bennreked tn ige 1b1

1. (átv is) ’〈élőlény〉 kényszerűségből, akadályoztatás miatt vmilyen (zárt) helyen marad, ott beszorul’ ❖ [a török tábor] mint dagály dől A szigetnek: Melegök lesz, akik ott ma bennrekedtek! (1857 Tompa Mihály CD01) | [a farkas] nem fért a lyukon: benrekedt! (1861 Merényi László C3085, 167) | a nagytiszteletü baronet hináros talajra tévedt [ezzel a politikai fogással]. Jó lesz ovakodnia, hogy mélyebbre ne sülyedjen, mert bizony bennrekedhet (1882 Kossuth Lajos ford. CD32) | [a segélyosztag] a rombadőlt házba hatolt be, hogy a bennrekedteket kimentse (1938 Riadó! 2138001, 297) | nehogy valaki […] bennrekedjen a liftben (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’vmely (kényszer)helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között marad vki, es. vmi’ ❖ [Jókai] a közönséges összejöveteleket, baráti társaságokat kerülte, […] de ha mégis benrekedt egybe-egybe, nem tartozott a mulatságok megrontói közé (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 8) | Az a tűrhetetlen s hosszadalmas válság, amelyben ma bennrekedtünk (1936 Fejtő Ferenc 9140001, 18) | [mindkét csapat] benn rekedt a helyezetlen, „futottak még” országok szürke tömegében (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈mozgó, haladó tárgy, ritk. élőlény, ill. folyó, áramló dolog〉 elakad, ill. megszorul, megreked vhol, vmiben, es. vkiben, és nem tud továbbjutni’ ❖ ha a’ vizellet benn-reked (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 58) | [az ifjú], midőn fogadott alkalmatossága a feneketlen uton benrekedt, a bőrládával hátán gyalog folytatta utját (1857 Szegfi Mór 8430009, 220) | a vízbe fúlt ember felpuffadt testéből szállott el a bennrekedt levegő (1904 Krúdy Gyula CD54) | a szirup kinyomul a réseken, a [cukor]kristályok azonban bennrekednek a hengerben (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 173).

2a. ’〈indulat, érzelem, gondolat〉 bennszorul, benne marad vkiben, nem tör ki v. nem jön elő vkiből’ ❖ Bennrekedt indúlatimtól Szívem dobog, mellem fúl (1803 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Az érzés árad, a szó benn reked (1878 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | a sok elfojtott, bennrekedt forró gyermekérzés (1910 Kaffka Margit 9290050, 27) | Horvát elfúlva fölnézett kéményük kanyargó füstjére, mintha vele akarná küldeni bennrekedt haragját (1933 Gelléri Andor Endre 9179007, 84) | elfojtott vagy bennrekedt bírálatot (1962 Veres Péter 9771016, 35).

3. (ritk) ’〈áru(készlet)〉 eladatlan marad, visszamarad; bennragad’ ❖ bennrekedtek az exportkészletek (1997 Figyelő CD2601) | ha a kivitelre szánt áru bennreked, komoly nehézségekre van kilátás (1998 Figyelő CD2601).

3a. (ritk) ’〈pénz〉 hozzáférhetetlenül, ill. kifizetetlenül marad’ ❖ A bennrekedt követelés összege mintegy 85 millió forint (1999 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉKsz.; SzT. ~, bennrekedt

bennreked tárgyatlan ige 1b1
1. (átv is)
〈élőlény〉 kényszerűségből, akadályoztatás miatt vmilyen (zárt) helyen marad, ott beszorul
[a török tábor] mint dagály dől A szigetnek: Melegök lesz, akik ott ma bennrekedtek!
(1857 Tompa Mihály)
[a farkas] nem fért a lyukon: benrekedt!
(1861 Merényi László)
a nagytiszteletü baronet hináros talajra tévedt [ezzel a politikai fogással]. Jó lesz ovakodnia, hogy mélyebbre ne sülyedjen, mert bizony bennrekedhet
(1882 Kossuth Lajos ford.)
[a segélyosztag] a rombadőlt házba hatolt be, hogy a bennrekedteket kimentse
(1938 Riadó!)
nehogy valaki […] bennrekedjen a liftben
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
vmely (kényszer)helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között marad vki, es. vmi
[Jókai] a közönséges összejöveteleket, baráti társaságokat kerülte, […] de ha mégis benrekedt egybe-egybe, nem tartozott a mulatságok megrontói közé
(1906 Mikszáth Kálmán)
Az a tűrhetetlen s hosszadalmas válság, amelyben ma bennrekedtünk
(1936 Fejtő Ferenc)
[mindkét csapat] benn rekedt a helyezetlen, „futottak még” országok szürke tömegében
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈mozgó, haladó tárgy, ritk. élőlény, ill. folyó, áramló dolog〉 elakad, ill. megszorul, megreked vhol, vmiben, es. vkiben, és nem tud továbbjutni
ha a’ vizellet benn-reked
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
[az ifjú], midőn fogadott alkalmatossága a feneketlen uton benrekedt, a bőrládával hátán gyalog folytatta utját
(1857 Szegfi Mór)
a vízbe fúlt ember felpuffadt testéből szállott el a bennrekedt levegő
(1904 Krúdy Gyula)
a szirup kinyomul a réseken, a [cukor]kristályok azonban bennrekednek a hengerben
(1926 TolnaiÚjLex.)
2a.
〈indulat, érzelem, gondolat〉 bennszorul, benne marad vkiben, nem tör ki v. nem jön elő vkiből
Bennrekedt indúlatimtól Szívem dobog, mellem fúl
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
Az érzés árad, a szó benn reked
(1878 Szász Károly² ford.Shakespeare)
a sok elfojtott, bennrekedt forró gyermekérzés
(1910 Kaffka Margit)
Horvát elfúlva fölnézett kéményük kanyargó füstjére, mintha vele akarná küldeni bennrekedt haragját
(1933 Gelléri Andor Endre)
elfojtott vagy bennrekedt bírálatot
(1962 Veres Péter)
3. (ritk)
〈áru(készlet) eladatlan marad, visszamarad; bennragad
bennrekedtek az exportkészletek
(1997 Figyelő)
ha a kivitelre szánt áru bennreked, komoly nehézségekre van kilátás
(1998 Figyelő)
3a. (ritk)
〈pénz〉 hozzáférhetetlenül, ill. kifizetetlenül marad
A bennrekedt követelés összege mintegy 85 millió forint
(1999 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉKsz.; SzT. ~, bennrekedt

Beállítások