berepül ige 1c

1. tn ’〈szárnyas (élő)lény〉(vmin keresztül) vmely belső(, zárt) helyre, vminek a belsejébe v. vkihez repülve behatol, bejut’ ❖ a’ ſzobába hirtelen zúgás lett, Génius replt-bé, illyen beſzédet tett. Szülék ſzeretitek roſzſzúl fiatokat (1793 Gvadányi József C1940, 36) | legkevésbbé sem lepne meg, ha egyszerre a kürt szólna, s egy sereg angyal röpülne be minden ablakon, ajtón (1853 Jósika Miklós 8212014, 93) | [a lepke] berepült a gyertya lángjába (1915 Moly Tamás CD10) | Mellettem egy szegény madárka, beröpült hozzám, kezemből etettem (1925 Babits Mihály CD01) | Ha másik hím repül be felségterületükre, [a szitakötők] azonnal üldözőbe veszik és elkergetik (2000 Természet Világa CD50).

1a. (Kat is) ’〈légi jármű(vel vki)〉 a levegőben vmely belső helyre, ill. vmely (ellenséges) ország légterébe hatol, jut’ ❖ [angol repülőalakulatok] két ízben is megsértették Svájc légiterét. Első alkalommal […] Rheinfelden és Schaffhausen között repültek be a repülőgépek (1942 Új Magyarság dec. 23. C5256, 2) | A PO–2-est a szovjet női bombázóezred pilótái vezették: éjszaka, alacsonyan szállva berepültek az ellenséges vonalak mögé, és kosárból, kézzel hajigálták a bombákat az ellenségre (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a minihelikopterek] felhasználhatóak lesznek a légkör kutatására, berepülhetnek a tornádók belsejébe, hogy megmérjék a nyomást (1999 Természet Világa CD50).

1b. ’〈tárgy, dolog〉 vmely rá irányuló erő, pl. lökés, hajítás, kilövés hatására a levegőben (vmin keresztül) vmely belső helyre jut’ ❖ ah! hány nyilat hoznak az illyenek [ti. a kicsapongó életűek] haza ſzivekben, lelkekben, a’ mint azok a’ fülön, ſzemen tsendesen bé-röpültek! megvagyon a mentség (1777 Molnár János C3195, 598) | Egyszer csak csörren az ablak, s a két üveglapon keresztül berepül a szobájába egy darab kő (1875 Jókai Mór CD18) | Egy golyó fütyülve beröpült az ablakon s a fal melletti szekrénybe fúródott (1937 Déry Tibor 2045004, 30) | [leütöttem az állomásfőnök] fejéről a piros sapkát, de úgy, hogy az berepült egy falusi néppel teli marhavagonba (1976 Bajor Andor 1006033, 241).

1c. (kissé rég, vál) ’〈(járművel) ember, ill. jármű〉 hirtelen(, sietve) megérkezik vhova, ill. látogatóba vkihez’ ❖ bé-repülnék hozzád Erdélybe (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 54) | [Ráday] röpült be hozzám, s mutattam neki Nagyságod nemes indulatú levelét (1840 Kossuth Lajos CD32) | Egy áprilisi napon kétfogatú bricska repül be a telepre – hozzám (1947 Lányi Sarolta ford.–Makarenko 9380018, 88).

1d. (rég) ’〈hír〉 vhova, vmely belső helyre gyorsan bejut’ ❖ Majd minden nap ujjabb meg ujjabb gyözedelmi hírek replnek-bé Béts várassába (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 1257) | Ekkor repült be a hír udvaromba (1881 Győry Vilmos ford.–Molière C3179, 184).

2. ts (átv is) ’〈szárnyas (élő)lény v. légi jármű(vel vki) vmely területet〉 a levegőben repülve bejár, ill. 〈vmely távolságot, utat〉 így megtesz’ ❖ az ember szabad sas, melly bátran repüli be a’ nagy világot (1834 Vajda Péter C4668, 40) | miért nem fűzhetek én szárnyat, Berepülnék vele minden tájat (1878 Losonczy László C2931, 12) | [a repülőgépek teljesítményét] évről-évre javítják. 1914-ben a legnagyobb magasság utas nélkül 8150 m., a legnagyobb berepült távolság 1900 km. óránkint (1924 RévaiNagyLex. C5712, 186) | feleségemmel berepülöm egész Európát négyszemélyes sportrepülőgépemen (1963 Film, Színház, Muzsika aug. 23. C0156, 20) | [a barátkeselyű] óriási területet repül be naponta, hogy zsákmányhoz jusson (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2a. (rég) ’〈hír, név stb. vmely területet, térséget〉 gyorsan (el)terjedve bejár’ ❖ hire gyors szárnyon röpülé be az egész várost (1842 Karacs Teréz C2712, 55) | A Himfy név berepülte az egész országot (1875 e. Toldy Ferenc C4171, 11) | Minden nóta ott [ti. a Tiszánál] terem, s onnan röpüli be az országot (1884 Mikszáth Kálmán 8312239, 96) | A magyar ember lelkesedésére számitó szó […] berepüli az egész világot (1901 Budapesti Hírlap jún. 24. C0056, 2).

3. ts (Rep) ’〈légi járművet〉 próbarepülésekkel tesztel, ill. bejárat’ ❖ A jövő évben a [TU–144-es] gépet „berepülik”, megvizsgálják repülés közben, ellenőrzik, kipróbálják, hogy 1970-től üzembe állíthassák (1968 Élet és Tudomány C7039, 2129).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

berepül ige 1c
1. tárgyatlan
〈szárnyas (élő)lény〉 (vmin keresztül) vmely belső(, zárt) helyre, vminek a belsejébe v. vkihez repülve behatol, bejut
a’ ſzobába hirtelen zúgás lett, Génius replt-bé, illyen beſzédet tett. Szülék ſzeretitek roſzſzúl fiatokat
(1793 Gvadányi József)
legkevésbbé sem lepne meg, ha egyszerre a kürt szólna, s egy sereg angyal röpülne be minden ablakon, ajtón
(1853 Jósika Miklós)
[a lepke] berepült a gyertya lángjába
(1915 Moly Tamás)
Mellettem egy szegény madárka, beröpült hozzám, kezemből etettem
(1925 Babits Mihály)
Ha másik hím repül be felségterületükre, [a szitakötők] azonnal üldözőbe veszik és elkergetik
(2000 Természet Világa)
1a. (Kat is)
〈légi jármű(vel vki) a levegőben vmely belső helyre, ill. vmely (ellenséges) ország légterébe hatol, jut
[angol repülőalakulatok] két ízben is megsértették Svájc légiterét. Első alkalommal […] Rheinfelden és Schaffhausen között repültek be a repülőgépek
(1942 Új Magyarság dec. 23.)
A PO–2-est a szovjet női bombázóezred pilótái vezették: éjszaka, alacsonyan szállva berepültek az ellenséges vonalak mögé, és kosárból, kézzel hajigálták a bombákat az ellenségre
(1997 Magyar Hírlap)
[a minihelikopterek] felhasználhatóak lesznek a légkör kutatására, berepülhetnek a tornádók belsejébe, hogy megmérjék a nyomást
(1999 Természet Világa)
1b.
〈tárgy, dolog〉 vmely rá irányuló erő, pl. lökés, hajítás, kilövés hatására a levegőben (vmin keresztül) vmely belső helyre jut
ah! hány nyilat hoznak az illyenek [ti. a kicsapongó életűek] haza ſzivekben, lelkekben, a’ mint azok a’ fülön, ſzemen tsendesen bé-röpültek! megvagyon a mentség
(1777 Molnár János)
Egyszer csak csörren az ablak, s a két üveglapon keresztül berepül a szobájába egy darab kő
(1875 Jókai Mór)
Egy golyó fütyülve beröpült az ablakon s a fal melletti szekrénybe fúródott
(1937 Déry Tibor)
[leütöttem az állomásfőnök] fejéről a piros sapkát, de úgy, hogy az berepült egy falusi néppel teli marhavagonba
(1976 Bajor Andor)
1c. (kissé rég, vál)
(járművel) ember, ill. jármű〉 hirtelen(, sietve) megérkezik vhova, ill. látogatóba vkihez
bé-repülnék hozzád Erdélybe
(1790 Kazinczy Ferenc)
[Ráday] röpült be hozzám, s mutattam neki Nagyságod nemes indulatú levelét
(1840 Kossuth Lajos)
Egy áprilisi napon kétfogatú bricska repül be a telepre – hozzám
(1947 Lányi Sarolta ford.Makarenko)
1d. (rég)
〈hír〉 vhova, vmely belső helyre gyorsan bejut
Majd minden nap ujjabb meg ujjabb gyözedelmi hírek replnek-bé Béts várassába
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Ekkor repült be a hír udvaromba
(1881 Győry Vilmos ford.Molière)
2. tárgyas (átv is)
〈szárnyas (élő)lény v. légi jármű(vel vki) vmely területet〉 a levegőben repülve bejár, ill. 〈vmely távolságot, utat〉 így megtesz
az ember szabad sas, melly bátran repüli be a’ nagy világot
(1834 Vajda Péter)
miért nem fűzhetek én szárnyat, Berepülnék vele minden tájat
(1878 Losonczy László)
[a repülőgépek teljesítményét] évről-évre javítják. 1914-ben a legnagyobb magasság utas nélkül 8150 m.méter, a legnagyobb berepült távolság 1900 km.kilométer óránkint
(1924 RévaiNagyLex.)
feleségemmel berepülöm egész Európát négyszemélyes sportrepülőgépemen
(1963 Film, Színház, Muzsika aug. 23.)
[a barátkeselyű] óriási területet repül be naponta, hogy zsákmányhoz jusson
(1995 Magyarország állatvilága)
2a. (rég)
〈hír, név stb. vmely területet, térséget〉 gyorsan (el)terjedve bejár
hire gyors szárnyon röpülé be az egész várost
(1842 Karacs Teréz)
A Himfy név berepülte az egész országot
(1875 e. Toldy Ferenc)
Minden nóta ott [ti. a Tiszánál] terem, s onnan röpüli be az országot
(1884 Mikszáth Kálmán)
A magyar ember lelkesedésére számitó szó […] berepüli az egész világot
(1901 Budapesti Hírlap jún. 24.)
3. tárgyas (Rep)
〈légi járművet〉 próbarepülésekkel tesztel, ill. bejárat
A jövő évben a [TU–144-es] gépet „berepülik”, megvizsgálják repülés közben, ellenőrzik, kipróbálják, hogy 1970-től üzembe állíthassák
(1968 Élet és Tudomány)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások