belát ige 5a

1. tn ’vmely nyíláson keresztül v. magaslatról vhova, kül. belső, zárt helyre lát’ ❖ Függeſzti a’ ſzemét kulcsnak a’ lukára, Mellyen be-láthatott háznak a’ tájjára (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 181) | Az udvarokból székeket hordtak ki, s aki tehette, arra állott föl, meg nagy kövekre, hogy beláthassanak a terembe (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 247) | Akkor még nem függönyözték el este a kávéházak óriási ablakait, éjszaka is ki lehetett rajtuk nézni és az utcán járók is beláthattak (1949 Nagy Lajos 9472006, 302) | Fentről, a kápolna havas teraszáról szépen beláttunk Istenes Bibic Mihály udvarába (1973 Gion Nándor 9190005, 85) | Ott álltam a pici ablaknál, amelyen életemben először annyi évvel ezelőtt lábujjhegyre állva éppen hogy beláttam (1992 Kálnay Adél 2016024, 399).

1a. (ált alanyt kifejező tbsz 3. sz-ben) ’vmely nyíláson át nem kívánatos módon ide, erre a zárt helyre lát’ ❖ Kamke mért csukja-bé az ablakokat? […] Hogy ne láthassanakbé (1845 Szilágyi Sándor ford.–Gutzkow C4026, 111) | Nem engedte, hogy lámpást gyújtsak, mert félt, hogy belátnak az ablakon (1922 Krúdy Gyula CD54) | ölelgettük egymást, csókolóztunk, álltunk a szoba kellős közepén. Mondta, belátnak, nyitva van az összes ablak! (1982 Géczi János 1058001, 336).

1b. (átv is) ’tekintetével behatolva ellát vmeddig’ ❖ a’ szívemig bé-látott az öreg Hadnagy (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 77) | Bűbájat szállítok reátok, És a jövőnek végeig beláttok Tünékeny álom képei alatt (1863 Madách Imre C2953, 34) | a pongyola szétnyíló hasítékán az előrehajló nő hasáig belátni (1967 Maróti Lajos 9427002, 127).

2. ts ’〈nagyobb területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével egész terjedelmében átfog’ ❖ [bárcsak] ez életnek mezejénn anynyit szemlélhetnél, mint a’ menynyit e’ helyrl a’ mezségekbenn lehet látni (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 127) | Mögöttem a szép Jánoshegy magaslik, Egész vidéken legfönségesb pont, A melyről, hogyha tiszta lég sugárzik, Belátni félországot és Pozsonyt (1855 Ney Ferenc 8335004, 5) | [Attila fejedelem magának] trónszerű emelvényen készíttetett helyet, ahonnan az egész gyülekezetet, a körülök sereglett ezernyi hallgatóságot is kényelmesen belátta (1912 e. Fáy András² 8139006, 216) | az egész földet, amit csak ültéből belátott az ember, véges-végig mind ellepte […] a havasi fehér nárcisz (1948 Tamási Áron 9701015, 40) | hosszú, egyenes szakasz, ezt végig belátja az autós (1967 Kertész Ákos 9327002, 290).

2a. (rég) ’〈távolban levő, ill. egyre távolodó v. közeledő személyt, állatot, tárgyat〉 még v. már lát’ ❖ a’ Füredi mulatozó vendégek […] már beláthattak bennünket (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 408) | [a kutyák] könnyen megszokhatják a’ vadat csak addig hajtani és kergetni, míg azt beláthatják (1829 Pák Dienes 8346007, 92) | [a sok helyen még ősi állapotban élő nép] földismerete addig terjed, meddig faluja tornyát belátja (1846 Erdélyi János² C2982, 407) | Urambátyám fogta a dupla puskát, utána eredt a czigánynak, utána is lőtt kétszer, de nem találta el, miután a czigány akkorra már ugy elfutott, hogy szemmel se tudta belátni (1905 Eötvös Károly 8127004, 213).

3. tn belát vmibe ’〈vmely rejtett v. titkolt dologról, kül. a másik ember gondolat- és érzésvilágáról〉(képes) ismeretet szerez(ni), belelát vmibe’ ❖ E büszke hitető és csalárd próféta, Hogy az ég titkába belátott, azt mondta (1772 Bessenyei György¹ CD01) | A jövendőkbe nem láthat be emberi lélek, mert az a teremtő titka (1859 Vasárnapi Újság CD56) | akadémiai taggá legyen az ember előbb, hogy fiatal hölgyek kedélyvilágába belásson s indokaikat megértse (1881 Mikszáth Kálmán 8312028, 162) | A leány […] anyja varázstudományával belát a gonosz hazugságba (1882 Szász Károly² 8426064, 74) | Nem lehet senkinek belátni a lelkébe, azt teheti, azt gondolja magában, amit éppen akar (1939 Független Újság 2126001, 1) | [az esszé által] az alkotás és a lét legrejtettebb titkaiba is beláthatunk (1958 Gyergyai Albert 9202011, 48).

4. ts (rég) ’világossá válik vki számára vmi, megért, felfog vki vmit’ ❖ Bolond, a’ ki azt várhatja; Hogy az emberi ész Az Ég’ titkát béláthatja (1796 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Metastasio C1331, 136) | [Apáczai] tudván mi áll előtte, mások is belátván mire törekszik, a korai pálya-választás szerencséjét azonnal érezé; pártfogókra talált (1858 Erdélyi János² 8131106, 264) | Én mindjárt beláttam tervedet (1866 Szathmáry Károly C3859, 105) | Mikor ti [ti. a magyar katonaság] bevonultatok Bihácsba […] én azonnal beláttam, hogy más világ kezdődik (1889 Tábori Róbert 8459003, 174).

4a. (Tud is) ’tényektől, érvektől meggyőzve vminek az igazságát v. vmilyen voltát elismeri’ ❖ A villám természetét értvén, belátjátok, hogy az elől elugrani lehetetlen (1843 Tarczy Lajos 8464005, 202) | Julcsa csak nézett, csak bámult ezen különös beszédre, hanem aztán gyámatyja bővebben kifejtvén előtte a dolgot, belátta a terv czélszerű voltát (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 103) | [Apponyi Albert] végül a Kossuth-párthoz csatlakozott, mert „be kellett látnia” hogy a kiegyezés alapján Béccsel szemben lehetetlenség a magyar királyság érvényesülése (1926 Rákosi Jenő 8385008, 146) | A részletet elemezve belátta (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 30) | nézzük [a Pitagorasz-tételre] a legegyszerűbb és ezért az iskolákban legkedveltebb bizonyítást. […] Azt kell belátnunk, hogy a 3. ábrán látható 1-es és 2-es négyzet területe egyenlő a 3-as négyzet területével (1995 Természet Világa CD50).

4b. ’〈hibát, tévedést〉 hibának lát, akként ismer fel’ ❖ Pulszky belátta, hogy hibázott, hogy Párizsból visszatért (1860 Tanárky Gyula 8460002, 167) | Kár volt meghalnom, magam is beláttam, De késő bánnom, ha megtörtént már (1881 e. Szemere Miklós 8438015, 43) | [az osztrák labdarúgó-szövetség] belátva a boykott kimondásával elkövetett hibáját, a bécsi csapatoknak a Budapesti Torna-Club-bal való játékot ismét megengedte (1907 Herkules 2108001, 117) | Ha belátom, hogy helytelenül cselekedtem, és képes vagyok korrigálni cselekvésem következményeit, nincs okom bűntudatra (1991 Kakas Gizella et al. 2035002, 168).

5. tn (rég) ’belátogat, betér vhova’ ❖ Jer, lássunk-bé Isten Várossába (1790 Szőnyi Benjámin C4065, 56) | mingyárt, az első vasárnap délután belátott a kocsmába (1847 Petőfi Sándor C3504, 309).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beláthat; ÚMTsz.

belát ige 5a
1. tárgyatlan
vmely nyíláson keresztül v. magaslatról vhova, kül. belső, zárt helyre lát
Függeſzti a’ ſzemét kulcsnak a’ lukára, Mellyen be-láthatott háznak a’ tájjára
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Az udvarokból székeket hordtak ki, s aki tehette, arra állott föl, meg nagy kövekre, hogy beláthassanak a terembe
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Akkor még nem függönyözték el este a kávéházak óriási ablakait, éjszaka is ki lehetett rajtuk nézni és az utcán járók is beláthattak
(1949 Nagy Lajos)
Fentről, a kápolna havas teraszáról szépen beláttunk Istenes Bibic Mihály udvarába
(1973 Gion Nándor)
Ott álltam a pici ablaknál, amelyen életemben először annyi évvel ezelőtt lábujjhegyre állva éppen hogy beláttam
(1992 Kálnay Adél)
1a. (ált alanyt kifejező tbsz 3. sz-ben)
vmely nyíláson át nem kívánatos módon ide, erre a zárt helyre lát
Kamke mért csukja-bé az ablakokat? […] Hogy ne láthassanakbé
(1845 Szilágyi Sándor ford.Gutzkow)
Nem engedte, hogy lámpást gyújtsak, mert félt, hogy belátnak az ablakon
(1922 Krúdy Gyula)
ölelgettük egymást, csókolóztunk, álltunk a szoba kellős közepén. Mondta, belátnak, nyitva van az összes ablak!
(1982 Géczi János)
1b. (átv is)
tekintetével behatolva ellát vmeddig
a’ szívemig bé-látott az öreg Hadnagy
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
Bűbájat szállítok reátok, És a jövőnek végeig beláttok Tünékeny álom képei alatt
(1863 Madách Imre)
a pongyola szétnyíló hasítékán az előrehajló nő hasáig belátni
(1967 Maróti Lajos)
2. tárgyas
〈nagyobb területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével egész terjedelmében átfog
[bárcsak] ez életnek mezejénn anynyit szemlélhetnél, mint a’ menynyit e’ helyrl a’ mezségekbenn lehet látni
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
Mögöttem a szép Jánoshegy magaslik, Egész vidéken legfönségesb pont, A melyről, hogyha tiszta lég sugárzik, Belátni félországot és Pozsonyt
(1855 Ney Ferenc)
[Attila fejedelem magának] trónszerű emelvényen készíttetett helyet, ahonnan az egész gyülekezetet, a körülök sereglett ezernyi hallgatóságot is kényelmesen belátta
(1912 e. Fáy András²)
az egész földet, amit csak ültéből belátott az ember, véges-végig mind ellepte […] a havasi fehér nárcisz
(1948 Tamási Áron)
hosszú, egyenes szakasz, ezt végig belátja az autós
(1967 Kertész Ákos)
2a. (rég)
〈távolban levő, ill. egyre távolodó v. közeledő személyt, állatot, tárgyat〉 még v. már lát
a’ Füredi mulatozó vendégek […] már beláthattak bennünket
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[a kutyák] könnyen megszokhatják a’ vadat csak addig hajtani és kergetni, míg azt beláthatják
(1829 Pák Dienes)
[a sok helyen még ősi állapotban élő nép] földismerete addig terjed, meddig faluja tornyát belátja
(1846 Erdélyi János²)
Urambátyám fogta a dupla puskát, utána eredt a czigánynak, utána is lőtt kétszer, de nem találta el, miután a czigány akkorra már ugy elfutott, hogy szemmel se tudta belátni
(1905 Eötvös Károly)
3. tárgyatlan belát vmibe
〈vmely rejtett v. titkolt dologról, kül. a másik ember gondolat- és érzésvilágáról〉 (képes) ismeretet szerez(ni), belelát vmibe
E büszke hitető és csalárd próféta, Hogy az ég titkába belátott, azt mondta
(1772 Bessenyei György¹)
A jövendőkbe nem láthat be emberi lélek, mert az a teremtő titka
(1859 Vasárnapi Újság)
akadémiai taggá legyen az ember előbb, hogy fiatal hölgyek kedélyvilágába belásson s indokaikat megértse
(1881 Mikszáth Kálmán)
A leány […] anyja varázstudományával belát a gonosz hazugságba
(1882 Szász Károly²)
Nem lehet senkinek belátni a lelkébe, azt teheti, azt gondolja magában, amit éppen akar
(1939 Független Újság)
[az esszé által] az alkotás és a lét legrejtettebb titkaiba is beláthatunk
(1958 Gyergyai Albert)
4. tárgyas (rég)
világossá válik vki számára vmi, megért, felfog vki vmit
Bolond, a’ ki azt várhatja; Hogy az emberi ész Az Ég’ titkát béláthatja
(1796 Csokonai Vitéz Mihály ford.Metastasio)
[Apáczai] tudván mi áll előtte, mások is belátván mire törekszik, a korai pálya-választás szerencséjét azonnal érezé; pártfogókra talált
(1858 Erdélyi János²)
Én mindjárt beláttam tervedet
(1866 Szathmáry Károly)
Mikor ti [ti. a magyar katonaság] bevonultatok Bihácsba […] én azonnal beláttam, hogy más világ kezdődik
(1889 Tábori Róbert)
4a. (Tud is)
tényektől, érvektől meggyőzve vminek az igazságát v. vmilyen voltát elismeri
A villám természetét értvén, belátjátok, hogy az elől elugrani lehetetlen
(1843 Tarczy Lajos)
Julcsa csak nézett, csak bámult ezen különös beszédre, hanem aztán gyámatyja bővebben kifejtvén előtte a dolgot, belátta a terv czélszerű voltát
(1875 Hasznos Mulattató)
[Apponyi Albert] végül a Kossuth-párthoz csatlakozott, mert „be kellett látnia” hogy a kiegyezés alapján Béccsel szemben lehetetlenség a magyar királyság érvényesülése
(1926 Rákosi Jenő)
A részletet elemezve belátta
(1953 Márki János–Koncz Endre)
nézzük [a Pitagorasz-tételre] a legegyszerűbb és ezért az iskolákban legkedveltebb bizonyítást. […] Azt kell belátnunk, hogy a 3. ábrán látható 1-es és 2-es négyzet területe egyenlő a 3-as négyzet területével
(1995 Természet Világa)
4b.
〈hibát, tévedést〉 hibának lát, akként ismer fel
Pulszky belátta, hogy hibázott, hogy Párizsból visszatért
(1860 Tanárky Gyula)
Kár volt meghalnom, magam is beláttam, De késő bánnom, ha megtörtént már
(1881 e. Szemere Miklós)
[az osztrák labdarúgó-szövetség] belátva a boykott kimondásával elkövetett hibáját, a bécsi csapatoknak a Budapesti Torna-Club-bal való játékot ismét megengedte
(1907 Herkules)
Ha belátom, hogy helytelenül cselekedtem, és képes vagyok korrigálni cselekvésem következményeit, nincs okom bűntudatra
(1991 Kakas Gizella et al.)
5. tárgyatlan (rég)
belátogat, betér vhova
Jer, lássunk-bé Isten Várossába
(1790 Szőnyi Benjámin)
mingyárt, az első vasárnap délután belátott a kocsmába
(1847 Petőfi Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beláthat; ÚMTsz.

Beállítások