beköszöntő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → beköszönt.

II. mn 1C

1. (Népr is) ’megérkezéskor mondott, ritk. levélben írt, a háziakat v. a címzett(ek)et köszöntő, üdvözlő, ill. vminek a kezdetét jelző 〈ének v. (kötött) szöveg〉’ ❖ Meg-fontolván […] az Angyalnak bé-köszöntö szavát: Üdvöz légy malasztal tellyes (1777 Molnár János C3195, 220) | Már a lépcsőn felhaladva rákezdi a beköszöntő nótát: „Nekem olyan asszony kell, Ha beteg is, keljen fel […]” (1885 Jókai Mór CD18) | Lakodalmi vigasságban a vőfély beköszöntő verse (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | [betlehemezéskor] beviszik először az első házho azt a szent képet, […] oszt akkor ez a beköszöntő ima e: „Íme elhoztam hozzátok a Szűzanya szent képét […]” (1981 Dömötör Tekla 1039008, 205) | [Az előénekes a kegyhely búcsúján] elmondta a beköszöntő imát (1990 Magyar néprajz CD47) | A beköszöntő üdvözlet a szokásos páli formulával végződik, amelyben kegyelmet és békességet kíván és kér a levél címzettjére (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. ’tisztségét, hivatalát elfoglaló személy által mondott (beiktató, székfoglaló) 〈beszéd〉’ ❖  ezen bé-köszönt beszédében azt bizonyítá-meg, hogy a’ világi bltseſségnek tanúláſa a’ közönséges-tárſaságra nézve el-kerlhetetlen, a’ vallás dólgaiban pedig igen ſzükséges (1787 Magyar Kurír C0312, 367) | Akademiai beköszöntő értekezése (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Sennyei Pál főrendiházi] elnöki beköszöntő beszédében kijelentette, hogy elveit fenntartja s hogy politikai engedmények tőle nem követeltettek (1912 Halász Imre CD10) | [a püspök] ünnepélyes beiktatása 1990. május 9-én történt a nagyvárad-újvárosi egyházközség templomában. Beköszöntő prédikációjának alapigéje: Ezék 34,11–12 (1991 Magyar reformátusok CD1210).

2a. (vál) ’nyilvánosság előtt először megjelenő 〈(szerző)(ve), kiadvány(a)〉’ ❖ a magyar prozódia klasszikai triászunk beköszöntő műveiben egészben véve már meg volt alapítva (1889 Négyesy László 8329003, 93) | [Szigligeti Ede] első színrekerült drámai kísérletét, a Megjátszott cselek című társadalmi szomorújátékot, 1835 tavaszán adták elő a budai színészek. […] A beköszöntő darab nem aratott sikert (1933 Pintér Jenő CD44) | Ha ma higgadt érdeklődéssel végigolvassuk [József Attila] beköszöntő verseit, álmélkodunk, hogy miért nem fogadta kritikai örömmámor? (1943 Féja Géza 9138008, 326) | [az Irodalomtudomány című folyóirat] beköszöntő száma (1945. december) (1981 A magyar irodalom története CD53) | a Cigány néprajzi tanulmányok sorozat beköszöntő kötete (1994 Új Könyvek CD29).

3. ’újság, folyóirat első számában megjelenő, az olvasót köszöntő, bemutatkozó, programadó v. új kötetet bevezető, bemutató 〈cikk, írás〉’ ❖ Az Új Versek beköszöntő előszava (1923 Ady Lajos 9362001, 59) | 1927. május 3-án Rákosi Jenő beköszöntő soraival indul a [Mindnyájunk Lapja című] folyóirat (1972 Katona Ferenc 2018014, 482) | A lap beköszöntő esszéjét (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A Zenelap 1886. jan. 1-jén megjelenő 1. számában a szerkesztő beköszöntő cikkében, „Mire törekedünk?” címmel fogalmazza meg a lap célkitűzéseit (1998 Voit Krisztina CD40).

III. fn 1C

1. (vál) ’vhova megérkezéskor, belépéskor mondott köszöntés, üdvözlő szöveg’ ❖ édesapám a beköszöntőt elvégezvén […] mindjárt megmondá, miért jöttünk (1857 Vas Gereben C4378, 22) | Más vendégek mindenféle vidám üdvözleteket mondtak, akár harminc esztendőn át, amikor a kocsmába beléptek és életük végéig nem vették észre, hogy már csak egyedül mulatnak bohó beköszöntőjükön (1927 Krúdy Gyula CD10) | A nagyvárosi bérházak udvarán gyakran hangzott fel a „drótostót” jellegzetes, szlovákos kiejtésű beköszöntője (1949 Feuer Klára C5117, 156) | az egészség megvan, a többi már magától jön. Mondja ezt az utálatosnak vélt és érzett szabvány beköszöntőt (1961 e. Sarkadi Imre 9586001, 102).

1a. (Népr) ’vmely népszokás szereplői által előadott, a háziakat köszöntő, ill. a játék kezdetét jelző ének v. rigmus’ ❖ Lakodalomra a hivogatás pénteken történik, két vőfél megy a meghivottakhoz […] és igy tartják az úgynevezett beköszöntőt: „Szerencsés jó estét adjon Isten kegyelmeteknek! […]” (1881 Kalocsai Néplap 8639001, 339) | [A betlehemes játék elején] a szereplők elmondják beköszöntőjüket, hírül adják az isteni gyermek születését (1940 Pintér Jenő CD44) | [Karácsonyi kántáláskor a gyerekek] az ének előtt beköszöntőt mondanak (1990 Magyar néprajz CD47).

1b. (vál) ’vmely rendezvényt, (tudományos) ülést bevezető beszéd’ ❖ [az Országos Régészeti és Embertani Társulat első ülésén] Pulszky elnök élénk beköszöntője után Rómer szólt a társulat föladatáról (1879 Századok CD57) | [a] nyitókoncert előtt Göncz Árpád köztársasági elnök mondott beköszöntőt, így kezdődött el az egy hónapig tartó eseménysorozat (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál) ’vmely hivatalba, tisztségbe lépéskor mondott (székfoglaló, beiktató) beszéd’ ❖ én mostanra halasztottam akad. beköszöntőm megírását (1859 Arany János C1619, 138) | [az 1741-es országgyűlésen] az ujonnan kinevezett alnádor, Kapy Gábor, ki már 20 év óta volt itélőmester, beköszöntőt tartott (1889 Salamon Ferenc 8402002, 157) | [Az Opera új főigazgatója,] Szinetár Miklós szórakoztató anekdotákkal fűszerezett beköszöntővel állt a tagság elé (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’újság, folyóirat első számában megjelenő, az olvasót köszöntő, bemutatkozó, programadó cikk, írás’ ❖ [Falk Miksa 1867-ben] átvette a P. Lloyd [című napilap] szellemi vezetését, beköszöntőjében, mely tollának egyik remeke, kifejtve programmját (1894 Magyar írók élete CD27) | Lapja beköszöntőjében [Rát Mátyás] kifejti, hogy a magyar sajtó késői jelentkezésének oka a nemesség maradi életmódja (1965 Dezsényi Béla CD53) | Szerkesztőségi beköszöntő exponálja a folyóirat állásfoglalását (1992 Majzik Lászlóné 2050008, 65).

3a. (vál) ’új kötetet bevezető, bemutató, ill. korábban ismeretlen, pályakezdő szerzőt az olvasó figyelmébe ajánló írás’ ❖ [Vajda János] az Alfréd regénye beköszöntőjében lenézéssel szól „az akadémiai kritika fegyelmezett rabszolga népé”-ről (1932 Rubinyi Mózes CD10) | Beköszöntő fiatal szlovákiai magyar költők versei elé (1972 Zalabai Zsigmond CD53) | [a pannonhalmi bencés apátságról szóló] kötet Várszegi Asztrik OSB főapát beköszöntőjét követően hat fejezetben foglalja össze Szent Márton monostorának történetét (1997 Szentpéteri József² CD58).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

beköszöntő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévbeköszönt
II. melléknév 1C
1. (Népr is)
megérkezéskor mondott, ritk. levélben írt, a háziakat v. a címzett(ek)et köszöntő, üdvözlő, ill. vminek a kezdetét jelző 〈ének v. (kötött) szöveg〉
Meg-fontolván […] az Angyalnak bé-köszöntö szavát: Üdvöz légy malasztal tellyes
(1777 Molnár János)
Már a lépcsőn felhaladva rákezdi a beköszöntő nótát: „Nekem olyan asszony kell, Ha beteg is, keljen fel […]
(1885 Jókai Mór)
Lakodalmi vigasságban a vőfély beköszöntő verse
(1916 e. Malonyay Dezső)
[betlehemezéskor] beviszik először az első házho azt a szent képet, […] oszt akkor ez a beköszöntő ima e: „Íme elhoztam hozzátok a Szűzanya szent képét […]
(1981 Dömötör Tekla)
[Az előénekes a kegyhely búcsúján] elmondta a beköszöntő imát
(1990 Magyar néprajz)
A beköszöntő üdvözlet a szokásos páli formulával végződik, amelyben kegyelmet és békességet kíván és kér a levél címzettjére
(1995 Jubileumi kommentár)
2.
tisztségét, hivatalát elfoglaló személy által mondott (beiktató, székfoglaló) 〈beszéd〉
 ezen bé-köszönt beszédében azt bizonyítá-meg, hogy a’ világi bltseſségnek tanúláſa a’ közönséges-tárſaságra nézve el-kerlhetetlen, a’ vallás dólgaiban pedig igen ſzükséges
(1787 Magyar Kurír)
Akademiai beköszöntő értekezése
(1856 Vasárnapi Újság)
[Sennyei Pál főrendiházi] elnöki beköszöntő beszédében kijelentette, hogy elveit fenntartja s hogy politikai engedmények tőle nem követeltettek
(1912 Halász Imre)
[a püspök] ünnepélyes beiktatása 1990. május 9-én történt a nagyvárad-újvárosi egyházközség templomában. Beköszöntő prédikációjának alapigéje: EzékEzékiel próféta könyve 34,11–12
(1991 Magyar reformátusok)
2a. (vál)
nyilvánosság előtt először megjelenő (szerző)(ve), kiadvány(a)
a magyar prozódia klasszikai triászunk beköszöntő műveiben egészben véve már meg volt alapítva
(1889 Négyesy László)
[Szigligeti Ede] első színrekerült drámai kísérletét, a Megjátszott cselek című társadalmi szomorújátékot, 1835 tavaszán adták elő a budai színészek. […] A beköszöntő darab nem aratott sikert
(1933 Pintér Jenő)
Ha ma higgadt érdeklődéssel végigolvassuk [József Attila] beköszöntő verseit, álmélkodunk, hogy miért nem fogadta kritikai örömmámor?
(1943 Féja Géza)
[az Irodalomtudomány című folyóirat] beköszöntő száma (1945. december)
(1981 A magyar irodalom története)
a Cigány néprajzi tanulmányok sorozat beköszöntő kötete
(1994 Új Könyvek)
3.
újság, folyóirat első számában megjelenő, az olvasót köszöntő, bemutatkozó, programadó v. új kötetet bevezető, bemutató 〈cikk, írás〉
Az Új Versek beköszöntő előszava
(1923 Ady Lajos)
1927. május 3-án Rákosi Jenő beköszöntő soraival indul a [Mindnyájunk Lapja című] folyóirat
(1972 Katona Ferenc)
A lap beköszöntő esszéjét
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A Zenelap 1886. jan.január 1-jén megjelenő 1. számában a szerkesztő beköszöntő cikkében, „Mire törekedünk?” címmel fogalmazza meg a lap célkitűzéseit
(1998 Voit Krisztina)
III. főnév 1C
1. (vál)
vhova megérkezéskor, belépéskor mondott köszöntés, üdvözlő szöveg
édesapám a beköszöntőt elvégezvén […] mindjárt megmondá, miért jöttünk
(1857 Vas Gereben)
Más vendégek mindenféle vidám üdvözleteket mondtak, akár harminc esztendőn át, amikor a kocsmába beléptek és életük végéig nem vették észre, hogy már csak egyedül mulatnak bohó beköszöntőjükön
(1927 Krúdy Gyula)
A nagyvárosi bérházak udvarán gyakran hangzott fel a „drótostót” jellegzetes, szlovákos kiejtésű beköszöntője
(1949 Feuer Klára)
az egészség megvan, a többi már magától jön. Mondja ezt az utálatosnak vélt és érzett szabvány beköszöntőt
(1961 e. Sarkadi Imre)
1a. (Népr)
vmely népszokás szereplői által előadott, a háziakat köszöntő, ill. a játék kezdetét jelző ének v. rigmus
Lakodalomra a hivogatás pénteken történik, két vőfél megy a meghivottakhoz […] és igy tartják az úgynevezett beköszöntőt: „Szerencsés jó estét adjon Isten kegyelmeteknek! […]
(1881 Kalocsai Néplap)
[A betlehemes játék elején] a szereplők elmondják beköszöntőjüket, hírül adják az isteni gyermek születését
(1940 Pintér Jenő)
[Karácsonyi kántáláskor a gyerekek] az ének előtt beköszöntőt mondanak
(1990 Magyar néprajz)
1b. (vál)
vmely rendezvényt, (tudományos) ülést bevezető beszéd
[az Országos Régészeti és Embertani Társulat első ülésén] Pulszky elnök élénk beköszöntője után Rómer szólt a társulat föladatáról
(1879 Századok)
[a] nyitókoncert előtt Göncz Árpád köztársasági elnök mondott beköszöntőt, így kezdődött el az egy hónapig tartó eseménysorozat
(1997 Magyar Hírlap)
2. (vál)
vmely hivatalba, tisztségbe lépéskor mondott (székfoglaló, beiktató) beszéd
én mostanra halasztottam akad.akadémiai beköszöntőm megírását
(1859 Arany János)
[az 1741-es országgyűlésen] az ujonnan kinevezett alnádor, Kapy Gábor, ki már 20 év óta volt itélőmester, beköszöntőt tartott
(1889 Salamon Ferenc)
[Az Opera új főigazgatója,] Szinetár Miklós szórakoztató anekdotákkal fűszerezett beköszöntővel állt a tagság elé
(1996 Magyar Hírlap)
3.
újság, folyóirat első számában megjelenő, az olvasót köszöntő, bemutatkozó, programadó cikk, írás
[Falk Miksa 1867-ben] átvette a P.Pester ’pesti’ Lloyd [című napilap] szellemi vezetését, beköszöntőjében, mely tollának egyik remeke, kifejtve programmját
(1894 Magyar írók élete)
Lapja beköszöntőjében [Rát Mátyás] kifejti, hogy a magyar sajtó késői jelentkezésének oka a nemesség maradi életmódja
(1965 Dezsényi Béla)
Szerkesztőségi beköszöntő exponálja a folyóirat állásfoglalását
(1992 Majzik Lászlóné)
3a. (vál)
új kötetet bevezető, bemutató, ill. korábban ismeretlen, pályakezdő szerzőt az olvasó figyelmébe ajánló írás
[Vajda János] az Alfréd regénye beköszöntőjében lenézéssel szól „az akadémiai kritika fegyelmezett rabszolga népé”-ről
(1932 Rubinyi Mózes)
Beköszöntő fiatal szlovákiai magyar költők versei elé
(1972 Zalabai Zsigmond)
[a pannonhalmi bencés apátságról szóló] kötet Várszegi Asztrik OSBOrdo Sancti Benedicti ’Szent Benedek Rendje’ főapát beköszöntőjét követően hat fejezetben foglalja össze Szent Márton monostorának történetét
(1997 Szentpéteri József²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások