belbéke fn 6B (rég)

1. ’vmely állam politikai határai között, annak életében, közösségében, intézményi struktúrájában jelen levő, megnyilvánuló békés, zavartalan, háborúmentes állapot, ill. időszak’ ❖ Illy hatalmas erőmiv, belbéke ’s bátorság fentartására szükséges nem lévén; mert azt kisebb fegyveres erő ’s nemzeti őrség is eszközölheti (1843 Wesselényi Miklós C4686, 102) | belbéke idején (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a [császárság] a legnagyobb kül- és belbékét élvezte (1854 Eötvös József C1592, 329) | a belbéke által megizmosodott [francia] köztársaság (1879 Mikszáth Kálmán 8312068, 82) | [Dzsihángir indiai nagymogul] nagy hódításokat nem tett, de vallási türelmessége, előmozdítva a belbékét, felvirágoztatta birodalmát (1912 RévaiNagyLex. C5702, 87) | a belbéke és egyetértés fenntartása (1941 Bánlaky József CD16).

2. (ritk) ’kiegyensúlyozott, harmonikus lelkiállapot, lelki béke’ ❖ isten’ üdve valódi belbékét nyujt a’ religiónak [= vallásnak] (1841 Athenaeum C0023, 129) | az alázatosnak további s még becsesebb jutalma: a belbéke s a lelkiekben való előmenetel öröme lészen (1859 Tompa Mihály C4231, 102).

J: belnyugalom.

belbéke főnév 6B (rég)
1.
vmely állam politikai határai között, annak életében, közösségében, intézményi struktúrájában jelen levő, megnyilvánuló békés, zavartalan, háborúmentes állapot, ill. időszak
Illy hatalmas erőmiv, belbéke ’s bátorság fentartására szükséges nem lévén; mert azt kisebb fegyveres erő ’s nemzeti őrség is eszközölheti
(1843 Wesselényi Miklós)
belbéke idején
(1848 Kossuth Hírlapja)
a [császárság] a legnagyobb kül- és belbékét élvezte
(1854 Eötvös József)
a belbéke által megizmosodott [francia] köztársaság
(1879 Mikszáth Kálmán)
[Dzsihángir indiai nagymogul] nagy hódításokat nem tett, de vallási türelmessége, előmozdítva a belbékét, felvirágoztatta birodalmát
(1912 RévaiNagyLex.)
a belbéke és egyetértés fenntartása
(1941 Bánlaky József)
2. (ritk)
kiegyensúlyozott, harmonikus lelkiállapot, lelki béke
isten’ üdve valódi belbékét nyujt a’ religiónak [= vallásnak]
(1841 Athenaeum)
az alázatosnak további s még becsesebb jutalma: a belbéke s a lelkiekben való előmenetel öröme lészen
(1859 Tompa Mihály)

Beállítások