beköszönt tn ige 4c3

1. (kissé rég) ’bent levő(k)nek kintről köszön, ill. köszönéssel belép vkihez’ ❖ Nem tilalmas ugyan, ha az embereknél bé köszöntesz, de az Istennél kolompozz elöbb (1773 Faludi Ferenc C1665, 122) | – Dicsértessék! – köszöntött be Gyurka bácsi. – Mindörökké! – szólt a gazda (1871 Mikszáth Kálmán 8312001, 27) | odaérve a tornácz irányába, nagy alázatossággal levette kalapját s hangosan beköszöntött: – Alázatos szolgája! Szerencsés jó napot kivánok a tekintetes urnak (1905 Eötvös Károly 8127004, 210) | Ella kissé hangosan köszöntött be, de tüstént csöndesebbre fogta a szót, amikor Júlia a gyerekszoba felé mutatott (1961 Benedek Marcell 9042001, 43).

2. (rég)(rövid) látogatásra betér vhova, vkihez’ ❖ [a városszolgák] még jó reggel bé-köszöntöttek vólt [egy verekedő örmény legényhez] (1792 Magyar Hírmondó C5808, 173) | Vendéget nem kelle kérni: Önként szoktak ők betérni, […] A’ szegény, kit isten küldött, Ide gyakran beköszöntött (1847 Vörösmarty Mihály 8524352, 155) | Éppen rendelő időben köszöntöttek be hozzá [ti. az orvoshoz] (1921 Tóth Árpád ford.–Flaubert 9720042, 67).

3. (vál) ’〈idő(szak), korszak, évszak, napszak〉 eljön, elérkezik, ill. (vmivel) kezdődik’ ❖ Bé-köszönt, úgy látom, századik eztendm (1775 Faludi Ferenc C1663, 81) | Majus hónap igen hüvös éjszakákkal köszöntött be (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A farsang is beköszöntött. Egymást érték a táncvigalmak és lakodalmak (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 32) | Korán beköszöntött a tél, november végén már nagy pelyhekben hullt a hó (1967 Kamjén István 9299002, 22) | Beköszöntött az éjszaka, mondtam, megyek aludni, nagyon álmos voltam, lefeküdtem az ágyba (1982 Géczi János 1058001, 297) | A következő napon, [1956.] november 4-én megtörtént a fordulat, és beköszöntött a Kádár-korszak (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 60).

3a. (vál) ’〈természeti jelenség, szerencsétlenség〉(váratlanul) bekövetkezik’ ❖ Ha a’ kaszálás után az eső gyakrabban beköszönt (1835 Vajda Péter C4660, 139) | tegnap nálunk rémséges szerencsétlenség köszöntött be; melynek egész városunk csaknem áldozatául esett! (1858 Xantus János 8531002, 30) | az ujév első napján oly hirtelenséggel köszöntött be a hó és utána a nagy hideg, hogy az embereknek még a bunda sem elég a meghülés ellen (1894 Hazánk 8634001, 6) | ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni [kell] (1943 Márai Sándor 9421003, 43) | [a meleg tengeráramlat hatására a] nagyon száraz éghajlatú Piura város környékén hatalmas felhőszakadások és áradások köszöntenek be (1998 Természet Világa CD50).

4. (vál) ’〈vmely jelenség, folyamat, érzés, állapot stb.〉 megjelenik, érzékelhetővé válik’ ❖ a’ szerelem ’s az öröm beköszöntenek a kicsi házba (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524375, 66) | A’ gyakran beköszöntő hasmenés legveszélyesebb (1847 Malatides Dániel 8291003, 65) | Zemplén megye felsőbb részeiben a kivándorlás az 1879. év őszén beköszöntött inség folytán vette kezdetét (1883 Érkövy Adolf 8133003, 216) | aggódva várják, hogy mikor köszönt be a szerelem a méhkirálynő szívébe (1909 Laczkó Géza CD10) | Ezt az eljárást [ti. a gordiuszi csomó átvágását] valószínűleg a haladéktalanul beköszöntő siker teszi oly vonzóvá (1985 Eörsi István 9125024, 7) | az Európai Unióban az utóbbi években beköszöntött a gazdasági fellendülés (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég) ’kül. (bemutatkozó, székfoglaló) beszéd tartásával elfoglal vmely állást, vmely hivatalba, tisztségbe belép’ ❖ Gr. Stádion mint rend kivül való Követtye és tellyes hatalmú Miniſtere F. Királlyunknak ’s Németek Tsáſzárjának az Anglus Udvarnál, ugyan azon napon köſzönte-bé (1790 Magyar Kurír C0316, 1374) | Ma köszönt bé a’ Pap az Ekké’siába (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 221) | beköszöntvén hivatalomat folytattam két esztendeig (1812 e. Keresztesi József 7172001, 5) | [Apáczai Csere János] 1656-ban a kolozsvári iskolához áttétetvén, nov. 20-án elveit és nézeteit felfejtő azon jeles beszéddel köszöntött be, mely be van ezen iskola azon albumába irva (1869 Orbán Balázs 8340011, 20) | [Arany Lászlót] az akadémia is levelező tagjává választotta, hova a Magyar politikai költészetről czímű jeles értekezésével köszöntött be (1899 Budapesti Szemle C0067, 123).

J: beköszön.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beköszönt tárgyatlan ige 4c3
1. (kissé rég)
bent levő(k)nek kintről köszön, ill. köszönéssel belép vkihez
Nem tilalmas ugyan, ha az embereknél bé köszöntesz, de az Istennél kolompozz elöbb
(1773 Faludi Ferenc)
– Dicsértessék! – köszöntött be Gyurka bácsi. – Mindörökké! – szólt a gazda
(1871 Mikszáth Kálmán)
odaérve a tornácz irányába, nagy alázatossággal levette kalapját s hangosan beköszöntött: – Alázatos szolgája! Szerencsés jó napot kivánok a tekintetes urnak
(1905 Eötvös Károly)
Ella kissé hangosan köszöntött be, de tüstént csöndesebbre fogta a szót, amikor Júlia a gyerekszoba felé mutatott
(1961 Benedek Marcell)
2. (rég)
(rövid) látogatásra betér vhova, vkihez
[a városszolgák] még jó reggel bé-köszöntöttek vólt [egy verekedő örmény legényhez]
(1792 Magyar Hírmondó)
Vendéget nem kelle kérni: Önként szoktak ők betérni, […] A’ szegény, kit isten küldött, Ide gyakran beköszöntött
(1847 Vörösmarty Mihály)
Éppen rendelő időben köszöntöttek be hozzá [ti. az orvoshoz]
(1921 Tóth Árpád ford.Flaubert)
3. (vál)
〈idő(szak), korszak, évszak, napszak〉 eljön, elérkezik, ill. (vmivel) kezdődik
Bé-köszönt, úgy látom, századik eztendm
(1775 Faludi Ferenc)
Majus hónap igen hüvös éjszakákkal köszöntött be
(1854 Vasárnapi Újság)
A farsang is beköszöntött. Egymást érték a táncvigalmak és lakodalmak
(1879 Lauka Gusztáv)
Korán beköszöntött a tél, november végén már nagy pelyhekben hullt a hó
(1967 Kamjén István)
Beköszöntött az éjszaka, mondtam, megyek aludni, nagyon álmos voltam, lefeküdtem az ágyba
(1982 Géczi János)
A következő napon, [1956.] november 4-én megtörtént a fordulat, és beköszöntött a Kádár-korszak
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
3a. (vál)
〈természeti jelenség, szerencsétlenség〉 (váratlanul) bekövetkezik
Ha a’ kaszálás után az eső gyakrabban beköszönt
(1835 Vajda Péter)
tegnap nálunk rémséges szerencsétlenség köszöntött be; melynek egész városunk csaknem áldozatául esett!
(1858 Xantus János)
az ujév első napján oly hirtelenséggel köszöntött be a hó és utána a nagy hideg, hogy az embereknek még a bunda sem elég a meghülés ellen
(1894 Hazánk)
ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni [kell]
(1943 Márai Sándor)
[a meleg tengeráramlat hatására a] nagyon száraz éghajlatú Piura város környékén hatalmas felhőszakadások és áradások köszöntenek be
(1998 Természet Világa)
4. (vál)
〈vmely jelenség, folyamat, érzés, állapot stb.〉 megjelenik, érzékelhetővé válik
a’ szerelem ’s az öröm beköszöntenek a kicsi házba
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A’ gyakran beköszöntő hasmenés legveszélyesebb
(1847 Malatides Dániel)
Zemplén megye felsőbb részeiben a kivándorlás az 1879. év őszén beköszöntött inség folytán vette kezdetét
(1883 Érkövy Adolf)
aggódva várják, hogy mikor köszönt be a szerelem a méhkirálynő szívébe
(1909 Laczkó Géza)
Ezt az eljárást [ti. a gordiuszi csomó átvágását] valószínűleg a haladéktalanul beköszöntő siker teszi oly vonzóvá
(1985 Eörsi István)
az Európai Unióban az utóbbi években beköszöntött a gazdasági fellendülés
(1998 Magyar Hírlap)
5. (rég)
kül. (bemutatkozó, székfoglaló) beszéd tartásával elfoglal vmely állást, vmely hivatalba, tisztségbe belép
Gr.gróf Stádion mint rend kivül való Követtye és tellyes hatalmú Miniſtere F.felséges Királlyunknak ’s Németek Tsáſzárjának az Anglus Udvarnál, ugyan azon napon köſzönte-bé
(1790 Magyar Kurír)
Ma köszönt bé a’ Pap az Ekké’siába
(1794 Gyarmathi Sámuel)
beköszöntvén hivatalomat folytattam két esztendeig
(1812 e. Keresztesi József)
[Apáczai Csere János] 1656-ban a kolozsvári iskolához áttétetvén, nov.november 20-án elveit és nézeteit felfejtő azon jeles beszéddel köszöntött be, mely be van ezen iskola azon albumába irva
(1869 Orbán Balázs)
[Arany Lászlót] az akadémia is levelező tagjává választotta, hova a Magyar politikai költészetről czímű jeles értekezésével köszöntött be
(1899 Budapesti Szemle)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások