bemutató mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → bemutat.

II. mn 1A

1. ’〈színpadi v. zenei műre, ill. filmre vonatkoztatva:〉 első nyilvános 〈előadás, vetítés〉’ ❖ [a prágaiak a 18. század közepe táján] két érdekes bemutató előadással is dicsekedhettek: 1750-ben Gluck „Ezio”-ja, 1752-ben pedig ugyane mester „Issipile”-je kerűlt első előadásra (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a főpróbára meghivott sajtónak az előadás részleteiből a bemutató est előtt semmit sem szabad elárulnia (1913 Ambrus Zoltán C0606, 373) | Új biológiai filmek bemutató estje (1974 Soproni Szemle CD52).

2. ’közönség számára (népszerűsítés, tájékoztatás végett) tartott 〈rendezvény〉’ ❖ Vidéki városokban ő [ti. Kvasz András] rendezte az első bemutató repüléseket (1915 RévaiNagyLex. C5708, 392) | a tűzoltóság egyik osztaga tartott meglepetésszerűen látványos bemutató gyakorlatot a Szabadság-téren (1938 Lacházy Jenő 2138001, 298) | pénzbe sem kerül ez a szingapúri két nap, a vendéglátásért cserébe bemutató mérkőzést játszik a [vízilabda]csapat (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’új termék forgalomba kerülését hírül adó, népszerűsítő 〈rendezvény〉’ ❖ Az új album európai bemutató turnéjának állomása a ma esti, budapesti koncert is (1996 Magyar Hírlap CD09) | a CD április elején jelenik meg, míg a bemutató koncertet április 8-án tartják (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’kollégák számára tapasztalatcsere, továbbképzés stb. céljából tartott 〈(iskolai) óra, gyakorlat stb.〉’ ❖ bemutató foglalkozások (1972 Ötös Híradó 2043005, 8) | [a sebész] szakmai zsenialitását demonstráló bemutató műtétek (1988 Beke Kata 1012002, 191) | A KHVM munkatársai bemutató tanításokkal, pedagógusfelkészítő tanfolyamokkal segítik a [közlekedésre nevelési programra] jelentkező iskolák tanárait (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (ritk) ’vkinek a bemutatását, mással, másokkal való megismertetését célzó v. kísérő 〈megnyilvánulás〉’ ❖ a néhány bemutató látogatást megtettük (1880 Csiky Gergely C1309, 101) | A szobor Tóth András munkája. Erről a művész emberről érdemes néhány bemutató sort írni (1901 Ady Endre C0535, 64) | Balog Csaba úr, – mondta hideg bemutató mozdulattal Ó Péter, – a férjed. Holnap délután esküdtök (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 174).

4. (rég) ’vmely írásmű elé írt, azt bevezető, es. annak tartalmát ismertető 〈szöveg〉’ ❖ Tomco a’ bémutató levélben Barberin Cardinál ditséreti közt, köſzöni azt-is, hogy Pázmán Péter a Kárdinálisságra segítté (1804 Molnár János 7445036, 206) | bemutató előszó (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 230).

III. fn 1A

1. ’vmely színpadi v. zenei műnek, ill. filmnek (vmely országban v. városban) első nyilvános előadása, vetítése’ ❖ Az előadók mindent megtettek, hogy sikert biztosítsanak a bemutatónak (1881 Beöthy Zsolt C1021, 71) | Forró és diadalmas estének igérkezik A vörös malom szegedi bemutatója (1924 Juhász Gyula¹ 9284915, 99) | gépzongorára és géporgonára írt művek bemutatója (1927 Bartók Béla C0855, 113) | az egyik filmem bemutatója után (1945 Darvas József 9101012, 255) | [a Budaörsi Játékszín] Brecht Dobszó az éjszakában című drámájának magyarországi bemutatójával nyitja meg második évadát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’rendezvény vmely tárgy(ak)nak v. tevékenység(ek)nek ismertetési, népszerűsítési, eladási stb. célú bemutatására’ ❖ képzőművészeti bemutató (1947 Szabad Nép szept. 24. C1539, 1) | A Centrum Otthon Áruház november 23-ig árusítással egybekötött bemutatót tart a Soproni Szőnyeggyár termékeiből (1979 Varga György 1160006, 133) | Kassai minden hónap első szombatján ingyenes oktatást tart kaposmérői telkén azoknak, akik az ómagyar visszacsapó reflexíj általa gyártott sportváltozatát megvásárolják tőle. A legfontosabb alapelveket elmondja, majd bemutatót is tart (1994 Magyar Hírlap CD09) | gasztronómiai bemutatón (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’új termék forgalomba kerülését hírül adó rendezvény’ ❖ Az uj Ford-kocsiknak bukaresti bemutatója (1928 Keleti Újság 2128001, 5) | A lemez bemutatója szeptember 25-én lesz a Kodály Teremben (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’Az a személy, aki vkit v. vmit bemutat.’

3a. (rég, ritk) ’a személy, aki két ismeretlen embert bemutat egymásnak’ ❖ minden új cancellár a főudvarmester által szokott a Fejedelemnek bemutattatni, s mivel a bemutató csak németül tud, neki más nyelven válaszolni nem lehetett (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a bemutató előbb a férfi nevét mondja meg a nőnek, azután ezét nekünk, miközben meghajtjuk magunkat (1883 Ozoray Árpád 8343001, 21).

3b. ’érvényesítés végett illetékes(ek)nek váltót, utalványt, takarékbetétkönyvet stb. felmutató személy’ ❖ azokkal, kik ellen ő maga akar viszkeresetet támasztani, köteles-é bemutató az ovatlevelet közölni? (1844 Császár Ferenc 8081024, 126) | Bemutató (Præsentant), egy elfogadandó, vagy esedékes váltónak, utalványnak, chequenek vagy más okmánynak felmutatója (1893 PallasLex. CD02) | egy takarékbetétkönyv háromszáz forinttal, bemutatóra szól (1978 Lengyel Péter 9397004, 398).

Ö: áru-, dísz~, divat~, film~, könyv~, lemez~, ős~, sajtó~.

ÖU: tánc~, torna~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bemutató melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévbemutat
II. melléknév 1A
1.
〈színpadi v. zenei műre, ill. filmre vonatkoztatva:〉 első nyilvános 〈előadás, vetítés〉
[a prágaiak a 18. század közepe táján] két érdekes bemutató előadással is dicsekedhettek: 1750-ben Gluck „Ezio”-ja, 1752-ben pedig ugyane mester „Issipile”-je kerűlt első előadásra
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a főpróbára meghivott sajtónak az előadás részleteiből a bemutató est előtt semmit sem szabad elárulnia
(1913 Ambrus Zoltán)
Új biológiai filmek bemutató estje
(1974 Soproni Szemle)
2.
közönség számára (népszerűsítés, tájékoztatás végett) tartott 〈rendezvény〉
Vidéki városokban ő [ti. Kvasz András] rendezte az első bemutató repüléseket
(1915 RévaiNagyLex.)
a tűzoltóság egyik osztaga tartott meglepetésszerűen látványos bemutató gyakorlatot a Szabadság-téren
(1938 Lacházy Jenő)
pénzbe sem kerül ez a szingapúri két nap, a vendéglátásért cserébe bemutató mérkőzést játszik a [vízilabda]csapat
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
új termék forgalomba kerülését hírül adó, népszerűsítő 〈rendezvény〉
Az új album európai bemutató turnéjának állomása a ma esti, budapesti koncert is
(1996 Magyar Hírlap)
a CDcédé április elején jelenik meg, míg a bemutató koncertet április 8-án tartják
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
kollégák számára tapasztalatcsere, továbbképzés stb. céljából tartott (iskolai) óra, gyakorlat stb.〉
bemutató foglalkozások
(1972 Ötös Híradó)
[a sebész] szakmai zsenialitását demonstráló bemutató műtétek
(1988 Beke Kata)
A KHVMKözlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium munkatársai bemutató tanításokkal, pedagógusfelkészítő tanfolyamokkal segítik a [közlekedésre nevelési programra] jelentkező iskolák tanárait
(1995 Magyar Hírlap)
3. (ritk)
vkinek a bemutatását, mással, másokkal való megismertetését célzó v. kísérő 〈megnyilvánulás〉
a néhány bemutató látogatást megtettük
(1880 Csiky Gergely)
A szobor Tóth András munkája. Erről a művész emberről érdemes néhány bemutató sort írni
(1901 Ady Endre)
Balog Csaba úr, – mondta hideg bemutató mozdulattal Ó Péter, – a férjed. Holnap délután esküdtök
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
4. (rég)
vmely írásmű elé írt, azt bevezető, es. annak tartalmát ismertető 〈szöveg〉
Tomco a’ bémutató levélben Barberin Cardinál ditséreti közt, köſzöni azt-is, hogy Pázmán Péter a Kárdinálisságra segítté
(1804 Molnár János)
bemutató előszó
(1890 Akadémiai Értesítő)
III. főnév 1A
1.
vmely színpadi v. zenei műnek, ill. filmnek (vmely országban v. városban) első nyilvános előadása, vetítése
Az előadók mindent megtettek, hogy sikert biztosítsanak a bemutatónak
(1881 Beöthy Zsolt)
Forró és diadalmas estének igérkezik A vörös malom szegedi bemutatója
(1924 Juhász Gyula¹)
gépzongorára és géporgonára írt művek bemutatója
(1927 Bartók Béla)
az egyik filmem bemutatója után
(1945 Darvas József)
[a Budaörsi Játékszín] Brecht Dobszó az éjszakában című drámájának magyarországi bemutatójával nyitja meg második évadát
(1999 Magyar Hírlap)
2.
rendezvény vmely tárgy(ak)nak v. tevékenység(ek)nek ismertetési, népszerűsítési, eladási stb. célú bemutatására
képzőművészeti bemutató
(1947 Szabad Nép szept. 24.)
A Centrum Otthon Áruház november 23-ig árusítással egybekötött bemutatót tart a Soproni Szőnyeggyár termékeiből
(1979 Varga György)
Kassai minden hónap első szombatján ingyenes oktatást tart kaposmérői telkén azoknak, akik az ómagyar visszacsapó reflexíj általa gyártott sportváltozatát megvásárolják tőle. A legfontosabb alapelveket elmondja, majd bemutatót is tart
(1994 Magyar Hírlap)
gasztronómiai bemutatón
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
új termék forgalomba kerülését hírül adó rendezvény
Az uj Ford-kocsiknak bukaresti bemutatója
(1928 Keleti Újság)
A lemez bemutatója szeptember 25-én lesz a Kodály Teremben
(1995 Magyar Hírlap)
3.
Az a személy, aki vkit v. vmit bemutat.
3a. (rég, ritk)
a személy, aki két ismeretlen embert bemutat egymásnak
minden új cancellár a főudvarmester által szokott a Fejedelemnek bemutattatni, s mivel a bemutató csak németül tud, neki más nyelven válaszolni nem lehetett
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
a bemutató előbb a férfi nevét mondja meg a nőnek, azután ezét nekünk, miközben meghajtjuk magunkat
(1883 Ozoray Árpád)
3b.
érvényesítés végett illetékes(ek)nek váltót, utalványt, takarékbetétkönyvet stb. felmutató személy
azokkal, kik ellen ő maga akar viszkeresetet támasztani, köteles-é bemutató az ovatlevelet közölni?
(1844 Császár Ferenc)
Bemutató (Præsentant), egy elfogadandó, vagy esedékes váltónak, utalványnak, chequenek vagy más okmánynak felmutatója
(1893 PallasLex.)
egy takarékbetétkönyv háromszáz forinttal, bemutatóra szól
(1978 Lengyel Péter)
ÖU: táncbemutató, tornabemutató
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások