behúzódik tn ige 12a

1. ’〈mozgatható tárgy, alkatrész〉 vmi által húzva lassan begördül, bevonódik vhova’ ❖ a csuszfák […] belölről ki- és behúzódjanak (1846 Hetilap CD61) | mind a ketten úgy látják, egy rozsdaszínű függöny állt közöttük, most megindul, behúzódik a falba és eltűnik (1929 Kassák Lajos CD10) | ha az autó nyitva, akkor az embléma kinn van, záráskor pedig a csillag behúzódik a karosszériába, így nem lehet ellopni, letörni (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈ajtó, ablak stb.〉 behajtódik, becsukódik, ill. 〈függöny〉 bevonódik, összecsukódik’ ❖ az ajtó behuzódott utána (1878 Bodon József C1128, 231) | Egy szegény öregasszony-hívének panaszát meghallgatta, vigasztaló szóval megnyugtatta szegénykét, most mögötte is behúzódik az ajtó (1928 Elek Artúr CD10) | a házimozi gomb megnyomására lágyan elhalványul a világítás, behúzódnak a függönyök, bekapcsolódik a tévé (2000 Lakáskultúra CD39).

1b. ’〈ember v. állat (kinyújtott, kidomborodó) testrésze, szerve〉 a testbe (lassan) visszahúzódik’ ❖ az óldallágyok [= lágyékok] (Hypochondria) [= lágyékok] erőszakason … bé-huzódnak (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 128) | a leányka csaknem öntudatlanul fekszik ágyában, hátralogó fejét föntartani éppen képtelen; hasa behuzódott (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305003, 209) | kitárulnak már a macskakörmök, melyek eddig behúzódva símogattak? (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 175) | [az ijedtségtől a színész] lába megrogyott, háta meggörnyedt, nyaka behúzódott két válla közé (1957 Csathó Kálmán C1267, 275) | [előfordul], hogy hosszan tartó, hónapokig, évekig elhúzódó, szinte észrevétlen fülkürthurut miatt a dobhártya behúzódik a dobüreg felé és elsorvad (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈hagymás, gumós növény〉 a hagyma, gumó kivételével elszárad és elenyészik’ ❖ nyár derekán, ha az egyéves növények eltűntek s a hagymás és gumós növények régóta behúzódtak (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A [kankalin]fajok egy része őszre behúzódik, leveleit elveszti, mások levelesen telelnek át (2000 Lakáskultúra CD39).

2. (átv is) ’〈ember, állat〉 védelmet, nyugalmat v. rejtekhelyet keresve vhova, vminek a belsejébe bemegy v. bebújik’ ❖ Én a lyukamban maradtam jól behúzódva estig (1817 Czövek István ford. C1238, 357) | A kutyák morogva húzódtak be az udvarokba, s még a föld is remegni látszott talpai alatt (1882–1883 Mikszáth Kálmán 8312003, 101) | Tamás behúzódott a hallgatásba, mint csiga a házába (1933 Szitnyai Zoltán 9681001, 94) | Behúzódtam a sétány bokrai mögé, hogy lányok ne lássanak, onnan néztem, ahogy libegtek-lejtettek, kacagtak-csilingeltek, táncoltak-viháncoltak (1983 Balla László 1010019, 152).

2a. ’〈emberek csoportja〉 kedvezőbb életfeltételeket biztosító, védettebb helyre, területre fokozatosan beköltözik’ ❖ Oláhok még tömegesebben vannak a Hétfaluban és a Törcsvár köri havasi telepitvényes községekben. Ezek azonban az ujabb időkben húzódtak be a szomszéd Oláhországból (1873 Orbán Balázs 8340020, 23) | Vízellátási bajok miatt a Huxley házaspár behúzódott a sivatagból Hollywood peremére. Ott élt haláláig (1960 Cs. Szabó László 9093010, 584) | [a szemita törzsek] a Kr. e. 2000 k.-i évsz.-okban a Szír–arab-pusztákról behúzódtak a „termékeny félhold”-ra (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2b. ’〈állat, ill. növény〉 számára megfelelőbb élőhelyet kínáló területre fokozatosan beköltözik, betelepszik, ill. átterjed’ ❖ [A tengeripér nembe tartozó] valamennyi [halfaj] tengerekben él, de behúzódnak egyesek az édes vizekbe is (1896 PallasLex. CD02) | [A mezei görény] télen behúzódik a falvakba és városokba, ahol a házimacska s a nyest birodalmába tör (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A legtöbb illatos növény a napot kedveli, de egyik-másik képes behúzódni fák alatti árnyas részekre (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. (kissé rég) ’〈ruhadarabba〉 beburkolódzik, azt magán összehúzza’ ❖ behuzódik egy hosszúszőrű bundába (1865 A vén harangozó naptára C4407, 31) | A kocsis, egy ragyás, senkinek sem tetsző legény, a ködös, nedves estében behúzódva köpenyegébe a postaház konyhájára gondolt (1922 Krúdy Gyula CD54) | [a juhász] nyája mellett ácsorogva, esőben, szélben, valósággal behúzódott hosszú szűrébe (1997 Magyar néprajz CD47).

3. ’〈levegő, fény stb.〉(észrevétlenül,) lassan beáramlik, behatol vhova’ ❖ János gyertyát gyújtott – ezt a padlómenti ajtóhasadékon behúzódó fényből állapította meg az asszony (1921 Mihály Dezső CD10) | A sötétség behúzódott az erdők közé (1945 Bözödi György 9070001, 16) | a felszínről (különösen hűvös, száraz időszakokban) behúzódó levegő felszárítja a kőzetfelületen megjelenő nedvességet, ezért az abban lévő mészanyag gömbölyű borsóformákat alkotva visszamarad (2000 Természet Világa CD50).

3a. (ritk) ’〈érzés, szellemiség〉 behatol, beköltözik vhova, ill. 〈betegség〉 a szervezetbe behatolva megjelenik vhol’ ❖ Pár nap múlva a nátha behúzódott a hörgökre és tüdőre (1889 Gyulai Pál C0641, VII) | a magányosság lassan a szívébe is behúzódott (1916 Kassák Lajos CD10) | Ez a törvény általánosságban arról szól, hogy milyen mértékben korlátozhatjuk a katona szabadságát, illetve milyen mértékben húzódhat be a civil szféra a laktanyába (1996 Országgyűlési Napló CD62).

4. (hosszanti) kiterjedése révén benyúlik vhova vmi’ ❖ A [brassói] Belvárostól Ny. felé a Bolgárszeg érdekes keskeny utcái 4 km.-nyire huzódnak be a hegyek közé (1893 PallasLex. CD02) | Irak azonos Mezopotámiával és területén Mossulnál kezdődnek a hatalmas olajmezők, amelyek mélyen behuzódnak Perzsiába (1929 Szenes Piroska CD10) | [a] sorozat nyitó kötete az Aggteleki-karsztvidékkel foglalkozik, az ún. Dél-szlovákiai karszt Magyarország területére behúzódó nyúlványával (1998 Új Könyvek CD29).

4a. (ritk) ’〈időszak, tevékenység stb.〉(időben elhúzódva) vmely következő időszakban folytatódik; benyúlik’ ❖ A déli vidéken az ajnácskői, gedei és serkei várak és a hozzájok tartozó uradalmakért a Lorántffyak és Felediek közt a viszályok messze behuzódnak [a] XVI. sz.-ba (1894 PallasLex. CD02).

5. ’〈tárgy vmely része〉 befelé ível, közepe felé szűkül’ ❖ A kastélyfalak és bástyák alól kidülledő, felül behuzodó falaikkal a XV. századi vár-épitészet jellegét viselik (1868 Orbán Balázs CD22) | Az úgy nevezett körte- vagy hagyma-alakú tipikus toronysisak, az eresz fölött hirtelen behúzódva, majd kiöblösödve merészen fölfelé szökő nyakká alakúl, ebből áttört lámpás fejlődik, még egyszer körtealakúan hajlított teteje szélkakasban vagy czímer-állatban végződik (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [A braunschweigi múzeumban őrzött ún. mantovai vázának] lába, talpa nincs, lefelé gyengén vékonyodik, erősen behúzódott nyaka a száj felé szélesül (1925 MűvészetiLex. C6812, 475).

6. ’〈felület〉 bevonódik vmivel’ ❖ Ha a vas egy helyen éleggel [= oxiddal] behúzódni kezdett, az igen sebesen nem csak a fölületen terjed el, hanem a vas belsejébe is hat (1844 Nendtvich Károly 8330011, 296) | a foltok a levél alsó lapján fehérszinü molyhos bevonattal huzódnak be (1893 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. húz; ÉKsz.; ÚMTsz.

behúzódik tárgyatlan ige 12a
1.
〈mozgatható tárgy, alkatrész〉 vmi által húzva lassan begördül, bevonódik vhova
a csuszfák […] belölről ki- és behúzódjanak
(1846 Hetilap)
mind a ketten úgy látják, egy rozsdaszínű függöny állt közöttük, most megindul, behúzódik a falba és eltűnik
(1929 Kassák Lajos)
ha az autó nyitva, akkor az embléma kinn van, záráskor pedig a csillag behúzódik a karosszériába, így nem lehet ellopni, letörni
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈ajtó, ablak stb.〉 behajtódik, becsukódik, ill. 〈függöny〉 bevonódik, összecsukódik
az ajtó behuzódott utána
(1878 Bodon József)
Egy szegény öregasszony-hívének panaszát meghallgatta, vigasztaló szóval megnyugtatta szegénykét, most mögötte is behúzódik az ajtó
(1928 Elek Artúr)
a házimozi gomb megnyomására lágyan elhalványul a világítás, behúzódnak a függönyök, bekapcsolódik a tévé
(2000 Lakáskultúra)
1b.
〈ember v. állat (kinyújtott, kidomborodó) testrésze, szerve〉 a testbe (lassan) visszahúzódik
az óldallágyok [= lágyékok] (Hypochondria) [= lágyékok] erőszakason … bé-huzódnak
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
a leányka csaknem öntudatlanul fekszik ágyában, hátralogó fejét föntartani éppen képtelen; hasa behuzódott
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
kitárulnak már a macskakörmök, melyek eddig behúzódva símogattak?
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[az ijedtségtől a színész] lába megrogyott, háta meggörnyedt, nyaka behúzódott két válla közé
(1957 Csathó Kálmán)
[előfordul], hogy hosszan tartó, hónapokig, évekig elhúzódó, szinte észrevétlen fülkürthurut miatt a dobhártya behúzódik a dobüreg felé és elsorvad
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
〈hagymás, gumós növény〉 a hagyma, gumó kivételével elszárad és elenyészik
nyár derekán, ha az egyéves növények eltűntek s a hagymás és gumós növények régóta behúzódtak
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A [kankalin]fajok egy része őszre behúzódik, leveleit elveszti, mások levelesen telelnek át
(2000 Lakáskultúra)
2. (átv is)
〈ember, állat〉 védelmet, nyugalmat v. rejtekhelyet keresve vhova, vminek a belsejébe bemegy v. bebújik
Én a lyukamban maradtam jól behúzódva estig
(1817 Czövek István ford.)
A kutyák morogva húzódtak be az udvarokba, s még a föld is remegni látszott talpai alatt
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
Tamás behúzódott a hallgatásba, mint csiga a házába
(1933 Szitnyai Zoltán)
Behúzódtam a sétány bokrai mögé, hogy lányok ne lássanak, onnan néztem, ahogy libegtek-lejtettek, kacagtak-csilingeltek, táncoltak-viháncoltak
(1983 Balla László)
2a.
〈emberek csoportja〉 kedvezőbb életfeltételeket biztosító, védettebb helyre, területre fokozatosan beköltözik
Oláhok még tömegesebben vannak a Hétfaluban és a Törcsvár köri havasi telepitvényes községekben. Ezek azonban az ujabb időkben húzódtak be a szomszéd Oláhországból
(1873 Orbán Balázs)
Vízellátási bajok miatt a Huxley házaspár behúzódott a sivatagból Hollywood peremére. Ott élt haláláig
(1960 Cs. Szabó László)
[a szemita törzsek] a Kr. e.Krisztus előtt 2000 k.-ikörüli évsz.évszázad-okban a Szír–arab-pusztákról behúzódtak a „termékeny félhold”-ra
(1989 HaagLex. ford.)
2b.
〈állat, ill. növény〉 számára megfelelőbb élőhelyet kínáló területre fokozatosan beköltözik, betelepszik, ill. átterjed
[A tengeripér nembe tartozó] valamennyi [halfaj] tengerekben él, de behúzódnak egyesek az édes vizekbe is
(1896 PallasLex.)
[A mezei görény] télen behúzódik a falvakba és városokba, ahol a házimacska s a nyest birodalmába tör
(1929 Az állatok világa ford.)
A legtöbb illatos növény a napot kedveli, de egyik-másik képes behúzódni fák alatti árnyas részekre
(1998 Magyar Hírlap)
2c. (kissé rég)
〈ruhadarabba〉 beburkolódzik, azt magán összehúzza
behuzódik egy hosszúszőrű bundába
(1865 A vén harangozó naptára)
A kocsis, egy ragyás, senkinek sem tetsző legény, a ködös, nedves estében behúzódva köpenyegébe a postaház konyhájára gondolt
(1922 Krúdy Gyula)
[a juhász] nyája mellett ácsorogva, esőben, szélben, valósággal behúzódott hosszú szűrébe
(1997 Magyar néprajz)
3.
〈levegő, fény stb.〉 (észrevétlenül,) lassan beáramlik, behatol vhova
János gyertyát gyújtott – ezt a padlómenti ajtóhasadékon behúzódó fényből állapította meg az asszony
(1921 Mihály Dezső)
A sötétség behúzódott az erdők közé
(1945 Bözödi György)
a felszínről (különösen hűvös, száraz időszakokban) behúzódó levegő felszárítja a kőzetfelületen megjelenő nedvességet, ezért az abban lévő mészanyag gömbölyű borsóformákat alkotva visszamarad
(2000 Természet Világa)
3a. (ritk)
〈érzés, szellemiség〉 behatol, beköltözik vhova, ill. 〈betegség〉 a szervezetbe behatolva megjelenik vhol
Pár nap múlva a nátha behúzódott a hörgökre és tüdőre
(1889 Gyulai Pál)
a magányosság lassan a szívébe is behúzódott
(1916 Kassák Lajos)
Ez a törvény általánosságban arról szól, hogy milyen mértékben korlátozhatjuk a katona szabadságát, illetve milyen mértékben húzódhat be a civil szféra a laktanyába
(1996 Országgyűlési Napló)
4.
(hosszanti) kiterjedése révén benyúlik vhova vmi
A [brassói] Belvárostól Ny.nyugat felé a Bolgárszeg érdekes keskeny utcái 4 km.kilométer-nyire huzódnak be a hegyek közé
(1893 PallasLex.)
Irak azonos Mezopotámiával és területén Mossulnál kezdődnek a hatalmas olajmezők, amelyek mélyen behuzódnak Perzsiába
(1929 Szenes Piroska)
[a] sorozat nyitó kötete az Aggteleki-karsztvidékkel foglalkozik, az ún.úgynevezett Dél-szlovákiai karszt Magyarország területére behúzódó nyúlványával
(1998 Új Könyvek)
4a. (ritk)
〈időszak, tevékenység stb.〉 (időben elhúzódva) vmely következő időszakban folytatódik; benyúlik
A déli vidéken az ajnácskői, gedei és serkei várak és a hozzájok tartozó uradalmakért a Lorántffyak és Felediek közt a viszályok messze behuzódnak [a] XVI. sz.század-ba
(1894 PallasLex.)
5.
〈tárgy vmely része〉 befelé ível, közepe felé szűkül
A kastélyfalak és bástyák alól kidülledő, felül behuzodó falaikkal a XV. századi vár-épitészet jellegét viselik
(1868 Orbán Balázs)
Az úgy nevezett körte- vagy hagyma-alakú tipikus toronysisak, az eresz fölött hirtelen behúzódva, majd kiöblösödve merészen fölfelé szökő nyakká alakúl, ebből áttört lámpás fejlődik, még egyszer körtealakúan hajlított teteje szélkakasban vagy czímer-állatban végződik
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[A braunschweigi múzeumban őrzött ún. mantovai vázának] lába, talpa nincs, lefelé gyengén vékonyodik, erősen behúzódott nyaka a száj felé szélesül
(1925 MűvészetiLex.)
6.
〈felület〉 bevonódik vmivel
Ha a vas egy helyen éleggel [= oxiddal] behúzódni kezdett, az igen sebesen nem csak a fölületen terjed el, hanem a vas belsejébe is hat
(1844 Nendtvich Károly)
a foltok a levél alsó lapján fehérszinü molyhos bevonattal huzódnak be
(1893 PallasLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. húz; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások