beleköt ige 5c

1. ts ’vmit, es. vkit úgy takar be, bugyolál be vmibe, hogy megköti rajta (vmivel)’ ❖ ezen ruhát előbb forró vízbe mártsd, minekelőtte a’ puddingot bele kötöd (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 369) | Odaadom a sapkámat. Pierre spárgával beleköt egy követ és a kútba hajítja (1914 Réti Ödön CD10) | [A férfi] levetette a zekéjét, belekötötte a vargányákat (1978 Bodor Ádám 1020025, 45).

2. ts ’Vminek a kötéssel való készítésekor beleilleszt, beledolgoz abba vmit.’

2a. (átv is) ’kötőtűvel készülő kézimunkába beledolgoz vmit’ ❖ [Franciska imádságos könyve és kötése mellett] napestig elmerülve görnyed, mintha csak a fohászkodásokat sorra belekötné munkájába (1873 Athenaeum C0028, 861) | lesz belőle falusi öreg tanítókisasszony, aki harisnyát kötöget s minden szembe beleköti egy emlékét, egy fájdalmas szívdobbanását (1912 Móricz Zsigmond C3218, 152) | kézi kötésű pulóvereket tervez és készít nem mindennapi módon. Hangulatait, érzéseit köti bele remekeibe, így azok mindegyikének lelke van (1996 Lakáskultúra CD39).

2b. ’〈könyv lapjai közé〉 beköt vmit’ ❖ alig hihető, hogy 1854 és 1864-közt […] az 50 levélnyi vastag Candidust épen a Vitruvius Sforza-féle kötésébe belekötötték volna (1878 Egyetemes Filológiai Közlöny 8613001, 73) | [Bicsérdi Gyümölcs és kenyér című művébe] jól a közepe táján egy ívnyi Marx van belekötve (1994 Szántó Piroska 1166002, 21).

2c. ’〈vminek a szálai közé〉 beletesz, belevesz, ill. belefon vmit’ ❖ Menj, fuss vidáman a’ rét hímzetén. Kösd tiszta kézzel a’ fris koszorút. […] Kötözd belé forró vágyódásodat: de kösd belé a’ szűz szemérmet is (1824 Vörösmarty Mihály 8524394, 284) | az esztendőszámot s a szivet nem hiában kötöttem belé [a lószőrgyűrűbe] (1846 Szigligeti Ede C3991, 4) | A naptól szikrázó vízen elindult a túlsó partról egy csónak. Virágcsokornak látszik; fehér, kék és rózsaszínű rózsák vannak belekötve (1917 Barta Lajos CD10).

3. ts ’szorosra húzott hurokkal, csomóval vmihez erősít, rögzít vmit’ ❖ – Jó hát belekötöm a hajadba [a piros szalagot], de holnap az Olgicáéba (1915 Móricz Zsigmond CD10) | [Esti Kornél] a Rákóczi-út sarkán vett két léggömböt. A zsinegeket belekötötte gomblyukába és sietett barátjai után (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 79) | A szegényebb parasztlányok sok helyen […] házi kenderspárgára fűzött gyári színes üveggyöngyöket kötöttek bele átfúrt fülcimpájukba (1997 Magyar néprajz CD47).

4. ts (rég) ’〈szél〉 belekap, belekapaszkodik vmibe’ ❖ Tekintsd csak a csernek Nemzedékes ágit… Abba hogy beleköt Minden hitvány szellő (1856 Tóth Kálmán C4287, 61) | Omló szakálla árvalányhaj-képen Leng, mint mikor a szellő beleköt (1881 Széchy Károly C3905, 47).

5. ts (rég) ’〈megállapodásba〉 kikötésként belevesz vmit’ ❖ a’ magok békességeknek ujj kötelébe Bavariának el-nem tserélhetését-is […] belé-akarták kötni (1785 Magyar Hírmondó C0273, 794) | Kösd bele [ti. az alkuba], hogy a mit ront, fizeti (1853 Arany János C1619, 81) | hogyha én lekötöm magamat, hogy örökre kassai első énekesnő és első színésznő, a naiv szerepeket belekötve, Kassán maradok télen úgy, mint nyáron által […]: úgy a direkció engemet biztosít minden hóra négyszáz frt havi fizetésre (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 60).

6. ts (rég) ’〈kül. fogadásban〉 kockára tesz, veszélyeztet vmit (annak reményében, hogy vmi sikerülni fog v. bekövetkezik)’ ❖ Seraskier Jussuf Basa feje van belé kötve, ha minket ki nem vetkeztet ezen szép környék birtokából (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 301) | Életeket köttyük belé Kegyelmeteknek, hogy nékiek semmi bántódások ne legyen (1793 Magyar Hírmondó C5810, 909) | a’ fejemet belé kötöm, hogy igaz (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 219) | Minden becsületemet belé kötöm, hogy a’ 40 frtot Kassára menő Zsidómnak általadtam (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 72).

7. tn ’(ok nélkül) civakodást, vitát, veszekedést, verekedést kezdeményez, kikezd vkivel’ ❖ a’ farkas, látván hogy nem köthet-belé [a bárányba] (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267010, 179) | a’ szabad lovasainknak meg-parantsoltatott, hogy az ellenségbe belé-kössenek, és a’ síkra tsalják (1789 Magyar Merkurius C0341, 301) | Gyakori eset, hogy egy-egy faluban akad valamely elzüllött, vakmerő, kétségbeesett egyéniség, ki lop, erőszakoskodik, beleköt mindenkibe (1897 Eötvös Károly 8127001, 43) | [Budapest egyik kerületében] mind többször fordul elő, hogy békés járókelőkbe ok nélkül belekötnek, megverik őket, kabátjukat, cipőjüket elveszik (2000 Magyar Hírlap CD09).

7a. ’kifogásolnivalót, hibát találva vmiben (kötözködve) szóvá teszi v. felrója azt; beleakad’ ❖ újra belé kötnek [ti. a latinba] hogy hólt nyelv (1790 Magyar Kurír C0316, 320) | a számadás helyes, belekötni nem lehet (1855 Lacikonyha C2875, 47) | Mi, folyton háborúskodó, izgága újságírók, mindenbe belekötünk, beleszólunk, mert nekünk muszáj (1902 Ady Endre CD0801) | Békésy nem volt politikus alkat, soha nem tett politikai nyilatkozatot, nem lehetett belekötni semmilyen politikai megnyilvánulásába (1999 Természet Világa CD50).

7b. (kissé rég) ’szerelmi közeledés szándékával kapcsolatot kezdeményez, kikezd vkivel’ ❖ A hölgy lehetett már harmincz körül […]. Büszke nagyon s ezek a férfiak […] nagyon félénkek: nem mernek belékötni (1882 Jókai Mór C2297, 148) | minden lányba bele kötött. Udvarolt neki is (1888 Bródy Sándor C1197, 16) | Hát tudd meg, hogy a te Sára nénéd, ma még jobban mint valaha, beleköt minden tejfölös szájú legénybe (1910 Ady Endre C0533, 87).

Vö. CzF. beleköt vagy beléköt; ÉrtSz.; TESz. köt; ÉKsz.; SzT.

beleköt ige 5c
1. tárgyas
vmit, es. vkit úgy takar be, bugyolál be vmibe, hogy megköti rajta (vmivel)
ezen ruhát előbb forró vízbe mártsd, minekelőtte a’ puddingot bele kötöd
(1834 Pesti szakácskönyv)
Odaadom a sapkámat. Pierre spárgával beleköt egy követ és a kútba hajítja
(1914 Réti Ödön)
[A férfi] levetette a zekéjét, belekötötte a vargányákat
(1978 Bodor Ádám)
2. tárgyas
Vminek a kötéssel való készítésekor beleilleszt, beledolgoz abba vmit.
2a. (átv is)
kötőtűvel készülő kézimunkába beledolgoz vmit
[Franciska imádságos könyve és kötése mellett] napestig elmerülve görnyed, mintha csak a fohászkodásokat sorra belekötné munkájába
(1873 Athenaeum)
lesz belőle falusi öreg tanítókisasszony, aki harisnyát kötöget s minden szembe beleköti egy emlékét, egy fájdalmas szívdobbanását
(1912 Móricz Zsigmond)
kézi kötésű pulóvereket tervez és készít nem mindennapi módon. Hangulatait, érzéseit köti bele remekeibe, így azok mindegyikének lelke van
(1996 Lakáskultúra)
2b.
〈könyv lapjai közé〉 beköt vmit
alig hihető, hogy 1854 és 1864-közt […] az 50 levélnyi vastag Candidust épen a Vitruvius Sforza-féle kötésébe belekötötték volna
(1878 Egyetemes Filológiai Közlöny)
[Bicsérdi Gyümölcs és kenyér című művébe] jól a közepe táján egy ívnyi Marx van belekötve
(1994 Szántó Piroska)
2c.
〈vminek a szálai közé〉 beletesz, belevesz, ill. belefon vmit
Menj, fuss vidáman a’ rét hímzetén. Kösd tiszta kézzel a’ fris koszorút. […] Kötözd belé forró vágyódásodat: de kösd belé a’ szűz szemérmet is
(1824 Vörösmarty Mihály)
az esztendőszámot s a szivet nem hiában kötöttem belé [a lószőrgyűrűbe]
(1846 Szigligeti Ede)
A naptól szikrázó vízen elindult a túlsó partról egy csónak. Virágcsokornak látszik; fehér, kék és rózsaszínű rózsák vannak belekötve
(1917 Barta Lajos)
3. tárgyas
szorosra húzott hurokkal, csomóval vmihez erősít, rögzít vmit
– Jó hát belekötöm a hajadba [a piros szalagot], de holnap az Olgicáéba
(1915 Móricz Zsigmond)
[Esti Kornél] a Rákóczi-út sarkán vett két léggömböt. A zsinegeket belekötötte gomblyukába és sietett barátjai után
(1930 Kosztolányi Dezső)
A szegényebb parasztlányok sok helyen […] házi kenderspárgára fűzött gyári színes üveggyöngyöket kötöttek bele átfúrt fülcimpájukba
(1997 Magyar néprajz)
4. tárgyas (rég)
〈szél〉 belekap, belekapaszkodik vmibe
Tekintsd csak a csernek Nemzedékes ágit… Abba hogy beleköt Minden hitvány szellő
(1856 Tóth Kálmán)
Omló szakálla árvalányhaj-képen Leng, mint mikor a szellő beleköt
(1881 Széchy Károly)
5. tárgyas (rég)
〈megállapodásba〉 kikötésként belevesz vmit
a’ magok békességeknek ujj kötelébe Bavariának el-nem tserélhetését-is […] belé-akarták kötni
(1785 Magyar Hírmondó)
Kösd bele [ti. az alkuba], hogy a mit ront, fizeti
(1853 Arany János)
hogyha én lekötöm magamat, hogy örökre kassai első énekesnő és első színésznő, a naiv szerepeket belekötve, Kassán maradok télen úgy, mint nyáron által […]: úgy a direkció engemet biztosít minden hóra négyszáz frtforint havi fizetésre
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
6. tárgyas (rég)
〈kül. fogadásban〉 kockára tesz, veszélyeztet vmit (annak reményében, hogy vmi sikerülni fog v. bekövetkezik)
Seraskier Jussuf Basa feje van belé kötve, ha minket ki nem vetkeztet ezen szép környék birtokából
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Életeket köttyük belé Kegyelmeteknek, hogy nékiek semmi bántódások ne legyen
(1793 Magyar Hírmondó)
a’ fejemet belé kötöm, hogy igaz
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Minden becsületemet belé kötöm, hogy a’ 40 frtforintot Kassára menő Zsidómnak általadtam
(1815 Kazinczy Ferenc)
7. tárgyatlan
(ok nélkül) civakodást, vitát, veszekedést, verekedést kezdeményez, kikezd vkivel
a’ farkas, látván hogy nem köthet-belé [a bárányba]
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
a’ szabad lovasainknak meg-parantsoltatott, hogy az ellenségbe belé-kössenek, és a’ síkra tsalják
(1789 Magyar Merkurius)
Gyakori eset, hogy egy-egy faluban akad valamely elzüllött, vakmerő, kétségbeesett egyéniség, ki lop, erőszakoskodik, beleköt mindenkibe
(1897 Eötvös Károly)
[Budapest egyik kerületében] mind többször fordul elő, hogy békés járókelőkbe ok nélkül belekötnek, megverik őket, kabátjukat, cipőjüket elveszik
(2000 Magyar Hírlap)
7a.
kifogásolnivalót, hibát találva vmiben (kötözködve) szóvá teszi v. felrója azt; beleakad
újra belé kötnek [ti. a latinba] hogy hólt nyelv
(1790 Magyar Kurír)
a számadás helyes, belekötni nem lehet
(1855 Lacikonyha)
Mi, folyton háborúskodó, izgága újságírók, mindenbe belekötünk, beleszólunk, mert nekünk muszáj
(1902 Ady Endre)
Békésy nem volt politikus alkat, soha nem tett politikai nyilatkozatot, nem lehetett belekötni semmilyen politikai megnyilvánulásába
(1999 Természet Világa)
7b. (kissé rég)
szerelmi közeledés szándékával kapcsolatot kezdeményez, kikezd vkivel
A hölgy lehetett már harmincz körül […]. Büszke nagyon s ezek a férfiak […] nagyon félénkek: nem mernek belékötni
(1882 Jókai Mór)
minden lányba bele kötött. Udvarolt neki is
(1888 Bródy Sándor)
Hát tudd meg, hogy a te Sára nénéd, ma még jobban mint valaha, beleköt minden tejfölös szájú legénybe
(1910 Ady Endre)
Vö. CzF. beleköt vagy beléköt; ÉrtSz.; TESz. köt; ÉKsz.; SzT.

Beállítások