bélyeges mn 15B2

1. (posta- v. ellenérték lerovását igazoló illeték)bélyeggel v. más hitelesítő jellel, kül. pecséttel ellátott(, vmit hivatalosan igazoló, tanúsító) 〈nyomtatvány, irat〉’ ❖ Stempeles, az az, bélyeges papirosért bé men adó (1793 Magyar Kurír C0322, 280) | volt ollyan is, ki [a választáshoz] bélyeges és egyforma hosszaságu czédulák kiosztását ajánlá (1841 Pesti Hírlap CD61) | bélyeges levelezőlapok, bélyeges borítékok (1897 PallasLex. CD02) | [a hitelezők] mind mozgolódni kezdenek bélyeges papírjaikkal (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 10) | keresztlevéllel felszerelt bélyeges folyamodásukat (1933 Századok CD58) | bélyeges okmányait (1936 Illyés Gyula 9274124, 299).

1a. (posta- v. ellenérték lerovását igazoló illeték)bélyeggel, ill. ennek használatával kapcs.’ ❖ A mostani bélyeges időkben […] minden hirlapszám kiállitása kettős költségbe kerül (1859 Vasárnapi Újság CD56) | jól belemártotta paczienseit a bélyeges, perköltséges ingoványba (1894 Abonyi Árpád C0480, 120) | A bélyeges bérmentesítés kezdete Magyarországon az osztrák bélyegkiadás megjelenésével esik egybe (1985 Király Tibor CD52).

2. ’azonosítás, megkülönböztetés stb. céljából (tulajdon- v. márka)jeggyel megjelölt’ ❖ ónból való béllyeges itszés [!] korsótól (1782 Magyar Hírmondó C0270, 373) | hiteles billagos vékát (1892 Ágai Adolf C0545, 42) | bélyeges fegyencek (1938 Dsida Jenő CD01) | Iváncon a király billogos ökrei közül […] egyet az ivánci Takach Máté két fia ellopott (2000 Benczik Gyula CD36).

2a. (rég) ’vmilyen külső jeggyel, jellegzetességgel megbélyegzett, kül. sebhelyes 〈test(rész)〉’ ❖ ha töbſzör-is reá bizná az Iſten az ördögre, hogy illyen pofon vágáſokkal intse-meg az embereket, […] több billyeges ortzákat látnánk (1774 Vajda Sámuel 7365003, 108) | miként magyarázzam Bal rendelésemet … Mint vezessem tollam bélyeges kezemmel (1785 Czirjék Mihály ford.–Dorat C1235, 92) | az Osmanok azt tartyák, hogy a’ természet a’ bélyeges testbe bélyeges lelket botsátott (1788 Decsy Sámuel C1381, 70) | [a gonosz ösztönök] lárvákba takarván béllyeges arczaikat, jobban látszottak ivadni [= szaporodni] mint az előtt (1805 Verseghy Ferenc C4441, 143).

3. bélyeges vmivel (kissé rég) ’vmivel, kül. vmely (hátrányos, rossz) tulajdonsággal mint bélyeggel rendelkező, ill. azzal meghatározott, megjelölt’ ❖ A’ ki nyomdokába nem lép … avval béllyeges, hogy el-kárhozik (1773 Faludi Ferenc C1665, 39) | A’ nyomtatásbeli hibákkal béllyeges Könyveket meg ritkítja (1806 Mátyási József C3066, 43) | beszéde tartalmas s határozott, hangja erővel s önbizalommal bélyeges (1837 Szemere Bertalan C3942, 148) | [némely szavak] a szenvedő’ végződésével bélyegesek: mi megmutatja, hogy ezen szók, mint fő- és melléknevek [összetartoznak] (1838 Kis János¹ ford.–Blair C2659, 125) | atya által saját gyermekén elkövetett gyilkossággal bélyeges hely (1844 Tóth Lőrinc C4307, 53) | a „testvérgyűlölési átokkal” bélyeges ember „fáj a földnek” (1965 Tóth Dezső CD53).

4. ’erkölcsileg (szélesebb körben) megvetett, megbélyegzett 〈személy, csoport〉’ ❖ minden vólt jó Tsászárok’ neveket egy kerék gyrre fel lehetne írni, a’ többi mind bélyeges vólt (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 77) | bélyeges gazember (1841 Pesti Hírlap CD61) | bélyeges lázadókat (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | még csak öt év előtt is Kiss József ugyanaz volt, aki ma, de nagy része […] azoknak, akik ma ünneplik, akkor még kívülállónak ítélte őt a nemzet szeretetén, olyanoknak bélyeges társaságában, kik még ma sem igen számíthatnak ünnepeltetésre (1908 Ignotus CD10) | A Bach-korszakban a német polgárság gyanússá, bélyegessé lett a nemesség s általában a magyarság jelentékeny részének szemében (1965 Németh G. Béla CD53) | bélyeges, meghurcolt, üldözött emberek (1996 Magyar Hírlap CD09).

4a. (kissé rég) ’szégyenletes(nek tartott), a közösség által elutasított, megvetett 〈tevékenység, magatartás〉, ill. az ezt eredményező 〈elítélés〉’ ❖ illy képtelen tselekedetével … billeges szégyent süt Gróf Uram a’ homlokára (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 187) | [Dugonics András regényeiben] minden, a mi fényes, minden, a mi nemes: – magyar; minden, a mi bélyeges, minden, a mi nemtelen – idegen (1894 Széchy Károly CD55) | Döme nem ismert mentséget ama zsaroló prókátoroknak, kik e nemes mesterséget bélyegessé tették (1926 Babits Mihály C0698, 178) | eltaszítja a polgári kényelmet és megélhetést, s inkább választja a bélyeges különállást, mint a nyugodt elhamvadást (1927 Földi Mihály CD10).

5. (rég, ritk)(meg)határozott, egyértelmű’ ❖ Az olyan ítéletek […], melyekbenn a’ mennyiség nyilvánn ki van téve, Bélyegeseknek (Definita) mondatnak (1812 Ercsei Dániel C1616, 103) | Napoleon nem szólott, de olly bélyeges mozdulatot tőn (1835 Athenaeum C0015, 831).

Vö. CzF. bélyegės, bélyegėsen; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bélyeg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bélyeges melléknév 15B2
1.
(posta- v. ellenérték lerovását igazoló illeték)bélyeggel v. más hitelesítő jellel, kül. pecséttel ellátott(, vmit hivatalosan igazoló, tanúsító) 〈nyomtatvány, irat〉
Stempeles, az az, bélyeges papirosért bé men adó
(1793 Magyar Kurír)
volt ollyan is, ki [a választáshoz] bélyeges és egyforma hosszaságu czédulák kiosztását ajánlá
(1841 Pesti Hírlap)
bélyeges levelezőlapok, bélyeges borítékok
(1897 PallasLex.)
[a hitelezők] mind mozgolódni kezdenek bélyeges papírjaikkal
(1906 Mikszáth Kálmán)
keresztlevéllel felszerelt bélyeges folyamodásukat
(1933 Századok)
bélyeges okmányait
(1936 Illyés Gyula)
1a.
(posta- v. ellenérték lerovását igazoló illeték)bélyeggel, ill. ennek használatával kapcs.
A mostani bélyeges időkben […] minden hirlapszám kiállitása kettős költségbe kerül
(1859 Vasárnapi Újság)
jól belemártotta paczienseit a bélyeges, perköltséges ingoványba
(1894 Abonyi Árpád)
A bélyeges bérmentesítés kezdete Magyarországon az osztrák bélyegkiadás megjelenésével esik egybe
(1985 Király Tibor)
2.
azonosítás, megkülönböztetés stb. céljából (tulajdon- v. márka)jeggyel megjelölt
ónból való béllyeges itszés [!] korsótól
(1782 Magyar Hírmondó)
hiteles billagos vékát
(1892 Ágai Adolf)
bélyeges fegyencek
(1938 Dsida Jenő)
Iváncon a király billogos ökrei közül […] egyet az ivánci Takach Máté két fia ellopott
(2000 Benczik Gyula)
2a. (rég)
vmilyen külső jeggyel, jellegzetességgel megbélyegzett, kül. sebhelyes 〈test(rész)
ha töbſzör-is reá bizná az Iſten az ördögre, hogy illyen pofon vágáſokkal intse-meg az embereket, […] több billyeges ortzákat látnánk
(1774 Vajda Sámuel)
miként magyarázzam Bal rendelésemet … Mint vezessem tollam bélyeges kezemmel
(1785 Czirjék Mihály ford.Dorat)
az Osmanok azt tartyák, hogy a’ természet a’ bélyeges testbe bélyeges lelket botsátott
(1788 Decsy Sámuel)
[a gonosz ösztönök] lárvákba takarván béllyeges arczaikat, jobban látszottak ivadni [= szaporodni] mint az előtt
(1805 Verseghy Ferenc)
3. bélyeges vmivel (kissé rég)
vmivel, kül. vmely (hátrányos, rossz) tulajdonsággal mint bélyeggel rendelkező, ill. azzal meghatározott, megjelölt
A’ ki nyomdokába nem lép … avval béllyeges, hogy el-kárhozik
(1773 Faludi Ferenc)
A’ nyomtatásbeli hibákkal béllyeges Könyveket meg ritkítja
(1806 Mátyási József)
beszéde tartalmas s határozott, hangja erővel s önbizalommal bélyeges
(1837 Szemere Bertalan)
[némely szavak] a szenvedő’ végződésével bélyegesek: mi megmutatja, hogy ezen szók, mint fő- és melléknevek [összetartoznak]
(1838 Kis János¹ ford.Blair)
atya által saját gyermekén elkövetett gyilkossággal bélyeges hely
(1844 Tóth Lőrinc)
a „testvérgyűlölési átokkal” bélyeges ember „fáj a földnek”
(1965 Tóth Dezső)
4.
erkölcsileg (szélesebb körben) megvetett, megbélyegzett 〈személy, csoport〉
minden vólt jó Tsászárok’ neveket egy kerék gyrre fel lehetne írni, a’ többi mind bélyeges vólt
(1778 Faludi Ferenc ford.)
bélyeges gazember
(1841 Pesti Hírlap)
bélyeges lázadókat
(1848 Kossuth Hírlapja)
még csak öt év előtt is Kiss József ugyanaz volt, aki ma, de nagy része […] azoknak, akik ma ünneplik, akkor még kívülállónak ítélte őt a nemzet szeretetén, olyanoknak bélyeges társaságában, kik még ma sem igen számíthatnak ünnepeltetésre
(1908 Ignotus)
A Bach-korszakban a német polgárság gyanússá, bélyegessé lett a nemesség s általában a magyarság jelentékeny részének szemében
(1965 Németh G. Béla)
bélyeges, meghurcolt, üldözött emberek
(1996 Magyar Hírlap)
4a. (kissé rég)
szégyenletes(nek tartott), a közösség által elutasított, megvetett 〈tevékenység, magatartás〉, ill. az ezt eredményező 〈elítélés〉
illy képtelen tselekedetével … billeges szégyent süt Gróf Uram a’ homlokára
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[Dugonics András regényeiben] minden, a mi fényes, minden, a mi nemes: – magyar; minden, a mi bélyeges, minden, a mi nemtelen – idegen
(1894 Széchy Károly)
Döme nem ismert mentséget ama zsaroló prókátoroknak, kik e nemes mesterséget bélyegessé tették
(1926 Babits Mihály)
eltaszítja a polgári kényelmet és megélhetést, s inkább választja a bélyeges különállást, mint a nyugodt elhamvadást
(1927 Földi Mihály)
5. (rég, ritk)
(meg)határozott, egyértelmű
Az olyan ítéletek […], melyekbenn a’ mennyiség nyilvánn ki van téve, Bélyegeseknek (Definita) mondatnak
(1812 Ercsei Dániel)
Napoleon nem szólott, de olly bélyeges mozdulatot tőn
(1835 Athenaeum)
Vö. CzF. bélyegės, bélyegėsen; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bélyeg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások