begyökeresedik tn ige 12b5

1. ’〈növény〉 a talajba gyökeret ereszt’ ❖ Az ahoz alkalmatos növény nemekrül lehet a’ szaporitás végett bokrocskákat leszedni, és hogy könnyebben begyökeresedjen, nedves és kissé ernyős helyen elültetni (1835 Némethy József 8333013, 121) | egyes vesszők […] begyökeresednek s állandó tőkévé válnak (1854 Magyarország és Erdély Képekben C2965, 67) | A vásárlásnál ügyeljünk arra, hogy a növény begyökeresedett, s ne új ültetés legyen (1959 Népszabadság okt. 31. C4811, 9) | [A kislevelű hárs] egyes oldalágai a földig hajolva begyökeresedtek és újabb, az oldalágakat meghaladó fiókfák alakultak ki (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

2. ’〈vmely szellemi tartalom〉 jellemzővé válik, meghonosodik, elterjed vhol’ ❖ E meggyőződés a román politikusok […] szivébe és eszébe, mint egy begyökeresedett (1894 Hazánk 8634001, 3) | [a hamelni patkányfogónak] a német népbe olyan régen begyökeresedett meséje bizonyítja, milyen fontos volt már őseinkre nézve is a patkánykérdés (1929 Az állatok világa ford. CD46) | nagyon sok példát kellett látnia a magyarságnak, hogy olyan erősen begyökeresedett ez a forma [ti. a két párhuzamos képből álló dalszerkezet] népköltészetünkben (1988 Magyar néprajz CD47).

3. ’〈vmely szellemi tartalom〉 megmerevedik, változatlan, ill. elavult formában állandósul’ ❖ Ez azonban inkább csak begyökeresedett régi rossz szokás (1893 PallasLex. CD02) | Az új iskola távol van attól az elfogultságtól, mely a modern irodalom begyökeresedett előítéleteit valóságos dogmákká [avatta] (1931 Babits Mihály 9014139, 218) | rabjai vagyunk-e a saját ideáinknak, begyökeresedett eszméinknek, vagy pedig képesek vagyunk a mások nézeteit, józan és értelmes érveit elfogadni (2000 Országgyűlési Napló CD62).

begyökeresedik tárgyatlan ige 12b5
1.
〈növény〉 a talajba gyökeret ereszt
Az ahoz alkalmatos növény nemekrül lehet a’ szaporitás végett bokrocskákat leszedni, és hogy könnyebben begyökeresedjen, nedves és kissé ernyős helyen elültetni
(1835 Némethy József)
egyes vesszők […] begyökeresednek s állandó tőkévé válnak
(1854 Magyarország és Erdély Képekben)
A vásárlásnál ügyeljünk arra, hogy a növény begyökeresedett, s ne új ültetés legyen
(1959 Népszabadság okt. 31.)
[A kislevelű hárs] egyes oldalágai a földig hajolva begyökeresedtek és újabb, az oldalágakat meghaladó fiókfák alakultak ki
(2000 Briber József–Pájer Imre)
2.
〈vmely szellemi tartalom〉 jellemzővé válik, meghonosodik, elterjed vhol
E meggyőződés a román politikusok […] szivébe és eszébe, mint egy begyökeresedett
(1894 Hazánk)
[a hamelni patkányfogónak] a német népbe olyan régen begyökeresedett meséje bizonyítja, milyen fontos volt már őseinkre nézve is a patkánykérdés
(1929 Az állatok világa ford.)
nagyon sok példát kellett látnia a magyarságnak, hogy olyan erősen begyökeresedett ez a forma [ti. a két párhuzamos képből álló dalszerkezet] népköltészetünkben
(1988 Magyar néprajz)
3.
〈vmely szellemi tartalom〉 megmerevedik, változatlan, ill. elavult formában állandósul
Ez azonban inkább csak begyökeresedett régi rossz szokás
(1893 PallasLex.)
Az új iskola távol van attól az elfogultságtól, mely a modern irodalom begyökeresedett előítéleteit valóságos dogmákká [avatta]
(1931 Babits Mihály)
rabjai vagyunk-e a saját ideáinknak, begyökeresedett eszméinknek, vagy pedig képesek vagyunk a mások nézeteit, józan és értelmes érveit elfogadni
(2000 Országgyűlési Napló)

Beállítások