belejön tn ige 9c3

1. (ritk) ’vhova, vminek a belsejébe bejön vki’ ❖ Éppen belejöttek a rablótanya kellő közepébe [ti. Szép Mikhál és kísérete] (1876 Jókai Mór CD18) | bármily ridegen állott is az útfélen a ház, de magunk laktunk benne! S aki belejött lakni, hozzánk, az a mi cselédünk volt (1939 Móricz Zsigmond 9462031, 265).

1a. (ritk) ’〈folyóvíz〉 belefolyik, beletorkollik vhova’ ❖ A barlang belje, mintha iveken, oszlopokon nyugodnék, majd szükebb, majd tágabb öblökben halad felfelé, mig legmagasabb pontján, hol a patak bele jőve, ember-magasságra letörpül (1859 Vasárnapi Újság CD56).

2. (ritk) ’〈betegség〉 megtámad’ ❖ a meghívottak közül csak az egy Münczné nem jöhetett, mert belejött estefelé lábába a köszvény (1895 Mikszáth Kálmán 8312007, 140) | Amikor meg a hízóba fogott libákba belejött a vész, egészen jól éltem. Libapecsenyével és libamájjal (1936 Veres Péter 9771027, 334).

3. (átv is) ’úgy kerül vmi vmibe, hogy beleteszik’ ❖ Hól Vóltál. […] jó, ha így felelsz: – Magyar Országott, Olá Országott, ha tudni illik ez a’ Szó Ország belé j a’ feleletbe (1794 Böjthi Antal ford.–Böjthi C1175, 267) | A mennyi tiszteletes, ispán, esküdt, jegyző van a vidéken, mind belejöttek a lajstromba (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Minek a zseb, ha pénz nem jön bele (1885 Jókai Mór CD18) | a lét felforralom, beledobom a halszeleteket, csak öt percet főzöm, ekkor jön belé a tej vagy az ikra (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég) ’〈vmely szövegben, ill. beszélgetésben〉 szóba kerül vmi v. vki’ ❖ az Idanthyrsus feleletjébe bele jöttek a’ Scythák Fejedelmi temet helyjeik is (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 133) | Tarta nagy beszédet az indulás előtt, Beléjött abba Árpád, s minden vitéz előd (1850 Arany János C0646, 125) | puszta bók között Foly Alpesről, Apenninről a szó, Beléjön a Pyréne és a Pó, És ily modorban eltart estvelig (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11).

3b. (rég) ’〈ember v. állat kellemetlen, veszélyes helyzetbe〉 belesodródik, belekerül’ ❖ a’ háborúságba, Melly Trójától fogva esett a’ világba’, Tsak belé kell jönni mindég a’ Dámának! – Most is a’ lett oka az új galibának (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 90) | A helyzet, mellybe jövénk, nagyon különös, és kivántam volna, hogy most legalább belé ne jöjjünk (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | De még a’ népes köpük [= méhkasok] is belejöhetnek ezen veszedelembe (1835 Vajda Péter C4660, 112).

4. ’〈vmely tevékenységbe〉 begyakorolja magát, beletanul, ill. 〈vmely helyzetbe〉 beleszokik vki’ ❖ Spanyol és Nápoly országok is belé fognának jönni a’ békesség’ eszközlésébe (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 1496) | annyira bele jöttem már szerepembe (1843 Vahot Imre C4637, 19) | a polgárosult életbe is hamar belejöttek (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Négyheti próbaidőre vette fel a munkásokat, ezalatt ingyen kellett dolgozniuk, hogy a munkába belejöjjenek s egy hónap mulva fizetéses munkások lehessenek (1937 Féja Géza 9138005, 250) | a hazai hitelintézetek elég hamar belejöttek az új rendszer használatába (1997 Figyelő CD2601).

4a. ’vmely tevékenységet egyre nagyobb lendülettel, odaadással végez; belemelegedik’ ❖ ha ő belejő a nevetésbe, az ember … kénytelen versenyezni vele (1850 Pálffy Albert C3401, 171) | – Haza tetszik már menni a mérnök urnak – mondá szomoruan. Ne tegye kérem, hiszen csak most jöttünk volna már bele a mulatságba (1867 Tolnai Lajos 8483019, 202) | Ha egyszer belejött, bámulatos aprólékossággal és makacssággal tudott panaszkodni (1956 Németh László² 2005002, 20) | [a nigériai labdarúgócsapat játékosai] a meccs elején nem tudnak igazán koncentrálni, aztán ahogy telik az idő, egyre jobban belejönnek a játékba (1998 Magyar Hírlap CD09).

4b. (kissé rég) ’〈vmely lelkiállapot, hangulat〉 egyre erősebbé válik vkiben, úrrá lesz vkin’ ❖ először sokat fog az ifjú gonddal öszveolvasni, hogy jeles szavalni valót választhasson, másodszor belejön a bátorságba (1836 Tóth Péter 8491001, 46) | maga János úr is annyira belejött a jókedvbe, hogy le kellett ülnie egy karszékbe magát kinevetni, állva már nem győzte (1853 Jókai Mór CD18) | Úgy belejöttek a jó hangulatba, hogy egyik kacagás a másikat szülte (1911 Móricz Zsigmond CD10).

5. (kissé rég) ’〈vmennyi pénzösszegbe〉 belekerül’ ❖ egy süveg belejön könyen 15 ftba (1808 Csehy József C2558, 508) | a selyem ruha belejő 45 ezüst forintba (1857 Lauka Gusztáv C2895, 35) | valami hatszáz forintba még is bele jönne a dolog (1890 Mikszáth Kálmán C3151, 130) | Egy rongyos gyerek temetés belejön máma négyezer koronába (1923 Szép Ernő CD10).

Fr: kerékvágás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

belejön tárgyatlan ige 9c3
1. (ritk)
vhova, vminek a belsejébe bejön vki
Éppen belejöttek a rablótanya kellő közepébe [ti. Szép Mikhál és kísérete]
(1876 Jókai Mór)
bármily ridegen állott is az útfélen a ház, de magunk laktunk benne! S aki belejött lakni, hozzánk, az a mi cselédünk volt
(1939 Móricz Zsigmond)
1a. (ritk)
〈folyóvíz〉 belefolyik, beletorkollik vhova
A barlang belje, mintha iveken, oszlopokon nyugodnék, majd szükebb, majd tágabb öblökben halad felfelé, mig legmagasabb pontján, hol a patak bele jőve, ember-magasságra letörpül
(1859 Vasárnapi Újság)
2. (ritk)
〈betegség〉 megtámad
a meghívottak közül csak az egy Münczné nem jöhetett, mert belejött estefelé lábába a köszvény
(1895 Mikszáth Kálmán)
Amikor meg a hízóba fogott libákba belejött a vész, egészen jól éltem. Libapecsenyével és libamájjal
(1936 Veres Péter)
3. (átv is)
úgy kerül vmi vmibe, hogy beleteszik
Hól Vóltál. […] jó, ha így felelsz: – Magyar Országott, Olá Országott, ha tudni illik ez a’ Szó Ország belé j a’ feleletbe
(1794 Böjthi Antal ford.Böjthi)
A mennyi tiszteletes, ispán, esküdt, jegyző van a vidéken, mind belejöttek a lajstromba
(1858 Vasárnapi Újság)
Minek a zseb, ha pénz nem jön bele
(1885 Jókai Mór)
a lét felforralom, beledobom a halszeleteket, csak öt percet főzöm, ekkor jön belé a tej vagy az ikra
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (rég)
〈vmely szövegben, ill. beszélgetésben〉 szóba kerül vmi v. vki
az Idanthyrsus feleletjébe bele jöttek a’ Scythák Fejedelmi temet helyjeik is
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Tarta nagy beszédet az indulás előtt, Beléjött abba Árpád, s minden vitéz előd
(1850 Arany János)
puszta bók között Foly Alpesről, Apenninről a szó, Beléjön a Pyréne és a Pó, És ily modorban eltart estvelig
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
3b. (rég)
〈ember v. állat kellemetlen, veszélyes helyzetbe〉 belesodródik, belekerül
a’ háborúságba, Melly Trójától fogva esett a’ világba’, Tsak belé kell jönni mindég a’ Dámának! – Most is a’ lett oka az új galibának
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
A helyzet, mellybe jövénk, nagyon különös, és kivántam volna, hogy most legalább belé ne jöjjünk
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
De még a’ népes köpük [= méhkasok] is belejöhetnek ezen veszedelembe
(1835 Vajda Péter)
4.
〈vmely tevékenységbe〉 begyakorolja magát, beletanul, ill. 〈vmely helyzetbe〉 beleszokik vki
Spanyol és Nápoly országok is belé fognának jönni a’ békesség’ eszközlésébe
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
annyira bele jöttem már szerepembe
(1843 Vahot Imre)
a polgárosult életbe is hamar belejöttek
(1899 Nagy képes világtörténet)
Négyheti próbaidőre vette fel a munkásokat, ezalatt ingyen kellett dolgozniuk, hogy a munkába belejöjjenek s egy hónap mulva fizetéses munkások lehessenek
(1937 Féja Géza)
a hazai hitelintézetek elég hamar belejöttek az új rendszer használatába
(1997 Figyelő)
4a.
vmely tevékenységet egyre nagyobb lendülettel, odaadással végez; belemelegedik
ha ő belejő a nevetésbe, az ember … kénytelen versenyezni vele
(1850 Pálffy Albert)
– Haza tetszik már menni a mérnök urnak – mondá szomoruan. Ne tegye kérem, hiszen csak most jöttünk volna már bele a mulatságba
(1867 Tolnai Lajos)
Ha egyszer belejött, bámulatos aprólékossággal és makacssággal tudott panaszkodni
(1956 Németh László²)
[a nigériai labdarúgócsapat játékosai] a meccs elején nem tudnak igazán koncentrálni, aztán ahogy telik az idő, egyre jobban belejönnek a játékba
(1998 Magyar Hírlap)
4b. (kissé rég)
〈vmely lelkiállapot, hangulat〉 egyre erősebbé válik vkiben, úrrá lesz vkin
először sokat fog az ifjú gonddal öszveolvasni, hogy jeles szavalni valót választhasson, másodszor belejön a bátorságba
(1836 Tóth Péter)
maga János úr is annyira belejött a jókedvbe, hogy le kellett ülnie egy karszékbe magát kinevetni, állva már nem győzte
(1853 Jókai Mór)
Úgy belejöttek a jó hangulatba, hogy egyik kacagás a másikat szülte
(1911 Móricz Zsigmond)
5. (kissé rég)
〈vmennyi pénzösszegbe〉 belekerül
egy süveg belejön könyen 15 ftforintba
(1808 Csehy József)
a selyem ruha belejő 45 ezüst forintba
(1857 Lauka Gusztáv)
valami hatszáz forintba még is bele jönne a dolog
(1890 Mikszáth Kálmán)
Egy rongyos gyerek temetés belejön máma négyezer koronába
(1923 Szép Ernő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások