behódol tn ige 1a

1. (rendsz. -nak ragos határozóval) (Tört is) ’〈nép, embercsoport v. ország, város stb., ill. vki〉 vmely más(, idegen) uralom fennhatóságát, ill. vkinek az uralmát elismeri, és annak alattvalójává válik’ ❖ Felséges zászlója s kegyelme alá be-hódúlok (1793 Mészáros Ignác C3090, 220) | a győztesen előrehaladó birodalmi seregek a badeni herceg vezetése alatt a török seregek maradványait Nisszánál tönkreverék, Viddint elfoglalák; onnan behódoltaták Bolgárországot (1853 Jókai Mór CD18) | [Vak Bottyán] a Lajta vizéig mindent behódoltatott Rákóczinak (1879 Századok CD57) | 1680-ban Tarcal behódol Egerbe, évi adót fizetve a töröknek (1896 A magyar irodalom története CD44) | a kunoktól szoritott [besenyő] nép apró csoportokban behódolt a magyaroknak (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 7) | [Giskra cseh zsoldosvezér] jobbnak látta behódolni a magyar királynak (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. ’〈vmely hatalom akaratának, elvárásának, ideológiájának〉(a körülményekkel megalkudva) alárendelődik, aláveti magát’ ❖ [Almássy Géza] most is ugyanaz, akikkel egy táborban küzdött Apponyiék ellen, míg azok be nem hódoltak (1901 Ady Endre C0535, 170) | az állam a munkásosztály politikai nyomására behódol a kulturális törekvések és követelések előtt (1925 Litografia 2132001, 1) | [A magyar kálvinizmus] a kálvinista Tiszák tempódiktálása nyomán – feladva a régi kálvinista hagyományokat – behódolt a hatalomnak (1937 Simándy Pál 2045039, 117) | az értelmiség, amely behódolt, véresre tapsolta kezét Rákosi egyik-másik szellemtelen megjegyzésén (1978 Fehérváry István 1047001, 128) | az a fajta ember volt, aki feltétel nélkül behódol, és az előmenetel érdekében bárkin képes keresztülgázolni (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 7).

1b. ’vkinek a nagyságát, kiválóságát, igazát stb. maradéktalanul elismeri(, és hódolattal, tisztelettel adózik neki)’ ❖ Akit [Teleky Sándor gróf] szeret, az számíthat reá. S mikor egyszer behódolt Petőfinek, hű híve lett, igaz cimborája, szívbéli barátja (1919 Hatvany Lajos 9229007, 73) | A „Huszadik Század”-ban Hatvany Lajos behódol s „Egy megtérés története” című cikkében igyekezik régebbi igen fenntartásos Ady-véleményét korrigálni (1955 Bölöni György 9069001, 139).

2. (rendsz. -nak ragos határozóval) ’〈vmely erős (érzelmi) hatásnak, szenvedélynek stb.〉 fenntartás nélkül enged(ve átadja magát), hatalmába kerül’ ❖ Pár édes szóval, hogy megejt im engem! De mindegy! Teljék hát be végzetem! Minden szavának hódoljon be lelkem (1908 Telekes Béla ford.–Molière CD10) | Behódolunk a szeretőnk mosolya előtt (1931 Kassák Lajos CD10) | az egyszerű scarbantiai polgárok is behódoltak ennek a divatos játékszenvedélynek [ti. a kockázásnak] (1982 Gömöri János CD52) | be ne hódoljak akaratlanul is a félelemnek, a pániknak és a lelkifurdalásnak (1989 Csengey Dénes 1028002, 15).

3. behódol vminek ’vmely (új v. idegen) gondolatot, eszmét, irányzatot stb. addigi álláspontját, meggyőződését, ellenkezését feladva teljesen elfogad, magáévá tesz’ ❖ se az erkölcsi felfogásomba, se a tapasztalati meggyőződésembe nem ütközik, hogy írók – kicsinyek és nagyok egyaránt – teljes tökéletességgel behódoljanak az ipari gondolkodásnak (1909 Adorján Andor CD10) | [Thorwaldsen dán szobrász] Rómában Carstens hatása alatt hódolt be az antik stílusnak, melyhez változatlanul hű maradt élete végéig (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 64) | Akkor holnap úgyse alszik, hódolt be az anyós az érvnek (1965 Németh László² 9485042, 429) | Izráel népe […] behódolt idegen istenek kultuszának (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. ÉrtSz.; TESz. hódol; ÉKsz.; SzT. ~, behódoltat

behódol tárgyatlan ige 1a
1. (rendsz. -nak ragos határozóval) (Tört is)
〈nép, embercsoport v. ország, város stb., ill. vki〉 vmely más(, idegen) uralom fennhatóságát, ill. vkinek az uralmát elismeri, és annak alattvalójává válik
Felséges zászlója s kegyelme alá be-hódúlok
(1793 Mészáros Ignác)
a győztesen előrehaladó birodalmi seregek a badeni herceg vezetése alatt a török seregek maradványait Nisszánál tönkreverék, Viddint elfoglalák; onnan behódoltaták Bolgárországot
(1853 Jókai Mór)
[Vak Bottyán] a Lajta vizéig mindent behódoltatott Rákóczinak
(1879 Századok)
1680-ban Tarcal behódol Egerbe, évi adót fizetve a töröknek
(1896 A magyar irodalom története)
a kunoktól szoritott [besenyő] nép apró csoportokban behódolt a magyaroknak
(1920 Domanovszky Sándor)
[Giskra cseh zsoldosvezér] jobbnak látta behódolni a magyar királynak
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a.
〈vmely hatalom akaratának, elvárásának, ideológiájának〉 (a körülményekkel megalkudva) alárendelődik, aláveti magát
[Almássy Géza] most is ugyanaz, akikkel egy táborban küzdött Apponyiék ellen, míg azok be nem hódoltak
(1901 Ady Endre)
az állam a munkásosztály politikai nyomására behódol a kulturális törekvések és követelések előtt
(1925 Litografia)
[A magyar kálvinizmus] a kálvinista Tiszák tempódiktálása nyomán – feladva a régi kálvinista hagyományokat – behódolt a hatalomnak
(1937 Simándy Pál)
az értelmiség, amely behódolt, véresre tapsolta kezét Rákosi egyik-másik szellemtelen megjegyzésén
(1978 Fehérváry István)
az a fajta ember volt, aki feltétel nélkül behódol, és az előmenetel érdekében bárkin képes keresztülgázolni
(1989 Börtön volt a hazám)
1b.
vkinek a nagyságát, kiválóságát, igazát stb. maradéktalanul elismeri(, és hódolattal, tisztelettel adózik neki)
Akit [Teleky Sándor gróf] szeret, az számíthat reá. S mikor egyszer behódolt Petőfinek, hű híve lett, igaz cimborája, szívbéli barátja
(1919 Hatvany Lajos)
A „Huszadik Század”-ban Hatvany Lajos behódol s „Egy megtérés története” című cikkében igyekezik régebbi igen fenntartásos Ady-véleményét korrigálni
(1955 Bölöni György)
2. (rendsz. -nak ragos határozóval)
〈vmely erős (érzelmi) hatásnak, szenvedélynek stb.〉 fenntartás nélkül enged(ve átadja magát), hatalmába kerül
Pár édes szóval, hogy megejt im engem! De mindegy! Teljék hát be végzetem! Minden szavának hódoljon be lelkem
(1908 Telekes Béla ford.Molière)
Behódolunk a szeretőnk mosolya előtt
(1931 Kassák Lajos)
az egyszerű scarbantiai polgárok is behódoltak ennek a divatos játékszenvedélynek [ti. a kockázásnak]
(1982 Gömöri János)
be ne hódoljak akaratlanul is a félelemnek, a pániknak és a lelkifurdalásnak
(1989 Csengey Dénes)
3. behódol vminek
vmely (új v. idegen) gondolatot, eszmét, irányzatot stb. addigi álláspontját, meggyőződését, ellenkezését feladva teljesen elfogad, magáévá tesz
se az erkölcsi felfogásomba, se a tapasztalati meggyőződésembe nem ütközik, hogy írók – kicsinyek és nagyok egyaránt – teljes tökéletességgel behódoljanak az ipari gondolkodásnak
(1909 Adorján Andor)
[Thorwaldsen dán szobrász] Rómában Carstens hatása alatt hódolt be az antik stílusnak, melyhez változatlanul hű maradt élete végéig
(1930 TolnaiÚjLex.)
Akkor holnap úgyse alszik, hódolt be az anyós az érvnek
(1965 Németh László²)
Izráel népe […] behódolt idegen istenek kultuszának
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. ÉrtSz.; TESz. hódol; ÉKsz.; SzT. ~, behódoltat

Beállítások