belkormányzat fn 3A (kissé rég, Közig v. Pol)

1. ’〈vmely államban:〉 az államhatalom központi, végrehajtó szervezete, kormányzata, ill. ennek önálló belügyi szerve, hivatala’ ❖ oly belkormányzat mellett is […] jobban érezhette magát (1854 A Magyar Nép Könyve C2996, 179) | S ha valami az ausztriai birodalom financialis állapotját megjavítni képes, az egyedül [a] municipalis [= városi önkormányzati] rendszer, mely jóllétet és megelégedést, olcsó belkormányzatot, külföldön bizalmat s igy hitelt eszközöl (1860 Fényes Elek 8141001, 42) | Károly főherczeg, Belső-Ausztria uralkodója alatt a belkormányzat még tovább fejlődött s az ország jóllétének alapjai szilárdúltak (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | ’Sennyey […] 1865-ben a magyar belkormányzatot szervezte és egész 1867 februárig vezette (1912 Halász Imre CD10).

1a. ’ennek működése, tevékenysége’ ❖ Austria a belkormányzatban is olly tömérdek hibát követ el, miért csodálkoznék, ha a külpoliticában bakokat lő? (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Zsigmond belkormányzatát a jezsuita rend szokatlan virágzása kisérte (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Magyarország nem kiván beleszólni abba, hogy a csehek belkormányzatukban hogyan élnek önkormányzati jogukkal (1904 Budapesti Hírlap okt. 27. C4692, 1) | Magyarország belkormányzatát bízzák parlamentáris felelősségnek alávetett független magyar kormányra (1996 S. Lengyel Márta–Spira György CD58).

2. ’országrésznek, városnak v. intézménynek bizonyos önállósággal rendelkező vezető testülete, önkormányzata’ ❖ a’ sz. kir. városok belkormányzatában (1842 Pesti Hírlap CD61) | Deés [városa] önálló hatósággal és belkormányzattal birt, a polgári és büntetőperekben saját bírói hatósága alatt állott (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a székgyülések […] az illető törvényhatóság belkormányzatára nézve független rendelkezési joggal birtak (1870 Orbán Balázs 8340015, 7) | egy kis országnak a belső kormányzata valóban annyi sincs, mint a városok belkormányzatának a fontossága az ország politikájában (1931 Móricz Zsigmond CD10).

Sz: belkormányzati.

belkormányzat főnév 3A (kissé rég, Közig v. Pol)
1.
〈vmely államban:〉 az államhatalom központi, végrehajtó szervezete, kormányzata, ill. ennek önálló belügyi szerve, hivatala
oly belkormányzat mellett is […] jobban érezhette magát
(1854 A Magyar Nép Könyve)
S ha valami az ausztriai birodalom financialis állapotját megjavítni képes, az egyedül [a] municipalis [= városi önkormányzati] rendszer, mely jóllétet és megelégedést, olcsó belkormányzatot, külföldön bizalmat s igy hitelt eszközöl
(1860 Fényes Elek)
Károly főherczeg, Belső-Ausztria uralkodója alatt a belkormányzat még tovább fejlődött s az ország jóllétének alapjai szilárdúltak
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
’Sennyey […] 1865-ben a magyar belkormányzatot szervezte és egész 1867 februárig vezette
(1912 Halász Imre)
1a.
ennek működése, tevékenysége
Austria a belkormányzatban is olly tömérdek hibát követ el, miért csodálkoznék, ha a külpoliticában bakokat lő?
(1848 Kossuth Hírlapja)
Zsigmond belkormányzatát a jezsuita rend szokatlan virágzása kisérte
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Magyarország nem kiván beleszólni abba, hogy a csehek belkormányzatukban hogyan élnek önkormányzati jogukkal
(1904 Budapesti Hírlap okt. 27.)
Magyarország belkormányzatát bízzák parlamentáris felelősségnek alávetett független magyar kormányra
(1996 S. Lengyel Márta–Spira György)
2.
országrésznek, városnak v. intézménynek bizonyos önállósággal rendelkező vezető testülete, önkormányzata
a’ sz. kir.szabad királyi városok belkormányzatában
(1842 Pesti Hírlap)
Deés [városa] önálló hatósággal és belkormányzattal birt, a polgári és büntetőperekben saját bírói hatósága alatt állott
(1860 Vasárnapi Újság)
a székgyülések […] az illető törvényhatóság belkormányzatára nézve független rendelkezési joggal birtak
(1870 Orbán Balázs)
egy kis országnak a belső kormányzata valóban annyi sincs, mint a városok belkormányzatának a fontossága az ország politikájában
(1931 Móricz Zsigmond)
Sz: belkormányzati

Beállítások