beköt ige 5c

1. ts ’〈vmely dolgot〉 – nyílását kötéllel, zsineggel összeszorítva – bezár, ill. 〈tárgyon nyílást〉 ilyen módon összecsuk’ ❖ vászon zatskóba, vagy pedig flanélba kötve két lat tört mustárt egy kánna vizben megfőzni, ’s ezen vizet a’ bekötött zatskóval együtt a’ lábferdőbe önteni (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 28) | Kecskeméthy is ujjas szűrben szökött meg. És ha következetesen nemzeti maradt Kecskeméthy Győző, ennek a szűrnek ujja be van kötve s benne viszi a deficites Budapest kis félmillióját… (1901 Ady Endre C0535, 282) | [a gyerekek ugratásként] spárgával kötötték be [a tanár] felöltője két szárát (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 24) | Tétova kézzel lenyúlt a zsákért, felemelte, kibontotta a madzagot, amivel be volt kötve és kiöntötte, ami benne volt (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 64) | ha most lehajolna, hogy bekösse a cipőjét, biztosan orra bukna (1981 Grendel Lajos 1060002, 94).

1a. (ritk) ’〈nyalábot, köteget〉 kötéllel, zsineggel körülfog és összekötöz’ ❖ egyetértünk és mint a bekötött kéve egy erős csatasorrá tömörülünk (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 4) | az első [arató]gépek még csak marékra hányták a gazt [ti. a gabona szárát], nem kötötték be (1941 Veres Péter 9771013, 82) | Janinak nehéz, szinte fáj a munka: szedni a markot, sebesen sodorni a kötelet, bekötni a kévét (1948 Nagy Lajos C0906, 261).

2. ts ’vmibe v. vmivel úgy takar be, bugyolál be vmit, hogy megköti rajta’ ❖ [a kisasszony] felszedé rögtön törvényes kamatokon künn levő pénzeit, […] s bekötve azokat tarka zsebkendőjébe, elmene fel a városházára (1853 Jókai Mór CD18) | hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Atilla aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára (1901 Gárdonyi Géza C1824, 346) | a tejbe áztatott zsemlekockákra ráütjük a tojásokat […]. Vizes szalvétába lazán bekötve, lobogó forró vízbe téve kb. 40-50 percig főzzük (1980 Wildmann Margit 2206003, 7).

2a. ’〈fejet, szemet, szájat stb.〉 kendővel, ruhával – annak csücskeit összekötve – befed, betakar’ ❖ tanátſos, minek-elötte ember ollyas [ti. mérgező gázokat tartalmazó] verembe botsátkozik […] a’ ſzáját is ſalamia ſpiritusba, hideg vizbe avagy bor-etzetbe áſztatott ruhával bé-kötni (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan 7351005, 15) | [Torockón a leányok] köznapokon kendővel kötik be fejüket (1909 Malonyay Dezső 8292019, 309) | Hiába kötötte be vizesruhával a torkát [az erdőt járva]. Másnap estére harminckilenc fok láza lett s a hangja egészen elment (1941 Tatay Sándor 9704005, 166) | Szájukat bekötő kurdok éhségsztrájkolnak a német belügyminisztérium épületénél a Németországban működő kurd szervezetek betiltása ellen tiltakozva (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az elfogáshoz nagy segítséget nyújtott az a körülmény, hogy […] – bár szemét elrablói bekötötték – majdnem pontosan meg tudta jelölni fogva tartásának helyét (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈sebet, sérülést, fájó testrészt〉 kötéssel ellát’ ❖ Fö-fájos ember áztaſſa e’ virágokat etzetben, vagy róſa etzetben és keſzkenöjét meg-áztattván, evvel köſse-be véle homlokát (1775 Csapó József 7062001, 162) | Gyógyúlj meg, én szivem, ha Még gyógyulnod lehet!… Szép harmatos füvekkel, Lágy rózsalevelekkel Kötöm be sebedet (1846 Petőfi Sándor 8366279, 50) | abbahagyják a műtétet s bekötik a karját, hogy a sebe begyógyúljon (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | bekötöttem a fájós szemem s már gyakoroltam is magamat, hogy félszemmel nézzek (1912 Kosztolányi Dezső 9359183, 78) | a nyílt sebet bekötötték gézzel (1995 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈edényt〉 úgy fed be vmivel, hogy kötéssel rögzíti rajta’ ❖ kössd-bé az edény száját, hadd álljon úgy egy hétig hves helyen (1796 Veres Mihály ford. C4409, 200) | tetejét az edénynek papirral, vagy tiszta rongygyal kössük be s nehogy az egerek hozzá férjenek, még külön deszka-darabkával is födjük be (1861 Farkas Mihály 8137003, 86) | fölvett egy pergamen-lapot a műhelyében meg egy fonalat, s […] bekötötte a szilkét (1907 Gárdonyi Géza C1842, 394) | [A fazék] száját disznóhólyagból vagy vékony bőrből készült membránnal kötik be (1980 NéprajziLex. CD47).

2d. beköti magát (rég, Áll) ’〈selyemhernyó〉 begubózik’ ❖ Mikor kezdi magát a’ selyem bogár bé kötni (1793 Blaskovich József C1121, 32) | a selyemhernyó csak ugy nőlhet fel, s szerencsésen ugy kötheti be magát, ha levegője állandóul tiszta (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045013, 348) | úgy éreztem magamat […], mint a selyemhernyó, mikor készül magát bekötni (1891 Baksay Sándor C0735, 34).

3. ts ’〈könyvlapokat, ill. iratokat, újságokat〉 egymáshoz fűzve v. ragasztva (kemény) fedőlapok közé köt, erősít’ ❖ Istvánra maradjanak minden irásaim, akár bekötve akár kötetlenek légyenek (1780 Hatvani István¹ 7277002, 34) | Pesten elég időm vala beköttetni azt az egynéhány könyvet, melyet Weingandnál vásárlottam (1817 Kazinczy Ferenc 7163004, 76) | [a fiú] dühös szenvedéllyel olvasta a Vasárnapi Újság bekötött, régi évfolyamait (1946 Ottlik Géza 9496004, 282) | A mintegy ötezer kötetet számláló magánkönyvtár egy része különlegesen díszes, a tulajdonos aranyozott címerével […] ellátott bőrkötésbe van bekötve (1999 Tóth Ferenc CD40) | Mátyási József két verseskötetének […] példányaiba utólag be van kötve pár lap, amin a cenzúra által kitörölt részek olvashatók (2000 Herpai Péter CD40).

3a. ’〈könyvet, füzetet〉(papírból készült) védőborítóval lát el’ ❖ letépte a füzetről a kék papírt, és újra bekötötte. Új vignettát tett rá (1967 Mándy Iván 9420004, 91) | évekig értéktelenné vált részvényekbe kötöttem be füzeteimet és könyveimet (1986 Nádas Péter 9466003, 222).

4. ts ’〈háziállatot〉 vhova bevezetve odaköt vmihez’ ❖ Bêkötötték lovaikat a’ vén Jákób’ istállójába (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 190) | Egyszer késő éjjel lovas ember tér be az udvarra, s kéri apámat, engedné meg neki lovát az istálóba bekötni (1858 Táncsics Mihály 8463001, 11) | mikor beért valahára a tanyába, a teheneket a kúthoz hajtotta, vizet húzott nekik, bekötötte őket az eperfa alá (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 157) | a lovak szabadon mozoghatnak, de […] 160×280 centiméteres állásokba a fal felé fordítva, kötőfékkel is beköthetjük őket (1987 Domokos Lajos² 1038001, 58).

4a. tn (rég, ritk) ’fogatával rövidebb időre vmely helyre beáll’ ❖ Bekötöttek szokott helyükön, a „Fehér ló”-nál (1855 Vas Gereben kis képes naptára C4374, 30).

5. ts (rég, ritk) ’〈hajómalmot működtetésének helyére vontatva〉 a folyóban rögzít’ ❖ A hajómalmokat kora tavasszal „bekötötték” a malomállásba vagy -révbe (1991 Magyar néprajz CD47).

5a. tn (rég, ritk) ’〈vízi jármű〉 kikötőbe beáll és ott kiköt’ ❖ (Az ujpesti kikötő) annyira kész, hogy oda már e tél folytán mindennemü jármüvek beköthetnek (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A mi hajónk nem kötött be, csak megállt az öbölben, s egy kishajó hozta az uj utasokat (1913 Gárdonyi Géza C1850, 15).

6. ts (rég) ’〈kocsikereket〉 kötéllel v. lánccal fékezés végett leköt’ ❖ A kocsi lassabban haladhat a lejtőn, bekötött kerékkel (1888 Jókai Mór CD18) | esőzés után a lejtő […] szinte járhatatlan volt, és a meredekebb szakaszokon a szekerek száraz időben is csak bekötött kerékkel tudnak leereszkedni (2000 Ágoston Gábor CD17).

7. ts (ritk) ’〈ajtót〉 zsineggel, lánccal stb. ajtófélfához rögzítve bezár’ ❖ a vendég az ajtót kötötte be, hogy fel ne költsék, mielőtt nem akarná (1930 Krúdy Gyula CD54) | [A legények a menyasszony kikérésekor] a lányos ház kapuit, ajtóit, ablakait rendszerint zárva találták; az archaikus hagyományokat jól őrző bukovinai székelyeknél a kaput még szalmakötéllel és lánccal is bekötötték (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153004, 377) | Éjjel úgy akadályozták meg a boszorkány bejutását a házba, hogy gatyamadzaggal kötötték be az ajtót (2000 Füvessy Anikó–Vadász István CD36).

8. ts ’〈biztonsági övet〉 becsatol’ ❖ a jobb első ülésen utazó […] talán éppen a bekötött övnek köszönhetően túl is élte az ütközést (1997 Magyar Hírlap CD09) | a légzsák – ha be van kötve a biztonsági öv, ütközés esetén 27 kilométer/óra sebességnél nyílik ki (2000 Magyar Hírlap CD09).

8a. ’biztonsági övet becsatolva jármű üléséhez rögzít vkit’ ❖ [az autóban] a gondos anyuka, saját magát jól bekötve, ölében tartja a kicsit, aki természetesen (?) nincs bekötve (1995 Magyar Hírlap CD09) | Addig ritkán kötöttem be magam, aznap véletlenül bekapcsoltam a biztonsági övet (1997 Magyar Hírlap CD09).

9. ts (Ép) ’〈gerendát, pillért stb.〉 helyére illesztve szilárd, már rögzített épületegységhez rögzít’ ❖ Többnyire minden 3-ik vagy 4-ik gerendát kötünk be a falba falkötővassal (1894 PallasLex. CD02) | Nemritkán a kő-, vagy téglapillért a lakóépület udvari homlokfalához kötötték be egyszerű harántívvel, ezt a formát a Balatoni felvidék, Balaton-mellék sok archaikus háza napjainkig megőrizte (1982 NéprajziLex. CD47) | A gerendákat itt is be kell kötni a koszorúba [ti. a koszorúgerendába], és ajánlott az együttes kibetonozás (2000 Magyar Hírlap CD09).

10. ts (Műsz) ’〈hely(i)séget, épületet, területet, ill. készüléket〉 vezetékkel vmely hálózathoz csatlakoztat’ ❖ [vízvezeték-hálózatba] bekötött házak (1960 Bognár Dezső CD52) | az idén megkezdődik a Balaton északi partján a gázszolgáltatás bővítése, illetve bekötnek olyan dunántúli városokat, mint Zirc és Várpalota (1996 Magyar Hírlap CD09) | A pécsi Belvárosi Általános Iskolában a tavalyi év utolsó napjaiban kötötte be az Elender a számítógépeket a világhálóba (1999 Magyar Hírlap CD09).

10a. ’〈gázt, elektromos áramot stb.〉 vezetéken bevezet vhova’ ❖ bekötik magukhoz a gázt (1985 Spiró György 1143003, 522) | minden igénylőhöz […] bekötik a krosszbártelefont (1994 Magyar Hírlap CD09) | Nagyon sok családnak és egyedülálló embernek nem lesz még egy pohár vize sem, mert nincs bekötve az ivóvíz [a házukba] (1997 Magyar Hírlap CD09) | csak abba a lakásba kötötték be az áramot, amelyik hajlandó volt törleszteni adósságát [a szolgáltatónak] (1998 Magyar Hírlap CD09).

10b. (Műsz) ’〈csővezetéket, csatornát〉 fővezetékbe köt, csatlakoztat’ ❖ [a lefolyócső] a földalatti csatornába van bekötve (1915 RévaiNagyLex. C5708, 575) | Az utolsó napon egyvégtében 21 órát dolgozott a brigád, […] a csővezetéket bekötötték (1961 Népszabadság jan. 11. C4813, 7) | A házakhoz korszerű szennyvíztárolókat építettek, melybe a fürdőszobák és a WC csatornáit kötötték be (1984 Horváth Emil CD52) | az Ördög-árok be van kötve Budapest csatornahálózatába (1998 Természet Világa CD50).

10c. (Vill) ’〈elektromos készüléket〉 hálózatra ráköt, áramkörbe bekapcsol, ill. 〈elektromos áramot〉 készülékbe vezet’ ❖ hivatalos papírt menesztettek az Elektromos Művekhez, hogy kössék be az áramot a teherfelvonó motorjába (1958 Népszabadság dec. 10. C1499, 8) | A vízmelegítő még nem működik, még nem kötötték be, meleg víz még nincs (1968 Göncz Árpád 1059001, 146) | Minden elektromos rendszert a szabvány szerint kell bekötni, a munkát villanyszerelőre kell bízni (1997 Magyar Hírlap CD09).

11. ts (rég) ’〈folyamatot, történést〉 lezár, befejez’ ❖ Minden ember útja egy: […] Minden pályát egy vég köt be, – S állj bár büszkén, vagy remegj: Halál ellen egyre megy! (1877 e. Dömötör János 8114004, 82) | Sibylla asszony pedig úgymond: Boldog az Isten, ki a magas fán függ. Tehát azzal „köté be” a beszédét, hogy ő [ti. Jézus Krisztus] lőn az igaz bizon Isten (1892 Horváth Cyrill² ford.–Temesvári C0209, 42).

12. ts (rég) ’megfizet vmivel vmit, megbűnhődik, meglakol vmivel vmiért’ ❖ ezt a’ szem-fény-vesztést sokan közlök sokkal kötik-bé (1786 Mátyus István C3067, 402) | ha valakit […] nézkeldésen rajta kapnak, életével köti bé tselekedetét (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 504) | Hányszor megégette már a kása a száját, még sem akart tanulni, pedig tudja, hogy az oppositiót [= ellenállást] mindig sokkal köté be (1852 Kuthy Lajos C2865, 43).

Vö. CzF. ~, beköttet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekötött, beköttet; ÚMTsz.

beköt ige 5c
1. tárgyas
〈vmely dolgot〉 – nyílását kötéllel, zsineggel összeszorítva – bezár, ill. 〈tárgyon nyílást〉 ilyen módon összecsuk
vászon zatskóba, vagy pedig flanélba kötve két lat tört mustárt egy kánna vizben megfőzni, ’s ezen vizet a’ bekötött zatskóval együtt a’ lábferdőbe önteni
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
Kecskeméthy is ujjas szűrben szökött meg. És ha következetesen nemzeti maradt Kecskeméthy Győző, ennek a szűrnek ujja be van kötve s benne viszi a deficites Budapest kis félmillióját…
(1901 Ady Endre)
[a gyerekek ugratásként] spárgával kötötték be [a tanár] felöltője két szárát
(1925 Kosztolányi Dezső)
Tétova kézzel lenyúlt a zsákért, felemelte, kibontotta a madzagot, amivel be volt kötve és kiöntötte, ami benne volt
(1937 Móricz Zsigmond)
ha most lehajolna, hogy bekösse a cipőjét, biztosan orra bukna
(1981 Grendel Lajos)
1a. (ritk)
〈nyalábot, köteget〉 kötéllel, zsineggel körülfog és összekötöz
egyetértünk és mint a bekötött kéve egy erős csatasorrá tömörülünk
(1901 Veszprémi Ellenőr)
az első [arató]gépek még csak marékra hányták a gazt [ti. a gabona szárát], nem kötötték be
(1941 Veres Péter)
Janinak nehéz, szinte fáj a munka: szedni a markot, sebesen sodorni a kötelet, bekötni a kévét
(1948 Nagy Lajos)
2. tárgyas
vmibe v. vmivel úgy takar be, bugyolál be vmit, hogy megköti rajta
[a kisasszony] felszedé rögtön törvényes kamatokon künn levő pénzeit, […] s bekötve azokat tarka zsebkendőjébe, elmene fel a városházára
(1853 Jókai Mór)
hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Atilla aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára
(1901 Gárdonyi Géza)
a tejbe áztatott zsemlekockákra ráütjük a tojásokat […]. Vizes szalvétába lazán bekötve, lobogó forró vízbe téve kb.körülbelül 40-50 percig főzzük
(1980 Wildmann Margit)
2a.
〈fejet, szemet, szájat stb.〉 kendővel, ruhával – annak csücskeit összekötve – befed, betakar
tanátſos, minek-elötte ember ollyas [ti. mérgező gázokat tartalmazó] verembe botsátkozik […] a’ ſzáját is ſalamia ſpiritusba, hideg vizbe avagy bor-etzetbe áſztatott ruhával bé-kötni
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
[Torockón a leányok] köznapokon kendővel kötik be fejüket
(1909 Malonyay Dezső)
Hiába kötötte be vizesruhával a torkát [az erdőt járva]. Másnap estére harminckilenc fok láza lett s a hangja egészen elment
(1941 Tatay Sándor)
Szájukat bekötő kurdok éhségsztrájkolnak a német belügyminisztérium épületénél a Németországban működő kurd szervezetek betiltása ellen tiltakozva
(1995 Magyar Hírlap)
Az elfogáshoz nagy segítséget nyújtott az a körülmény, hogy […] – bár szemét elrablói bekötötték – majdnem pontosan meg tudta jelölni fogva tartásának helyét
(1995 Magyar Hírlap)
2b.
〈sebet, sérülést, fájó testrészt〉 kötéssel ellát
Fö-fájos ember áztaſſa e’ virágokat etzetben, vagy róſa etzetben és keſzkenöjét meg-áztattván, evvel köſse-be véle homlokát
(1775 Csapó József)
Gyógyúlj meg, én szivem, ha Még gyógyulnod lehet!… Szép harmatos füvekkel, Lágy rózsalevelekkel Kötöm be sebedet
(1846 Petőfi Sándor)
abbahagyják a műtétet s bekötik a karját, hogy a sebe begyógyúljon
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
bekötöttem a fájós szemem s már gyakoroltam is magamat, hogy félszemmel nézzek
(1912 Kosztolányi Dezső)
a nyílt sebet bekötötték gézzel
(1995 Magyar Hírlap)
2c.
〈edényt〉 úgy fed be vmivel, hogy kötéssel rögzíti rajta
kössd-bé az edény száját, hadd álljon úgy egy hétig hves helyen
(1796 Veres Mihály ford.)
tetejét az edénynek papirral, vagy tiszta rongygyal kössük be s nehogy az egerek hozzá férjenek, még külön deszka-darabkával is födjük be
(1861 Farkas Mihály)
fölvett egy pergamen-lapot a műhelyében meg egy fonalat, s […] bekötötte a szilkét
(1907 Gárdonyi Géza)
[A fazék] száját disznóhólyagból vagy vékony bőrből készült membránnal kötik be
(1980 NéprajziLex.)
2d. beköti magát (rég, Áll)
〈selyemhernyó〉 begubózik
Mikor kezdi magát a’ selyem bogár bé kötni
(1793 Blaskovich József)
a selyemhernyó csak ugy nőlhet fel, s szerencsésen ugy kötheti be magát, ha levegője állandóul tiszta
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
úgy éreztem magamat […], mint a selyemhernyó, mikor készül magát bekötni
(1891 Baksay Sándor)
3. tárgyas
〈könyvlapokat, ill. iratokat, újságokat〉 egymáshoz fűzve v. ragasztva (kemény) fedőlapok közé köt, erősít
Istvánra maradjanak minden irásaim, akár bekötve akár kötetlenek légyenek
(1780 Hatvani István¹)
Pesten elég időm vala beköttetni azt az egynéhány könyvet, melyet Weingandnál vásárlottam
(1817 Kazinczy Ferenc)
[a fiú] dühös szenvedéllyel olvasta a Vasárnapi Újság bekötött, régi évfolyamait
(1946 Ottlik Géza)
A mintegy ötezer kötetet számláló magánkönyvtár egy része különlegesen díszes, a tulajdonos aranyozott címerével […] ellátott bőrkötésbe van bekötve
(1999 Tóth Ferenc)
Mátyási József két verseskötetének […] példányaiba utólag be van kötve pár lap, amin a cenzúra által kitörölt részek olvashatók
(2000 Herpai Péter)
3a.
〈könyvet, füzetet〉 (papírból készült) védőborítóval lát el
letépte a füzetről a kék papírt, és újra bekötötte. Új vignettát tett rá
(1967 Mándy Iván)
évekig értéktelenné vált részvényekbe kötöttem be füzeteimet és könyveimet
(1986 Nádas Péter)
4. tárgyas
〈háziállatot〉 vhova bevezetve odaköt vmihez
Bêkötötték lovaikat a’ vén Jákób’ istállójába
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
Egyszer késő éjjel lovas ember tér be az udvarra, s kéri apámat, engedné meg neki lovát az istálóba bekötni
(1858 Táncsics Mihály)
mikor beért valahára a tanyába, a teheneket a kúthoz hajtotta, vizet húzott nekik, bekötötte őket az eperfa alá
(1941 Móricz Zsigmond)
a lovak szabadon mozoghatnak, de […] 160×280 centiméteres állásokba a fal felé fordítva, kötőfékkel is beköthetjük őket
(1987 Domokos Lajos²)
4a. tárgyatlan (rég, ritk)
fogatával rövidebb időre vmely helyre beáll
Bekötöttek szokott helyükön, a „Fehér ló”-nál
(1855 Vas Gereben kis képes naptára)
5. tárgyas (rég, ritk)
〈hajómalmot működtetésének helyére vontatva〉 a folyóban rögzít
A hajómalmokat kora tavasszal „bekötötték” a malomállásba vagy -révbe
(1991 Magyar néprajz)
5a. tárgyatlan (rég, ritk)
〈vízi jármű〉 kikötőbe beáll és ott kiköt
(Az ujpesti kikötő) annyira kész, hogy oda már e tél folytán mindennemü jármüvek beköthetnek
(1857 Vasárnapi Újság)
A mi hajónk nem kötött be, csak megállt az öbölben, s egy kishajó hozta az uj utasokat
(1913 Gárdonyi Géza)
6. tárgyas (rég)
〈kocsikereket〉 kötéllel v. lánccal fékezés végett leköt
A kocsi lassabban haladhat a lejtőn, bekötött kerékkel
(1888 Jókai Mór)
esőzés után a lejtő […] szinte járhatatlan volt, és a meredekebb szakaszokon a szekerek száraz időben is csak bekötött kerékkel tudnak leereszkedni
(2000 Ágoston Gábor)
7. tárgyas (ritk)
〈ajtót〉 zsineggel, lánccal stb. ajtófélfához rögzítve bezár
a vendég az ajtót kötötte be, hogy fel ne költsék, mielőtt nem akarná
(1930 Krúdy Gyula)
[A legények a menyasszony kikérésekor] a lányos ház kapuit, ajtóit, ablakait rendszerint zárva találták; az archaikus hagyományokat jól őrző bukovinai székelyeknél a kaput még szalmakötéllel és lánccal is bekötötték
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
Éjjel úgy akadályozták meg a boszorkány bejutását a házba, hogy gatyamadzaggal kötötték be az ajtót
(2000 Füvessy Anikó–Vadász István)
8. tárgyas
〈biztonsági övet〉 becsatol
a jobb első ülésen utazó […] talán éppen a bekötött övnek köszönhetően túl is élte az ütközést
(1997 Magyar Hírlap)
a légzsák – ha be van kötve a biztonsági öv, ütközés esetén 27 kilométer/óra sebességnél nyílik ki
(2000 Magyar Hírlap)
8a.
biztonsági övet becsatolva jármű üléséhez rögzít vkit
[az autóban] a gondos anyuka, saját magát jól bekötve, ölében tartja a kicsit, aki természetesen (?) nincs bekötve
(1995 Magyar Hírlap)
Addig ritkán kötöttem be magam, aznap véletlenül bekapcsoltam a biztonsági övet
(1997 Magyar Hírlap)
9. tárgyas (Ép)
〈gerendát, pillért stb.〉 helyére illesztve szilárd, már rögzített épületegységhez rögzít
Többnyire minden 3-ik vagy 4-ik gerendát kötünk be a falba falkötővassal
(1894 PallasLex.)
Nemritkán a kő-, vagy téglapillért a lakóépület udvari homlokfalához kötötték be egyszerű harántívvel, ezt a formát a Balatoni felvidék, Balaton-mellék sok archaikus háza napjainkig megőrizte
(1982 NéprajziLex.)
A gerendákat itt is be kell kötni a koszorúba [ti. a koszorúgerendába], és ajánlott az együttes kibetonozás
(2000 Magyar Hírlap)
10. tárgyas (Műsz)
〈hely(i)séget, épületet, területet, ill. készüléket〉 vezetékkel vmely hálózathoz csatlakoztat
[vízvezeték-hálózatba] bekötött házak
(1960 Bognár Dezső)
az idén megkezdődik a Balaton északi partján a gázszolgáltatás bővítése, illetve bekötnek olyan dunántúli városokat, mint Zirc és Várpalota
(1996 Magyar Hírlap)
A pécsi Belvárosi Általános Iskolában a tavalyi év utolsó napjaiban kötötte be az Elender a számítógépeket a világhálóba
(1999 Magyar Hírlap)
10a.
〈gázt, elektromos áramot stb.〉 vezetéken bevezet vhova
bekötik magukhoz a gázt
(1985 Spiró György)
minden igénylőhöz […] bekötik a krosszbártelefont
(1994 Magyar Hírlap)
Nagyon sok családnak és egyedülálló embernek nem lesz még egy pohár vize sem, mert nincs bekötve az ivóvíz [a házukba]
(1997 Magyar Hírlap)
csak abba a lakásba kötötték be az áramot, amelyik hajlandó volt törleszteni adósságát [a szolgáltatónak]
(1998 Magyar Hírlap)
10b. (Műsz)
〈csővezetéket, csatornát〉 fővezetékbe köt, csatlakoztat
[a lefolyócső] a földalatti csatornába van bekötve
(1915 RévaiNagyLex.)
Az utolsó napon egyvégtében 21 órát dolgozott a brigád, […] a csővezetéket bekötötték
(1961 Népszabadság jan. 11.)
A házakhoz korszerű szennyvíztárolókat építettek, melybe a fürdőszobák és a WCwater closet ’vízöblítéses illemhely’ csatornáit kötötték be
(1984 Horváth Emil)
az Ördög-árok be van kötve Budapest csatornahálózatába
(1998 Természet Világa)
10c. (Vill)
〈elektromos készüléket〉 hálózatra ráköt, áramkörbe bekapcsol, ill. 〈elektromos áramot〉 készülékbe vezet
hivatalos papírt menesztettek az Elektromos Művekhez, hogy kössék be az áramot a teherfelvonó motorjába
(1958 Népszabadság dec. 10.)
A vízmelegítő még nem működik, még nem kötötték be, meleg víz még nincs
(1968 Göncz Árpád)
Minden elektromos rendszert a szabvány szerint kell bekötni, a munkát villanyszerelőre kell bízni
(1997 Magyar Hírlap)
11. tárgyas (rég)
〈folyamatot, történést〉 lezár, befejez
Minden ember útja egy: […] Minden pályát egy vég köt be, – S állj bár büszkén, vagy remegj: Halál ellen egyre megy!
(1877 e. Dömötör János)
Sibylla asszony pedig úgymond: Boldog az Isten, ki a magas fán függ. Tehát azzal „köté be” a beszédét, hogy ő [ti. Jézus Krisztus] lőn az igaz bizon Isten
(1892 Horváth Cyrill² ford.Temesvári)
12. tárgyas (rég)
megfizet vmivel vmit, megbűnhődik, meglakol vmivel vmiért
ezt a’ szem-fény-vesztést sokan közlök sokkal kötik-bé
(1786 Mátyus István)
ha valakit […] nézkeldésen rajta kapnak, életével köti bé tselekedetét
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Hányszor megégette már a kása a száját, még sem akart tanulni, pedig tudja, hogy az oppositiót [= ellenállást] mindig sokkal köté be
(1852 Kuthy Lajos)
Vö. CzF. ~, beköttet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekötött, beköttet; ÚMTsz.

Beállítások