belüli nu-mn és mn 1B3

I. nu-mn vmin belüli

1. ’a szóban forgó zárt(nak tekintett) hely, terület, tér belsejében, határai között levő, folyó, történő’ ❖ [Pierró] a falu’ népét szokta volt komediaczédulák’ szükében a sátron belőli látványok’ megtekintésére csábitani (1847 Kemény Zsigmond 8235021, 170) | [mikor a közelgő üstököst] még csak a legnagyobb távcsövek észlelheték, annak az alakja nem különbözött a naprendszeren belüli üstökösökétől (1872 Jókai Mór CD18) | a városon [ti. Párizson] belüli városba, […] a Diáknegyedbe (1933 Cs. Szabó László CD10) | országon belüli és nemzetközi idegenforgalom (1971 Erdei Ferenc 9126004, 171) | a kórházon belüli infrastruktúra (1986 Losonczi Ágnes 1095003, 158) | a lakások házon belüli fekvése (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’a szóban forgó határoló vonaltól v. tárgy(ak)tól körülvett, ill. beburkolt helyen, területen, térben levő, megjelenő, történő’ ❖ a sánczon belőli tömegnek (1841 Kossuth Lajos CD32) | A gáton belüli víz (1886 Jókai Mór CD18) | E főutcák között kisebb-nagyobb utcák szabálytalan hálózata szőtte át a falakon belüli területet (1940 Réti István CD10) | Egyik vonatot sem késed le, mindegyik vonat a te vonatod, persze az országhatáron belüliek csupán (1985 Grendel Lajos 1060004, 412) | a burkolaton belüli parabolikus reflektortükörből (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az aszfaltba épített detektoros] rendszer kiterjesztését a Hungária körúton belüli térségben tervezi a BKV (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a szóban forgó dolog, kül. test v. tárgy belső terében, határfalai közötti részében levő, megjelenő, történő’ ❖ Magzat […] a fejlődő ember neve méhen belüli életének utolsó hónapjaiban (1896 PallasLex. CD02) | a sejten belőli emésztést (1933 Az állatok világa ford. CD46) | az autón belüli zajszint (1997 Magyar Hírlap CD09) | meghatározhatjuk a rákos sejtek testen belüli pontos helyét és eloszlásukat (2000 Természet Világa CD50).

3. ’a szóban forgó dolog anyagában, egynemű részei között, ill. belső rétegében levő, folyó, történő’ ❖ nem a fehérje egészének mozgására kell gondolnunk, hanem a fehérjén belüli mozgásokra (1995 Természet Világa CD50) | A víztartalom, a színező iontartalom, a korábban képződött kristálytartalom és más tulajdonságoknak a magmán belüli, egyenetlen eloszlása szinte belefagy a kőzetbe (1997 Magyarország földje CD05) | a folyamat talajon belüli sebességváltozásainak (1997 Magyarország földje CD05) | a felhőn belüli vízcseppeket (1998 Természet Világa CD50).

4. ’a szóban forgó dolog, jelenség, rendszer részeként, ahhoz tartozva, kül. vmely közösség, intézmény tagjai körében jellemző, fellépő, történő, ill. érvényes, szokásos stb.’ ❖ A hadügyminisztériumnak, a fegyverek zászlóaljakon belüli egyesítéséről (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a francia–olasz viszály lezáródik, s az új éra, a hármasszövetségen belüli francia barátság valósággal megkezdődik (1913 Blaskovich Sándor CD10) | Egyházon belüli áramlatok (1935 Sík Sándor 9598009, 10) | Az orosz a mondaton belüli kiemelésben s az összetett mondat felépítésében is egészen más elvet követ, mint a magyar (1952 Németh László² 9485051, 321) | [a tanulmányok] jól érzékeltetik az életművön belüli arányokat (1972 Csűrös Miklós 2018019, 511) | családon belüli munkamegosztás (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 622) | A másik jól használható szűrő képes karaktersorozatok file-on belüli keresésére (1987 Pajor Gábor 1116001, 12).

5. ’a szóban forgó dolog, kül. szellemi, lelki, társadalmi jelenség időbeli, térbeli, lehetőségbeli stb. keretei, korlátai között, legfeljebb annak határáig jellemző, fellépő, történő, ill. érvényes, szokásos stb.’ ❖ a pályáknak a terven belüli létesitése minden eszközzel elő fog mozdittatni (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 575) | [a fiatalság] elvesztette reményét az eddigi világrend keretein belüli jövőben (1933 Schöpflin Aladár CD10) | a községek saját természetes köreiken belüli szabad mozgásáról is gondoskodunk (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 203) | a rendszeren belüli koherencia (1992 Varga Csaba 2022002, 11) | a jól neveltség határain belüli tisztes nyereséggel számol (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. ’legfeljebb a szóban forgó időbeli v. térbeli távolságra, ill. annál nem távolabb levő, folyó, történő’ ❖ Szalay László titkár augusztus 20-án két szerződést kötött […] 220 vontcsövű puska […] és kéziszurony két héten belüli szállítására (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A törvény rendelkezéseinek megszegése első esetben 300 frtig terjedhető birsággal, 2 éven belüli ismétlődés esetében pedig azonkivül még egy havi elzárással büntethető (1897 PallasLex. CD02) | a pénznek a záros határidőn belüli beszolgáltatására kötelesek (1923 Pikler J. Gyula CD10) | az életszínvonal 1-2 éven belüli változását (1985 Szurkos Mária 1151001, 16) | néhány kilométeren belüli többszöri megállás (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a levegő sebességvektorának kis távolságon belüli jelentős térbeli változása (1998 Természet Világa CD50).

6a. ’a szóban forgó értéknél kisebb, kevesebb 〈időtartam, ill. távolság〉’ ❖ A francia klasszikus dráma a maga szigorú hármasegységével (azonos színhely, egy napon belüli időtartam és a cselekmény kitérés nélküli előrehaladása) (1953 Hegedüs Géza 9233002, 43) | Most kerülhet sor dr. Zétényi Zsolt képviselő úr észrevételére, két percen belüli időben (1994 Országgyűlési Napló CD62) | kórház, bölcsőde, óvoda, játszótér […], valamint ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belüli távolságban bármely ingatlan (1997 Magyar Hírlap CD09) | csak rövid, éven belüli távra akarnak hitelt felvenni (2000 Figyelő CD2601).

6b. (Sp) ’a szóban forgó (korábban mért) időeredménynél jobb 〈eredmény〉’ ❖ felkészülési időszakhoz képest kifejezetten jó idő Czene két percen belüli eredménye is a 200 méteres pillangóban (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Kovács Ágnes úszónő] a gyorsaságát javító tréningeket követően […] 1:08-on belüli teljesítményre lesz képes (2000 Magyar Hírlap CD09).

6c. ’a szóban forgó értéket, mennyiséget meg nem haladó, annál nem nagyobb’ ❖ harmad ízen belőli atyafiak (1844 Pesti Hírlap CD61) | 2000 forinton belüli adósságoknak (1848 Kossuth Lajos CD32) | a Generali három százalékon belüli nyereséget mutatott ki (1994 Magyar Hírlap CD09) | összességében 1 százalékon belüli csökkenéssel zárult a kereskedés (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. mn (rég, ritk)

’zárt(nak tekintett) hely, terület, tér belsejében, határai között levő, folyó, történő, belső’ ❖ Nem voltam róla bizonyos, hogy nem harap-e meg, s már szinte visszavonulni kezdék, midőn a belőli konferenciából ilyen töredékhangok üték meg a füleimet: – Négy király! (1850 Jókai Mór CD18) | a két pagodánál van egy kétláb átmérőjü, kigyótekercses csonka érczoszlop forma, mintegy öt öl magas. Belüli ürege apró kövekkel van kitöltve (1856 Vasárnapi Újság CD56).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belöli

belüli névutómelléknév és melléknév 1B3
I. névutómelléknév vmin belüli
1.
a szóban forgó zárt(nak tekintett) hely, terület, tér belsejében, határai között levő, folyó, történő
[Pierró] a falu’ népét szokta volt komediaczédulák’ szükében a sátron belőli látványok’ megtekintésére csábitani
(1847 Kemény Zsigmond)
[mikor a közelgő üstököst] még csak a legnagyobb távcsövek észlelheték, annak az alakja nem különbözött a naprendszeren belüli üstökösökétől
(1872 Jókai Mór)
a városon [ti. Párizson] belüli városba, […] a Diáknegyedbe
(1933 Cs. Szabó László)
országon belüli és nemzetközi idegenforgalom
(1971 Erdei Ferenc)
a kórházon belüli infrastruktúra
(1986 Losonczi Ágnes)
a lakások házon belüli fekvése
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
a szóban forgó határoló vonaltól v. tárgy(ak)tól körülvett, ill. beburkolt helyen, területen, térben levő, megjelenő, történő
a sánczon belőli tömegnek
(1841 Kossuth Lajos)
A gáton belüli víz
(1886 Jókai Mór)
E főutcák között kisebb-nagyobb utcák szabálytalan hálózata szőtte át a falakon belüli területet
(1940 Réti István)
Egyik vonatot sem késed le, mindegyik vonat a te vonatod, persze az országhatáron belüliek csupán
(1985 Grendel Lajos)
a burkolaton belüli parabolikus reflektortükörből
(1995 Magyar Hírlap)
[az aszfaltba épített detektoros] rendszer kiterjesztését a Hungária körúton belüli térségben tervezi a BKVBudapesti Közlekedési Vállalat
(1996 Magyar Hírlap)
2.
a szóban forgó dolog, kül. test v. tárgy belső terében, határfalai közötti részében levő, megjelenő, történő
Magzat […] a fejlődő ember neve méhen belüli életének utolsó hónapjaiban
(1896 PallasLex.)
a sejten belőli emésztést
(1933 Az állatok világa ford.)
az autón belüli zajszint
(1997 Magyar Hírlap)
meghatározhatjuk a rákos sejtek testen belüli pontos helyét és eloszlásukat
(2000 Természet Világa)
3.
a szóban forgó dolog anyagában, egynemű részei között, ill. belső rétegében levő, folyó, történő
nem a fehérje egészének mozgására kell gondolnunk, hanem a fehérjén belüli mozgásokra
(1995 Természet Világa)
A víztartalom, a színező iontartalom, a korábban képződött kristálytartalom és más tulajdonságoknak a magmán belüli, egyenetlen eloszlása szinte belefagy a kőzetbe
(1997 Magyarország földje)
a folyamat talajon belüli sebességváltozásainak
(1997 Magyarország földje)
a felhőn belüli vízcseppeket
(1998 Természet Világa)
4.
a szóban forgó dolog, jelenség, rendszer részeként, ahhoz tartozva, kül. vmely közösség, intézmény tagjai körében jellemző, fellépő, történő, ill. érvényes, szokásos stb.
A hadügyminisztériumnak, a fegyverek zászlóaljakon belüli egyesítéséről
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
a francia–olasz viszály lezáródik, s az új éra, a hármasszövetségen belüli francia barátság valósággal megkezdődik
(1913 Blaskovich Sándor)
Egyházon belüli áramlatok
(1935 Sík Sándor)
Az orosz a mondaton belüli kiemelésben s az összetett mondat felépítésében is egészen más elvet követ, mint a magyar
(1952 Németh László²)
[a tanulmányok] jól érzékeltetik az életművön belüli arányokat
(1972 Csűrös Miklós)
családon belüli munkamegosztás
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
A másik jól használható szűrő képes karaktersorozatok file-on belüli keresésére
(1987 Pajor Gábor)
5.
a szóban forgó dolog, kül. szellemi, lelki, társadalmi jelenség időbeli, térbeli, lehetőségbeli stb. keretei, korlátai között, legfeljebb annak határáig jellemző, fellépő, történő, ill. érvényes, szokásos stb.
a pályáknak a terven belüli létesitése minden eszközzel elő fog mozdittatni
(1854 Gazdasági Lapok)
[a fiatalság] elvesztette reményét az eddigi világrend keretein belüli jövőben
(1933 Schöpflin Aladár)
a községek saját természetes köreiken belüli szabad mozgásáról is gondoskodunk
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
a rendszeren belüli koherencia
(1992 Varga Csaba)
a jól neveltség határain belüli tisztes nyereséggel számol
(1995 Magyar Hírlap)
6.
legfeljebb a szóban forgó időbeli v. térbeli távolságra, ill. annál nem távolabb levő, folyó, történő
Szalay László titkár augusztus 20-án két szerződést kötött […] 220 vontcsövű puska […] és kéziszurony két héten belüli szállítására
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
A törvény rendelkezéseinek megszegése első esetben 300 frtforintig terjedhető birsággal, 2 éven belüli ismétlődés esetében pedig azonkivül még egy havi elzárással büntethető
(1897 PallasLex.)
a pénznek a záros határidőn belüli beszolgáltatására kötelesek
(1923 Pikler J. Gyula)
az életszínvonal 1-2 éven belüli változását
(1985 Szurkos Mária)
néhány kilométeren belüli többszöri megállás
(1990 Országgyűlési Napló)
a levegő sebességvektorának kis távolságon belüli jelentős térbeli változása
(1998 Természet Világa)
6a.
a szóban forgó értéknél kisebb, kevesebb 〈időtartam, ill. távolság〉
A francia klasszikus dráma a maga szigorú hármasegységével (azonos színhely, egy napon belüli időtartam és a cselekmény kitérés nélküli előrehaladása)
(1953 Hegedüs Géza)
Most kerülhet sor dr.doktor Zétényi Zsolt képviselő úr észrevételére, két percen belüli időben
(1994 Országgyűlési Napló)
kórház, bölcsőde, óvoda, játszótér […], valamint ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belüli távolságban bármely ingatlan
(1997 Magyar Hírlap)
csak rövid, éven belüli távra akarnak hitelt felvenni
(2000 Figyelő)
6b. (Sp)
a szóban forgó (korábban mért) időeredménynél jobb 〈eredmény〉
felkészülési időszakhoz képest kifejezetten jó idő Czene két percen belüli eredménye is a 200 méteres pillangóban
(1996 Magyar Hírlap)
[Kovács Ágnes úszónő] a gyorsaságát javító tréningeket követően […] 1:08-on belüli teljesítményre lesz képes
(2000 Magyar Hírlap)
6c.
a szóban forgó értéket, mennyiséget meg nem haladó, annál nem nagyobb
harmad ízen belőli atyafiak
(1844 Pesti Hírlap)
2000 forinton belüli adósságoknak
(1848 Kossuth Lajos)
a Generali három százalékon belüli nyereséget mutatott ki
(1994 Magyar Hírlap)
összességében 1 százalékon belüli csökkenéssel zárult a kereskedés
(2000 Magyar Hírlap)
II. melléknév (rég, ritk)
zárt(nak tekintett) hely, terület, tér belsejében, határai között levő, folyó, történő, belső
Nem voltam róla bizonyos, hogy nem harap-e meg, s már szinte visszavonulni kezdék, midőn a belőli konferenciából ilyen töredékhangok üték meg a füleimet: – Négy király!
(1850 Jókai Mór)
a két pagodánál van egy kétláb átmérőjü, kigyótekercses csonka érczoszlop forma, mintegy öt öl magas. Belüli ürege apró kövekkel van kitöltve
(1856 Vasárnapi Újság)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belöli

Beállítások