berendezés fn 4B

1. ’a berendez igével kifejezett cselekvés’ ❖ Egy kocsmáros, kit egy nagyobbszerü vendégfogadó berendezésére ösztönöztek, azt felelte: minek? (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2. ’〈lakó- v. középület( vmelyik helyiségé)ben, ill. vmely létesítményben〉 a szükséges használati tárgyak, kül. bútorok összessége’ ❖ egy bécsi fényképiró az üdvözültnek [ti. Széchenyi Istvánnak] döblingi szállása minden szobáit lefényképezte, ép azon berendezéssel, mint azokat az üdvezült még életében használta (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Gorove István] egy első emeleti szép lakosztályt bírt, díszes berendezéssel (1883–1884 Degré Alajos 8100009, 323) | [A parancsnoki sátor] berendezése elég egyszerű. Hosszú fenyőasztal, padok, két ágy, az asztalon iromba szamovár (1920 Tabéry Géza 9692001, 47) | az épület a teljes berendezéssel együtt eladó (1996 Lakáskultúra CD39).

3. ’vkinek a munkájához, vminek a működéséhez szükséges készülék, gép, ill. ilyenekből álló műszaki felszerelés’ ❖ Az ujabb vasúti szerszámok és különféle mechanikai berendezésekről (1884 Magyar írók élete CD27) | [a világítótorony tervezője] egy elmés berendezéssel annyira megvilágította magát a tornyot is, hogy a madarak azt jól meglátják és kikerülhetik (1937 Breuer György CD52) | [a Balaton] körüli viharjelző berendezések amortizálódtak, az összes berendezés felújítása harmincmillióba kerülne (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (/nem szakny) ’〈élő szervezeten v. szervezetben〉 vmely élettani funkciót, a környezethez való alkalmazkodást stb. biztosító képződmény(ek összessége)’ ❖ a virágokban v. a virágzatban levő berendezés révén szokott a beporzás megtörténni (1893 PallasLex. CD02) | kitűnő hővédő-berendezés a madarak tollazata és az emlősök szőrözete (1929 Az állatok világa ford. CD46) | ivari berendezések és jellegek (1996 Természet Világa CD50).

4. (rég) ’tagozódás, elrendez(őd)és’ ❖ (A „Kalauz” czimü néplap) a folyó évi 2-ik számon kezdve a kiadó Magyar Mihály felelős szerkesztése mellett uj berendezéssel jelenik meg (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a terem akusztikai berendezése szerint a szónokot csak lenn hallják meg, fenn a karzaton csak azt látják, hogy a szája tátog (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Varga János jómódu decsi gazda telkének berendezése (1912 Malonyay Dezső CD07).

4a. (kissé rég)(belső) felépítés, szerkezet, rend(szer)’ ❖ czélszerü berendezést hozánk törvényhatóságainkba (1843 Kemény Zsigmond C2603, 84) | a mai egész társadalmi berendezést meg kell változtatni és igazságosabb alapokra kell fektetni (1894 Mezőfi Vilmos 8309004, 66) | Kaffka Margit egész lelki berendezése a logika, a valóságlátás, szinte maguk az érzékei is két lehetőségben éltek (1931 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

Ö: adó-¹, biztosító~, fék~, gyorsító~, klíma~, lak~; a -berendezés címszó alatt: fűtő~, kapcsoló~, riasztó~, szállító~, szellőztető~, tüzelő~, világító~.

ÖU: agy~, állam~, arc~, élet~, jelző~, konyha~, lakás~, röntgen~, szoba~, szűrő~, tisztító~, védő~.

Sz: berendezési, berendezésű.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

berendezés főnév 4B
1.
a berendez igével kifejezett cselekvés
Egy kocsmáros, kit egy nagyobbszerü vendégfogadó berendezésére ösztönöztek, azt felelte: minek?
(1856 Vasárnapi Újság)
2.
〈lakó- v. középület( vmelyik helyiségé)ben, ill. vmely létesítményben〉 a szükséges használati tárgyak, kül. bútorok összessége
egy bécsi fényképiró az üdvözültnek [ti. Széchenyi Istvánnak] döblingi szállása minden szobáit lefényképezte, ép azon berendezéssel, mint azokat az üdvezült még életében használta
(1860 Vasárnapi Újság)
[Gorove István] egy első emeleti szép lakosztályt bírt, díszes berendezéssel
(1883–1884 Degré Alajos)
[A parancsnoki sátor] berendezése elég egyszerű. Hosszú fenyőasztal, padok, két ágy, az asztalon iromba szamovár
(1920 Tabéry Géza)
az épület a teljes berendezéssel együtt eladó
(1996 Lakáskultúra)
3.
vkinek a munkájához, vminek a működéséhez szükséges készülék, gép, ill. ilyenekből álló műszaki felszerelés
Az ujabb vasúti szerszámok és különféle mechanikai berendezésekről
(1884 Magyar írók élete)
[a világítótorony tervezője] egy elmés berendezéssel annyira megvilágította magát a tornyot is, hogy a madarak azt jól meglátják és kikerülhetik
(1937 Breuer György)
[a Balaton] körüli viharjelző berendezések amortizálódtak, az összes berendezés felújítása harmincmillióba kerülne
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (/nem szakny)
〈élő szervezeten v. szervezetben〉 vmely élettani funkciót, a környezethez való alkalmazkodást stb. biztosító képződmény(ek összessége)
a virágokban v.vagy a virágzatban levő berendezés révén szokott a beporzás megtörténni
(1893 PallasLex.)
kitűnő hővédő-berendezés a madarak tollazata és az emlősök szőrözete
(1929 Az állatok világa ford.)
ivari berendezések és jellegek
(1996 Természet Világa)
4. (rég)
tagozódás, elrendez(őd)és
(A „Kalauz” czimü néplap) a folyó évi 2-ik számon kezdve a kiadó Magyar Mihály felelős szerkesztése mellett uj berendezéssel jelenik meg
(1859 Vasárnapi Újság)
a terem akusztikai berendezése szerint a szónokot csak lenn hallják meg, fenn a karzaton csak azt látják, hogy a szája tátog
(1872–1874 Jókai Mór)
Varga János jómódu decsi gazda telkének berendezése
(1912 Malonyay Dezső)
4a. (kissé rég)
(belső) felépítés, szerkezet, rend(szer)
czélszerü berendezést hozánk törvényhatóságainkba
(1843 Kemény Zsigmond)
a mai egész társadalmi berendezést meg kell változtatni és igazságosabb alapokra kell fektetni
(1894 Mezőfi Vilmos)
Kaffka Margit egész lelki berendezése a logika, a valóságlátás, szinte maguk az érzékei is két lehetőségben éltek
(1931 Tersánszky Józsi Jenő)
ÖU: agyberendezés, államberendezés, arcberendezés, életberendezés, jelzőberendezés, konyhaberendezés, lakásberendezés, röntgenberendezés, szobaberendezés, szűrőberendezés, tisztítóberendezés, védőberendezés
Sz: berendezési, berendezésű
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások