beharangoz ige 4a

1. tn (ritk)(ált. kapun, ajtón) kívül levő személy bent levőnek csengetéssel jelt ad(, hogy nyisson ajtót v. menjen ki); becsenget’ ❖ „mintha neszt hallanék, de az ajtó csak nem akar nyilni.” „No hiszen várj – mindjárt beharangozok én, […] s ujra megragadván a’ csengő gombját, olly harangozást vitt véghez – minő e’ csendes lakba aligha valaha hallatott (1852 Jósika Miklós C2393, 118).

2. tn (rendsz. tbsz 3. sz-ben és ált alannyal) (Vall) ’a szentmisére, istentiszteletre hívó utolsó harangszót elhúzza’ ❖ a’ Templomba-is tsak imént harangoztak-bé (1790 Simai Kristóf ford.–Brühl C3745, 26) | midőn Tordán elsőt harangoztak, [Rapsonné tündérkirályné] még várában volt, s mikorra beharangoztak, már Tordán volt a templomban (1868 Orbán Balázs CD22) | elvégez mindent, amit pap, kántor és rektor szokott teljesíteni; beharangoz, beénekel, prédikál: gyerekeket tanít, keresztel (1897 Jókai Mór CD18) | [Márkus, az öreg harangozó] beharangozott. A tanító elmondta a kurta szombat reggeli könyörgést (1909 Móricz Zsigmond C3219, 17) | a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak (1925 Krúdy Gyula CD10) | Vasárnap volt, már beharangoztak mindkét templomba, a fohászkodó hívek félúton lehettek Isten felé (1976 Dobos László 1034003, 250).

2a. ts (határozói értékű tárggyal) (ritk) ’ua.’ ❖ Mire a harmadikat beharangozták, már szépen fel is volt öltözve a kölcsönvett tógába, s a hóna alá csapott Bibliával ballagott nagy komolyan a templom felé (1885 Jókai Mór CD18).

2b. tn (kissé rég) ’harang- v. csengőszóval vmire figyelmeztet v. vminek a kezdetét jelzi’ ❖ [az elnök] szigorúan feddő tekintetet vetett a tüzeskedő ábrándozókra; azután a csengetyűt ragadta meg s olly méltósággal s olly hosszason beharangozott; mikép végre többszöri halljuk! és rendre! kiáltozások után, a csend némileg helyre állt (1844 Jósika Miklós C2389, 119) | A diákoknak már beharangoztak, együtt vannak a kollégiumban (1885 Jókai Mór CD18) | Beharangoztak négyesre – Zoltán megint a Mária karját kérte (1912 Kaffka Margit CD10).

2c. ts (ritk) ’〈kezdődő eseményt v. időszakot〉 harangozással jelez’ ❖ úgy rémlett előtte, mintha egy lángoló kezet látna, a mint a harangot kongatja, hogy beharangozza az új évet, mely épen most beállt (1883 Lidérc naptár C0259, 78) | egy mise, egy matutinum [= hajnali imádság], egy vecsernye, ha jól béharangozzák annyi, mintha félig el is mondották volna (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 67).

3. ts (kissé rég)(csengőszó segítségével) bekéret, behívat vkit’ ❖ mesteri ügyességgel ért hozzá, miként kelljen szavazások alkalmával, a folyosókon pipáló mamelukokat a tisztelt házba beharangozni (1883 Mikszáth Kálmán C1408, 6) | Beharangoztam a fogadóbeli bérszolgát (1898 Thallóczy Lajos C4124, 208) | Add elő, Pál úr, de hamar, mert engem mindjárt beharangoz az elnök (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04).

4. ts ’(nagy hűhóval) feltűnést keltve bejelent, hirdet vmit’ ❖ Kár volt oly lármával harangozni be: a Pelion-Ossák végtére is ridiculust [= nevetségeset] találnak szülni (1837 Szemere Pál C3950, 277) | A minap vettük tudomásul egy félhivatalos jelentésből, a mellyel az uj adóterveket beharangozták (1916 Budapesti Hírlap máj. 17. C4704, 6) | Harsány propagandával, óriási plakátokon harangoztuk be [Orlando, a francia dalénekes] budapesti felléptét, őrjöngött a közönség (1974 Fekete Gyula 9141005, 526) | az évszázad építkezésének beharangozott Bajkál–Amur [vasútvonalat] (1990 Rubicon CD17) | A versenyeket hatalmas propagandával harangozták be, hogy minél többen vegyenek részt rajtuk (2000 Vitári Zsolt CD58).

4a. (kissé rég) ’〈hírrel〉 eláraszt, telekürtöl vmit’ ❖ egy pár jó úr beharangozta a várost vele, hogy Petőfit … becsukatta a ministérium (1848 Petőfi napjai C1573, 464) | A mi hir jut e jó hirharanghoz: Véle tüskét bokrot béharangoz (1854 Tompa Mihály C4244, 210) | [Pletykásiné] másnap az egész várost beharangozná, hogy mi ketten felcsaptunk régiségbúvároknak (1925 Krúdy Gyula CD54).

5. ts (ritk) ’〈(erőteljes) hang helyet, területet〉 teljesen átjár, betölt’ ❖ lármája az egész utczát beharangozta (1845 Életképek C0103, 729).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

beharangoz ige 4a
1. tárgyatlan (ritk)
(ált. kapun, ajtón) kívül levő személy bent levőnek csengetéssel jelt ad(, hogy nyisson ajtót v. menjen ki); becsenget
„mintha neszt hallanék, de az ajtó csak nem akar nyilni.” „No hiszen várj – mindjárt beharangozok én, […] s ujra megragadván a’ csengő gombját, olly harangozást vitt véghez – minő e’ csendes lakba aligha valaha hallatott
(1852 Jósika Miklós)
2. tárgyatlan (rendsz. tbsz 3. sz-ben és ált alannyal) (Vall)
a szentmisére, istentiszteletre hívó utolsó harangszót elhúzza
a’ Templomba-is tsak imént harangoztak-bé
(1790 Simai Kristóf ford.Brühl)
midőn Tordán elsőt harangoztak, [Rapsonné tündérkirályné] még várában volt, s mikorra beharangoztak, már Tordán volt a templomban
(1868 Orbán Balázs)
elvégez mindent, amit pap, kántor és rektor szokott teljesíteni; beharangoz, beénekel, prédikál: gyerekeket tanít, keresztel
(1897 Jókai Mór)
[Márkus, az öreg harangozó] beharangozott. A tanító elmondta a kurta szombat reggeli könyörgést
(1909 Móricz Zsigmond)
a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak
(1925 Krúdy Gyula)
Vasárnap volt, már beharangoztak mindkét templomba, a fohászkodó hívek félúton lehettek Isten felé
(1976 Dobos László)
2a. tárgyas (határozói értékű tárggyal) (ritk)
ua.
Mire a harmadikat beharangozták, már szépen fel is volt öltözve a kölcsönvett tógába, s a hóna alá csapott Bibliával ballagott nagy komolyan a templom felé
(1885 Jókai Mór)
2b. tárgyatlan (kissé rég)
harang- v. csengőszóval vmire figyelmeztet v. vminek a kezdetét jelzi
[az elnök] szigorúan feddő tekintetet vetett a tüzeskedő ábrándozókra; azután a csengetyűt ragadta meg s olly méltósággal s olly hosszason beharangozott; mikép végre többszöri halljuk! és rendre! kiáltozások után, a csend némileg helyre állt
(1844 Jósika Miklós)
A diákoknak már beharangoztak, együtt vannak a kollégiumban
(1885 Jókai Mór)
Beharangoztak négyesre – Zoltán megint a Mária karját kérte
(1912 Kaffka Margit)
2c. tárgyas (ritk)
〈kezdődő eseményt v. időszakot〉 harangozással jelez
úgy rémlett előtte, mintha egy lángoló kezet látna, a mint a harangot kongatja, hogy beharangozza az új évet, mely épen most beállt
(1883 Lidérc naptár)
egy mise, egy matutinum [= hajnali imádság], egy vecsernye, ha jól béharangozzák annyi, mintha félig el is mondották volna
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
3. tárgyas (kissé rég)
(csengőszó segítségével) bekéret, behívat vkit
mesteri ügyességgel ért hozzá, miként kelljen szavazások alkalmával, a folyosókon pipáló mamelukokat a tisztelt házba beharangozni
(1883 Mikszáth Kálmán)
Beharangoztam a fogadóbeli bérszolgát
(1898 Thallóczy Lajos)
Add elő, Pál úr, de hamar, mert engem mindjárt beharangoz az elnök
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
4. tárgyas
(nagy hűhóval) feltűnést keltve bejelent, hirdet vmit
Kár volt oly lármával harangozni be: a Pelion-Ossák végtére is ridiculust [= nevetségeset] találnak szülni
(1837 Szemere Pál)
A minap vettük tudomásul egy félhivatalos jelentésből, a mellyel az uj adóterveket beharangozták
(1916 Budapesti Hírlap máj. 17.)
Harsány propagandával, óriási plakátokon harangoztuk be [Orlando, a francia dalénekes] budapesti felléptét, őrjöngött a közönség
(1974 Fekete Gyula)
az évszázad építkezésének beharangozott Bajkál–Amur [vasútvonalat]
(1990 Rubicon)
A versenyeket hatalmas propagandával harangozták be, hogy minél többen vegyenek részt rajtuk
(2000 Vitári Zsolt)
4a. (kissé rég)
〈hírrel〉 eláraszt, telekürtöl vmit
egy pár jó úr beharangozta a várost vele, hogy Petőfit … becsukatta a ministérium
(1848 Petőfi napjai)
A mi hir jut e jó hirharanghoz: Véle tüskét bokrot béharangoz
(1854 Tompa Mihály)
[Pletykásiné] másnap az egész várost beharangozná, hogy mi ketten felcsaptunk régiségbúvároknak
(1925 Krúdy Gyula)
5. tárgyas (ritk)
(erőteljes) hang helyet, területet〉 teljesen átjár, betölt
lármája az egész utczát beharangozta
(1845 Életképek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások