bemond ts ige 3a1

1. (/ritk) ’elmond, szóban közöl vmit vkivel’ ❖ Személyem szerínt akartam ezt az izenetet bé mondani (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 208) | [Jankó] negyed óra mulva megjő: bemondván, hogy nincsen ujság (1868 e. Vas Gereben C4383, 386) | El is megy [a bakter] a Heredyék portájára reggel, bemondja a látományt (1876 Ágai Adolf C0547, 132) | Ez volt Eszternek az a hangja, amelyre ő azt szokta mondani: cinikus. Amíg fiatalok voltak, nem merte ilyen cinikusan bemondani a dolgait (1956 Németh László² 9485043, 398).

1a. ’〈adatot, utasítást stb.〉(illetékes v. érintett személlyel) szóban közöl’ ❖ minden sorompó és őrszem előtt az ellenkémek biztonságával mondják be a jelszavakat (1918 Szomory Dezső 9683002, 124) | akadtak már bajnokok akik tiz játszmát vezettek egyszerre és tábla nélkül is játszottak, bemondva a lépéseket (1920 Karinthy Frigyes 9309024, 147) | az előfizető a kezelőnőnek bemondja a kért számot, az viszont billentyűzetet nyom le, mely automatikusan kapcsolja a hívott előfizetőt (1925 RévaiNagyLex. C5714, 66) | Az ápoló megigazította Zoro sálját, bemondta a sofőrnek a címet, aztán benyomta Zorót a kocsiba (1967 Mándy Iván 9420016, 210) | benéz a lány a kocsiba, megnézi magának jól a hapsit, hogy nem rendőr-e véletlenül, meg mégis hogy kiféle – és akkor ha rendbe van minden, bemondja neki az árat (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 121).

1b. (rég) ’〈adatot, tényt〉 hatóságnak v. illetékes személynek nyilvántartásba vétel v. vmely intézkedés végett szóban tudomására hoz, bejelent’ ❖ Hazájához hiv haza-finak kötelességében áll a’ magva-szakadást tüsténtt … bé-mondani (1806 Georch Illés C1873, 503) | sok ezer ember, ki földbirtokán kivül egyéb keresettel bir, azt mondván be […], kiesett a földbirtokosok sorából (1873 Keleti Károly 8233006, 146).

1c. (rég, ritk) ’〈vmely eseménynek a kezdetét〉 az érintett személyekkel közli, ill. nyilvánosságra hozza’ ❖ nem-is tselekszi, valamég a’ had ellene […] nem mondatik (1788 Magyar Merkurius C0340, 31) | az estély kilenczre volt bemondva (1858 Frankenburg Adolf C1772, 86) | Manapság lehetetlen bizottsági ülést bemondani, s aztán ezt az időt lumpoló jóbarátok társaságában tölteni (1914 Budapesti Hírlap márc. 29. C4702, 1).

2. (ritk) ’úgy mond vmit, hogy hangja kintről vhova bejusson’ ❖ kopogtatott a nyirott bajuszú rendőri szolga s bemondá, hogy méltóztassunk egy kicsit a felsődunasorra sétálni (1872 Tóth Kálmán C4635, 20) | ablakról ablakra bezörgetni, és bemondani a hírt (1877 Jókai Mór CD18) | ezt a gyalázatot bemondta az én tisztességes szobám levegőjibe! (1943 Gábor Andor 9163014, 21).

2a. ’úgy mond vmit, hogy hangja vmely azt továbbító, kihangosító készülékbe jusson’ ❖ a mikrofonba bemondott beszédet halljuk (1913 RévaiNagyLex. C5703, 399) | mondja be a telefonba, hogy a húst annál a Lövölde téri mészárosnál vegye, akinél a múltkor vettünk (1925–1927 Krúdy Gyula CD54) | még bemondana néhány érkező-induló vonatot a hangosbemondóba (1992 Báron György 2027043, 44).

2b. (biz) ’〈rádió, televízió stb.〉 közöl, közzétesz, bejelent vmit’ ❖ A rádió mit mond be? (1936 Magyar Bálint CD10) | találgatták, mi lehet az öreggel [ti. Nagy Imrével], a Szabad Európa bemondta volna, hogy ő hívta be az oroszokat (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 14) | Mögöttem halkan szól a rádió, olykor bemondja a pontos időt (1985 Bodor Ádám 1020003, 31) | bemondta a hangos bemondó, hogy ne szálljanak fel az utasok, mert nincsen hely (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Jövőre pedig – nem győzi bemondani a tévé, a rádió – ismét emelik mindennek az árát (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. (ált. tbsz 3. sz-ű ált alannyal)(rádióban, tévében, ill. kihangosítás segítségével) közöl, közzétesz, bejelent vki vmit’ ❖ [Nagy Imre] a rádión bemondatta: Maléter és Kovács vezérkari főnök haladéktalanul jöjjenek vissza és vegyék át hivatalaik vezetését (1958 Méray Tibor 9434004, 323) | Mikor este bemondják, hogy húsz ABC-áruház tovább tart nyitva, akkor ezt a néző információnak tartja, már veszi is a kucsmáját (1987 Megyesi Gusztáv 1108001, 87) | A Genoa–Milan mérkőzés előtt hasba szúrtak egy helyi szurkolót, kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. A halálhírt a mérkőzés szünetében mondták be a stadionban (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’megérkezett látogatóként bejelent vkit’ ❖ Alég mondotta bé a’ [komornyik] (1784 Magyar Hírmondó C0272, 271) | Laird Grange Álbánia’ atyjának kíséretében magát bemondatá (1832 Mulattató ford. C3235, 68).

4. (Ját) ’〈kártyajátékban: lapjaira v. a játszmára vonatk. bejelentést〉 tesz, a szabályok szerint szóban közöl’ ❖ Tóni azzal kezdi [a pikétezést], hogy egy kilenczvenest mond be (1896 Bársony István C0844, 80) | Az első bemondja, hogy hány ütést, bostont fog csinálni, legalább ötöt; színt később vall (1911 RévaiNagyLex. C5699, 595) | Megkontráztam az ultimót, a tercemet bemondtam (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 115) | [Luciánó] oda se figyel a játékra, csak számolgat. Az edző rekedten bemondja: – Piros rebetli (1971 Csurka István 9096006, 234).

5. ’〈társaságban v. közönség előtt (mulattató) megjegyzést〉 tesz, beköp, benyög vmit’ ❖ [hagyta, hogy a többiek] is nyerjenek és ilyenkor mindig bemondta: – Ja, uraim, a szerencse kiszámíthatatlan! Mint láthatják önök, engem nem igen kedvel a szerencse, de annál hűebbnek tudnak maradni hozzám a lányok (1928 Kassák Lajos CD10) | ott nagy keménykedések várhatók, ott meredek szövegek lesznek bemondva, erő vagyon fitogtatva (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. (/gyerm) ’〈vkit mint törvénybe ütköző cselekedet v. titkolni való dolog elkövetőjét〉(illetékes személynél v. szervnél) feljelent, ill. bejelent; beárul’ ❖ bé-mondta [=] bé-adta, vádolta, fel-adta (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 11) | Ha a’ Nyomtatás-szabadsága szenved, a’ Törvény-Tanáts a’ Ministert be mondja a’ Tanátsnak (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 151) | ha későn jött [a hivatalba], igérték, hogy bemondják a feleségének (1882 Petelei István C3486, 224) | Gergely bemondott az osztályfőnöknél (1920 Szép Ernő 9665042, 35) | gyön az anyád és bemond engem az apámnak (1926 Molnár Ferenc² 9453032, 43) | Nincs megengedve, Ernő, vigyázz, be leszel mondva, előbb csináld meg, amit feladtak (1979 Kornis Mihály 1082001, 47).

6a. (rég) ’〈titkolt dolgot〉 elárul, elmond; beárul’ ❖ Zsoldos titkait akarám be-sugni, hogy ő azt a Dominus Illustrissimusnak [= nagyméltóságú úrnak] bé-mondja (1792 Bárány Péter ford.–Brühl C2988, 54) | a többiek bizonyosan bemondták a tanitónak mi történt! (1865 Vas Gereben C4384, 101).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bemond tárgyas ige 3a1
1. (/ritk)
elmond, szóban közöl vmit vkivel
Személyem szerínt akartam ezt az izenetet bé mondani
(1778 Faludi Ferenc ford.)
[Jankó] negyed óra mulva megjő: bemondván, hogy nincsen ujság
(1868 e. Vas Gereben)
El is megy [a bakter] a Heredyék portájára reggel, bemondja a látományt
(1876 Ágai Adolf)
Ez volt Eszternek az a hangja, amelyre ő azt szokta mondani: cinikus. Amíg fiatalok voltak, nem merte ilyen cinikusan bemondani a dolgait
(1956 Németh László²)
1a.
〈adatot, utasítást stb.〉 (illetékes v. érintett személlyel) szóban közöl
minden sorompó és őrszem előtt az ellenkémek biztonságával mondják be a jelszavakat
(1918 Szomory Dezső)
akadtak már bajnokok akik tiz játszmát vezettek egyszerre és tábla nélkül is játszottak, bemondva a lépéseket
(1920 Karinthy Frigyes)
az előfizető a kezelőnőnek bemondja a kért számot, az viszont billentyűzetet nyom le, mely automatikusan kapcsolja a hívott előfizetőt
(1925 RévaiNagyLex.)
Az ápoló megigazította Zoro sálját, bemondta a sofőrnek a címet, aztán benyomta Zorót a kocsiba
(1967 Mándy Iván)
benéz a lány a kocsiba, megnézi magának jól a hapsit, hogy nem rendőr-e véletlenül, meg mégis hogy kiféle – és akkor ha rendbe van minden, bemondja neki az árat
(1989 Fel a kezekkel!)
1b. (rég)
〈adatot, tényt〉 hatóságnak v. illetékes személynek nyilvántartásba vétel v. vmely intézkedés végett szóban tudomására hoz, bejelent
Hazájához hiv haza-finak kötelességében áll a’ magva-szakadást tüsténtt … bé-mondani
(1806 Georch Illés)
sok ezer ember, ki földbirtokán kivül egyéb keresettel bir, azt mondván be […], kiesett a földbirtokosok sorából
(1873 Keleti Károly)
1c. (rég, ritk)
〈vmely eseménynek a kezdetét〉 az érintett személyekkel közli, ill. nyilvánosságra hozza
nem-is tselekszi, valamég a’ had ellene […] nem mondatik
(1788 Magyar Merkurius)
az estély kilenczre volt bemondva
(1858 Frankenburg Adolf)
Manapság lehetetlen bizottsági ülést bemondani, s aztán ezt az időt lumpoló jóbarátok társaságában tölteni
(1914 Budapesti Hírlap márc. 29.)
2. (ritk)
úgy mond vmit, hogy hangja kintről vhova bejusson
kopogtatott a nyirott bajuszú rendőri szolga s bemondá, hogy méltóztassunk egy kicsit a felsődunasorra sétálni
(1872 Tóth Kálmán)
ablakról ablakra bezörgetni, és bemondani a hírt
(1877 Jókai Mór)
ezt a gyalázatot bemondta az én tisztességes szobám levegőjibe!
(1943 Gábor Andor)
2a.
úgy mond vmit, hogy hangja vmely azt továbbító, kihangosító készülékbe jusson
a mikrofonba bemondott beszédet halljuk
(1913 RévaiNagyLex.)
mondja be a telefonba, hogy a húst annál a Lövölde téri mészárosnál vegye, akinél a múltkor vettünk
(1925–1927 Krúdy Gyula)
még bemondana néhány érkező-induló vonatot a hangosbemondóba
(1992 Báron György)
2b. (biz)
〈rádió, televízió stb.〉 közöl, közzétesz, bejelent vmit
A rádió mit mond be?
(1936 Magyar Bálint)
találgatták, mi lehet az öreggel [ti. Nagy Imrével], a Szabad Európa bemondta volna, hogy ő hívta be az oroszokat
(1978 Kabdebó Tamás)
Mögöttem halkan szól a rádió, olykor bemondja a pontos időt
(1985 Bodor Ádám)
bemondta a hangos bemondó, hogy ne szálljanak fel az utasok, mert nincsen hely
(1997 Országgyűlési Napló)
Jövőre pedig – nem győzi bemondani a tévé, a rádió – ismét emelik mindennek az árát
(1998 Magyar Hírlap)
2c. (ált. tbsz 3. sz-ű ált alannyal)
(rádióban, tévében, ill. kihangosítás segítségével) közöl, közzétesz, bejelent vki vmit
[Nagy Imre] a rádión bemondatta: Maléter és Kovács vezérkari főnök haladéktalanul jöjjenek vissza és vegyék át hivatalaik vezetését
(1958 Méray Tibor)
Mikor este bemondják, hogy húsz ABC-áruház tovább tart nyitva, akkor ezt a néző információnak tartja, már veszi is a kucsmáját
(1987 Megyesi Gusztáv)
A Genoa–Milan mérkőzés előtt hasba szúrtak egy helyi szurkolót, kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. A halálhírt a mérkőzés szünetében mondták be a stadionban
(1995 Magyar Hírlap)
3. (rég)
megérkezett látogatóként bejelent vkit
Alég mondotta bé a’ [komornyik]
(1784 Magyar Hírmondó)
Laird Grange Álbánia’ atyjának kíséretében magát bemondatá
(1832 Mulattató ford.)
4. (Ját)
〈kártyajátékban: lapjaira v. a játszmára vonatk. bejelentést〉 tesz, a szabályok szerint szóban közöl
Tóni azzal kezdi [a pikétezést], hogy egy kilenczvenest mond be
(1896 Bársony István)
Az első bemondja, hogy hány ütést, bostont fog csinálni, legalább ötöt; színt később vall
(1911 RévaiNagyLex.)
Megkontráztam az ultimót, a tercemet bemondtam
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
[Luciánó] oda se figyel a játékra, csak számolgat. Az edző rekedten bemondja: – Piros rebetli
(1971 Csurka István)
5.
〈társaságban v. közönség előtt (mulattató) megjegyzést〉 tesz, beköp, benyög vmit
[hagyta, hogy a többiek] is nyerjenek és ilyenkor mindig bemondta: – Ja, uraim, a szerencse kiszámíthatatlan! Mint láthatják önök, engem nem igen kedvel a szerencse, de annál hűebbnek tudnak maradni hozzám a lányok
(1928 Kassák Lajos)
ott nagy keménykedések várhatók, ott meredek szövegek lesznek bemondva, erő vagyon fitogtatva
(2000 Magyar Hírlap)
6. (/gyerm)
〈vkit mint törvénybe ütköző cselekedet v. titkolni való dolog elkövetőjét〉 (illetékes személynél v. szervnél) feljelent, ill. bejelent; beárul
bé-mondta [=] bé-adta, vádolta, fel-adta
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Ha a’ Nyomtatás-szabadsága szenved, a’ Törvény-Tanáts a’ Ministert be mondja a’ Tanátsnak
(1808 Farkas Ferenc ford.)
ha későn jött [a hivatalba], igérték, hogy bemondják a feleségének
(1882 Petelei István)
Gergely bemondott az osztályfőnöknél
(1920 Szép Ernő)
gyön az anyád és bemond engem az apámnak
(1926 Molnár Ferenc²)
Nincs megengedve, Ernő, vigyázz, be leszel mondva, előbb csináld meg, amit feladtak
(1979 Kornis Mihály)
6a. (rég)
〈titkolt dolgot〉 elárul, elmond; beárul
Zsoldos titkait akarám be-sugni, hogy ő azt a Dominus Illustrissimusnak [= nagyméltóságú úrnak] bé-mondja
(1792 Bárány Péter ford.Brühl)
a többiek bizonyosan bemondták a tanitónak mi történt!
(1865 Vas Gereben)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások