befűz ige 4c5

1. ts ’〈cérnát, zsinórt, szalagot stb.〉(vminek a) nyílás(á)ba dug, és áthúzza rajta’ ❖ [Tibor] arról álmodozott, hogyan fogja az elcsent legyezőbe a szalagot befűzni (1884 Reviczky Gyula 8392097, 250) | [Máli] minden figyelmét arra fordította, hogy egy hegyesre pödört czérnaszálat befűzzön a géptűbe (1897 Krúdy Gyula C2846, 98) | [Ilonka] a cérna végét megnyálazta, megpödörte és egy ügyes mozdulattal befűzte a tűbe (1925 Hajnik Miklós CD10) | [Wohl Frigyes] ruhája jó szabású, mellényének gomblyukába befűzött aranylánca azt a jómódot bizonyította, ami eddig sem volt titok előttem (1966–1984 Szélpál Árpád 9653021, 358).

1a. ts ’〈(cipő)fűzőt, zsinórt〉 ruhadarab v. lábbeli lyukain áthúz’ ❖ A cipőpertlit megveszem és hordom rendesen egy hétig. Befűzöm, bekapcsolom és szépen másliba kötöm a végén (1923 Karinthy Frigyes 9309050, 212) | ma reggel a zsinórt befűztem [a fűzőbe], egyszerű csokrot kötöttem rajta (1957 Ráth-Végh István 9556006, 722).

1b. ts ’〈tűt〉 a lyukán keresztülhúzott cérnával varrásra alkalmassá tesz’ ❖ [a hímzőgépek tűinek] befűzése kézzel költséges, amennyiben egy munkás naponként legfeljebb 5000 tűt fűzhet be (1911 RévaiNagyLex. C5698, 782) | Rehnnek az asszisztensek selyemfonállal befűzött finom bélvarrótűt nyújtottak át (2000 Természet Világa CD50).

1c. tn ’cérnát tű lyukán bedug és áthúzza rajta’ ❖ Szabó vagyok, és még milyen! De húsz év óta nem tudok befűzni (1911 Bródy Sándor 8068013, 269) | egészen a szeme elé kell tartani a tűt, amikor befűz (1923 Karinthy Frigyes 9309038, 180).

2. ts ’〈felvett ruhadarabot v. lábbelit〉(zsinórral) ellát, ill. összehúz’ ❖ [az arabok] lábokra br kaptzákat húznak, mellyeket botskor módra lábak fején ſzoktak bé-fzni (1808 Kis János¹ C2654, 165) | befűzött bakancsban (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 129) | [a lányoknak] fekete zsinorral befüzött mellény födi karcsu derekokat (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Sára asszony a menye] karcsú derekán befűzte a pillangós vállfűzőt (1876 Jókai Mór CD18) | Felkeltem az ágyból és a cipőmet kezdtem befűzni (1917 Krúdy Gyula C2845, 91) | felhúztam a másik pár kesztyűt… persze nem fűztem be (1967 Elbert János ford.–Albee 9121003, 38) | Felöltöztem, csukott nyakú ingben, bársonynadrágban, végig befűzött, hosszú szárú csizmában álltam a széles rongyszőnyeg közepén (1989 Csengey Dénes 1028002, 27).

2a. ’〈személyt, rendsz. nőt, ill. annak felsőtestét〉(karcsúsítás végett) fűzőbe szorít(ja)’ ❖ Nem bálokról szólok én ma, Hol béfűzött derekatok Melleteket úgy szoritja (1831 e. Teleki Ferenc ford.–Pignotti C4106, 179) | némelyik katonatiszt annyira fess, hogy be is fűzi magát (1891 Kemechey Jenő C2585, 121) | Irma szobalányt játszott a darabban, fekete ruhában, erősen befűzve, kivágott nyakkal, fehér bóbitával (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 96) | A nyitott peronról befelé tartott az őrnagyné, arcán mosoly, kellemes izgalom, erősen befűzött dereka fölött pihegő kebel (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 20).

3. ts (rég) ’〈írásmű lapjait, ill. könyvet〉 fűzéssel összekapcsol(ja), (vmely más kiadvánnyal) összefűz(i)’ ❖ hogy az Egri Kanonokok millyen szükölködő állapotra jutottak légyen, megtetszik Honorius Pápának 1226-ban a’ Püspökhez írt leveléből, mellyet Smidt Miklós az említett munkájának 139. lapjába befüzött (1826 Tudományos Gyűjtemény C5591, 15) | A pályaművek befüzve […] a gazdasági egylet titkárához beküldendők (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a könyvet be kell fűzni és be kell kötni (1908 Bresztovszky Ernő CD10) | a közalapítvány tájékoztatója […] jövőben a Köznevelés befűzött mellékleteként jelenik meg (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. ts (rég) ’〈fejet, ill. hajat〉 a köré tekert, ill. szálai közé fűzött hosszúkás anyaggal díszít’ ❖ borostyán ágakkal Bé-füzött Homlokú, ’s dits Koszorukkal Tetézett Vers-szerz (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 319) | Vállán függ haját rózsákkal bé-fzte (1793 Gvadányi József C1940, 265) | Fzd barna fodrod’ koszorúval (1815 Horváth József Elek C2137, 47).

4a. (ritk) ’〈történetet, megjegyzést stb.〉(írott) szövegbe beilleszt, belesző’ ❖ Jobbnak látnám, ha az öszvédes [= teljes] pályairást, még pedig a maga göröngyös egészében, te füznéd be a recensióba (1823 Szemere Pál 8439043, 213) | Margit néni […] egész élethistoriáját fűzi be minden beszédébe (1859 Szegedi Híradó 8663001, 1) | gyorsan ide is befűztem a hasonlatot a darvakról (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 186) | [a zsoltár] külön műfaj, és nincs semmi kapcsolata Jónás konkrét helyzetével, sem a könyv tanításával, valószínűleg úgy fűzték be a kész könyvbe (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

5. ts ’〈szalagot v. lapo(s tárgya)t〉 vmely eszköz( henger alakú alkatrészé)re csévél, teker’ ❖ [Rece] tiszta szalagot keresett a fiókban. Befűzte az új tekercset, csinált egy hangpróbát (1973 Csukás István 9095021, 44) | az eredeti negatív befűzve a fényképező gépbe (1979 Varga György 1160006, 148) | [Tordai] felkapja az asztalon heverő elkészült lapokat, kitépi az írógépből a befűzött oldalt (1983 Polgár András 1121004, 195) | Felvétel előtt a megvilágítandó filmszalagot befűzik a felvevőgépbe (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

6. ts (biz)(rábeszéléssel, mesterkedéssel, ámítással stb.) önálló ítélő- v. cselekvőképességétől megfoszt(va saját szándékának megnyer) vkit; befon’ ❖ Minden részről ármánykodás, befüzik a’ [szépnemet] (1833 Jelenkor C0226, 804) | [a kocsit] vele vettem, be is füzött az a kutya Mözer; drága is, rossz is (1867 Tolnai Lajos C4213, 251) | a lányok letelepedtek a kávéházak teraszára, ahol férfiak lesik az alkalmat, hogy „befűzzék” a nőket (1958 Szekeres György ford.–Sabatier C3925, 230) | vezető állású mérnökök, tisztviselők, tolmácsok, egyetemi tanárok, ezeket elég nehéz befűzni, hogy méltóztassanak elvállalni valami [fordítási] munkát (1972 Nádudvari Anna 2021005, 880) | [Ramón a] tudásával tekintélyt szerzett. Modorával professzorokat fűzött be (1977 Kertész Imre² CD41).

Vö. CzF. ~, befűzött; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

befűz ige 4c5
1. tárgyas
〈cérnát, zsinórt, szalagot stb.〉 (vminek a) nyílás(á)ba dug, és áthúzza rajta
[Tibor] arról álmodozott, hogyan fogja az elcsent legyezőbe a szalagot befűzni
(1884 Reviczky Gyula)
[Máli] minden figyelmét arra fordította, hogy egy hegyesre pödört czérnaszálat befűzzön a géptűbe
(1897 Krúdy Gyula)
[Ilonka] a cérna végét megnyálazta, megpödörte és egy ügyes mozdulattal befűzte a tűbe
(1925 Hajnik Miklós)
[Wohl Frigyes] ruhája jó szabású, mellényének gomblyukába befűzött aranylánca azt a jómódot bizonyította, ami eddig sem volt titok előttem
(1966–1984 Szélpál Árpád)
1a. tárgyas
(cipő)fűzőt, zsinórt〉 ruhadarab v. lábbeli lyukain áthúz
A cipőpertlit megveszem és hordom rendesen egy hétig. Befűzöm, bekapcsolom és szépen másliba kötöm a végén
(1923 Karinthy Frigyes)
ma reggel a zsinórt befűztem [a fűzőbe], egyszerű csokrot kötöttem rajta
(1957 Ráth-Végh István)
1b. tárgyas
〈tűt〉 a lyukán keresztülhúzott cérnával varrásra alkalmassá tesz
[a hímzőgépek tűinek] befűzése kézzel költséges, amennyiben egy munkás naponként legfeljebb 5000 tűt fűzhet be
(1911 RévaiNagyLex.)
Rehnnek az asszisztensek selyemfonállal befűzött finom bélvarrótűt nyújtottak át
(2000 Természet Világa)
1c. tárgyatlan
cérnát tű lyukán bedug és áthúzza rajta
Szabó vagyok, és még milyen! De húsz év óta nem tudok befűzni
(1911 Bródy Sándor)
egészen a szeme elé kell tartani a tűt, amikor befűz
(1923 Karinthy Frigyes)
2. tárgyas
〈felvett ruhadarabot v. lábbelit〉 (zsinórral) ellát, ill. összehúz
[az arabok] lábokra br kaptzákat húznak, mellyeket botskor módra lábak fején ſzoktak bé-fzni
(1808 Kis János¹)
befűzött bakancsban
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
[a lányoknak] fekete zsinorral befüzött mellény födi karcsu derekokat
(1856 Vasárnapi Újság)
[Sára asszony a menye] karcsú derekán befűzte a pillangós vállfűzőt
(1876 Jókai Mór)
Felkeltem az ágyból és a cipőmet kezdtem befűzni
(1917 Krúdy Gyula)
felhúztam a másik pár kesztyűt… persze nem fűztem be
(1967 Elbert János ford.Albee)
Felöltöztem, csukott nyakú ingben, bársonynadrágban, végig befűzött, hosszú szárú csizmában álltam a széles rongyszőnyeg közepén
(1989 Csengey Dénes)
2a.
〈személyt, rendsz. nőt, ill. annak felsőtestét〉 (karcsúsítás végett) fűzőbe szorít(ja)
Nem bálokról szólok én ma, Hol béfűzött derekatok Melleteket úgy szoritja
(1831 e. Teleki Ferenc ford.Pignotti)
némelyik katonatiszt annyira fess, hogy be is fűzi magát
(1891 Kemechey Jenő)
Irma szobalányt játszott a darabban, fekete ruhában, erősen befűzve, kivágott nyakkal, fehér bóbitával
(1918 Molnár Ferenc²)
A nyitott peronról befelé tartott az őrnagyné, arcán mosoly, kellemes izgalom, erősen befűzött dereka fölött pihegő kebel
(1968 Thury Zsuzsa)
3. tárgyas (rég)
〈írásmű lapjait, ill. könyvet〉 fűzéssel összekapcsol(ja), (vmely más kiadvánnyal) összefűz(i)
hogy az Egri Kanonokok millyen szükölködő állapotra jutottak légyen, megtetszik Honorius Pápának 1226-ban a’ Püspökhez írt leveléből, mellyet Smidt Miklós az említett munkájának 139. lapjába befüzött
(1826 Tudományos Gyűjtemény)
A pályaművek befüzve […] a gazdasági egylet titkárához beküldendők
(1858 Vasárnapi Újság)
a könyvet be kell fűzni és be kell kötni
(1908 Bresztovszky Ernő)
a közalapítvány tájékoztatója […] jövőben a Köznevelés befűzött mellékleteként jelenik meg
(1999 Magyar Hírlap)
4. tárgyas (rég)
〈fejet, ill. hajat〉 a köré tekert, ill. szálai közé fűzött hosszúkás anyaggal díszít
borostyán ágakkal Bé-füzött Homlokú, ’s dits Koszorukkal Tetézett Vers-szerz
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Vállán függ haját rózsákkal bé-fzte
(1793 Gvadányi József)
Fzd barna fodrod’ koszorúval
(1815 Horváth József Elek)
4a. (ritk)
〈történetet, megjegyzést stb.〉 (írott) szövegbe beilleszt, belesző
Jobbnak látnám, ha az öszvédes [= teljes] pályairást, még pedig a maga göröngyös egészében, te füznéd be a recensióba
(1823 Szemere Pál)
Margit néni […] egész élethistoriáját fűzi be minden beszédébe
(1859 Szegedi Híradó)
gyorsan ide is befűztem a hasonlatot a darvakról
(1942 u. Illyés Gyula)
[a zsoltár] külön műfaj, és nincs semmi kapcsolata Jónás konkrét helyzetével, sem a könyv tanításával, valószínűleg úgy fűzték be a kész könyvbe
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
5. tárgyas
〈szalagot v. lapo(s tárgya)t〉 vmely eszköz( henger alakú alkatrészé)re csévél, teker
[Rece] tiszta szalagot keresett a fiókban. Befűzte az új tekercset, csinált egy hangpróbát
(1973 Csukás István)
az eredeti negatív befűzve a fényképező gépbe
(1979 Varga György)
[Tordai] felkapja az asztalon heverő elkészült lapokat, kitépi az írógépből a befűzött oldalt
(1983 Polgár András)
Felvétel előtt a megvilágítandó filmszalagot befűzik a felvevőgépbe
(1993 A magyarság kézikönyve)
6. tárgyas (biz)
(rábeszéléssel, mesterkedéssel, ámítással stb.) önálló ítélő- v. cselekvőképességétől megfoszt(va saját szándékának megnyer) vkit; befon
Minden részről ármánykodás, befüzik a’ [szépnemet]
(1833 Jelenkor)
[a kocsit] vele vettem, be is füzött az a kutya Mözer; drága is, rossz is
(1867 Tolnai Lajos)
a lányok letelepedtek a kávéházak teraszára, ahol férfiak lesik az alkalmat, hogy „befűzzék” a nőket
(1958 Szekeres György ford.Sabatier)
vezető állású mérnökök, tisztviselők, tolmácsok, egyetemi tanárok, ezeket elég nehéz befűzni, hogy méltóztassanak elvállalni valami [fordítási] munkát
(1972 Nádudvari Anna)
[Ramón a] tudásával tekintélyt szerzett. Modorával professzorokat fűzött be
(1977 Kertész Imre²)
Vö. CzF. ~, befűzött; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások