behelyettesít ts ige 4b4

1. ’vmi másnak a helyébe tesz vmit (annak pótlására)’ ❖ e tipikus polgári törvénykönyv legérdekesebb lapjait akarja kiszakítani és újakkal behelyettesíteni (1907 Ady Endre CD0801) | A bosszankodó arcot el tudta képzelni elevenen, pontosan, a megenyhülőt sehogy; öntudatlanul az Ilonka arcát helyettesítette be a Vilmáé helyébe (1921 Schöpflin Aladár 9590001, 15) | [A szimbolikus kifejezésmód] tárgyát nem leirja, hanem behelyettesiti egy összképpel – szimbólummal – amely hasonlatossága révén megragadható (1961 Mérei Ferenc 9435004, 23) | Bibó István sorait csak a megfelelő évszámokkal és szereplőkkel kell behelyettesíteni, hogy közvetlenül átvihetők legyenek erre a korszakra [ti. a Kádár-korszakra] is (1990 Tallár Ferenc 2004004, 421).

2. (Mat) ’képlet, kifejezés stb. változójának helyébe egy más, azonos értékű számot, kifejezést ír be’ ❖ [az] 5x−3y = 26 [és a] 7x−4y = 37 egyenletek közül az elsőből 1. kép [x = (26+3y)/5 (a perjeles tört emeletes törtként, a zárójelben levő rész van a kitevőben)] . Ezt behelyettesítve a másodikba: 2. kép [7·(26+3y)/5−4y = 27 (a perjeles tört emeletes törtként, a zárójelben levő rész van a kitevőben)] . Innen y = 3 (1897 PallasLex. CD02) | Ezt a súlyt helyettesítve be a fenti egyenletekbe, 1 ó-bécsi márka = 1.243.08545 g (1916 Hóman Bálint CD42) | Fel lehetne egy olyan matematikai formulát írni, amelybe mindössze be kellene helyettesíteni a szélsebességet, a dobótávot, a vetési szöget és a vetési magasságot, s az eredmény megmondaná, hogy hány centiméterrel kellene módosítani a dobótávot, hogy megkapjuk a szélcsendre vonatkozó értéket (2000 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

behelyettesít tárgyas ige 4b4
1.
vmi másnak a helyébe tesz vmit (annak pótlására)
e tipikus polgári törvénykönyv legérdekesebb lapjait akarja kiszakítani és újakkal behelyettesíteni
(1907 Ady Endre)
A bosszankodó arcot el tudta képzelni elevenen, pontosan, a megenyhülőt sehogy; öntudatlanul az Ilonka arcát helyettesítette be a Vilmáé helyébe
(1921 Schöpflin Aladár)
[A szimbolikus kifejezésmód] tárgyát nem leirja, hanem behelyettesiti egy összképpel – szimbólummal – amely hasonlatossága révén megragadható
(1961 Mérei Ferenc)
Bibó István sorait csak a megfelelő évszámokkal és szereplőkkel kell behelyettesíteni, hogy közvetlenül átvihetők legyenek erre a korszakra [ti. a Kádár-korszakra] is
(1990 Tallár Ferenc)
2. (Mat)
képlet, kifejezés stb. változójának helyébe egy más, azonos értékű számot, kifejezést ír be
[az] 5x−3y = 26 [és a] 7x−4y = 37 egyenletek közül az elsőből 1. kép [x = (26+3y)/5 (a perjeles tört emeletes törtként, a zárójelben levő rész van a kitevőben)] . Ezt behelyettesítve a másodikba: 2. kép [7·(26+3y)/5−4y = 27 (a perjeles tört emeletes törtként, a zárójelben levő rész van a kitevőben)] . Innen y = 3
(1897 PallasLex.)
Ezt a súlyt helyettesítve be a fenti egyenletekbe, 1 ó-bécsi márka = 1.243.08545 g
(1916 Hóman Bálint)
Fel lehetne egy olyan matematikai formulát írni, amelybe mindössze be kellene helyettesíteni a szélsebességet, a dobótávot, a vetési szöget és a vetési magasságot, s az eredmény megmondaná, hogy hány centiméterrel kellene módosítani a dobótávot, hogy megkapjuk a szélcsendre vonatkozó értéket
(2000 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások