belekerül tn ige 1c1

1. ’haladás közben szándékától függetlenül v. véletlenül bemegy, bejut vhova vki v. vmi’ ❖ a hajó belekerült az örvénybe (1872 Jókai Mór CD18) | a czinegefogóba ugyanaz a czinege többször is belekerül (1899 Chernel István CD34) | Nekünk mindenesetre egy helyben kell maradnunk – monda Józsiás. – Valahogy bele ne kerüljünk a szakadékba, amely már itt lehet a közelünkben (1922 Krúdy Gyula CD54).

2. ’〈vmely helyzetbe, (lelki)állapotba〉 jut, kerül vki’ ❖ gyakorta a’ ki másnak veszedelmet készit, maga szokott belé kerlni (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 49) | a magyar nemzet immár belékerült a polgárháboru iszonyaiba (1895 Gracza György CD45) | Az első öt sor után az ember [ti. a prózaíró] menthetetlenül belekerül abba a bűvöletbe, amely Móriczot megejtette (1943 Illyés Gyula 9274255, 232) | Fölöttünk [ti. gyalogos katonák fölött] csak az Isten a gazda, ha egyszer belekerültünk a slamasztikába (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 118) | Csajághy Laura tiszteleten, nagyrabecsülésen és rokonszenven kívül nyilván semmi mást nem érzett, de belekerült a családi présbe, amelyben aztán munkába vették (1996 Szabó Magda 9630010, 167).

2a. ’〈vmely társaságba, családba, testületbe stb.〉(sikerül) annak tagjává válva bejut(nia)’ ❖ ha történetből [= történetesen] a’ Társaságokba bele kerűlt ott unalmas, kedvetlen [volt] (1817 Domby Márton C1318, 37) | csak különös protekció utján tudott a testületbe belekerülni (1876 Hevesi Lajos C2087, 263) | [Charles James Fox] 1768-ban mint Midhurst képviselője belekerült a parlamentbe (1894 PallasLex. CD02) | – Kedves fiú, […] boldog lehet, akinek a családjába belekerül (1926 Móricz Zsigmond 9462010, 141) | [A kamasz fiú] belekerült egy gyerekbandába (1986 Solt Ottília 2003008, 378).

3. ’úgy jut vmibe vmi, hogy beleteszik, elhelyezik abban’ ❖ A kiürült hordót azonnal gondosan ki kell mosni és megkénezni, mert különben a beivódott bor megvirágosodik, megecetesedik stb. s a hordó ily módon tisztátalanná válván, a belekerülő bort megrontja (1895 PallasLex. CD02) | A Corvina Könyvtár évtizedekig tartó rendszeres beszerzés eredményeként jött létre. […] belekerültek Janus Pannonius könyvtárának értékes görög kódexei is (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | amikor már nagyjából elkészült a ház, és belekerült a konyha, ébredtem rá, hogy valójában nincs nappalim (1996 Lakáskultúra CD39).

3a. ’〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 felvesznek, bejegyeznek vkit, vmit, és így az benne lesz; belemegy’ ❖ belekerül a lapokba az az érdekes hír (1882 Mikszáth Kálmán 8312122, 17) | el kellett döntenem, hogy egy-egy adat belekerűljön-e a könyvbe vagy sem (1895 Tóth Béla¹ C4257, VIII) | A 24. vers a Vulgátában a 20b ismétlése. Hibás másolás folytán került bele egyes kódexekbe és a versszámozásba (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | A becenevek idővel annyira közömbössé válhattak, hogy régen a hivatalos iratokba, anyakönyvekbe is belekerülhettek: Samu, Soma; Kató, Zsuzsa (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3b. (rég) ’beszélgetésben szóba kerül vmi’ ❖ a’ barátságos beszéllgetésbe […] minden belé kerl (1791 Mindenes Gyűjtemény C0370, 381) | komolyabb már, hevesebb is a szó, Belékerül a had, a király, Durazzó (1879 Arany János C0657, 33).

4. (terjedve) behatol, bejut vmi vhova’ ❖ A töröknyelvü bolgárokkal való benső érintkezés a magyarságot lényegében átalakította, a magyar alapnyelvbe pedig belekerült az a kétszáz bolgár-török jövevényszó, melyek ősi müveltségünk legfontosabb jelenségeire vonatkoznak (1930 Pintér Jenő CD44) | a keleti-hellenisztikus asztrálvallásnak az égről, a mennybemenő lélekről, a planétákról, a számok titkos értelméről táplált felfogása, mind-mind belekerülnek a germán mitoszok anyagába (1936 Hóman Bálint CD42) | az eruptikus [= vulkáni] anyagokból egyéb ásványok is belekerülnek [a vízbe] (1995 Természet Világa CD50).

5. (rég) ’vmennyi idő szükséges hozzá; beletelik’ ❖ tlts ismét friss vizet reá [ti. keményítőkészítéskor a krumplira], mind addig, valamíg a’ róla le-ſzrt víz egéſzen tiſzta nem leſz’, mintha rajta ſe lett vólna. Ebbe pedig bele kerl három nap, ha jól akarod (1789 Mindenes Gyűjtemény 7457029, 108) | Még azután másfél óra belé kerűl, Míg minden szervisszel az Asztal megterűl (1803 Nagy Sámuel² C3292, 31) | Belekerült két óra, mig […] szólni tudtak (1855 Beöthy László¹ C2875, 239) | Lassan megy [a komp], belekerül tizenöt-husz perc, mig átér (1899 Cserzy Mihály C1302, 208).

5a. ’〈vmennyi időbe〉 kerül; beletelik’ ❖ S ha a kis szőlőszemnek egy nyár Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, Amig megérik? Ez belékerül Évezredek vagy tán évmiljomokba (1848 Petőfi Sándor 9787001, 12) | Egy félórába bele kerül, mig oda érnek (1878 Lukácsy Sándor C2947, 51) | Reggel szabályszerűen jó három órába belekerült, amíg az előző napi mocsokból – magam, az edény, a lakás – fölmerültünk (1962 Németh László² 9485056, 521).

6. ’〈vmennyi pénzbe〉 kerül vmi’ ❖ Kenteknél egy ebéd is belé kerül ötven forintba (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 102) | [a fának] 10-12 forintba belé kerül az öle (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések C6089, 86) | [a film díszletei] belekerültek kétmillióba [ti. pengőbe] (1937 Márai Sándor 2010002, 4) | Az, hogy egy gyerekből komoly teniszezőt neveljünk, bizony sok-sok millióba [ti. forintba] belekerül (1995 Figyelő CD2601).

6a. (rég) ’sokba kerül, drágán megfizetnek érte’ ❖ Majd jól belé kerl hát ez is az Udvarnak (1786 Magyar Hírmondó C0274, 776) | az igaz, hogy jó drága, ’s meg lehetsen belé kerlt! (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 467).

Vö. CzF. belekerül vagy belékerül; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

belekerül tárgyatlan ige 1c1
1.
haladás közben szándékától függetlenül v. véletlenül bemegy, bejut vhova vki v. vmi
a hajó belekerült az örvénybe
(1872 Jókai Mór)
a czinegefogóba ugyanaz a czinege többször is belekerül
(1899 Chernel István)
Nekünk mindenesetre egy helyben kell maradnunk – monda Józsiás. – Valahogy bele ne kerüljünk a szakadékba, amely már itt lehet a közelünkben
(1922 Krúdy Gyula)
2.
〈vmely helyzetbe, (lelki)állapotba〉 jut, kerül vki
gyakorta a’ ki másnak veszedelmet készit, maga szokott belé kerlni
(1780 Patay Sámuel ford.)
a magyar nemzet immár belékerült a polgárháboru iszonyaiba
(1895 Gracza György)
Az első öt sor után az ember [ti. a prózaíró] menthetetlenül belekerül abba a bűvöletbe, amely Móriczot megejtette
(1943 Illyés Gyula)
Fölöttünk [ti. gyalogos katonák fölött] csak az Isten a gazda, ha egyszer belekerültünk a slamasztikába
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
Csajághy Laura tiszteleten, nagyrabecsülésen és rokonszenven kívül nyilván semmi mást nem érzett, de belekerült a családi présbe, amelyben aztán munkába vették
(1996 Szabó Magda)
2a.
〈vmely társaságba, családba, testületbe stb.〉 (sikerül) annak tagjává válva bejut(nia)
ha történetből [= történetesen] a’ Társaságokba bele kerűlt ott unalmas, kedvetlen [volt]
(1817 Domby Márton)
csak különös protekció utján tudott a testületbe belekerülni
(1876 Hevesi Lajos)
[Charles James Fox] 1768-ban mint Midhurst képviselője belekerült a parlamentbe
(1894 PallasLex.)
– Kedves fiú, […] boldog lehet, akinek a családjába belekerül
(1926 Móricz Zsigmond)
[A kamasz fiú] belekerült egy gyerekbandába
(1986 Solt Ottília)
3.
úgy jut vmibe vmi, hogy beleteszik, elhelyezik abban
A kiürült hordót azonnal gondosan ki kell mosni és megkénezni, mert különben a beivódott bor megvirágosodik, megecetesedik stb. s a hordó ily módon tisztátalanná válván, a belekerülő bort megrontja
(1895 PallasLex.)
A Corvina Könyvtár évtizedekig tartó rendszeres beszerzés eredményeként jött létre. […] belekerültek Janus Pannonius könyvtárának értékes görög kódexei is
(1993 A magyarság kézikönyve)
amikor már nagyjából elkészült a ház, és belekerült a konyha, ébredtem rá, hogy valójában nincs nappalim
(1996 Lakáskultúra)
3a.
〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 felvesznek, bejegyeznek vkit, vmit, és így az benne lesz; belemegy
belekerül a lapokba az az érdekes hír
(1882 Mikszáth Kálmán)
el kellett döntenem, hogy egy-egy adat belekerűljön-e a könyvbe vagy sem
(1895 Tóth Béla¹)
A 24. vers a Vulgátában a 20b ismétlése. Hibás másolás folytán került bele egyes kódexekbe és a versszámozásba
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
A becenevek idővel annyira közömbössé válhattak, hogy régen a hivatalos iratokba, anyakönyvekbe is belekerülhettek: Samu, Soma; Kató, Zsuzsa
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3b. (rég)
beszélgetésben szóba kerül vmi
a’ barátságos beszéllgetésbe […] minden belé kerl
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
komolyabb már, hevesebb is a szó, Belékerül a had, a király, Durazzó
(1879 Arany János)
4.
(terjedve) behatol, bejut vmi vhova
A töröknyelvü bolgárokkal való benső érintkezés a magyarságot lényegében átalakította, a magyar alapnyelvbe pedig belekerült az a kétszáz bolgár-török jövevényszó, melyek ősi müveltségünk legfontosabb jelenségeire vonatkoznak
(1930 Pintér Jenő)
a keleti-hellenisztikus asztrálvallásnak az égről, a mennybemenő lélekről, a planétákról, a számok titkos értelméről táplált felfogása, mind-mind belekerülnek a germán mitoszok anyagába
(1936 Hóman Bálint)
az eruptikus [= vulkáni] anyagokból egyéb ásványok is belekerülnek [a vízbe]
(1995 Természet Világa)
5. (rég)
vmennyi idő szükséges hozzá; beletelik
tlts ismét friss vizet reá [ti. keményítőkészítéskor a krumplira], mind addig, valamíg a’ róla le-ſzrt víz egéſzen tiſzta nem leſz’, mintha rajta ſe lett vólna. Ebbe pedig bele kerl három nap, ha jól akarod
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Még azután másfél óra belé kerűl, Míg minden szervisszel az Asztal megterűl
(1803 Nagy Sámuel²)
Belekerült két óra, mig […] szólni tudtak
(1855 Beöthy László¹)
Lassan megy [a komp], belekerül tizenöt-husz perc, mig átér
(1899 Cserzy Mihály)
5a.
〈vmennyi időbe〉 kerül; beletelik
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, Amig megérik? Ez belékerül Évezredek vagy tán évmiljomokba
(1848 Petőfi Sándor)
Egy félórába bele kerül, mig oda érnek
(1878 Lukácsy Sándor)
Reggel szabályszerűen jó három órába belekerült, amíg az előző napi mocsokból – magam, az edény, a lakás – fölmerültünk
(1962 Németh László²)
6.
〈vmennyi pénzbe〉 kerül vmi
Kenteknél egy ebéd is belé kerül ötven forintba
(1777 Bessenyei György¹)
[a fának] 10-12 forintba belé kerül az öle
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
[a film díszletei] belekerültek kétmillióba [ti. pengőbe]
(1937 Márai Sándor)
Az, hogy egy gyerekből komoly teniszezőt neveljünk, bizony sok-sok millióba [ti. forintba] belekerül
(1995 Figyelő)
6a. (rég)
sokba kerül, drágán megfizetnek érte
Majd jól belé kerl hát ez is az Udvarnak
(1786 Magyar Hírmondó)
az igaz, hogy jó drága, ’s meg lehetsen belé kerlt!
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Vö. CzF. belekerül vagy belékerül; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások