beláthatatlan mn 14A

1. ’nagysága, hatalmas kiterjedése v. hosszúsága, ill. elhelyezkedése miatt egészében nem látható 〈terület, dolog〉’ ❖ Buda’ Vára, a’ Pesti bé-láthatatlan térségnek, és az alatta udvarló kevély Dunának fel-emelt ura (1791 Szentjóbi Szabó László C3958, 189) | az erdős szorosok lejtőin lehete látni a prédával terhelt podgyászszekerek hosszú beláthatatlan sorát (1852 Jókai Mór C2240, 143) | körös-körül termett a beláthatatlan sík föld (1912 Barta Lajos CD10) | az ember a végtelen szántóföldeket, a beláthatatlan gabona- és cukorrépatáblákat látja (1949 Veres Péter 9771023, 38) | A beláthatatlan kanyar síkos állapotban különösen veszélyes (1991 Szabó Zoltán² 2036008, 355).

1a. ’tekintettel áthatolhatatlan, átláthatatlan 〈sötétség, tömeg stb.〉’ ❖ beláthatlan bozóttá fajul a növényzet (1851 Jókai Mór CD18) | Beláthatatlan sokaság, Pezsgő, tolongó tarkaság (1860 e. Arany János CD01) | [az üreg] magas boltozata beláthatlan sötétségben veszett el (1860 Jókai Mór C2253, 119) | a beláthatatlan diólombba nézett (1937 Németh László² 9485006, 202) | Szédülök a beláthatatlan tömeg között (1981 Dénes Tibor 9812004, 203).

1b. ’olyan nagy 〈messzeség, távolság〉, ahova a tekintet már nem hatol el’ ❖ majd nem bé-láthatatlan mélységekbe vezettek (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Haller C3377, 237) | messze beláthatlan távolságra (1844 Sárosi Gyula 8404072, 336) | A hatalmas folyam beláthatatlan messzeségig öntötte el a földeket (1911 Pásztor Árpád 9519007, 87) | Az Óriás vízesés nevű, szinte beláthatatlan magasságból eredő, fent hófehér, lent szürkés színű cseppkőképződmény (1999 Természet Világa CD50).

1c. ’olyan távoli, messzi 〈idő, kül. jövő〉, ahova értelmünkkel, ismereteinkkel nem tudunk elérni, eljutni’ ❖ [a] szak-catalogok készítése […] beláthatlan időkre elhaladt volna (1876 Magyar Könyvszemle CD40) | Anyagi szerkezetek pillanatok alatt jönnek létre, beláthatatlan idők óta fennállhatnak (1947 Németh László² 2055017, 91) | [a költségek miatt] a beláthatatlan jövőbe tolódik majd egy nem budapesti, déli Duna-híd építése (1986 Benyó Bertalan 2003007, 377) | számos magyar veretű, paraszti ajkon élő anekdotánk világtörténelmi útját kísérhetjük el korszakról korszakra, olykor szinte beláthatatlan múlt időig (1988 Magyar néprajz CD47).

2. ’sokasága miatt számba vehetetlen, felmérhetetlen’ ❖ Ha az ember […] a’ húsz Hóstátoknak [= külvárosoknak] iszonyú kiterjedését elszemléli, elbámúl azoknak béláthatatlan számán (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 86) | Az ujjak ékszere a gyürü, melynek sokfélesége szinte beláthatatlan (1893 PallasLex. CD02) | ennek a szép, kedves és hűséges állatnak [ti. a lónak] beláthatatlanul sokat köszönhet az emberi kultura haladása (1919 Világ 2115001, 6) | Annyi minden történhetik kétezer méter magasságban a légtérben 24 óra alatt, hogy az beláthatatlan (1958 Magyar Nemzet jún. 4. C0354, 5) | Beláthatatlan mennyiségű oktatási segédanyag, képességfejlesztő és nyelvgyakorló szoftver készül (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’előre nem látható, kiszámíthatatlan, felmérhetetlen 〈következmény, eredmény〉’ ❖ ha a haza vérbe borul, beláthatatlan következésü szerencsétlenség lesz (1848 Kossuth Lajos CD32) | közöttünk és Oroszország között megkezdődnék a beláthatatlan eredményű óriási tusa (1891 Akadémiai Értesítő 8601001, 347) | Beláthatatlan az a bonyodalom, ami ebből lesz (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 114) | [a kémiai anyag] károsíthatja a környezetet és beláthatatlan ökológiai változást eredményezhet (1997 Természet Világa CD50).

4. (túlzó) ’elképzelhetetlenül nagy, óriási, hatalmas’ ❖ a honi hajózás beláthatlanul élénkülni fog (1843 Kossuth Lajos CD32) | a technika és a művészet kapcsolata teljességgel beláthatatlan jelentőségű, termékeny fejleményeket tartogat még a jövő számára (1948 Kállai Ernő ford.–García Lorca 2002002, 6) | [Jósika Miklós] nagyszámú, nagy hatású regénye […] beláthatatlan mértékben járult hozzá a […] regényolvasás elterjedéséhez (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

5. ’értelemmel felfoghatatlan, követhetetlen 〈dolog〉’ ❖ béláthatatlan titkai a’ fátumnak! (1796 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Metastasio C1331, 136) | Valóságos beláthatatlan misztérium előttem a börze (1882 Mikszáth Kálmán 8312138, 133) | lakatra zárt birodalom [a nem hívő] számára a természetfölötti valóságoknak, a misztikának, a kegyelemnek egész beláthatatlan világa (1935 Sík Sándor 9598009, 20) | szinte beláthatatlan, hogy annyi más elfoglaltsága mellett [Jókainak] hogyan maradt ideje, hogy évente megjelenő regényeit, novelláit megírja (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Sz: beláthatatlanság.

Vö. CzF. beláthatlan; ÉrtSz.; ÉKsz.

beláthatatlan melléknév 14A
1.
nagysága, hatalmas kiterjedése v. hosszúsága, ill. elhelyezkedése miatt egészében nem látható 〈terület, dolog〉
Buda’ Vára, a’ Pesti bé-láthatatlan térségnek, és az alatta udvarló kevély Dunának fel-emelt ura
(1791 Szentjóbi Szabó László)
az erdős szorosok lejtőin lehete látni a prédával terhelt podgyászszekerek hosszú beláthatatlan sorát
(1852 Jókai Mór)
körös-körül termett a beláthatatlan sík föld
(1912 Barta Lajos)
az ember a végtelen szántóföldeket, a beláthatatlan gabona- és cukorrépatáblákat látja
(1949 Veres Péter)
A beláthatatlan kanyar síkos állapotban különösen veszélyes
(1991 Szabó Zoltán²)
1a.
tekintettel áthatolhatatlan, átláthatatlan 〈sötétség, tömeg stb.〉
beláthatlan bozóttá fajul a növényzet
(1851 Jókai Mór)
Beláthatatlan sokaság, Pezsgő, tolongó tarkaság
(1860 e. Arany János)
[az üreg] magas boltozata beláthatlan sötétségben veszett el
(1860 Jókai Mór)
a beláthatatlan diólombba nézett
(1937 Németh László²)
Szédülök a beláthatatlan tömeg között
(1981 Dénes Tibor)
1b.
olyan nagy 〈messzeség, távolság〉, ahova a tekintet már nem hatol el
majd nem bé-láthatatlan mélységekbe vezettek
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Haller)
messze beláthatlan távolságra
(1844 Sárosi Gyula)
A hatalmas folyam beláthatatlan messzeségig öntötte el a földeket
(1911 Pásztor Árpád)
Az Óriás vízesés nevű, szinte beláthatatlan magasságból eredő, fent hófehér, lent szürkés színű cseppkőképződmény
(1999 Természet Világa)
1c.
olyan távoli, messzi 〈idő, kül. jövő〉, ahova értelmünkkel, ismereteinkkel nem tudunk elérni, eljutni
[a] szak-catalogok készítése […] beláthatlan időkre elhaladt volna
(1876 Magyar Könyvszemle)
Anyagi szerkezetek pillanatok alatt jönnek létre, beláthatatlan idők óta fennállhatnak
(1947 Németh László²)
[a költségek miatt] a beláthatatlan jövőbe tolódik majd egy nem budapesti, déli Duna-híd építése
(1986 Benyó Bertalan)
számos magyar veretű, paraszti ajkon élő anekdotánk világtörténelmi útját kísérhetjük el korszakról korszakra, olykor szinte beláthatatlan múlt időig
(1988 Magyar néprajz)
2.
sokasága miatt számba vehetetlen, felmérhetetlen
Ha az ember […] a’ húsz Hóstátoknak [= külvárosoknak] iszonyú kiterjedését elszemléli, elbámúl azoknak béláthatatlan számán
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Az ujjak ékszere a gyürü, melynek sokfélesége szinte beláthatatlan
(1893 PallasLex.)
ennek a szép, kedves és hűséges állatnak [ti. a lónak] beláthatatlanul sokat köszönhet az emberi kultura haladása
(1919 Világ)
Annyi minden történhetik kétezer méter magasságban a légtérben 24 óra alatt, hogy az beláthatatlan
(1958 Magyar Nemzet jún. 4.)
Beláthatatlan mennyiségű oktatási segédanyag, képességfejlesztő és nyelvgyakorló szoftver készül
(1998 Magyar Hírlap)
3.
előre nem látható, kiszámíthatatlan, felmérhetetlen 〈következmény, eredmény〉
ha a haza vérbe borul, beláthatatlan következésü szerencsétlenség lesz
(1848 Kossuth Lajos)
közöttünk és Oroszország között megkezdődnék a beláthatatlan eredményű óriási tusa
(1891 Akadémiai Értesítő)
Beláthatatlan az a bonyodalom, ami ebből lesz
(1937 Móricz Zsigmond)
[a kémiai anyag] károsíthatja a környezetet és beláthatatlan ökológiai változást eredményezhet
(1997 Természet Világa)
4. (túlzó)
elképzelhetetlenül nagy, óriási, hatalmas
a honi hajózás beláthatlanul élénkülni fog
(1843 Kossuth Lajos)
a technika és a művészet kapcsolata teljességgel beláthatatlan jelentőségű, termékeny fejleményeket tartogat még a jövő számára
(1948 Kállai Ernő ford.García Lorca)
[Jósika Miklós] nagyszámú, nagy hatású regénye […] beláthatatlan mértékben járult hozzá a […] regényolvasás elterjedéséhez
(1993 A magyarság kézikönyve)
5.
értelemmel felfoghatatlan, követhetetlen 〈dolog〉
béláthatatlan titkai a’ fátumnak!
(1796 Csokonai Vitéz Mihály ford.Metastasio)
Valóságos beláthatatlan misztérium előttem a börze
(1882 Mikszáth Kálmán)
lakatra zárt birodalom [a nem hívő] számára a természetfölötti valóságoknak, a misztikának, a kegyelemnek egész beláthatatlan világa
(1935 Sík Sándor)
szinte beláthatatlan, hogy annyi más elfoglaltsága mellett [Jókainak] hogyan maradt ideje, hogy évente megjelenő regényeit, novelláit megírja
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Sz: beláthatatlanság
Vö. CzF. beláthatlan; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások