bemenő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → bemegy.

II. mn 1C

1. ’vmely (zárt) rendszer belsejébe irányuló, ill. oda belépő’ ❖ [a rendszereknek] egy bemenő hatásra adott válaszuk nem arányos, hanem attól eltérő formájú (1994 Magyar Hírlap CD09) | Megkezdődött a somoskőújfalui határátkelőhely felújítása, ezért a ki- és bemenő forgalom a hét eleje óta egyaránt a kilépő oldalon zajlik (1995 Magyar Hírlap CD09) | a bemenő készletek aránya egyharmadra csökkent (1997 Figyelő CD2601).

1a. (Távk v. Inf, átv is) ’a bemeneten megjelenő 〈jel(folyam), információ〉; bemeneti’ ❖ bemenő paraméterekkel (1987 Pajor Gábor 1116001, 12) | Hibás vagy hiányos bemenő adatok automatikus javítása (1989 Prószéky Gábor 1126003, 28) | [a műholdak] bemenő adatokat szolgáltatnak a már meglévő számítógépes klímamodellek részére (1996 Természet Világa CD50) | a vizuális műholdmegfigyelők fenti honlapjáról […] elérhetik a program bemenő adataiként használandó pályaelemeket (1998 Természet Világa CD50) | ki- és bemenő jelek (1999 Byte Magazin ford. CD38) | Hemsey szerint szkizofréniában a bemenő információ szűrése zavart szenved (1999 Természet Világa CD50).

2. (rég) ’vminek a belsejébe vezető 〈ajtó, kapu stb.〉’ ❖ az-ki és bé-menö hellyekre Tiſzt-viſelök állittatnak (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098002, 4) | [Thészeusz] a’ bemenő ajtó kilintsére kötött fonálnál fogva életben viszsza tért (1821 Mátyási József 7221005, 130) | A bemenő kapunál az őrház fölött (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2a. (Műsz) ’olyan 〈hely〉, ahova elektromos v. elektronikus eszközön feldolgozandó v. átalakítandó jelek hordozóját csatlakoztatni lehet; bemeneti’ ❖ [a] nyolccsatornás elektroenkefalográfnál a páciens fején elhelyezett elektródokat 26 erű kábel köti össze a készülék bemenő csatlakozójával (1997 Természet Világa CD50).

3. (-leg raggal hsz-szerűen) (rég) ’vhol befelé haladva 〈vmerre esik vmi〉’ ❖ a bemenőleg jobbra álló [ti. szobor] balkezével egy leboritott fáklyát ojt el (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Igy van ez megirva Kolozsvártt egy kőfeliratban, mely … a kapu közt bemenőleg balra van falazva (1868 Adomák a forradalomból C0527, 183).

III. fn 1C

1. ’vhova befelé tartó személy’ ❖ ló-futtatáskor Pesten, kissebb é a bémenetel’ bére, két bemenőre, mint egyre? (1831 Dessewffy József 8104002, 118) | az ajtó szerencsémre megnyilt, de felette a bemenőket jelentő csengetyü megszólal (1879 Hamary Dániel 8179001, 4) | Szemével azért nem eresztette el az ajtót, minden bemenőt, minden távozót megnézett (1933 Török Sophie CD10).

2. (rég) ’bejáratul haszn. nyílás, kapu’ ❖ méltóztassék […] a’ Bémenőből reá felnézni, ha könnyen olvasható lészen e így? (1808 Kazinczy Ferenc C2558, 275) | A’ bemenővel átellenes falhosszának közepén […] emelkedik a’ hangászkarzat (1844 Frankenburg Adolf C1768, 237).

3. (rég, Vall) ’az istentisztelet kezdetekor elhangzó, a liturgikus tartalomhoz kapcsolódó ének, kezdőének’ ❖ A’ Kántor Kis-Ari Uram bé menöre 102dik Sóltárt [énekelte] (1774–1785 Csokonai József 7503002, 19) | Épen a’ bemenőt fútták [a templomban] (1856 Szathmáry Károly C1985, 3).

4. (-ben raggal hsz-szerűen) ’vhova való bemenés közben, bemenet’ ❖ epedőn, hívó reménységgel vetett bemenőben – hogy aludni indult – egy pillantást a Bükk felé (1924 Fehér Margit CD10) | mért roskad össze lábam bemenőben? (1925 Malmosi László CD10).

Vö. ÉKsz.; SzT. ~, bemenőleg; ÚMTsz. ~, bemenőág, bemenőajtó

bemenő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévbemegy
II. melléknév 1C
1.
vmely (zárt) rendszer belsejébe irányuló, ill. oda belépő
[a rendszereknek] egy bemenő hatásra adott válaszuk nem arányos, hanem attól eltérő formájú
(1994 Magyar Hírlap)
Megkezdődött a somoskőújfalui határátkelőhely felújítása, ezért a ki- és bemenő forgalom a hét eleje óta egyaránt a kilépő oldalon zajlik
(1995 Magyar Hírlap)
a bemenő készletek aránya egyharmadra csökkent
(1997 Figyelő)
1a. (Távk v. Inf, átv is)
a bemeneten megjelenő 〈jel(folyam), információ〉; bemeneti
bemenő paraméterekkel
(1987 Pajor Gábor)
Hibás vagy hiányos bemenő adatok automatikus javítása
(1989 Prószéky Gábor)
[a műholdak] bemenő adatokat szolgáltatnak a már meglévő számítógépes klímamodellek részére
(1996 Természet Világa)
a vizuális műholdmegfigyelők fenti honlapjáról […] elérhetik a program bemenő adataiként használandó pályaelemeket
(1998 Természet Világa)
ki- és bemenő jelek
(1999 Byte Magazin ford.)
Hemsey szerint szkizofréniában a bemenő információ szűrése zavart szenved
(1999 Természet Világa)
2. (rég)
vminek a belsejébe vezető 〈ajtó, kapu stb.〉
az-ki és bé-menö hellyekre Tiſzt-viſelök állittatnak
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[Thészeusz] a’ bemenő ajtó kilintsére kötött fonálnál fogva életben viszsza tért
(1821 Mátyási József)
A bemenő kapunál az őrház fölött
(1856 Vasárnapi Újság)
2a. (Műsz)
olyan 〈hely〉, ahova elektromos v. elektronikus eszközön feldolgozandó v. átalakítandó jelek hordozóját csatlakoztatni lehet; bemeneti
[a] nyolccsatornás elektroenkefalográfnál a páciens fején elhelyezett elektródokat 26 erű kábel köti össze a készülék bemenő csatlakozójával
(1997 Természet Világa)
3. (-leg raggal hsz-szerűen) (rég)
vhol befelé haladva 〈vmerre esik vmi〉
a bemenőleg jobbra álló [ti. szobor] balkezével egy leboritott fáklyát ojt el
(1856 Vasárnapi Újság)
Igy van ez megirva Kolozsvártt egy kőfeliratban, mely … a kapu közt bemenőleg balra van falazva
(1868 Adomák a forradalomból)
III. főnév 1C
1.
vhova befelé tartó személy
ló-futtatáskor Pesten, kissebb é a bémenetel’ bére, két bemenőre, mint egyre?
(1831 Dessewffy József)
az ajtó szerencsémre megnyilt, de felette a bemenőket jelentő csengetyü megszólal
(1879 Hamary Dániel)
Szemével azért nem eresztette el az ajtót, minden bemenőt, minden távozót megnézett
(1933 Török Sophie)
2. (rég)
bejáratul haszn. nyílás, kapu
méltóztassék […] a’ Bémenőből reá felnézni, ha könnyen olvasható lészen e így?
(1808 Kazinczy Ferenc)
A’ bemenővel átellenes falhosszának közepén […] emelkedik a’ hangászkarzat
(1844 Frankenburg Adolf)
3. (rég, Vall)
az istentisztelet kezdetekor elhangzó, a liturgikus tartalomhoz kapcsolódó ének, kezdőének
A’ Kántor Kis-Ari Uram bé menöre 102dik Sóltárt [énekelte]
(1774–1785 Csokonai József)
Épen a’ bemenőt fútták [a templomban]
(1856 Szathmáry Károly)
4. (-ben raggal hsz-szerűen)
vhova való bemenés közben, bemenet
epedőn, hívó reménységgel vetett bemenőben – hogy aludni indult – egy pillantást a Bükk felé
(1924 Fehér Margit)
mért roskad össze lábam bemenőben?
(1925 Malmosi László)
Vö. ÉKsz.; SzT. ~, bemenőleg; ÚMTsz. ~, bemenőág, bemenőajtó

Beállítások