béke- (előtagként)

1. ’háború(ka)t ellenző, háborúellenes’ ❖ békekiáltvány fn 4A | A londoni rendőrség egy békekiáltvány sok százezer példányát foglalta le, a melyeket éjjel a külvárosok házaiba csempésztek be (1915 Budapesti Hírlap aug. 15. C4703, 5) | Négy évvel a világháború kitörése előtt, 1935-ben Babits Mihály egy békekiáltványt írt, amelyet a Népszövetséghez akart elküldeni (1946 Déry Tibor 9107003, 111) | A kongresszus a tervek szerint békekiáltványt és levelet fogalmaz meg Kofi Annan ENSZ-főtitkár részére (1998 Magyar Hírlap CD09)  békemenet fn 3B | A békemenetben, mely négy napig tart és a londoni Trafalgar téren hatalmas tömeggyűlésben fejeződik be, a legkülönfélébb politikai és vallási nézetek képviselői vesznek részt (1960 Népszabadság ápr. 16. C4812, 14) | Olaszországban tegnap 50 ezer ember vett részt abban a ferencesek által szervezett békemenetben, amely az ENSZ megújítását és demokratizálását követelte (1995 Magyar Hírlap CD09)  béketüntetés fn 4B | Pétervárott viharos béketüntetések voltak, amelyen Anglia ellen tüntettek (1916 Kolozsvári Hírlap dec. 28. C4782, 4) | Franciaországban és Olaszországban sokmillió aláírással ellátott békepeticiókkal, valamint nagyarányú béketüntetésekkel szálltak szembe a háborús bujtogatók fokozott erőszakoskodásaival (1949 Szabad Nép szept. 1. C4872, 1) | [Joan Baez] a katonai szolgálat elleni agitációs körutakon vett részt, és 1967-ben, egy béketüntetés után börtönbe is került (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈hadviselő felek között〉 békekötés előkészítésére v. szentesítésére létrehozott’ ❖ békeajánlat fn 3A (rég) | Virradtakor Szvárán béke-ajánlatokat teszen (1832 Fábián Gábor ford.–Macpherson C1653, 38) | A békeajánlat, tiz évi fegyvernyugvás képében elfogadtatott (1861 Szalay László 8419007, 64) | Oly békeajánlatokról tárgyalni, a melyeket a másik fél tesz, mindenik fél hajlandó (1916 Budapesti Hírlap ápr. 6. C4704, 2)  békealku fn 1A | béke alku által nevezetesíttetett (1799 Vályi András C4338, 530) | E czélokig a legszilárdabb békealku is csupán fegyverszünet (1847 Kemény Zsigmond C2598, 47) | A békealku meghiusult, a harcok megújultak (1936 Váczy Péter CD42) | [Tádzsikisztánban] hiába az 1997-ben életbe léptetett belső békealku, mégis a törvényesség hiánya dominál (2000 Magyar Hírlap CD09)  békealkudozás fn 4A | míg a’ béke-alkudozások tartanának (1813 Pázmándi Horvát Endre C3440, 60) | a békealkudozásnál barátságos közvetitő szolgálatokat vállal (1915 Az Újság aug. 27. C5359, 3) | Lassan kiszivárognak a daytoni békealkudozás részletei (1995 Magyar Hírlap CD09)  békeegyezmény fn 4B | a váradi őrség a fejedelemtőli függést annak Rudolffal kötött békeegyezményével következetesen felmondotta (1859 Dózsa Dániel C1437, 170) | [Az országgyűlés] föladata volt a Fridrik császárral, illetőleg Miksa királylyal kötött, erősen megalázó békeegyezmény beczikkelyezése (1908 Berzeviczy Albert CD55) | A tartós boszniai béke megteremtéséhez elengedhetetlen a békeegyezmény civil passzusainak megvalósítása (1997 Tények könyve CD37)  békejavaslat fn 3A | György szerb despotának 1449-ik évi békejavaslata […] azon helyek közt, hová a török kereskedők áruikkal szabadon jöhettek, Szörényt is felemlíti (1878 Ortvay Tivadar CD57) | a kuruc vezér [ti. Thököly] megpróbált kapcsolatba jutni a császári udvarral, de békejavaslatai „elfogadhatatlanok” voltak (2000 Köpeczi Béla CD40)  békekísérlet fn 3B | Sikertelen lett […] a béke-kisérlet, és nem maradt egyéb választás: mint a harcz (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Henrik nem maradt meg a határ mentén, hanem Aba békekísérleteit visszautasítva, magyarországi területre lépett (1929 Bánlaky József CD16) | bizakodni lehet, hogy a tétova balkáni békekísérleteket nem torpedózzák meg sehonnan sem (1999 Magyar Hírlap CD09)  békepaktum fn 3A2 (ritk) | mint a néppárt országgyűlési vezére, pártja részéről ő írta alá a békepaktumot (1903 Magyar írók élete CD27) | [Ferdinánd királyt] a nagyváradi békepaktum kötelezte (1940 Bánlaky József CD16) | mindenképpen támogatandó a balkáni békepaktum (1999 Magyar Hírlap CD09).

béke- (előtagként)
1.
háború(ka)t ellenző, háborúellenes
békekiáltvány főnév 4A
A londoni rendőrség egy békekiáltvány sok százezer példányát foglalta le, a melyeket éjjel a külvárosok házaiba csempésztek be
(1915 Budapesti Hírlap aug. 15.)
Négy évvel a világháború kitörése előtt, 1935-ben Babits Mihály egy békekiáltványt írt, amelyet a Népszövetséghez akart elküldeni
(1946 Déry Tibor)
A kongresszus a tervek szerint békekiáltványt és levelet fogalmaz meg Kofi Annan ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete-főtitkár részére
(1998 Magyar Hírlap)
békemenet főnév 3B
A békemenetben, mely négy napig tart és a londoni Trafalgar téren hatalmas tömeggyűlésben fejeződik be, a legkülönfélébb politikai és vallási nézetek képviselői vesznek részt
(1960 Népszabadság ápr. 16.)
Olaszországban tegnap 50 ezer ember vett részt abban a ferencesek által szervezett békemenetben, amely az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete megújítását és demokratizálását követelte
(1995 Magyar Hírlap)
béketüntetés főnév 4B
Pétervárott viharos béketüntetések voltak, amelyen Anglia ellen tüntettek
(1916 Kolozsvári Hírlap dec. 28.)
Franciaországban és Olaszországban sokmillió aláírással ellátott békepeticiókkal, valamint nagyarányú béketüntetésekkel szálltak szembe a háborús bujtogatók fokozott erőszakoskodásaival
(1949 Szabad Nép szept. 1.)
[Joan Baez] a katonai szolgálat elleni agitációs körutakon vett részt, és 1967-ben, egy béketüntetés után börtönbe is került
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈hadviselő felek között〉 békekötés előkészítésére v. szentesítésére létrehozott
békeajánlat főnév 3A (rég)
Virradtakor Szvárán béke-ajánlatokat teszen
(1832 Fábián Gábor ford.Macpherson)
A békeajánlat, tiz évi fegyvernyugvás képében elfogadtatott
(1861 Szalay László)
Oly békeajánlatokról tárgyalni, a melyeket a másik fél tesz, mindenik fél hajlandó
(1916 Budapesti Hírlap ápr. 6.)
békealku főnév 1A
béke alku által nevezetesíttetett
(1799 Vályi András)
E czélokig a legszilárdabb békealku is csupán fegyverszünet
(1847 Kemény Zsigmond)
A békealku meghiusult, a harcok megújultak
(1936 Váczy Péter)
[Tádzsikisztánban] hiába az 1997-ben életbe léptetett belső békealku, mégis a törvényesség hiánya dominál
(2000 Magyar Hírlap)
békealkudozás főnév 4A
míg a’ béke-alkudozások tartanának
(1813 Pázmándi Horvát Endre)
a békealkudozásnál barátságos közvetitő szolgálatokat vállal
(1915 Az Újság aug. 27.)
Lassan kiszivárognak a daytoni békealkudozás részletei
(1995 Magyar Hírlap)
békeegyezmény főnév 4B
a váradi őrség a fejedelemtőli függést annak Rudolffal kötött békeegyezményével következetesen felmondotta
(1859 Dózsa Dániel)
[Az országgyűlés] föladata volt a Fridrik császárral, illetőleg Miksa királylyal kötött, erősen megalázó békeegyezmény beczikkelyezése
(1908 Berzeviczy Albert)
A tartós boszniai béke megteremtéséhez elengedhetetlen a békeegyezmény civil passzusainak megvalósítása
(1997 Tények könyve)
békejavaslat főnév 3A
György szerb despotának 1449-ik évi békejavaslata […] azon helyek közt, hová a török kereskedők áruikkal szabadon jöhettek, Szörényt is felemlíti
(1878 Ortvay Tivadar)
a kuruc vezér [ti. Thököly] megpróbált kapcsolatba jutni a császári udvarral, de békejavaslatai „elfogadhatatlanok” voltak
(2000 Köpeczi Béla)
békekísérlet főnév 3B
Sikertelen lett […] a béke-kisérlet, és nem maradt egyéb választás: mint a harcz
(1848 Kossuth Hírlapja)
Henrik nem maradt meg a határ mentén, hanem Aba békekísérleteit visszautasítva, magyarországi területre lépett
(1929 Bánlaky József)
bizakodni lehet, hogy a tétova balkáni békekísérleteket nem torpedózzák meg sehonnan sem
(1999 Magyar Hírlap)
békepaktum főnév 3A2 (ritk)
mint a néppárt országgyűlési vezére, pártja részéről ő írta alá a békepaktumot
(1903 Magyar írók élete)
[Ferdinánd királyt] a nagyváradi békepaktum kötelezte
(1940 Bánlaky József)
mindenképpen támogatandó a balkáni békepaktum
(1999 Magyar Hírlap)

Beállítások