belépőállomás fn 4A (rég)

’határállomás(személyi állománya)’ ❖ Ó-Sáncon, Felső-Tömösön és Brassóban m. kir. belépőállomások vannak berendezve (1893 PallasLex. CD02) | határszéli belépőállomás Románia felé (1922 RévaiNagyLex. C5711, 439) | utasítom a m. kir. belépőállomásokat, hogy megjelölési kötelezettség alá eső állatok beléptetését ide mindenkor sürgősen jelentsék, jelezvén a behozott állatok faját, darabszámát […] és a beléptetés idejét (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051003, 116).

belépőállomás főnév 4A (rég)
határállomás (személyi állománya)
Ó-Sáncon, Felső-Tömösön és Brassóban m.magyar kir.királyi belépőállomások vannak berendezve
(1893 PallasLex.)
határszéli belépőállomás Románia felé
(1922 RévaiNagyLex.)
utasítom a m.magyar kir.királyi belépőállomásokat, hogy megjelölési kötelezettség alá eső állatok beléptetését ide mindenkor sürgősen jelentsék, jelezvén a behozott állatok faját, darabszámát […] és a beléptetés idejét
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)

Beállítások