bennfoglalás fn 4A

1. (Isk) ’az a számtani művelet, amellyel megállapítható, hogy egy mennyiségben hányszor van meg egy másik mennyiség’ ❖ Míg az osztást egy mennyiség részekre osztásaként mutatják be, addig a bennfoglalást mint valamely – ált. kisebb – mennyiségnek egy másikba történő elhelyezéseként, bennfoglalásaként (1994 MagyarNagyLex. C5816, 622).

2. (Nyelvt) ’vmely szöveg jelentéséhez hozzátartozó, de nyelvileg ki nem fejtett, implicit tartalmi elem’ ❖ A legismertebb bennfoglalás az előfeltevés, amely a beszélő és a hallgató számára is egyaránt igaz tartalmi elemet jelöl (a János megjött mondat előfeltevése az, hogy János korábban elment.) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3. (Fil) ’fogalmi kategóriák alá-fölé rendeltség szerinti egymásba foglaltsága’ ❖ a metonimiát a bennfoglalás (compréhension), a szinekdochét a kiterjedés (extension) logikai műveleteivel hozza kapcsolatba (1981 Vígh Árpád 1163002, 203) | a filozófusok is egyre behatóbban elemzik azokat a logikai viszonyokat, amelyek a fogalomkörök szerint csoportosítható szavak jelentései között állnak fenn. A bennfoglalás (inklúzió) elve, mint tudjuk, a modern logikai vizsgálatokban központi jelentőségű (1987 Balázs János² 1009002, 143).

bennfoglalás főnév 4A
1. (Isk)
az a számtani művelet, amellyel megállapítható, hogy egy mennyiségben hányszor van meg egy másik mennyiség
Míg az osztást egy mennyiség részekre osztásaként mutatják be, addig a bennfoglalást mint valamely – ált.általában kisebb – mennyiségnek egy másikba történő elhelyezéseként, bennfoglalásaként
(1994 MagyarNagyLex.)
2. (Nyelvt)
vmely szöveg jelentéséhez hozzátartozó, de nyelvileg ki nem fejtett, implicit tartalmi elem
A legismertebb bennfoglalás az előfeltevés, amely a beszélő és a hallgató számára is egyaránt igaz tartalmi elemet jelöl (a János megjött mondat előfeltevése az, hogy János korábban elment.)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3. (Fil)
fogalmi kategóriák alá-fölé rendeltség szerinti egymásba foglaltsága
a metonimiát a bennfoglalás (compréhension), a szinekdochét a kiterjedés (extension) logikai műveleteivel hozza kapcsolatba
(1981 Vígh Árpád)
a filozófusok is egyre behatóbban elemzik azokat a logikai viszonyokat, amelyek a fogalomkörök szerint csoportosítható szavak jelentései között állnak fenn. A bennfoglalás (inklúzió) elve, mint tudjuk, a modern logikai vizsgálatokban központi jelentőségű
(1987 Balázs János²)

Beállítások