beidéz ts ige 4b

1. (hiv) ’hivatalos ügyben idézés útján behív(at) vkit (vhova v. vkihez)’ ❖ a’ Fiskális a’ vádokat illendö képpen el-készitvén, azt a’ bé-idéztetett bünösnek odaadja (1787 Magyar Kurír C0312, 152) | Azt kérte a birótól, idézzen be szakértőket és csak azok meghallgatása után mondja ki az itéletet (1899 Friss Újság 8624001, 2) | Pár nappal a kitűzött időpont előtt a kör néhány tagját beidézték a rendőrségre (1986 Beszélő 2003001, 345).

1a. (rég) ’vki behív(at), ill. vmi arra késztet vkit, hogy bejöjjön v. bemenjen vhova’ ❖ Könnyen tehettem volna azt, hogy külföldről több vásárosokat béidézzek (1829 Wesselényi Miklós 8528003, 71) | Tegnapelőtt végződött évnegyedes közgyülésünk; első napjára sokat beidézett azon hir, hogy az országgyülési utasitások ez alkalommal fognak megvitattatni (1843 Pesti Hírlap CD61) | Eliz a csengettyüzsinorhoz lépett; a szobaleányt beidézte (1862 Jókai Mór C2263, 160).

2. ’〈szöveget〉 más helyen (szó szerint) megismétel(ve közöl), ill. más szövegbe idézetként beemel’ ❖ Talán szabad itt beidéznem egy teljesen elavult szerzőt, Lenint is, aki azt írta egyhelyütt, hogy a burzsoáziának az az osztályérdeke, „hogy minden értékek létrehozói ne juthassanak el társadalmi szerepük tudatosításáig […]” (1990 Illés László 2001028, 51) | az alkotmány pontos szövegét beidézve a törvényjavaslatba (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (sajtó) ’〈beszédében, felszólalásában〉 megemlít(ve felidéz) vmit’ ❖ Gondoljunk csak arra, amit már Kőszeg Ferenc a vitának egy korábbi stádiumában beidézett: a Stazi-dokumentumoknak a nyilvánosságra hozása (1992 Országgyűlési Napló CD62) | [Bujor Nedelcovici román író] beidézi a filozófus-író N. Steinhardt könyvéből, a Boldogság-naplóból a román történelmet (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beidéztet

beidéz tárgyas ige 4b
1. (hiv)
hivatalos ügyben idézés útján behív(at) vkit (vhova v. vkihez)
a’ Fiskális a’ vádokat illendö képpen el-készitvén, azt a’ bé-idéztetett bünösnek odaadja
(1787 Magyar Kurír)
Azt kérte a birótól, idézzen be szakértőket és csak azok meghallgatása után mondja ki az itéletet
(1899 Friss Újság)
Pár nappal a kitűzött időpont előtt a kör néhány tagját beidézték a rendőrségre
(1986 Beszélő)
1a. (rég)
vki behív(at), ill. vmi arra késztet vkit, hogy bejöjjön v. bemenjen vhova
Könnyen tehettem volna azt, hogy külföldről több vásárosokat béidézzek
(1829 Wesselényi Miklós)
Tegnapelőtt végződött évnegyedes közgyülésünk; első napjára sokat beidézett azon hir, hogy az országgyülési utasitások ez alkalommal fognak megvitattatni
(1843 Pesti Hírlap)
Eliz a csengettyüzsinorhoz lépett; a szobaleányt beidézte
(1862 Jókai Mór)
2.
〈szöveget〉 más helyen (szó szerint) megismétel(ve közöl), ill. más szövegbe idézetként beemel
Talán szabad itt beidéznem egy teljesen elavult szerzőt, Lenint is, aki azt írta egyhelyütt, hogy a burzsoáziának az az osztályérdeke, „hogy minden értékek létrehozói ne juthassanak el társadalmi szerepük tudatosításáig […]
(1990 Illés László)
az alkotmány pontos szövegét beidézve a törvényjavaslatba
(1995 Országgyűlési Napló)
2a. (sajtó)
〈beszédében, felszólalásában〉 megemlít(ve felidéz) vmit
Gondoljunk csak arra, amit már Kőszeg Ferenc a vitának egy korábbi stádiumában beidézett: a Stazi-dokumentumoknak a nyilvánosságra hozása
(1992 Országgyűlési Napló)
[Bujor Nedelcovici román író] beidézi a filozófus-író N. Steinhardt könyvéből, a Boldogság-naplóból a román történelmet
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beidéztet

Beállítások