békebíró fn 6A8

1. (Jog v. Közig v. Tört) ’〈bizonyos országokban, ill. bizonyos korszakban:〉 kisebb közigazgatási és büntető feladatokat ellátó, ill. kisebb polgári peres ügyekben döntési jogkörrel felruházott hatósági személy’ ❖ Mind-egyik Közönségnek [= közösségnek] egy, vagy több Béke-bírái vagynak (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 85) | A’ békebirák [Amerikában] mindenütt részt vesznek a’ községek’ és megyék’ igazgatásában vagy magok igazgatván, vagy büntetvén némelly igazgatásbeli vétkeket; de a’ […] vétkek közűl a’ nagyobbak a’ rendes törvényszékek alá vetvék (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134007, 130) | A Tudor- és Stuart-időkben a békebírák működése beleilleszkedett az egységes, szakszerű államüzembe (1936 Hajnal István CD42) | [Angliában] 1330-tól a békebírák feladatai közé tartozik a bűnüldözés és a gyanúsítottak bebörtönzése is (1995 Kálmán András CD17).

2. (ritk) ’vitás kérdésekben semlegesként döntő, a felek között közvetítő, őket kibékítő nagy tekintélyű személy’ ❖ mihelyst egymás közt öszvevesztek, vagy valakinek tanácsra vala szüksége, ő volt a békebirójok (1845 Eötvös József C4969, 53) | Károly [Róbert] a császár mellőzésével a cseh és lengyel király, a német lovagrend s több német fejedelmek viszályait, mint békebíró, megszűntette s viszonyaikat szabályozta (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A tolerancia persze csakugyan létkérdés mai irodalmi életünkben, és a békebíró szerepe rokonszenvesebb, mint egykor az ügyészé (1978 Szilágyi Ákos 9670002, 127).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

békebíró főnév 6A8
1. (Jog v. Közig v. Tört)
〈bizonyos országokban, ill. bizonyos korszakban:〉 kisebb közigazgatási és büntető feladatokat ellátó, ill. kisebb polgári peres ügyekben döntési jogkörrel felruházott hatósági személy
Mind-egyik Közönségnek [= közösségnek] egy, vagy több Béke-bírái vagynak
(1808 Farkas Ferenc ford.)
A’ békebirák [Amerikában] mindenütt részt vesznek a’ községek’ és megyék’ igazgatásában vagy magok igazgatván, vagy büntetvén némelly igazgatásbeli vétkeket; de a’ […] vétkek közűl a’ nagyobbak a’ rendes törvényszékek alá vetvék
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
A Tudor- és Stuart-időkben a békebírák működése beleilleszkedett az egységes, szakszerű államüzembe
(1936 Hajnal István)
[Angliában] 1330-tól a békebírák feladatai közé tartozik a bűnüldözés és a gyanúsítottak bebörtönzése is
(1995 Kálmán András)
2. (ritk)
vitás kérdésekben semlegesként döntő, a felek között közvetítő, őket kibékítő nagy tekintélyű személy
mihelyst egymás közt öszvevesztek, vagy valakinek tanácsra vala szüksége, ő volt a békebirójok
(1845 Eötvös József)
Károly [Róbert] a császár mellőzésével a cseh és lengyel király, a német lovagrend s több német fejedelmek viszályait, mint békebíró, megszűntette s viszonyaikat szabályozta
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A tolerancia persze csakugyan létkérdés mai irodalmi életünkben, és a békebíró szerepe rokonszenvesebb, mint egykor az ügyészé
(1978 Szilágyi Ákos)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások