántó Piroska 2025064, 75).

2. ts (rég, ritk)(hatóságnál v. felettes személynél) titokban bejelent, besúg vkiről vmit, amivel árt(hat) az illetőnek’ ❖ Olyan ispion ez, a ki csak az urakra árulkodik, nem a szegény emberekre. Mikor az urak lopnak, meg rabolnak, azt fütyüli be (1879 Jókai Mór C2290, 255) | valamennyi férfi, leánycseléd mind meg van vesztegetve az anyósa által, hogy az úrnak minden járását-kelését ellesse, s őneki rögtön befütyülje (1902 Jókai Mór CD18).

3. tn befütyül vkinek (rég, biz) ’vkit nehéz helyzetbe hozva bajt okoz neki, ill. elbánik vele’ ❖ jelen van már rémnapja a’ censurának [= vizsgának], melly befütyöl sok ifjúnak (1842 Athenaeum C0025, 55) | Hát kiverjük a nímetet? – Kiverjük! – zúgta most már lángragyuló arczczal az egész zászlóalj. – Jól van, hát kiverjük. Befütyülünk néki! (1896–1898 Gracza György CD45) | Hocktól hallottam, hogy Vázsonyi ezt mondta egy ujságirónak: – Na, Károlyinak befütyültem! (1923 Károlyi Mihály 9311006, 453).

4. tn befütyül vminek (rég, biz) ’vmely (kedvező) dolognak véget vet’ ❖ Szörnyü napja a haragnak Mely befütyöl a világnak! (1843 e. Nagy Ignác C3246, 46) | ez a szép Magyarország alaposan befütyült minden emberséges próféciának (1907 Ady Endre CD0801).

4a. (ált alannyal, csak múlt idő tbsz 3. sz-ben) befütyül vminek (rég, biz) ’abból nem lesz semmi, lőttek neki’ ❖ a milyen félvállról az a gyerek veled bánik, minden kilátásodnak befütyültek (1898 Berczik Árpád C1022, 8) | [Gyöngyvirág] ábrándozgatott a jóságos Fipsz úrról, a szentkép arcú Imréről és a kereskedelmi számtanról, amelynek, úgy látszik, örökre befütyültek (1917–1919 Krúdy Gyula CD54) | ennek a mozgalomnak [ti. a Ku-Klux-Klannak] most már előreláthatólag végérvényesen befütyültek (1928 Keleti Újság 2128001, 4).

Vö. CzF. befütyöl; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

befütyül ige 1c
1. tárgyatlan
〈ember v. hajókürt〉 vminek a belsejébe v. vhol bent levő személynek füttyjelet ad
a parazsas kazánház előtt vagyunk… vészesen befütyülünk… a kormos fütő visszasivít!
(1930 Gelléri Andor Endre)
[Lemmler] befütyül az egyik [állatkerti] ketrecbe, megrázza a rácsot
(1969 Mándy Iván)
Mire szerszámhangokból ítélni tud a tanuló ember, elmegy a Dunával ötszáz gőzhajó, befütyül hozzánk ezerszer
(1974 Tóth Béla²)
1a.
〈szél〉 (keskeny) résbe, nyílásba, ill. azon keresztül vminek a belsejébe befújva éles, sivító hangot ad
Kitörött ablakán kényelmesen fütyül be az őszi szél
(1867 Tolnai Lajos)
[a förgeteg] élesen fütyült be a hasítékon
(1900 Lőrinczy György)
[az őszi szél] kéményekbe befütyül
(1933 Mécs László)
Paplanom fázón fejemre borítom, befütyül házunk oldalán a szél
(1944 Kerényi Grácia)
Az ablakainkat már tökéletesen belőtték, az eddig ép udvari szoba is lakhatatlan már, malterdarabok hullanak, az eső becsap, s befütyül a szél
(1984 Szántó Piroska)
2. tárgyas (rég, ritk)
(hatóságnál v. felettes személynél) titokban bejelent, besúg vkiről vmit, amivel árt(hat) az illetőnek
Olyan ispion ez, a ki csak az urakra árulkodik, nem a szegény emberekre. Mikor az urak lopnak, meg rabolnak, azt fütyüli be
(1879 Jókai Mór)
valamennyi férfi, leánycseléd mind meg van vesztegetve az anyósa által, hogy az úrnak minden járását-kelését ellesse, s őneki rögtön befütyülje
(1902 Jókai Mór)
3. tárgyatlan befütyül vkinek (rég, biz)
vkit nehéz helyzetbe hozva bajt okoz neki, ill. elbánik vele
jelen van már rémnapja a’ censurának [= vizsgának], melly befütyöl sok ifjúnak
(1842 Athenaeum)
Hát kiverjük a nímetet? – Kiverjük! – zúgta most már lángragyuló arczczal az egész zászlóalj. – Jól van, hát kiverjük. Befütyülünk néki!
(1896–1898 Gracza György)
Hocktól hallottam, hogy Vázsonyi ezt mondta egy ujságirónak: – Na, Károlyinak befütyültem!
(1923 Károlyi Mihály)
4. tárgyatlan befütyül vminek (rég, biz)
vmely (kedvező) dolognak véget vet
Szörnyü napja a haragnak Mely befütyöl a világnak!
(1843 e. Nagy Ignác)
ez a szép Magyarország alaposan befütyült minden emberséges próféciának
(1907 Ady Endre)
4a. (ált alannyal, csak múlt idő tbsz 3. sz-ben) befütyül vminek (rég, biz)
abból nem lesz semmi, lőttek neki
a milyen félvállról az a gyerek veled bánik, minden kilátásodnak befütyültek
(1898 Berczik Árpád)
[Gyöngyvirág] ábrándozgatott a jóságos Fipsz úrról, a szentkép arcú Imréről és a kereskedelmi számtanról, amelynek, úgy látszik, örökre befütyültek
(1917–1919 Krúdy Gyula)
ennek a mozgalomnak [ti. a Ku-Klux-Klannak] most már előreláthatólag végérvényesen befütyültek
(1928 Keleti Újság)
Vö. CzF. befütyöl; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások