berendez ts ige 4b

1. ’〈(lakó)helyiséget, (lakó)épületet, ill. vmely létesítményt〉 a szükséges bútorokkal, használati tárgyakkal, felszereléssel (vhogyan) ellát’ ❖ A várszerü urilak, mellyet szeszélye szerint bérendezni első dolga vala, egy közép-magosságu hegy lejtőjén fekszik (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Az ebédlő ónémet divatban volt berendezve (1902 Mikszáth Kálmán C3145, 98) | a lakásokat ízléstelenül és kényelmetlenül rendezték be (1949 Nagy Lajos 9472006, 297) | új, tetszetős és kényelmes bútorokkal berendezett könyvtár (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely épületet, hely(iség)et stb.〉 a szükséges felszereléssel, tartozékokkal ellátva vmilyen használatra alkalmassá tesz, kialakít’ ❖ [a református hívek] megvették a halpiaczon levő régi táncztermet 8500 v. frton, a termet imaházzá, mellékhelyiségeit lelkészi, mesteri lakul és iskolahelyiségül rendezték be (1873 Orbán Balázs 8340022, 250) | [Alacsony vízállás esetén] a lapos fenekű halászcsónakokat is a nád fuvarozására rendezték be (1944 Varga Lajos CD52) | könyvtárnak berendezett nagyméretű helyiség (2000 Granasztói Olga CD40).

1b. berendez vmire (rég) ’〈üzemet, gépet〉 bizonyos energiaforrás, szerkezet, gép stb. általi működésre beállít’ ❖ Beregvármegye Frigyesfalva községében fekvő, vizerőre berendezett gépmühely és kapahámor több évre bérbeadandó (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 18) | [a fűrészmalmot] kitatarozzuk, berendezzük körfűrész és gőzmotorra s így állítjuk üzembe (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 115) | villanyerőre berendezett kávépörkölde (1933 Zsidó Újság 2141001, 8).

2. ’〈vmely létesítményt〉 kialakít, létrehoz vhol’ ❖ A pénzügyminisztérium július 24-én megbízta a körmendi kerületi felügyelőt, hogy Csáktornyán rendezzen be sólerakatot (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a telefoni összeköttetés csak Gelencze és a grófné kastélya között volt berendezve (1885 Pálffy Albert 8349002, 211) | a kastély mögött veteményes kertet rendeztek be a virágágyak helyett (1909 Móricz Zsigmond CD10) | Könyveket és régiségeket gyüjt. Lakásán múzeumot rendez be (1934 Babits Mihály 9014137, 333) | [az irodaépület] földszintjére presszót és büfét rendeztek be a gazdasági központban dolgozók és az esetleges idegenforgalom számára (1978 Bereményi Géza 9048001, 196).

3. ’〈tevékenységet, folyamatot, rendszert, intézményt stb.〉 vmely elv, minta szerint (vhogyan) megszervez, kialakít’ ❖ miképen lehet és kell a népgazdászatot czélszerüen berendezni, lehető legjövedelmezőbb fokra emelni és csinositani (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Az életét még a társadalom ellenére is, a lehetőségek között, jussa van mindenkinek a maga ízlése szerint berendezni (1903 Ady Endre CD0801) | az államot franciaországi mintára úgy rendezik be, mintha semminemű nemzetiségi különbözőség nem létezne benne (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 164) | feltételezzük, hogy a természetet valamilyen magasabb Értelem azzal a céllal rendezte be, hogy éppen azok a szabályszerűségek jellemezzék, amelyeket a természettudomány ez ideig megállapított (1986 Kis János² 2003011, 393).

4. (rendsz. ign-i alakban) berendez vmire ’úgy alakít, formál vmit v. vkit, hogy vmely (egyoldalú) működésre, tevékenységre képes legyen’ ❖ [a honfoglaló magyarok hadrendje] csataközben való manöverekre, különböző fordúlatokra volt berendezve (1876 Salamon Ferenc CD57) | a diplomáciára van az esze berendezve (1908 Mikszáth Kálmán CD04) | [Kosztolányi] egész életét arra rendezte be, hogy író voltát szolgálja, igyekezett belőle kiküszöbölni mindent, ami akadályozta vagy zavarta volna (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 198) | a maga özvegyi életét az otthon csöndes nyugalmára és apró házi örömeire berendezett lényének titkos törvényei szerint alakíthatja át (1961 e. Hatvany Lajos 9229001, 240).

4a. berendezi magát vmire ’vmely várható eseményre (fel)készül, berendezkedik’ ❖ [a székely] népnek a békére kell magát berendeznie s az ipar fegyverével vívni meg az életfenntartás küzdelmeit (1887 Mikszáth Kálmán 8312162, 41) | [mikor a Zola-féle naturalizmus] a dolgok szemügyre vételére rendezi be magát, nem magukat a dolgokat látja, hanem azt, amit magából vetít ki rájuk (1918 Ignotus CD10).

5. berendezi magát (rég) ’huzamos ott-tartózkodás szándékával (ingóságaival, holmijával együtt) elhelyezkedik, ill. így megtelepedik vhol; berendezkedik’ ❖ a szobákban kezdték magukat éjjelre berendezni [az átvonuló katonák] (1861 Haray Viktor C2024, 30) | Midőn Anatole a Cotin-családtól elköltözött, bátyja beleegyezésével együtt fogadtunk szállást s önállóan rendeztük be magunkat (1872 Toldy István 8482009, 69) | a telelésre itt [ti. Felsőőrön] akartam berendezni nemcsak magamat, hanem az egész hadseregemet (1944 e. Prónay Pál² CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

berendez tárgyas ige 4b
1.
(lakó)helyiséget, (lakó)épületet, ill. vmely létesítményt〉 a szükséges bútorokkal, használati tárgyakkal, felszereléssel (vhogyan) ellát
A várszerü urilak, mellyet szeszélye szerint bérendezni első dolga vala, egy közép-magosságu hegy lejtőjén fekszik
(1855 Vasárnapi Újság)
Az ebédlő ónémet divatban volt berendezve
(1902 Mikszáth Kálmán)
a lakásokat ízléstelenül és kényelmetlenül rendezték be
(1949 Nagy Lajos)
új, tetszetős és kényelmes bútorokkal berendezett könyvtár
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely épületet, hely(iség)et stb.〉 a szükséges felszereléssel, tartozékokkal ellátva vmilyen használatra alkalmassá tesz, kialakít
[a református hívek] megvették a halpiaczon levő régi táncztermet 8500 v. frtváltóforinton, a termet imaházzá, mellékhelyiségeit lelkészi, mesteri lakul és iskolahelyiségül rendezték be
(1873 Orbán Balázs)
[Alacsony vízállás esetén] a lapos fenekű halászcsónakokat is a nád fuvarozására rendezték be
(1944 Varga Lajos)
könyvtárnak berendezett nagyméretű helyiség
(2000 Granasztói Olga)
1b. berendez vmire (rég)
〈üzemet, gépet〉 bizonyos energiaforrás, szerkezet, gép stb. általi működésre beállít
Beregvármegye Frigyesfalva községében fekvő, vizerőre berendezett gépmühely és kapahámor több évre bérbeadandó
(1899 Budapesti Hírlap)
[a fűrészmalmot] kitatarozzuk, berendezzük körfűrész és gőzmotorra s így állítjuk üzembe
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
villanyerőre berendezett kávépörkölde
(1933 Zsidó Újság)
2.
〈vmely létesítményt〉 kialakít, létrehoz vhol
A pénzügyminisztérium július 24-én megbízta a körmendi kerületi felügyelőt, hogy Csáktornyán rendezzen be sólerakatot
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a telefoni összeköttetés csak Gelencze és a grófné kastélya között volt berendezve
(1885 Pálffy Albert)
a kastély mögött veteményes kertet rendeztek be a virágágyak helyett
(1909 Móricz Zsigmond)
Könyveket és régiségeket gyüjt. Lakásán múzeumot rendez be
(1934 Babits Mihály)
[az irodaépület] földszintjére presszót és büfét rendeztek be a gazdasági központban dolgozók és az esetleges idegenforgalom számára
(1978 Bereményi Géza)
3.
〈tevékenységet, folyamatot, rendszert, intézményt stb.〉 vmely elv, minta szerint (vhogyan) megszervez, kialakít
miképen lehet és kell a népgazdászatot czélszerüen berendezni, lehető legjövedelmezőbb fokra emelni és csinositani
(1854 Vasárnapi Újság)
Az életét még a társadalom ellenére is, a lehetőségek között, jussa van mindenkinek a maga ízlése szerint berendezni
(1903 Ady Endre)
az államot franciaországi mintára úgy rendezik be, mintha semminemű nemzetiségi különbözőség nem létezne benne
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
feltételezzük, hogy a természetet valamilyen magasabb Értelem azzal a céllal rendezte be, hogy éppen azok a szabályszerűségek jellemezzék, amelyeket a természettudomány ez ideig megállapított
(1986 Kis János²)
4. (rendsz. ign-i alakban) berendez vmire
úgy alakít, formál vmit v. vkit, hogy vmely (egyoldalú) működésre, tevékenységre képes legyen
[a honfoglaló magyarok hadrendje] csataközben való manöverekre, különböző fordúlatokra volt berendezve
(1876 Salamon Ferenc)
a diplomáciára van az esze berendezve
(1908 Mikszáth Kálmán)
[Kosztolányi] egész életét arra rendezte be, hogy író voltát szolgálja, igyekezett belőle kiküszöbölni mindent, ami akadályozta vagy zavarta volna
(1937 Schöpflin Aladár)
a maga özvegyi életét az otthon csöndes nyugalmára és apró házi örömeire berendezett lényének titkos törvényei szerint alakíthatja át
(1961 e. Hatvany Lajos)
4a. berendezi magát vmire
vmely várható eseményre (fel)készül, berendezkedik
[a székely] népnek a békére kell magát berendeznie s az ipar fegyverével vívni meg az életfenntartás küzdelmeit
(1887 Mikszáth Kálmán)
[mikor a Zola-féle naturalizmus] a dolgok szemügyre vételére rendezi be magát, nem magukat a dolgokat látja, hanem azt, amit magából vetít ki rájuk
(1918 Ignotus)
5. berendezi magát (rég)
huzamos ott-tartózkodás szándékával (ingóságaival, holmijával együtt) elhelyezkedik, ill. így megtelepedik vhol; berendezkedik
a szobákban kezdték magukat éjjelre berendezni [az átvonuló katonák]
(1861 Haray Viktor)
Midőn Anatole a Cotin-családtól elköltözött, bátyja beleegyezésével együtt fogadtunk szállást s önállóan rendeztük be magunkat
(1872 Toldy István)
a telelésre itt [ti. Felsőőrön] akartam berendezni nemcsak magamat, hanem az egész hadseregemet
(1944 e. Prónay Pál²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások