bereked² tn ige 1b1

1. (rég) ’〈vminek a járata〉 eltömődik, eldugul’ ❖ a’ ti brötökön lév izzadság lyukak lassan-lassan […] bérekednek a’ tisztátalanságtól (1789 Földi Ferenc ford.–Campe C1757, 21) | lyuka bé-rekedvén, megsznik füstölögni [ti. az Etna] (1792 Vályi Nagy Ferenc C4342, 40).

1a. (/vál) ’〈vmi(nek az előrehaladása)〉 gátló ok miatt elakad, megakad’ ❖ Maira vize folyása két egész oráig be-rekedt (1804 Molnár János C0310, 183) | készülőben volt egy fürdőtörvény, de berekedt a millenniumi zürzavarban (1900 Budapesti Napló febr. 20. C5243, 1) | Korábban a sok száraz érv, most pedig a tények hiánya miatt reked be a zajosnak ígérkező kampányesemény (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’szűk v. zárt helyen (vmely kényszerítő ok miatt) beszorul, bennreked vki, vmi’ ❖ [a feltaláló] még valami ollyas Nedveſſéget is (Liquor) kéſzitett, a’ mely által, a’ [víz alatt haladó] hajóban bé-rekedt aërt meg-lehetett friſſiteni (1793 Segesvári István ford.–Derham 7289001, 7) | a szegény lakosok berekednek, mert a hóval beesett ajtót ki nem nyithatják (1836 Szemere Bertalan C3942, 9) | a csövek zörögnek a berekedt légbuborékok miatt (1894 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; TESz. rekesz; SzT.; ÚMTsz.

bereked² tárgyatlan ige 1b1
1. (rég)
〈vminek a járata〉 eltömődik, eldugul
a’ ti brötökön lév izzadság lyukak lassan-lassan […] bérekednek a’ tisztátalanságtól
(1789 Földi Ferenc ford.Campe)
lyuka bé-rekedvén, megsznik füstölögni [ti. az Etna]
(1792 Vályi Nagy Ferenc)
1a. (/vál)
〈vmi(nek az előrehaladása) gátló ok miatt elakad, megakad
Maira vize folyása két egész oráig be-rekedt
(1804 Molnár János)
készülőben volt egy fürdőtörvény, de berekedt a millenniumi zürzavarban
(1900 Budapesti Napló febr. 20.)
Korábban a sok száraz érv, most pedig a tények hiánya miatt reked be a zajosnak ígérkező kampányesemény
(2000 Magyar Hírlap)
2. (rég)
szűk v. zárt helyen (vmely kényszerítő ok miatt) beszorul, bennreked vki, vmi
[a feltaláló] még valami ollyas Nedveſſéget is (Liquor) kéſzitett, a’ mely által, a’ [víz alatt haladó] hajóban bé-rekedt aërt meg-lehetett friſſiteni
(1793 Segesvári István ford.Derham)
a szegény lakosok berekednek, mert a hóval beesett ajtót ki nem nyithatják
(1836 Szemere Bertalan)
a csövek zörögnek a berekedt légbuborékok miatt
(1894 PallasLex.)
Vö. CzF.; TESz. rekesz; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások