bemondás fn 4A

1. ’a bemond igével kifejezett cselekvés’ ❖ ezen csapat Ön saját bemondása szerint […] összefogott és besorolt emberekből, eredetileg pedig pesti ifjakból alakíttatván, nagyon kétlem, valjon lovas tudna-e lenni (1849 Kossuth Lajos CD32).

2. ’szóbeli (be)jelentés, közlés’ ❖ oly munka, mely évenként a jobbágyok bémondásán, nem pedig szoros vizsgálaton épült (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | összevetve a bemondásokat és egynémely tüneteket, – azt mondhatom, hogy a nagyságos asszony terhessége körülbelül a harmadik hónap végefelé tart (1938 Török Sophie CD10) | az összeírások, más források nyelvi adatainak értékelésénél mindig figyelembe kell venni, hogy bemondás alapján, tehát hallás után jegyezte fel valamely irnok (1964 Mollay Károly CD52).

2a. ’nyilvántartásba vétel, engedélyezés v. vmely intézkedés végett történő, okmányokkal való igazolás nélkül tett hivatalos szóbeli nyilatkozat, közlés’ ❖ a’ hüségtelen Bé-vallóknak, Fatenseknek a’ hamis bé-mondásra minden alkalmatosság el-vágattassék (1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford. C2443, III) | az úrbér behozatala alkalmával az akkori tökéletlen bemondások alapján létesűlt […] birtokállapot mai napig is fen van (1857 Tóth Lőrinc 8490007, 299) | [a születési adat hitelességében] nincs okunk kételkedni, annál kevésbbé, mert az Karacsnak saját bemondása után látszik közöltnek (1874 Nagy Iván CD57) | a „bemondáson” alapuló taglétszámokat senki sem ellenőrizte (1990 Tények könyve CD37).

3. (biz) ’szellemes(kedő) kifejezés v. megjegyzés; beköpés’ ❖ – A fene igya ezt a löttyöt! A mindenségit neki! […] Krisztina örömében tapsolt és áradozva sikította: – Jaj de jó bemondásai vannak a Miszternek [= úrnak]! Löttyöt! Hahaha! Jaj de jó! (1931 Nagy Endre CD10) | Nagyszerűen ellesett fordulatokkal van tele a darab. Néhány ügyes „bemondással”, mely szerencsés középút a geg és az aforizma között (1964 Magyar Nemzet márc. 8. C4801, 10) | minden gesztusa hamis, partnerei humortalan „bemondásain” vérfagyasztóan hahotázik (2000 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: mozi~, rádió~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bemondás főnév 4A
1.
a bemond igével kifejezett cselekvés
ezen csapat Ön saját bemondása szerint […] összefogott és besorolt emberekből, eredetileg pedig pesti ifjakból alakíttatván, nagyon kétlem, valjon lovas tudna-e lenni
(1849 Kossuth Lajos)
2.
szóbeli (be)jelentés, közlés
oly munka, mely évenként a jobbágyok bémondásán, nem pedig szoros vizsgálaton épült
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
összevetve a bemondásokat és egynémely tüneteket, – azt mondhatom, hogy a nagyságos asszony terhessége körülbelül a harmadik hónap végefelé tart
(1938 Török Sophie)
az összeírások, más források nyelvi adatainak értékelésénél mindig figyelembe kell venni, hogy bemondás alapján, tehát hallás után jegyezte fel valamely irnok
(1964 Mollay Károly)
2a.
nyilvántartásba vétel, engedélyezés v. vmely intézkedés végett történő, okmányokkal való igazolás nélkül tett hivatalos szóbeli nyilatkozat, közlés
a’ hüségtelen Bé-vallóknak, Fatenseknek a’ hamis bé-mondásra minden alkalmatosság el-vágattassék
(1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford.)
az úrbér behozatala alkalmával az akkori tökéletlen bemondások alapján létesűlt […] birtokállapot mai napig is fen van
(1857 Tóth Lőrinc)
[a születési adat hitelességében] nincs okunk kételkedni, annál kevésbbé, mert az Karacsnak saját bemondása után látszik közöltnek
(1874 Nagy Iván)
a „bemondáson” alapuló taglétszámokat senki sem ellenőrizte
(1990 Tények könyve)
3. (biz)
szellemes(kedő) kifejezés v. megjegyzés; beköpés
– A fene igya ezt a löttyöt! A mindenségit neki! […] Krisztina örömében tapsolt és áradozva sikította: – Jaj de jó bemondásai vannak a Miszternek [= úrnak]! Löttyöt! Hahaha! Jaj de jó!
(1931 Nagy Endre)
Nagyszerűen ellesett fordulatokkal van tele a darab. Néhány ügyes „bemondással”, mely szerencsés középút a geg és az aforizma között
(1964 Magyar Nemzet márc. 8.)
minden gesztusa hamis, partnerei humortalan „bemondásain” vérfagyasztóan hahotázik
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: mozibemondás, rádióbemondás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások