belevág ige 2a6

1. tn ’〈éles eszköz(zel vki)〉 hirtelen(, akaratlanul) úgy vág vmibe, hogy az beléje hatol’ ❖ Tapaſztalva mondom: Tanítványim között a’ Magyar Elmék különösök. Van Élek, van Fokok. Bele vághatnak az el rejtett arany Bányákba. Fel is törhetik a’ leg keményebb Diót (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419023, 487) | Kik a’ frigyet kötik, vagy karddal vagy késsel bele-vágnak testtyökbe (1806 Dugonics András 8116007, 25) | Tyukszemedet ne apritsd, mert bele vágsz, rákot kapsz, elpatkolsz (1854 Vasárnapi Újság CD56) | a rétek eltünésével, lecsapolásával belévágott az eke az ősföldbe és véget vetett sok madártanyának (1901 Herman Ottó CD34) | Leukotómiát végeztek rajta, tompa késsel belevágtak az agyába, átmetszették az idegpályák néhány kötegét (1957 Benedek István 9041005, 75) | [A kislány] ügyetlenül bánt az ollóval, alaposan belevágott a ruhájába (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435003, 214) | Az érő gabona mellett elhaladók szakíthattak le gabonafejeket, s kimorzsolva éhségüket csillapíthatták vele, de sarlóval nem vághattak bele (1995 BibliaiLex. CD1207).

1a. (rendsz. a mélyen határozóval) ’〈vmely esemény, ügy, kérdés stb.〉(fájdalmasan) érint vmit, hatással van rá’ ❖ ez [a kérdés] a jobbágyok nem csekély részének boldogságába mélyen belévág (1833 Deák Ferenc beszédei C1359, 24) | ezek az [erdő]eladások mélyen belevágtak volna a határőrvidéki lakosság érdekeibe (1910 Halász Imre CD10) | a jelenlegi törvényjavaslat nem pusztán reklámszabályozás, hanem a hazai lakosság szokásaiba mélyen belevágó […] kulturális alakító erő (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2. ts ’〈hegyes, éles eszközt v. karmot〉 hirtelen, erőteljes mozdulattal beleüt, belemélyeszt vmibe, es. vkibe’ ❖ a’ kést [az ananászba] belé-vágva hagyják (1787 Mátyus István C3068, 345) | bele vágta az ördögbe a gerebent (1855 e. Magyar népmesegyűjtemény C1785, 69) | [Magday a lóba] belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott (1885 Mikszáth Kálmán C3113, 200) | [az oroszlán a karmait] a zebra oldalába vágta belé (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [az égig érő fát megmászó szegény legény] magával viszi kis baltáját, és ha elfárad, belevágja a fába, ráül pihenni (1988 Magyar néprajz CD47).

3. ts ’vmibe üreget, mélyedés(eke)t stb. vájva v. vágva kialakít, létrehoz vmit’ ❖ belűle oldalaslag van belé vágva a’ hegyek’ tövéig, balra, sok barlang-torok (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 87) | Egy márvány-sziklát képzeljenek olvasóim, s belevágva egy roppant templomot (1853 Kőváry László C2805, 145) | A vihartól megszürkűlt szikla mintegy tíz méter magas, lépcső van belé vágva (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az országutat belevágták a templomdomb oldalába (1941 Tatay Sándor 9704004, 15) | ami még megvan a Balatont védelmező zöld gyűrűből, az is beteg a belévágott ösvényektől, a sűrűn felállított stégektől, kerítésektől (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈vmely szilárd anyagba, tárgyba jelet, feliratot stb.〉 éles, hegyes szerszámmal, eszközzel bekarcol, bevés’ ❖ Inscolpo … bé, v. belé vágni, metszeni, v. vésni; einschneiden, eingraben (1818 Márton József¹ C3043, 1520. hasáb) | ezen gyűrűbe pedig belé volt vágva a Szigeti [neve] (1855 Magyar népmesegyűjtemény C1783, 14) | [a diófa négy vastag ágába] szívek, nyilak, betűk vannak belevágva (1956 Lengyel József 9395006, 113) | [a díszgomb kampóját] satuba fogták, vágóval, apró ütésekkel mintát (levél, rozmaring vagy más virág) vágtak bele (1991 Magyar néprajz CD47).

3b. (ritk) ’〈folyóvíz medret〉 kiváj, kialakít’ ❖ Palesztina egyes vidékein a patakok mélyen belevágták medrüket a puha homok- és mészkőbe (1995 BibliaiLex. CD1207).

4. tn ’〈kötél, drót stb. puha anyagba, húsba〉 mélyen benyomódik, belemélyed’ ❖ [a fiú úgy megmarkolja a lány karját], hogy minden ujja belevág a húsba (1912 Móricz Zsigmond C3224, 47) | kibuggyannak a vércseppek ott, ahol a gúzs belevágott a húsba (1947 Vajda Endre 2052016, 134) | Nelli dróttal szorította el a sárga dália szárát, a drót a zöld növénytestbe belevágott (1982 Jókai Anna C6364, 45).

5. tn ’〈ököl(lel), bot(tal) stb.〉 erőteljes mozdulattal odasújt vhova, ill. 〈vízbe〉 belecsap’ ❖ mikint lecsapó menyk a bükköt apríttya, Olly lobbal belevág [kardjával Árpád Lebedbe] (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 223) | belevágott az ostorral a lóba (1875 Jókai Mór CD18) | némely faj a levegőből csap prédájára, miközben testével egészen belevág, belemerül a vízbe (1899 Chernel István CD34) | az elszabadult ökle most mindent kiegyenlitőn belevágott a terített asztalba: – Csönd! Csönd! (1919 Kassák Lajos 9314004, 25) | a gazda felugrott a kocsijára, belevágott a lovak közé (1937 e. Dallos Sándor 9098005, 186) | Gyula ellökte a parttól [a csónakot], és Bütyök belevágott a vízbe. […], és valóban jól meghúzta az evezőt (1956 Fekete István 9142003, 245) | Megpördültem, ököllel belevágtam az ablakba. Az üveg darabokra törött (1989 Bólya Péter 1023008, 177).

5a. ts ’〈öklét〉 erőteljes mozdulattal beleüti, belecsapja vhova’ ❖ hát igen, ezt kellett volna tennem. Felugranom és egy vad, borzasztó hörgéssel belevágni csontos, nehéz öklömet a tábornok leányának finom, fehér, álnok arcába (1922 Zilahy Lajos 9799003, 75) | irtó erővel magához rántotta a legényt, közben hátrahúzta az öklét és nesztelen erővel belevágta a gyomorszájba (1933 Gelléri Andor Endre 9179007, 88) | A gyógyszerész feláll, keresi a kalapját, de ráült. Bíz az összelapult takarosan. A karimáját megfogja, az öklét belevágja, s megyen ki (1948–1949 Szabó Pál² 9631002, 129).

5b. tn (kissé rég) ’〈vmely egyezség megpecsételésére egy másik ember tenyerébe〉 üt, belecsap a kezével vki’ ❖ belevág a markába: „Legyen hát, de áldomással.” (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | itt a keze, vágjak bele, gyorsan, katonásan (1892 Ágai Adolf C0545, 198) | fogadjunk harminc zsák eleven nyúlba. Vágrányi elmosolyodott, de azért belevágott a Kozsibrovszky tenyerébe (1905 Mikszáth Kálmán C3160, 62).

6. ts ’〈vmely testrészét, ill. nála levő tárgyat, eszközt〉 véletlenül, erősen beleüti vmibe, nekivágja vminek’ ❖ Toldi pedig bément: sötét volt a házba’, Belevágta fejét a szemöldökfába (1846 Arany János 8014001, 141) | Jaj … kiáltottam fel e perczben, belévágva tyúkszememet egy utban [!] eső tégladarabba (1856 Abonyi Lajos C0504, 42) | nehéz a ritka mezőt vágni, mert nem lehet leereszteni a kasza sarkát, belevágja az ember valami kavicsba és mindjárt kiveszi az élít [!] (1951 Veres Péter 9771010, 96) | Egyszer a kezemet belevágtam a [kerékpár] csengőjébe, ez csengetett (1968 Déry Tibor 9107011, 357).

7. ts ’vmi közé, vminek a közepébe, vmibe nagy lendülettel(, indulatosan) bedob, behajít vmit, ill. belök, betaszít vkit’ ❖ ’S egy nagy guta potsolyába Belé vágám apámat (1792 Szalkay Antal ford.–Blumauer C3809, 66) | [az úr a] csomóba gyúrt keztyűt a tisztek asztalára, ép a közös tál közepébe belevágja (1889 Kacziány Géza 8216007, 16) | Azzal fogta a nagy, zöld cserépkorsót, a barnavirágos nagy boroskorsót félig borral, hogy belevágja az ajtóba, amelyiken elment az idegen (1926 Móricz Zsigmond 9462010, 154) | [elkaptak a bátyámék, és] belevágtak a csalánba! Volt vagy kétméteres. Végighömbörödtem benne (1991 Mozgó Világ 2038002, 13).

7a. belevágja magát ’gyors, heves mozdulattal beveti magát vmibe, ill. lendületes mozdulattal beleül v. belefekszik vhova’ ❖ Nem lelvén már kedvét, dúlt-fúlt  magában, ’S belévágta magát eggyik zúgolyában Egy br-kanapéra (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 48) | [a szarvas] belevágta magát a sűrű náddal benőtt ingoványba (1851 Jókai Mór C2239, 14) | Petőfi szó nélkül belevágta magát a targoncába, kezeit keresztbe fonta (1883–1884 Degré Alajos 8100006, 143) | én olyan álmos vagyok, hogy belevágom magam az ágyba, na szervusz mama, és már alszom is… (1951 Örkény István 9500001, 149).

8. tn ’〈villám, lövedék〉 nagy erővel becsap(ódik) vhova’ ❖ Bele is vághat a ménkű (1854 Beöthy László¹ C1001, 31) | teli találat volt, belevágott a gránát a tiszti fedezékbe s széthordta mind (1922 Móricz Zsigmond 9462044, 18) | az istennyila belevágott a toronyba, a zsúpon száguldó lángok hamarosan elborították az egész épületet (2000 Buza Péter CD36).

8a. (ritk) ’〈vmely testrészbe fájdalom〉 hirtelen belehasít’ ❖ Úgy belevágott a fájdalom a homlokába, hogy nekiesett a falnak (1967 Mándy Iván 9420016, 212).

9. tn (rég) ’〈katona(i csapat) ellenséges seregbe〉 rajtaütésszerű támadással behatol’ ❖ háromszor tüzessen belé vágvan [!] az ellenség seregébe (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 670) | [a hadvezér] megfuvatta a trombitákat s azzal belevágott az ellenségbe (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A kozákok bele vágnak gyalogságunkba, csapataink megrendülnek (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | [Horváth József őrnagy] a legközelebbi 13 huszárt magához szólította, saját elhatározásából belevágott a francia lovascsapatba és visszakergette (1941 Bánlaky József CD16).

10. tn (rég) ’〈út, folyó〉 belefut, beletorkollik vmibe’ ❖ [a Duna] hat felé ágazva, az Euxinum vagy Fekete tengerbe belé vág (1791 Mátyus István C3071, 91) | Ahol a hegyi út az országútba belevág (1856 Jókai Mór C2247, 15).

11. tn (ritk) ’hirtelen, elszántan elindul vhova, vmibe, nekivág vminek’ ❖ Dani belevágott a vasárnapló faluba, mintha a Tiszába vágtatott volna bele a lovával (1911 Móricz Zsigmond C3228, 197) | [Amanda] kendőjét szemére húzta, amint belevágott a ködös országútba (1922 Krúdy Gyula CD54) | [A három lóval való nyomtatásnál] a tüzes, jó ló ment elől. Ez bátran belevágott az ágyasba. A többi ló ennek csapását tágította, szélesítette (1979 Varga Gyula CD52).

12. tn ’〈vmely feladatba, tevékenységbe〉 hirtelen elhatározással belekezd, belefog’ ❖ ez a’ sok munka, mellybe, elfeledvén hogy többé fiatal nem vagyok, alkalmasan gondolatlanúl belé vágtam (1814 Kazinczy Ferenc levelezése C2564, 282) | csak a telek kedvéért vágott bele a pár száz forinttal a házépítésbe (1906 e. Thury Zoltán 8479013, 275) | [Tersánszky] nem sokat bajlódik a cselekmény indításával, nem festegeti a környezetet, nem részletezi az időt, csak közöl, s mindjárt belevág a történés kellős közepébe (1982 Rónay László 2028009, 313) | [a cégeknek] a lehető legteljesebb mértékben fel kell mérniük a szóba jöhető kockázatokat, mielőtt egy üzletbe belevágnak (1996 Figyelő CD2601).

12a. ’éneklésbe v. zenélésbe kezd, ill. éneklésbe v. zenekar játékába (az előírt helyen) bekapcsolódik, belép’ ❖ A klarinét szerepe itt is kitünő, a többi hangszert meghaladó rikoltásával nagy keservesen belevág a dallamba a mikor épen tetszik, de a többi azért nem jő ki sodrából s zavartalan egykedvüséggel folytatja (1861 Rosty Pál 8397003, 22) | A kocsmában dalt kezd [Sándor], … a cigányok is belevágnak (1874 Tóth Ede C4268, 42) | a harmadik sornál ujjongva vágtam bele az énekbe (1938 Dallos Sándor 9098002, 166) | csak folytassam, s taktusra, ahol véget ér a bevezető zene, kitolja Bórát a színpadra. Ő pedig belevág, ütemre, pontosan: Gyíjja, ló! (1988 Lengyel Péter 9397007, 232).

13. tn ’vkinek a szavait, beszédét félbeszakítva megszólal vki’ ❖ azonnal bele vág a’ beſzédbe, ki-veſzi a’ ſzót Plátónak ſzájából (1776 Molnár János C3199, 164) | Ne vágj belé Szavamba! (1815 Katona József 8226023, 16) | Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha. Belevágott a fölebbvalója szavába: – Bocsáss meg, – mondta – de előbb szeretnék neked valamit mondani! (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 139) | [A drótból hajlított bábu] mint szereplőtárs, ideális partner: mindig a saját formáját adja. Nem vág bele a szövegembe, nem mozog bele a játékomba (1972 Sándor György 1138002, 100).

14. tn ’jellegénél, természeténél fogva, jellemzői alapján vhova bele való v. besorolható, beleillik vmi’ ❖ a’ Dunai szó ejtés bele-vág a’ Tiszán innen valóba is (1815 Pálóczi Horváth Ádám C4107, 22) | Számot kell adnom még e dolgozat forrásairól. A belevágó irodalmon s nyomtatott kútfőkön kivül főként és kiválóan kiadatlan levéltári anyagot használtam (1880 Károlyi Árpád CD57) | az egyik hatóság olyan tárgyakkal foglalkozott, melyek valami mértékben egy másik hatóság hatáskörébe is belevágtak (1931 Szekfű Gyula CD42) | [Bozóki úr esete] a szélhámosság körébe is belevág (1957 Benedek István 9041012, 415) | [a számítástechnikai cég] egységesítési terveibe […] szépen belevág a Merced koncepciója (1998 Byte Magazin ford. CD38).

15. ts ’apróra vág vmit, és belekeveri vmibe, beleaprít’ ❖ egy tzitromot belé kell vágni (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland C2783, 449) | Insĕco … belé, bé, v. elvágni, felvagdalni, felmetélni; hinein schneiden, zerschneiden, verschneiden (1818 Márton József¹ C3043, 1523. hasáb) | Az óperenciákon túl van egy nagy fekete óriás, az egy rettenetes nagy pipából szí, abba a pipába belevágnak mindent, s ott füstté válik minden. Ennek az óriásnak Idő a neve (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | – Nincs valami jó disznósajt a háznál, amelybe a legfinomabb porcok, májak és vesék is bele vannak vágva? (1926 Krúdy Gyula CD54) | [a töltelékbe] nagyon apró kockákban belevágjuk az ananászbefőttet (1994 Frank Júlia CD19).

15a. (ritk) ’〈vmely műbe〉 beledolgoz, beleilleszt vmit’ ❖ [Asbóth János publicista] írt egy komoly politikai tanulmányt, amibe belevágta a Grünwald [Béla publicista] munkáját (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | Utólag megírták és belevágták a feliratokat [a filmbe] (1948 Balázs Béla 9019050, 212).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. vág; ÉKsz.; SzT. ~, belevágott

belevág ige 2a6
1. tárgyatlan
〈éles eszköz(zel vki) hirtelen(, akaratlanul) úgy vág vmibe, hogy az beléje hatol
Tapaſztalva mondom: Tanítványim között a’ Magyar Elmék különösök. Van Élek, van Fokok. Bele vághatnak az el rejtett arany Bányákba. Fel is törhetik a’ leg keményebb Diót
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Kik a’ frigyet kötik, vagy karddal vagy késsel bele-vágnak testtyökbe
(1806 Dugonics András)
Tyukszemedet ne apritsd, mert bele vágsz, rákot kapsz, elpatkolsz
(1854 Vasárnapi Újság)
a rétek eltünésével, lecsapolásával belévágott az eke az ősföldbe és véget vetett sok madártanyának
(1901 Herman Ottó)
Leukotómiát végeztek rajta, tompa késsel belevágtak az agyába, átmetszették az idegpályák néhány kötegét
(1957 Benedek István)
[A kislány] ügyetlenül bánt az ollóval, alaposan belevágott a ruhájába
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
Az érő gabona mellett elhaladók szakíthattak le gabonafejeket, s kimorzsolva éhségüket csillapíthatták vele, de sarlóval nem vághattak bele
(1995 BibliaiLex.)
1a. (rendsz. a mélyen határozóval)
〈vmely esemény, ügy, kérdés stb.〉 (fájdalmasan) érint vmit, hatással van rá
ez [a kérdés] a jobbágyok nem csekély részének boldogságába mélyen belévág
(1833 Deák Ferenc beszédei)
ezek az [erdő]eladások mélyen belevágtak volna a határőrvidéki lakosság érdekeibe
(1910 Halász Imre)
a jelenlegi törvényjavaslat nem pusztán reklámszabályozás, hanem a hazai lakosság szokásaiba mélyen belevágó […] kulturális alakító erő
(1997 Országgyűlési Napló)
2. tárgyas
〈hegyes, éles eszközt v. karmot〉 hirtelen, erőteljes mozdulattal beleüt, belemélyeszt vmibe, es. vkibe
a’ kést [az ananászba] belé-vágva hagyják
(1787 Mátyus István)
bele vágta az ördögbe a gerebent
(1855 e. Magyar népmesegyűjtemény)
[Magday a lóba] belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott
(1885 Mikszáth Kálmán)
[az oroszlán a karmait] a zebra oldalába vágta belé
(1929 Az állatok világa ford.)
[az égig érő fát megmászó szegény legény] magával viszi kis baltáját, és ha elfárad, belevágja a fába, ráül pihenni
(1988 Magyar néprajz)
3. tárgyas
vmibe üreget, mélyedés(eke)t stb. vájva v. vágva kialakít, létrehoz vmit
belűle oldalaslag van belé vágva a’ hegyek’ tövéig, balra, sok barlang-torok
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Egy márvány-sziklát képzeljenek olvasóim, s belevágva egy roppant templomot
(1853 Kőváry László)
A vihartól megszürkűlt szikla mintegy tíz méter magas, lépcső van belé vágva
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az országutat belevágták a templomdomb oldalába
(1941 Tatay Sándor)
ami még megvan a Balatont védelmező zöld gyűrűből, az is beteg a belévágott ösvényektől, a sűrűn felállított stégektől, kerítésektől
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
〈vmely szilárd anyagba, tárgyba jelet, feliratot stb.〉 éles, hegyes szerszámmal, eszközzel bekarcol, bevés
Inscolpo … bé, v.vagy belé vágni, metszeni, v.vagy vésni; einschneiden, eingraben
(1818 Márton József¹)
ezen gyűrűbe pedig belé volt vágva a Szigeti [neve]
(1855 Magyar népmesegyűjtemény)
[a diófa négy vastag ágába] szívek, nyilak, betűk vannak belevágva
(1956 Lengyel József)
[a díszgomb kampóját] satuba fogták, vágóval, apró ütésekkel mintát (levél, rozmaring vagy más virág) vágtak bele
(1991 Magyar néprajz)
3b. (ritk)
〈folyóvíz medret〉 kiváj, kialakít
Palesztina egyes vidékein a patakok mélyen belevágták medrüket a puha homok- és mészkőbe
(1995 BibliaiLex.)
4. tárgyatlan
〈kötél, drót stb. puha anyagba, húsba〉 mélyen benyomódik, belemélyed
[a fiú úgy megmarkolja a lány karját], hogy minden ujja belevág a húsba
(1912 Móricz Zsigmond)
kibuggyannak a vércseppek ott, ahol a gúzs belevágott a húsba
(1947 Vajda Endre)
Nelli dróttal szorította el a sárga dália szárát, a drót a zöld növénytestbe belevágott
(1982 Jókai Anna)
5. tárgyatlan
〈ököl(lel), bot(tal) stb.〉 erőteljes mozdulattal odasújt vhova, ill. 〈vízbe〉 belecsap
mikint lecsapó menyk a bükköt apríttya, Olly lobbal belevág [kardjával Árpád Lebedbe]
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
belevágott az ostorral a lóba
(1875 Jókai Mór)
némely faj a levegőből csap prédájára, miközben testével egészen belevág, belemerül a vízbe
(1899 Chernel István)
az elszabadult ökle most mindent kiegyenlitőn belevágott a terített asztalba: – Csönd! Csönd!
(1919 Kassák Lajos)
a gazda felugrott a kocsijára, belevágott a lovak közé
(1937 e. Dallos Sándor)
Gyula ellökte a parttól [a csónakot], és Bütyök belevágott a vízbe. […], és valóban jól meghúzta az evezőt
(1956 Fekete István)
Megpördültem, ököllel belevágtam az ablakba. Az üveg darabokra törött
(1989 Bólya Péter)
5a. tárgyas
〈öklét〉 erőteljes mozdulattal beleüti, belecsapja vhova
hát igen, ezt kellett volna tennem. Felugranom és egy vad, borzasztó hörgéssel belevágni csontos, nehéz öklömet a tábornok leányának finom, fehér, álnok arcába
(1922 Zilahy Lajos)
irtó erővel magához rántotta a legényt, közben hátrahúzta az öklét és nesztelen erővel belevágta a gyomorszájba
(1933 Gelléri Andor Endre)
A gyógyszerész feláll, keresi a kalapját, de ráült. Bíz az összelapult takarosan. A karimáját megfogja, az öklét belevágja, s megyen ki
(1948–1949 Szabó Pál²)
5b. tárgyatlan (kissé rég)
〈vmely egyezség megpecsételésére egy másik ember tenyerébe〉 üt, belecsap a kezével vki
belevág a markába: „Legyen hát, de áldomással.”
(1890 Mikszáth Kálmán)
itt a keze, vágjak bele, gyorsan, katonásan
(1892 Ágai Adolf)
fogadjunk harminc zsák eleven nyúlba. Vágrányi elmosolyodott, de azért belevágott a Kozsibrovszky tenyerébe
(1905 Mikszáth Kálmán)
6. tárgyas
〈vmely testrészét, ill. nála levő tárgyat, eszközt〉 véletlenül, erősen beleüti vmibe, nekivágja vminek
Toldi pedig bément: sötét volt a házba’, Belevágta fejét a szemöldökfába
(1846 Arany János)
Jaj … kiáltottam fel e perczben, belévágva tyúkszememet egy utban [!] eső tégladarabba
(1856 Abonyi Lajos)
nehéz a ritka mezőt vágni, mert nem lehet leereszteni a kasza sarkát, belevágja az ember valami kavicsba és mindjárt kiveszi az élít [!]
(1951 Veres Péter)
Egyszer a kezemet belevágtam a [kerékpár] csengőjébe, ez csengetett
(1968 Déry Tibor)
7. tárgyas
vmi közé, vminek a közepébe, vmibe nagy lendülettel(, indulatosan) bedob, behajít vmit, ill. belök, betaszít vkit
’S egy nagy guta potsolyába Belé vágám apámat
(1792 Szalkay Antal ford.Blumauer)
[az úr a] csomóba gyúrt keztyűt a tisztek asztalára, ép a közös tál közepébe belevágja
(1889 Kacziány Géza)
Azzal fogta a nagy, zöld cserépkorsót, a barnavirágos nagy boroskorsót félig borral, hogy belevágja az ajtóba, amelyiken elment az idegen
(1926 Móricz Zsigmond)
[elkaptak a bátyámék, és] belevágtak a csalánba! Volt vagy kétméteres. Végighömbörödtem benne
(1991 Mozgó Világ)
7a. belevágja magát
gyors, heves mozdulattal beveti magát vmibe, ill. lendületes mozdulattal beleül v. belefekszik vhova
Nem lelvén már kedvét, dúlt-fúlt  magában, ’S belévágta magát eggyik zúgolyában Egy br-kanapéra
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
[a szarvas] belevágta magát a sűrű náddal benőtt ingoványba
(1851 Jókai Mór)
Petőfi szó nélkül belevágta magát a targoncába, kezeit keresztbe fonta
(1883–1884 Degré Alajos)
én olyan álmos vagyok, hogy belevágom magam az ágyba, na szervusz mama, és már alszom is…
(1951 Örkény István)
8. tárgyatlan
〈villám, lövedék〉 nagy erővel becsap(ódik) vhova
Bele is vághat a ménkű
(1854 Beöthy László¹)
teli találat volt, belevágott a gránát a tiszti fedezékbe s széthordta mind
(1922 Móricz Zsigmond)
az istennyila belevágott a toronyba, a zsúpon száguldó lángok hamarosan elborították az egész épületet
(2000 Buza Péter)
8a. (ritk)
〈vmely testrészbe fájdalom〉 hirtelen belehasít
Úgy belevágott a fájdalom a homlokába, hogy nekiesett a falnak
(1967 Mándy Iván)
9. tárgyatlan (rég)
〈katona(i csapat) ellenséges seregbe〉 rajtaütésszerű támadással behatol
háromszor tüzessen belé vágvan [!] az ellenség seregébe
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
[a hadvezér] megfuvatta a trombitákat s azzal belevágott az ellenségbe
(1854 Vasárnapi Újság)
A kozákok bele vágnak gyalogságunkba, csapataink megrendülnek
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
[Horváth József őrnagy] a legközelebbi 13 huszárt magához szólította, saját elhatározásából belevágott a francia lovascsapatba és visszakergette
(1941 Bánlaky József)
10. tárgyatlan (rég)
〈út, folyó〉 belefut, beletorkollik vmibe
[a Duna] hat felé ágazva, az Euxinum vagy Fekete tengerbe belé vág
(1791 Mátyus István)
Ahol a hegyi út az országútba belevág
(1856 Jókai Mór)
11. tárgyatlan (ritk)
hirtelen, elszántan elindul vhova, vmibe, nekivág vminek
Dani belevágott a vasárnapló faluba, mintha a Tiszába vágtatott volna bele a lovával
(1911 Móricz Zsigmond)
[Amanda] kendőjét szemére húzta, amint belevágott a ködös országútba
(1922 Krúdy Gyula)
[A három lóval való nyomtatásnál] a tüzes, jó ló ment elől. Ez bátran belevágott az ágyasba. A többi ló ennek csapását tágította, szélesítette
(1979 Varga Gyula)
12. tárgyatlan
〈vmely feladatba, tevékenységbe〉 hirtelen elhatározással belekezd, belefog
ez a’ sok munka, mellybe, elfeledvén hogy többé fiatal nem vagyok, alkalmasan gondolatlanúl belé vágtam
(1814 Kazinczy Ferenc levelezése)
csak a telek kedvéért vágott bele a pár száz forinttal a házépítésbe
(1906 e. Thury Zoltán)
[Tersánszky] nem sokat bajlódik a cselekmény indításával, nem festegeti a környezetet, nem részletezi az időt, csak közöl, s mindjárt belevág a történés kellős közepébe
(1982 Rónay László)
[a cégeknek] a lehető legteljesebb mértékben fel kell mérniük a szóba jöhető kockázatokat, mielőtt egy üzletbe belevágnak
(1996 Figyelő)
12a.
éneklésbe v. zenélésbe kezd, ill. éneklésbe v. zenekar játékába (az előírt helyen) bekapcsolódik, belép
A klarinét szerepe itt is kitünő, a többi hangszert meghaladó rikoltásával nagy keservesen belevág a dallamba a mikor épen tetszik, de a többi azért nem jő ki sodrából s zavartalan egykedvüséggel folytatja
(1861 Rosty Pál)
A kocsmában dalt kezd [Sándor], … a cigányok is belevágnak
(1874 Tóth Ede)
a harmadik sornál ujjongva vágtam bele az énekbe
(1938 Dallos Sándor)
csak folytassam, s taktusra, ahol véget ér a bevezető zene, kitolja Bórát a színpadra. Ő pedig belevág, ütemre, pontosan: Gyíjja, ló!
(1988 Lengyel Péter)
13. tárgyatlan
vkinek a szavait, beszédét félbeszakítva megszólal vki
azonnal bele vág a’ beſzédbe, ki-veſzi a’ ſzót Plátónak ſzájából
(1776 Molnár János)
Ne vágj belé Szavamba!
(1815 Katona József)
Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha. Belevágott a fölebbvalója szavába: – Bocsáss meg, – mondta – de előbb szeretnék neked valamit mondani!
(1907 Molnár Ferenc²)
[A drótból hajlított bábu] mint szereplőtárs, ideális partner: mindig a saját formáját adja. Nem vág bele a szövegembe, nem mozog bele a játékomba
(1972 Sándor György)
14. tárgyatlan
jellegénél, természeténél fogva, jellemzői alapján vhova bele való v. besorolható, beleillik vmi
a’ Dunai szó ejtés bele-vág a’ Tiszán innen valóba is
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Számot kell adnom még e dolgozat forrásairól. A belevágó irodalmon s nyomtatott kútfőkön kivül főként és kiválóan kiadatlan levéltári anyagot használtam
(1880 Károlyi Árpád)
az egyik hatóság olyan tárgyakkal foglalkozott, melyek valami mértékben egy másik hatóság hatáskörébe is belevágtak
(1931 Szekfű Gyula)
[Bozóki úr esete] a szélhámosság körébe is belevág
(1957 Benedek István)
[a számítástechnikai cég] egységesítési terveibe […] szépen belevág a Merced koncepciója
(1998 Byte Magazin ford.)
15. tárgyas
apróra vág vmit, és belekeveri vmibe, beleaprít
egy tzitromot belé kell vágni
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
Insĕco … belé, bé, v.vagy elvágni, felvagdalni, felmetélni; hinein schneiden, zerschneiden, verschneiden
(1818 Márton József¹)
Az óperenciákon túl van egy nagy fekete óriás, az egy rettenetes nagy pipából szí, abba a pipába belevágnak mindent, s ott füstté válik minden. Ennek az óriásnak Idő a neve
(1879 Mikszáth Kálmán)
– Nincs valami jó disznósajt a háznál, amelybe a legfinomabb porcok, májak és vesék is bele vannak vágva?
(1926 Krúdy Gyula)
[a töltelékbe] nagyon apró kockákban belevágjuk az ananászbefőttet
(1994 Frank Júlia)
15a. (ritk)
〈vmely műbe〉 beledolgoz, beleilleszt vmit
[Asbóth János publicista] írt egy komoly politikai tanulmányt, amibe belevágta a Grünwald [Béla publicista] munkáját
(1878 Mikszáth Kálmán)
Utólag megírták és belevágták a feliratokat [a filmbe]
(1948 Balázs Béla)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. vág; ÉKsz.; SzT. ~, belevágott

Beállítások