beszállásol ige 1a

1. ts (rég) ’elszállásol vkit, szállást ad vkinek vhol v. vkinél’ ❖ Ez a’ Károly […] hozzánk szállásoltatik be (1840 Szontagh Gusztáv C1207, 32) | a vendégszoba, a hova vendégeit […] be szokta szállásolni (1860 Jókai Mór C2345, 158) | Még a szállásokra is ő [ti. a helyi lelkész] vezetett bennünket. Így engemet egy igen derék úriházhoz szállásolt be (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 545) | [A lovag] beszállásolta embereit az elhagyott házakba (1961 Lipták Gábor 9400001, 41).

1a. (gyakr. ált alannyal) ’〈katonaságot, katonát〉 paranccsal, rendelettel beköltöztet vhova, vkihez’ ❖ Van ide baka beszállásolva? (1878 Bakahumor C4187, 163) | [Bártfa városa] a fejedelem által iskoláúl ajándékozott házba katonaságot szállásolt volna be (1885 Thaly Kálmán 8477004, 41) | mikor Pestet ujra elfoglaltuk, én egy Singer nevü zsidó vargánál voltam beszállásolva, a ki […] fényes lakomát rendezett magam és két honvédtársam tiszteletére (1899 Rákosi Viktor 8387003, 213) | Hozzánk is beszállásoltak két tisztet (1956 Hernádi Gyula 2005006, 31).

2. tn (rég) ’ideiglenesen beköltözik vhova, megszáll vhol, vkinél, ill. betelepszik vhova’ ❖ E kutya […] telyesen a terembe szállásolt be? (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389001, 38) | a’ főváros egy […] vendéglőjébe […] idegen forma egyén szállásolt be: Mr. Steppens, a’ Halvy-ház könyvvezetője (1848 Életképek C0106, 139) | a két ifju beszállásolt a Trinity collegium balszárnya egyik szobájába (1850 Pálffy Albert C3400, 90).

2a. ts beszállásolja magát (rég, átv is) ’ua.’ ❖ Sidney hajlandóságot kapott azon jó öreg özvegyhez, kinél magokat beszállásolák (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4689, 2) | [Jónás mester] miután megalkudott a kormányossal, azonnal be is szállásolá magát a hajón (1867 Tolnai Lajos 8483017, 10) | A hatvani-utcában lakó Kovacsóczy Mihály iró és szerkesztőnél szállásoltam be magamat (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 34) | [A nagy hó miatt késő vonatokat várva] egész családok szállásolták be magukat a harmadosztályú váróterem kemény deszkáira (1893 Szilágy 8665001, 2) | Gyertyános mérnök egykori odújába már jócskán beszállásolta magát az esthomály (1982 Jékely Zoltán 9278103, 14).

2b. tn ’〈katonaság〉 szállást foglal vhol, beköltözik vhova’ ❖ Egyik háromszéki székelyhuszár század […] ezen napon szállásolt be Hídvégre; és pedig szép renddel, ahogy várni lehetett (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 246) | a fáskamrák mellé egy szakasz tábori csendőr „szállásolt be(1956 Csillag C4486, 631) | a többi olyan község sem volt jobb helyzetben, ahová Hatvani szabadcsapata beszállásolt (1992 Hermann Róbert 2012001, 27) | rajtaütöttek az itt [ti. Sztaro Nyikolszkojén] beszállásolt magyar és német csapatokon (1992 Szabó Péter 2012003, 127).

3. ts (rég, tréf) ’megeszik v. megiszik vmit’ ❖ a’ mester a’ pálinkát beszállásolá (1842 Athenaeum C0024, 603) | ha nem lett volna ollyan nagy szégyen, egy párt a gombócok közül beszállásolna (1845 Jósika Miklós C2390, 6) | ezen nincs mit csudálkozni azon mennyisége után a bornak, mellyet beszállásolt (1855 Jósika Miklós C2378, 109).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beszállásoltat; ÚMTsz.

beszállásol ige 1a
1. tárgyas (rég)
elszállásol vkit, szállást ad vkinek vhol v. vkinél
Ez a’ Károly […] hozzánk szállásoltatik be
(1840 Szontagh Gusztáv)
a vendégszoba, a hova vendégeit […] be szokta szállásolni
(1860 Jókai Mór)
Még a szállásokra is ő [ti. a helyi lelkész] vezetett bennünket. Így engemet egy igen derék úriházhoz szállásolt be
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[A lovag] beszállásolta embereit az elhagyott házakba
(1961 Lipták Gábor)
1a. (gyakr. ált alannyal)
〈katonaságot, katonát〉 paranccsal, rendelettel beköltöztet vhova, vkihez
Van ide baka beszállásolva?
(1878 Bakahumor)
[Bártfa városa] a fejedelem által iskoláúl ajándékozott házba katonaságot szállásolt volna be
(1885 Thaly Kálmán)
mikor Pestet ujra elfoglaltuk, én egy Singer nevü zsidó vargánál voltam beszállásolva, a ki […] fényes lakomát rendezett magam és két honvédtársam tiszteletére
(1899 Rákosi Viktor)
Hozzánk is beszállásoltak két tisztet
(1956 Hernádi Gyula)
2. tárgyatlan (rég)
ideiglenesen beköltözik vhova, megszáll vhol, vkinél, ill. betelepszik vhova
E kutya […] telyesen a terembe szállásolt be?
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
a’ főváros egy […] vendéglőjébe […] idegen forma egyén szállásolt be: Mr.Mister ’úr’ Steppens, a’ Halvy-ház könyvvezetője
(1848 Életképek)
a két ifju beszállásolt a Trinity collegium balszárnya egyik szobájába
(1850 Pálffy Albert)
2a. tárgyas beszállásolja magát (rég, átv is)
ua.
Sidney hajlandóságot kapott azon jó öreg özvegyhez, kinél magokat beszállásolák
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
[Jónás mester] miután megalkudott a kormányossal, azonnal be is szállásolá magát a hajón
(1867 Tolnai Lajos)
A hatvani-utcában lakó Kovacsóczy Mihály iró és szerkesztőnél szállásoltam be magamat
(1879 Lauka Gusztáv)
[A nagy hó miatt késő vonatokat várva] egész családok szállásolták be magukat a harmadosztályú váróterem kemény deszkáira
(1893 Szilágy)
Gyertyános mérnök egykori odújába már jócskán beszállásolta magát az esthomály
(1982 Jékely Zoltán)
2b. tárgyatlan
〈katonaság〉 szállást foglal vhol, beköltözik vhova
Egyik háromszéki székelyhuszár század […] ezen napon szállásolt be Hídvégre; és pedig szép renddel, ahogy várni lehetett
(1848 Kossuth Hírlapja)
a fáskamrák mellé egy szakasz tábori csendőr „szállásolt be
(1956 Csillag)
a többi olyan község sem volt jobb helyzetben, ahová Hatvani szabadcsapata beszállásolt
(1992 Hermann Róbert)
rajtaütöttek az itt [ti. Sztaro Nyikolszkojén] beszállásolt magyar és német csapatokon
(1992 Szabó Péter)
3. tárgyas (rég, tréf)
megeszik v. megiszik vmit
a’ mester a’ pálinkát beszállásolá
(1842 Athenaeum)
ha nem lett volna ollyan nagy szégyen, egy párt a gombócok közül beszállásolna
(1845 Jósika Miklós)
ezen nincs mit csudálkozni azon mennyisége után a bornak, mellyet beszállásolt
(1855 Jósika Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beszállásoltat; ÚMTsz.

Beállítások