behálóz ts ige 4a

1. ’〈pók nyílást v. felületet〉 hálóval besző’ ❖ a’ meg-aranyoztatott Fa-Képbe-is ſzinte úgy belé-esik a’ Szú; arra-is reá ſzáll, és reá-motskol a’ Madár; azt-is bé-hálózza a’ Pók (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 605) | Vas paízsokat körösztös pók bé hálóz (1804 Fabchich József ford.–Bakkhülidész C1643, 188) | A csárda itt van az útszélen. Homályos ablakával, melyet behálózott a pók, … nézi az errejárókat (1899 Cserzy Mihály C1302, 206).

1a. (átv is) ’hálószerű rácsozatot alkotva 〈nyílást v. felületet〉 befed, beborít vmi’ ❖ mejje a’ jó erklts fátyolával a’ ſzemérmeteſséggel vala bé hálózva (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 79) | Ezen be-hálódzott rámákba rakd az eperfa-leveleket (1826 Fáy András¹ C1719, 46) | Egy-egy kóró ingott-bingott csak a mezőn, behálózva ezüstszálu ökörnyállal (1879 Németh Ignác C3322, 179) | [az] igazgyöngyökkel ékesített fülbevalót csipkeszerűen hálózzák be a vékony, sodrott aranyszálak (1964 Magyar Nemzet júl. 2. C4801, 3) | tüskés hegyű drótszálakkal is gondosan behálózott ablakforma nyílással [felszerelt vagon] (1975 Kertész Imre² CD41).

1b. ’〈(futó)növény területet〉 keresztül-kasul terjedve teljesen benő’ ❖ ollykor a fákat behálózott venyigefal közt négykézláb kelle keresztül mászniok (1846 Pesti Divatlap C5838, 465) | őz, és szarvas falkánként legelt a vadszőlőkkel behálózott ritkásban (1851 Kuthy Lajos C2863, 71) | A liánindákkal behálózott őserdőben (1952 Horthy Miklós 1067001, 28) | A falánk halcsapat a hatóságok reményei szerint felfalja majd a mindent behálózó vízinövény-dzsungelt (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈utak, csatornák stb. rendszere vmely területet〉 hálószerűen(, sűrűn) beborít’ ❖ az országot behálózó vasutakat épiteni (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a szorosok] minden irányba elágazó mellékvölgyületeikkel, s azokból letörtető kristály csermelyeikkel egészen behálózzák a havasok e nagyszerű tömbét (1873 Orbán Balázs 8340020, 36) | a várost keresztül-kasul behálózó csatornák (1939 Független Újság 2126001, 10) | az egész országot behálózó távvezetékeket (1947 Kárász Artúr 2055008, 58) | az izmokat behálózó erek körül elhelyezkedő falósejtek (1991 Füst György 2037003, 1440) | [a csatornák] összekötvén a folyót és az ártéri tavakat, illetve behálózván az árteret – biztosították, hogy az évi rendszerességű áradások vize a tavakba jusson és szétterüljön az árterületen (1999 Magyar néprajz CD47).

2a. ’〈vmely területet〉(vas)úthálózattal ellát’ ❖ [Traianus] a meghóditott Daciát állandó hiddal (a Dunán) kötötte össze a birodalommal s azt minden irányban útakkal hálózta be (1889 Orbán Balázs CD22) | esküvéssel fogadta, hogy az egész kerületet behálózza vasuttal (1899 Kemechey Jenő C2586, 100) | [Goethe] Weimart, mint kezdő miniszter, iparűző állammá akarta alakítani, s utakkal akarta behálózni (1913 Ignotus CD10) | [Nagy Sándor] birodalmát utakkal hálózta be (1993 BibliaiLex. CD1207).

3. (átv is) ’〈szervezet, rendszer stb.〉(képviselői, tagjai révén) hálózatot alkot(va jelen van) vhol’ ❖ Képzeljük magunknak az országot az ut-vámrendszer által behálózva (1843 Pesti Hírlap CD61) | a társaság egész Franciaországot behálózta fiókjaival (1895 PallasLex. CD02) | a polgármester érdekei behálózták az egész városházát (1923 Babits Mihály 9014131, 217) | Az intézet nem hálózza be, nem hatja át a tanyarendszert (1937 Féja Géza 9138005, 243) | Négy területi képviselőn keresztül az egész országot behálózták a Nikecell márkaképviseletek, ma már 140 helyen állnak a megrendelők szolgálatára (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (átv is) ’hálóba belegabalyítva v. hálóval beszőve foglyul ejt’ ❖ [a kolibri] ollyan erőtlen, hogy magát a’ madarászpók ellen nem tudja oltalmazni. Mikor a’ virágot szívja, ez a’ pók elő-jön és behálózza, ’s azután kiszívja a’ vérit (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 329) | be vagy hálózva az események tömkelegébe (1847 Jósika Miklós C2407, 22) | minek tulajdonithatta annak sikerét legfőkép, ha olykor jó nagy falkamadárt be birt hálózni. Tán a háló és becsipő készület helyes voltának? (1857 Széchenyi István CD1501) | mint a pókhálóba röpült bogár, minél inkább akar szabadulni abból, annál jobban behálózza önmagát (1879 Ábrányi Kornél² C0515, 198) | a pók behálózza az áldozatul esett legyeket (1932 Kassák Lajos CD10).

4a. (irod) ’〈vmely (meg)érzés〉 lassanként teljesen hatalmába kerít vkit, úrrá lesz vkin’ ❖ Valaminő sejtelem hálózta be szívét (1925 Berde Mária 9047016, 21) | lassan behálózott a magány (1947 Végh György 2052006, 104).

4b. (vál) ’ravaszsággal, mesterkedéssel lassanként megnyer magának v. vmely ügynek vkit’ ❖ mire való dolog mindenkor furtsálkodni, bé-hálozott módon beszélni kivánni? (1780 Szathmáry Király Miklós ford. C3854, 110) | [Zongor] mint hálózta-bé Fruzsinát (1794 Uránia C0418, 199) | Behálózzák a vén banyát, Hogy adja ki immár szép szerelmes lyányát (1851 Lisznyai Damó Kálmán C2923, 59) | Az egyre hatalmasodó magyar klerikalizmus behálózta a zsenge, tejes-kukorica agyvelejű ifjúságot (1901 Ady Endre CD0801) | Ellenállhatatlan szeretetreméltóságával előbb behálózta barátait, aztán felhasználta őket céljaira (1942 Németh Andor 9480001, 52) | A kikapós asszonyka, akit a nagyvilági szélhámos behálózott, megtér jó urához (1989 Konrád György 9351006, 350).

4c. behálóz vmibe vkit (rég) ’vmely ügyhöz, társasághoz való csatlakozásra késztet’ ❖ igen sokat keritünk azok közül horogra … kiket a védegylet czimével körünkbe behálózni nem tudtunk (1845 Széchenyi István C3882, 525) | [amely közlésekkel] őt illy ifju korában behálózni […] törekednek az állományi ügyekbe (1847 Jósika Miklós C2403, 36).

5. (Hal) ’〈vmely vizet, (ár)területet〉(halász)hálóval elrekeszt v. körülkerít’ ❖ Behálózni, einstellen, kisebb nagyobb tért hálóval körülvenni (1860 Bérczy Károly C1039, 37).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

behálóz tárgyas ige 4a
1.
〈pók nyílást v. felületet〉 hálóval besző
a’ meg-aranyoztatott Fa-Képbe-is ſzinte úgy belé-esik a’ Szú; arra-is reá ſzáll, és reá-motskol a’ Madár; azt-is bé-hálózza a’ Pók
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
Vas paízsokat körösztös pók bé hálóz
(1804 Fabchich József ford.Bakkhülidész)
A csárda itt van az útszélen. Homályos ablakával, melyet behálózott a pók, … nézi az errejárókat
(1899 Cserzy Mihály)
1a. (átv is)
hálószerű rácsozatot alkotva 〈nyílást v. felületet〉 befed, beborít vmi
mejje a’ jó erklts fátyolával a’ ſzemérmeteſséggel vala bé hálózva
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Ezen be-hálódzott rámákba rakd az eperfa-leveleket
(1826 Fáy András¹)
Egy-egy kóró ingott-bingott csak a mezőn, behálózva ezüstszálu ökörnyállal
(1879 Németh Ignác)
[az] igazgyöngyökkel ékesített fülbevalót csipkeszerűen hálózzák be a vékony, sodrott aranyszálak
(1964 Magyar Nemzet júl. 2.)
tüskés hegyű drótszálakkal is gondosan behálózott ablakforma nyílással [felszerelt vagon]
(1975 Kertész Imre²)
1b.
(futó)növény területet〉 keresztül-kasul terjedve teljesen benő
ollykor a fákat behálózott venyigefal közt négykézláb kelle keresztül mászniok
(1846 Pesti Divatlap)
őz, és szarvas falkánként legelt a vadszőlőkkel behálózott ritkásban
(1851 Kuthy Lajos)
A liánindákkal behálózott őserdőben
(1952 Horthy Miklós)
A falánk halcsapat a hatóságok reményei szerint felfalja majd a mindent behálózó vízinövény-dzsungelt
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈utak, csatornák stb. rendszere vmely területet〉 hálószerűen(, sűrűn) beborít
az országot behálózó vasutakat épiteni
(1842 Pesti Hírlap)
[a szorosok] minden irányba elágazó mellékvölgyületeikkel, s azokból letörtető kristály csermelyeikkel egészen behálózzák a havasok e nagyszerű tömbét
(1873 Orbán Balázs)
a várost keresztül-kasul behálózó csatornák
(1939 Független Újság)
az egész országot behálózó távvezetékeket
(1947 Kárász Artúr)
az izmokat behálózó erek körül elhelyezkedő falósejtek
(1991 Füst György)
[a csatornák] összekötvén a folyót és az ártéri tavakat, illetve behálózván az árteret – biztosították, hogy az évi rendszerességű áradások vize a tavakba jusson és szétterüljön az árterületen
(1999 Magyar néprajz)
2a.
〈vmely területet〉 (vas)úthálózattal ellát
[Traianus] a meghóditott Daciát állandó hiddal (a Dunán) kötötte össze a birodalommal s azt minden irányban útakkal hálózta be
(1889 Orbán Balázs)
esküvéssel fogadta, hogy az egész kerületet behálózza vasuttal
(1899 Kemechey Jenő)
[Goethe] Weimart, mint kezdő miniszter, iparűző állammá akarta alakítani, s utakkal akarta behálózni
(1913 Ignotus)
[Nagy Sándor] birodalmát utakkal hálózta be
(1993 BibliaiLex.)
3. (átv is)
〈szervezet, rendszer stb.〉 (képviselői, tagjai révén) hálózatot alkot(va jelen van) vhol
Képzeljük magunknak az országot az ut-vámrendszer által behálózva
(1843 Pesti Hírlap)
a társaság egész Franciaországot behálózta fiókjaival
(1895 PallasLex.)
a polgármester érdekei behálózták az egész városházát
(1923 Babits Mihály)
Az intézet nem hálózza be, nem hatja át a tanyarendszert
(1937 Féja Géza)
Négy területi képviselőn keresztül az egész országot behálózták a Nikecell márkaképviseletek, ma már 140 helyen állnak a megrendelők szolgálatára
(1999 Magyar Hírlap)
4. (átv is)
hálóba belegabalyítva v. hálóval beszőve foglyul ejt
[a kolibri] ollyan erőtlen, hogy magát a’ madarászpók ellen nem tudja oltalmazni. Mikor a’ virágot szívja, ez a’ pók elő-jön és behálózza, ’s azután kiszívja a’ vérit
(1799 Fábián József ford.Raff)
be vagy hálózva az események tömkelegébe
(1847 Jósika Miklós)
minek tulajdonithatta annak sikerét legfőkép, ha olykor jó nagy falkamadárt be birt hálózni. Tán a háló és becsipő készület helyes voltának?
(1857 Széchenyi István)
mint a pókhálóba röpült bogár, minél inkább akar szabadulni abból, annál jobban behálózza önmagát
(1879 Ábrányi Kornél²)
a pók behálózza az áldozatul esett legyeket
(1932 Kassák Lajos)
4a. (irod)
〈vmely (meg)érzés〉 lassanként teljesen hatalmába kerít vkit, úrrá lesz vkin
Valaminő sejtelem hálózta be szívét
(1925 Berde Mária)
lassan behálózott a magány
(1947 Végh György)
4b. (vál)
ravaszsággal, mesterkedéssel lassanként megnyer magának v. vmely ügynek vkit
mire való dolog mindenkor furtsálkodni, bé-hálozott módon beszélni kivánni?
(1780 Szathmáry Király Miklós ford.)
[Zongor] mint hálózta-bé Fruzsinát
(1794 Uránia)
Behálózzák a vén banyát, Hogy adja ki immár szép szerelmes lyányát
(1851 Lisznyai Damó Kálmán)
Az egyre hatalmasodó magyar klerikalizmus behálózta a zsenge, tejes-kukorica agyvelejű ifjúságot
(1901 Ady Endre)
Ellenállhatatlan szeretetreméltóságával előbb behálózta barátait, aztán felhasználta őket céljaira
(1942 Németh Andor)
A kikapós asszonyka, akit a nagyvilági szélhámos behálózott, megtér jó urához
(1989 Konrád György)
4c. behálóz vmibe vkit (rég)
vmely ügyhöz, társasághoz való csatlakozásra késztet
igen sokat keritünk azok közül horogra … kiket a védegylet czimével körünkbe behálózni nem tudtunk
(1845 Széchenyi István)
[amely közlésekkel] őt illy ifju korában behálózni […] törekednek az állományi ügyekbe
(1847 Jósika Miklós)
5. (Hal)
〈vmely vizet, (ár)területet〉 (halász)hálóval elrekeszt v. körülkerít
Behálózni, einstellen, kisebb nagyobb tért hálóval körülvenni
(1860 Bérczy Károly)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások