behajt² ts ige 4a3

1. ’vmely hajlékony, puha tárgynak, anyagnak egy (kisebb) részét, rendsz. egyik sarkát, szélét, végét a másik(, nagyobbik) részére ráfekteti, ráhajtja’ ❖ Abban is sokan hibítanak [= hibáznak], hogy úgy hajtják be a’ levelet, hogy azt a’ petsétnek fel-törése nélkül is el-lehessen olvasni (1788 Vályi András C4334, 97) | a vászon négy végét behajtván, igen ügyesen feje alá illesztette (1848 Peregriny Elek 8360026, 67) | a nyakán behajtott háziruhában (1893 Herczeg Ferenc 9241017, 46) | Behajtja az ív alsó felét (1945 Háy Gyula 9232001, 55) | A palacsinta két szélét behajtom, hogy a töltelék ne folyhasson ki belőle (1992 Frank Júlia CD19).

1a. (ritk) ’vmit így beburkol, behajtogat vmibe’ ❖ törj meg fél font írósvajat, hajtsd be ezen tésztába; nyútsd ki azután háromszor, mint a’ vajas tésztát (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 563).

2. ’〈két v. több egymáshoz kapcsolódó részből álló tárgyat, dolgot〉 úgy csuk össze, hogy egyik felét a másikra, ill. részeit egymásra hajtja, ill. 〈ilyen tárgy egyik részét〉 a másik részre hajtja, becsukja’ ❖ Két acélrud, melyeknek külső végei sarkazatszerüen behajthatók, belső végeik pedig egy csavartokban akként egyesülnek, hogy az egész szerkezet egy rúdhoz hasonlít (1893 PallasLex. CD02) | [a faragókés pengéjét] nem lehet behajtani, így azonban kibökné a tarisznyát, a zsebet; kukoricacsutát húznak rá (1911 Malonyay Dezső 8292025, 101) | behajtja e csodálatos könyv fedelét (1942 Márai Sándor 9421001, 122) | Némelyik legyező behajtva liliomot – azaz a királyság jelképét –, illetve XVIII. Lajost és feleségét ábrázolja (1998 Papp Júlia CD40).

2a. ’〈ajtót, ablakot〉 úgy csuk be, hogy nem zárja kilincsre, résnyi nyílást hagy rajta’ ❖ a’ be-nyiló ajtaját be-hajtotta (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 112) | A szellő egy nyitva felejtett ablakot hajtott be (1859 Abonyi Lajos C0493, 29) | A hűvösség behúzódik Violáék lakásába, az Anya feláll az asztal mellől és behajtja az ablakot (1932 Kassák Lajos CD10) | Kicsit behajtotta, de nem csukta be maga után az ajtót (1963 Rónay György 9573001, 230) | Behajtottam a szobám ajtaját, s óvatosan a konyha felé lopakodtam (1989 Páll Erna ford.–Harmsz 2024011, 35).

2b. ’〈nyitott könyvet, újságot stb.〉 két felét egymásra fektetve becsuk’ ❖ Kevés idő mulva a’ könyvet megjegyezve behajtá (1848 Sepsy Károly 8406003, 14) | A legény behajtotta a könyvet, amiből olvasott, aztán felnézett az öreg szemeibe (1871 Mikszáth Kálmán CD04) | Nézte kiváncsian, hogy siklik végig a tekintete a cikkeken, aztán hogy hajtja be nyugodtan az ujságot és hogy teszi az asztalra (1927 Markovits Rodion 9423001, 18) | beírja a telefonszámát, behajtja a füzetet (1969 Fejes Endre 9139002, 144).

2c. ’〈testrészt〉 behajlít, ill. vhova odahajt’ ❖ a’ kis újját sem lehetett be-hajtani (1796 Hatvany Pál ford. C2036, 55) | egy ember’ parancsára, egy rész azonnal hohérrá lesz, a más rész pedig azonnal pallosa alá hajtja be fejét (1841 Kőváry László 8255007, 17) | Marok, a félig behajtott tenyér és az ujjak által alkotott üreg (1896 PallasLex. CD02) | vékony lábszárait térden behajtva (1927 Fónagy Béla CD10) | Karjait behajtva tartja (1996 Természet Világa CD50).

3. ’behajlít, begörbít vmit’ ❖ Én szenes vizben felvegyített keserü sót tapasztaltam hasznosnak, melly egy edénybe töltvén, a könnyen hajtható növény részek belemártatnak; azok pedig mellyeket behajtani nem lehet, toll vagy más alkalmas eszköz segitségével mosatnak meg vele (1854 Galgóczi Károly 8153002, 35) | egy háromszegletűre behajtott szélű kalap (1879 Jókai Mór CD18) | [a kohóban felizzított vasdarabot] az üllőn kihegyezték, végét szemmértékkel levágták az üllővágón, és a steklin [= kis üllőn] behajtották (1991 Magyar néprajz CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz. behajt²; ÉKsz. behajt²

behajt² tárgyas ige 4a3
1.
vmely hajlékony, puha tárgynak, anyagnak egy (kisebb) részét, rendsz. egyik sarkát, szélét, végét a másik(, nagyobbik) részére ráfekteti, ráhajtja
Abban is sokan hibítanak [= hibáznak], hogy úgy hajtják be a’ levelet, hogy azt a’ petsétnek fel-törése nélkül is el-lehessen olvasni
(1788 Vályi András)
a vászon négy végét behajtván, igen ügyesen feje alá illesztette
(1848 Peregriny Elek)
a nyakán behajtott háziruhában
(1893 Herczeg Ferenc)
Behajtja az ív alsó felét
(1945 Háy Gyula)
A palacsinta két szélét behajtom, hogy a töltelék ne folyhasson ki belőle
(1992 Frank Júlia)
1a. (ritk)
vmit így beburkol, behajtogat vmibe
törj meg fél font írósvajat, hajtsd be ezen tésztába; nyútsd ki azután háromszor, mint a’ vajas tésztát
(1834 Pesti szakácskönyv)
2.
〈két v. több egymáshoz kapcsolódó részből álló tárgyat, dolgot〉 úgy csuk össze, hogy egyik felét a másikra, ill. részeit egymásra hajtja, ill. 〈ilyen tárgy egyik részét〉 a másik részre hajtja, becsukja
Két acélrud, melyeknek külső végei sarkazatszerüen behajthatók, belső végeik pedig egy csavartokban akként egyesülnek, hogy az egész szerkezet egy rúdhoz hasonlít
(1893 PallasLex.)
[a faragókés pengéjét] nem lehet behajtani, így azonban kibökné a tarisznyát, a zsebet; kukoricacsutát húznak rá
(1911 Malonyay Dezső)
behajtja e csodálatos könyv fedelét
(1942 Márai Sándor)
Némelyik legyező behajtva liliomot – azaz a királyság jelképét –, illetve XVIII. Lajost és feleségét ábrázolja
(1998 Papp Júlia)
2a.
〈ajtót, ablakot〉 úgy csuk be, hogy nem zárja kilincsre, résnyi nyílást hagy rajta
a’ be-nyiló ajtaját be-hajtotta
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
A szellő egy nyitva felejtett ablakot hajtott be
(1859 Abonyi Lajos)
A hűvösség behúzódik Violáék lakásába, az Anya feláll az asztal mellől és behajtja az ablakot
(1932 Kassák Lajos)
Kicsit behajtotta, de nem csukta be maga után az ajtót
(1963 Rónay György)
Behajtottam a szobám ajtaját, s óvatosan a konyha felé lopakodtam
(1989 Páll Erna ford.Harmsz)
2b.
〈nyitott könyvet, újságot stb.〉 két felét egymásra fektetve becsuk
Kevés idő mulva a’ könyvet megjegyezve behajtá
(1848 Sepsy Károly)
A legény behajtotta a könyvet, amiből olvasott, aztán felnézett az öreg szemeibe
(1871 Mikszáth Kálmán)
Nézte kiváncsian, hogy siklik végig a tekintete a cikkeken, aztán hogy hajtja be nyugodtan az ujságot és hogy teszi az asztalra
(1927 Markovits Rodion)
beírja a telefonszámát, behajtja a füzetet
(1969 Fejes Endre)
2c.
〈testrészt〉 behajlít, ill. vhova odahajt
a’ kis újját sem lehetett be-hajtani
(1796 Hatvany Pál ford.)
egy ember’ parancsára, egy rész azonnal hohérrá lesz, a más rész pedig azonnal pallosa alá hajtja be fejét
(1841 Kőváry László)
Marok, a félig behajtott tenyér és az ujjak által alkotott üreg
(1896 PallasLex.)
vékony lábszárait térden behajtva
(1927 Fónagy Béla)
Karjait behajtva tartja
(1996 Természet Világa)
3.
behajlít, begörbít vmit
Én szenes vizben felvegyített keserü sót tapasztaltam hasznosnak, melly egy edénybe töltvén, a könnyen hajtható növény részek belemártatnak; azok pedig mellyeket behajtani nem lehet, toll vagy más alkalmas eszköz segitségével mosatnak meg vele
(1854 Galgóczi Károly)
egy háromszegletűre behajtott szélű kalap
(1879 Jókai Mór)
[a kohóban felizzított vasdarabot] az üllőn kihegyezték, végét szemmértékkel levágták az üllővágón, és a steklin [= kis üllőn] behajtották
(1991 Magyar néprajz)
Vö. CzF.; ÉrtSz. behajt²; ÉKsz. behajt²

Beállítások