bég² fn 3B4bék

1. (Tört is) ’〈az Oszmán Birodalomban:〉 méltóságnévként előkelő urat v. magas rangú katonát, hivatalnokot megillető cím, ill. e címet viselő személy; bej’ ❖ A’ midön Delimán Orſzágokat nézett, A’ ſzép Kumilláért majd tsak meg-nem véſzett, De a’ még máſodſzor utána fürkéſzett Akkor már Ruſztán Bék nevette a’ kéſzſzett (1777 Kónyi János C2731, 6) | A kozárok tisztviselői pedig ugyanazon czímeket viselték, melyek a török népeknél voltak divatban. Különösen e czím: bég, vagy bak, igen szokásos volt nálok (1860 Horváth Mihály 8189003, 211) | Hikmet Ahmed bég budapesti török főkonzul (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 9) | [Hunyadi János] a Szerbiában aratott 1441-es győzelemtől kezdve majdnem mindig a határokon kívül tönkreveri basák, bégek, beglerbégek seregét (1983 Cs. Szabó László 9093002, 161).

1a. ’〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉 az oszmán területeken haszn., tiszteletet kifejező cím, rang’ ❖ [Baktay] adatokat gyűjtött Kőrösi Csoma Sándorról vagy, ahogy akkor még eleven emléke őrizte keleti nevét: Szkander bégről (1970 Kara György CD30).

2. (Tört is) ’〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉török befolyás v. fennhatóság alatt álló területek, közigazgatási egységek kormányzója’ ❖ A temesvári basa alatt 5 szandzsák bégje állott a Bánságban és Gyulán (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | a többi érdekes új vendége Párizsnak alig került szóba. Még a tuniszi bég sem (1904 Ady Endre összes prózai művei CD0801) | [Albánia] Skander bég zászlaja alatt […] találja meg boldogulásának utját (1939 Esti Újság 2124001, 3).

Ö: begler~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bég¹; ÉKsz. bég; SzT.; IdSz.

bég² főnév 3B4
bék 3B4
1. (Tört is)
〈az Oszmán Birodalomban:〉 méltóságnévként előkelő urat v. magas rangú katonát, hivatalnokot megillető cím, ill. e címet viselő személy; bej
A’ midön Delimán Orſzágokat nézett, A’ ſzép Kumilláért majd tsak meg-nem véſzett, De a’ még máſodſzor utána fürkéſzett Akkor már Ruſztán Bék nevette a’ kéſzſzett
(1777 Kónyi János)
A kozárok tisztviselői pedig ugyanazon czímeket viselték, melyek a török népeknél voltak divatban. Különösen e czím: bég, vagy bak, igen szokásos volt nálok
(1860 Horváth Mihály)
Hikmet Ahmed bég budapesti török főkonzul
(1917 Budapesti Hírlap)
[Hunyadi János] a Szerbiában aratott 1441-es győzelemtől kezdve majdnem mindig a határokon kívül tönkreveri basák, bégek, beglerbégek seregét
(1983 Cs. Szabó László)
1a.
〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉 az oszmán területeken haszn., tiszteletet kifejező cím, rang
[Baktay] adatokat gyűjtött Kőrösi Csoma Sándorról vagy, ahogy akkor még eleven emléke őrizte keleti nevét: Szkander bégről
(1970 Kara György)
2. (Tört is)
〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉török befolyás v. fennhatóság alatt álló területek, közigazgatási egységek kormányzója
A temesvári basa alatt 5 szandzsák bégje állott a Bánságban és Gyulán
(1901 Nagy képes világtörténet)
a többi érdekes új vendége Párizsnak alig került szóba. Még a tuniszi bég sem
(1904 Ady Endre összes prózai művei)
[Albánia] Skander bég zászlaja alatt […] találja meg boldogulásának utját
(1939 Esti Újság)
Vö. ÉrtSz.; TESz. bég¹; ÉKsz. bég; SzT.; IdSz.

Beállítások