belküzdelem fn 7B (rég)

1. ’azonos néphez, nemzethez tartozó csoportok, szervezetek, pártok egymás ellen folytatott (fegyveres) harca a politikai hatalom megszerzéséért, ill. a társadalmi v. politikai rend megváltoztatásáért’ ❖ a nemzetiségek egymás ellen torzsalkodásának eredménye lett, hogy a belküzdelmek közben legeslegjeiket elveszék, az ország pedig, minden harczczal alább alább sülyedt tekintélyben, jólétben (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Németországban, a külső harczok lecsendesülvén, a belküzdelmek vihara tört ki (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A három, most már egymástól elvált [skandináv] ország, mondhatlan belküzdelmek után végre 1397-ben Margit dán királyné által létrehozott kalmári unióban egyesült (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2. ’zaklatott, diszharmonikus érzelmi állapot, ill. belső nyugtalanság, vívódás, lelki tusa’ ❖ letörlék róla aggály és belküzdelem a’ fiatalság harmatporát (1841 Honművész C5234, 379) | Agatha homlokán a belküzdelem miatt veriték tört ki; de külalakja nyugodt és hideg vala (1851 Kemény Zsigmond C3295, 259) | kezdődik a belküzdelem, az elme hánykódása az igazság keresésében (1859 Tompa Mihály C4231, 118) | [A lelkész] julius 3-kán 1849. nehéz belküzdelmek közt elhagyta házát és gyülekezetét (1880 Boross Mihály C1156, 13).

J: belháború, belharc.

belküzdelem főnév 7B (rég)
1.
azonos néphez, nemzethez tartozó csoportok, szervezetek, pártok egymás ellen folytatott (fegyveres) harca a politikai hatalom megszerzéséért, ill. a társadalmi v. politikai rend megváltoztatásáért
a nemzetiségek egymás ellen torzsalkodásának eredménye lett, hogy a belküzdelmek közben legeslegjeiket elveszék, az ország pedig, minden harczczal alább alább sülyedt tekintélyben, jólétben
(1860 Vasárnapi Újság)
Németországban, a külső harczok lecsendesülvén, a belküzdelmek vihara tört ki
(1900 Nagy képes világtörténet)
A három, most már egymástól elvált [skandináv] ország, mondhatlan belküzdelmek után végre 1397-ben Margit dán királyné által létrehozott kalmári unióban egyesült
(1904 Nagy képes világtörténet)
2.
zaklatott, diszharmonikus érzelmi állapot, ill. belső nyugtalanság, vívódás, lelki tusa
letörlék róla aggály és belküzdelem a’ fiatalság harmatporát
(1841 Honművész)
Agatha homlokán a belküzdelem miatt veriték tört ki; de külalakja nyugodt és hideg vala
(1851 Kemény Zsigmond)
kezdődik a belküzdelem, az elme hánykódása az igazság keresésében
(1859 Tompa Mihály)
[A lelkész] julius 3-kán 1849. nehéz belküzdelmek közt elhagyta házát és gyülekezetét
(1880 Boross Mihály)

Beállítások