begyökerezik tn ige 14b6

1. (rég) ’〈növény〉 a talajba gyökeret ereszt’ ❖ A’ hová  [ti. a kerti zsázsa] egyſzer bé-gyökerezhetik; nem egy könnyen mozdúl-ki onnét (1797 Veszelszki Antal 7375002, 272) | Begyökerezett fa (1877 Bereczki Máté C1047, 17).

1a. ’vmely településen hosszú ideig élve odatartozóvá, odavalósivá válik vki’ ❖ idegen be ne települhessen Zalavárra, sőt az apátúrság se tarthasson itt cselédet tovább három esztendőnél, nehogy a „gyütt-ment” begyökerezzen, illetőségi jussot nyerjen itt a községben (1912 Malonyay Dezső CD07) | Begyökereztem Pest munkás negyedébe (1926 Kassák Lajos CD10).

2. (vál) ’〈érzelem, szokás, szellemi hatás〉 vkinek v. vminek állandó jellemzőjévé válik; belerögződik’ ❖ A’ kinek szivébe méllyen bé-gyükeredzet az Isteni félelem, senkitül semmitül rendetlenül nem fél (1773 Faludi Ferenc C1665, 36) | a’ szerelem a’ mi gyermekeinknek szivekbe mélyebben be-gyökerezett (1801 A természetnek fia ford. C4121, 153) | a katonai szellem mélyen begyökeredzett a nép lelkületébe (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a lelkekben már ott volt, mélyen begyökerezve a nemzeti keserűség (1928 Szekfű Gyula CD42) | a férfiuralom társadalmi intézményként mélyen begyökerezett a társadalmi, sőt a gondolkodási struktúrákba (1995 Új Könyvek CD29).

3. (befejezett mn-i ign-i alakban) ’〈vmely szellemi tartalom〉 megmerevedik, (elavult állapotban) állandósul’ ❖ Régi intézvények iránti kegyelet és hosszú időkön át begyökerezett jogviszonyok tartják fenn e felosztásokat (1868 Orbán Balázs CD22) | Hogy az egyes kormányok erre a mélyen begyökerezett kölcsönös bizalmatlanságra mennyire szolgáltak rá, […] azt kutatni más alkalomra tartozik (1901 Budapesti Hírlap jún. 16. C0056, 1) | Más esetekben viszont a begyökerezett és elhasznált formák ellentállanak az új felfogásnak (1939 Horváth Henrik CD43) | a begyökerezett feltevés, miszerint a Nap jól szabályozott fúziós reaktorként működik, s egyenletesen termeli az energiát, mint alaptalan, elvetendő (1997 Természet Világa CD50).

J: belegyökerezik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

begyökerezik tárgyatlan ige 14b6
1. (rég)
〈növény〉 a talajba gyökeret ereszt
A’ hová  [ti. a kerti zsázsa] egyſzer bé-gyökerezhetik; nem egy könnyen mozdúl-ki onnét
(1797 Veszelszki Antal)
Begyökerezett fa
(1877 Bereczki Máté)
1a.
vmely településen hosszú ideig élve odatartozóvá, odavalósivá válik vki
idegen be ne települhessen Zalavárra, sőt az apátúrság se tarthasson itt cselédet tovább három esztendőnél, nehogy a „gyütt-ment” begyökerezzen, illetőségi jussot nyerjen itt a községben
(1912 Malonyay Dezső)
Begyökereztem Pest munkás negyedébe
(1926 Kassák Lajos)
2. (vál)
〈érzelem, szokás, szellemi hatás〉 vkinek v. vminek állandó jellemzőjévé válik; belerögződik
A’ kinek szivébe méllyen bé-gyükeredzet az Isteni félelem, senkitül semmitül rendetlenül nem fél
(1773 Faludi Ferenc)
a’ szerelem a’ mi gyermekeinknek szivekbe mélyebben be-gyökerezett
(1801 A természetnek fia ford.)
a katonai szellem mélyen begyökeredzett a nép lelkületébe
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a lelkekben már ott volt, mélyen begyökerezve a nemzeti keserűség
(1928 Szekfű Gyula)
a férfiuralom társadalmi intézményként mélyen begyökerezett a társadalmi, sőt a gondolkodási struktúrákba
(1995 Új Könyvek)
3. (befejezett mn-i ign-i alakban)
〈vmely szellemi tartalom〉 megmerevedik, (elavult állapotban) állandósul
Régi intézvények iránti kegyelet és hosszú időkön át begyökerezett jogviszonyok tartják fenn e felosztásokat
(1868 Orbán Balázs)
Hogy az egyes kormányok erre a mélyen begyökerezett kölcsönös bizalmatlanságra mennyire szolgáltak rá, […] azt kutatni más alkalomra tartozik
(1901 Budapesti Hírlap jún. 16.)
Más esetekben viszont a begyökerezett és elhasznált formák ellentállanak az új felfogásnak
(1939 Horváth Henrik)
a begyökerezett feltevés, miszerint a Nap jól szabályozott fúziós reaktorként működik, s egyenletesen termeli az energiát, mint alaptalan, elvetendő
(1997 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások