beleavatkozik tn ige 14a

1. (rég) ’〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne; beleelegyedik’ ❖ a Pruszszus [= porosz] király-is azon szövetségbe belé avatkozott (1781 Magyar Hírmondó C0269, 387) | mivel a’ kereſztény hatalmasságok, magok között már békélleni kezdettenek, azért úgy láttzik, hogy a’ Törököknek kelletnék a’ háborúba belé avatkozni (1797 Magyar Kurír 7446142, 336) | Harmadik Károly, ki az 1759-től fogva az 1788. esztendeig uralkodott, beleavatkozván a hadakozásba, mely a franciák és anglusok közt támadt, kénytelen volt Floridát az 1762. eszt. anglusoknak odaengedni, mely helyett neki Franciaország Louisianát adta (1815 k. Verseghy Ferenc 7373015, 140).

1a. ’〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleelegyedik’ ❖ Mi is emelhet fel egy halandót jobban, Mint ha az emberség tüzétől fellobban, […] Az emberiségnek sorsán gondolkozik, S az egek tisztébe beléavatkozik? (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | elnézhetné e a’ dücső magyar nemzet, hogy az iskolamesterek minden kielégítő tudomány és készület nélkűl bele avatkozzanak tovább is a’ nevelésnek legszentebb hivatalába? (1833 Thewrewk József C4148, 61) | A katonaság is beleavatkozott a politikába (1881 Boross Mihály C1152, 26) | igyekezzünk semmiképp sem beleavatkozni a két nagyhatalom küzdelmébe (1944 Bethlen István 9055003, 119) | Nézze, igazán nem akarok beleavatkozni a családi életükbe (1987 Békés Pál 1014001, 25).

1b. ’〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleelegyedik’ ❖ mennél-inkább bele-avatkozott a’ beszélgetésbe; annál-inkább mög-kedvellötte az Ifiút (1804 Dugonics András C1475, 429) | ö is beleavatkozzék a vitába (1873 Athenaeum C0028, 934) | [Bálint] elérkezettnek látta az időt, hogy a társalgásba beleavatkozzon (1925 Krúdy Gyula C2840, 188) | A postás is beleavatkozik a tanácskozásba (1934 Nagy Lajos 9472007, 91) | [Tájmel apó] a vitába nem avatkozott bele, de a homlokán egyre erősebben kezdtek hullámozni a redők (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 147).

2. (kissé rég) ’〈illetékes szerv〉 vmely folyamatot közbelépésével megváltoztat’ ❖ A városnak minden határán létező zárlat miatt a körmöczieknek az élelmi szerek beszerzése lehetetlenné vált. Ennek folytán kénytelen volt a városi tanács beleavatkozni és a közelfekvő vármegyéket az élelmiszerek behozatalának megengedésére fölkérni (1879 Krizskó Pál CD57) | Az ügybe a színpadon a rendőrség is beleavatkozik (1905 Ady Endre 9003017, 79) | A verekedésekbe csendőrök csak a vége felé szoktak beleavatkozni, amikor a harci felek már kellőképen kimerítették egymást (1936 Illyés Gyula 9274057, 141).

Vö. CzF. beleavatkozik vagy beléavatkozik; ÉrtSz.; ÉKsz.

beleavatkozik tárgyatlan ige 14a
1. (rég)
〈vmely folyamatba, tevékenységbe〉 bekapcsolódik, részt kezd venni benne; beleelegyedik
a Pruszszus [= porosz] király-is azon szövetségbe belé avatkozott
(1781 Magyar Hírmondó)
mivel a’ kereſztény hatalmasságok, magok között már békélleni kezdettenek, azért úgy láttzik, hogy a’ Törököknek kelletnék a’ háborúba belé avatkozni
(1797 Magyar Kurír)
Harmadik Károly, ki az 1759-től fogva az 1788. esztendeig uralkodott, beleavatkozván a hadakozásba, mely a franciák és anglusok közt támadt, kénytelen volt Floridát az 1762. eszt.esztendőben anglusoknak odaengedni, mely helyett neki Franciaország Louisianát adta
(1815 k. Verseghy Ferenc)
1a.
〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleelegyedik
Mi is emelhet fel egy halandót jobban, Mint ha az emberség tüzétől fellobban, […] Az emberiségnek sorsán gondolkozik, S az egek tisztébe beléavatkozik?
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
elnézhetné e a’ dücső magyar nemzet, hogy az iskolamesterek minden kielégítő tudomány és készület nélkűl bele avatkozzanak tovább is a’ nevelésnek legszentebb hivatalába?
(1833 Thewrewk József)
A katonaság is beleavatkozott a politikába
(1881 Boross Mihály)
igyekezzünk semmiképp sem beleavatkozni a két nagyhatalom küzdelmébe
(1944 Bethlen István)
Nézze, igazán nem akarok beleavatkozni a családi életükbe
(1987 Békés Pál)
1b.
〈vitába, beszélgetésbe〉 beleszól, részt kezd venni benne; beleelegyedik
mennél-inkább bele-avatkozott a’ beszélgetésbe; annál-inkább mög-kedvellötte az Ifiút
(1804 Dugonics András)
ö is beleavatkozzék a vitába
(1873 Athenaeum)
[Bálint] elérkezettnek látta az időt, hogy a társalgásba beleavatkozzon
(1925 Krúdy Gyula)
A postás is beleavatkozik a tanácskozásba
(1934 Nagy Lajos)
[Tájmel apó] a vitába nem avatkozott bele, de a homlokán egyre erősebben kezdtek hullámozni a redők
(1979 László-Bencsik Sándor)
2. (kissé rég)
〈illetékes szerv〉 vmely folyamatot közbelépésével megváltoztat
A városnak minden határán létező zárlat miatt a körmöczieknek az élelmi szerek beszerzése lehetetlenné vált. Ennek folytán kénytelen volt a városi tanács beleavatkozni és a közelfekvő vármegyéket az élelmiszerek behozatalának megengedésére fölkérni
(1879 Krizskó Pál)
Az ügybe a színpadon a rendőrség is beleavatkozik
(1905 Ady Endre)
A verekedésekbe csendőrök csak a vége felé szoktak beleavatkozni, amikor a harci felek már kellőképen kimerítették egymást
(1936 Illyés Gyula)
Vö. CzF. beleavatkozik vagy beléavatkozik; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások