beszédgyakorlat fn 3A

1. (kissé rég, Isk) ’a beszédkészséget, anyanyelvi szókincset fejlesztő (általános) iskolai gyakorlat, ill. ez mint tantárgy’ ❖ Tanitott tárgyak: a. Beszéd s olvasási gyakorlatok, a beszélö organum’ kiképzése, mik egyszersmind emlékezetképzők is (1836 Szemere Bertalan C3942, 19) | e gyűjteményben … gyermekdalokon kívül sok olyasmi van …, mit más hasonló könyvekben hiába keresnénk, például: dajkarímek … beszéd- és emlékgyakorlatok (1863 Arany János C0641, 289) | Magyar beszédgyakorlatok. A népiskolák I. és II. osztályának (1879 Magyar írók élete CD27) | [a tanterv] a következő tantárgyakat foglalta magában: számolás, földrajz, beszédgyakorlat, szépírás, mérés, történelem, természettan, technológia, polgári életben előforduló iratok elmélete és gyakorlata (1942 Verbényi László CD52) | Beszédgyakorlatunk következő lépése jelzők és hasonlatok keresése volt az előbbi testrészeken kívül még a „termet”, a „haj” szavakhoz is (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 37).

2. (Isk is) ’vmely idegen nyelv gyakorlására szolgáló beszélgetés, idegen nyelvű társalgás, ill. az ezt segítő szöveg, feladat’ ❖ Francia beszédgyakorlatok (1896 PallasLex. CD02) | A séta egyuttal francia beszédgyakorlat volt (1929 Marczali Henrik CD10) | A legkisebb tanulókat a gyorsléptű szótanulással és a beszédgyakorlatok emlékezetbevésésével iparkodott hamarosan a latin beszédhez elősegíteni (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | A Függelék lexikai segédanyagot tartalmaz: orosz beszédgyakorlatokat és gazdag kifejezésgyűjteményt (1999 Új Könyvek CD29) | Sebald Heydentől a Puerilium colloquiorum formulae, a Gyermeki beszélgetések, amelyek rövid, néhány szavas latin mondatokból álló beszédgyakorlatok, párhuzamos német, lengyel és magyar szöveggel (2000 Salgó Ágnes CD40).

3. ’szónoki beszéd megalkotását, előadását fejlesztő gyakorlat, ill. az ezt segítő szöveg, feladat’ ❖ [Alkidamasz] ékesszólástana […], melyből (megbízhatatlan) hagyomány szerint Demosthenes és Aeschines is tanultak, egyéb, Gorgias stilusában irt beszédgyakorlataival együtt elvesztek (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Cicero] támadására volt a felelet Sallustius ama beszéde, melyet Quintilianus tanúsága […] daczára is hol későbbkori szónoki beszédgyakorlatnak, hol a Sallustius neve alá rejtezett M. Piso művének tartanak (1904 ÓkoriLex. CD28).

4. ’terápiás céllal alkalmazott beszédtechnikai gyakorlat’ ❖ [Marc Colombat francia orvos] a hebegők gyógykezelésére adta magát […]. Eljárásának lényege volt a ritmikus beszédgyakorlat, tekintettel a betük helyes kiejtéséhez szükséges szájállásokra (1893 PallasLex. CD02) | A 3 éves kor körüli dadogás előidézője többnyire az anyától való hosszabb-rövidebb ideig tartó elszakadás (szeparációs trauma). […] Egy ilyen apróságot még nem lehet beszédgyakorlatokra fogni (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

beszédgyakorlat főnév 3A
1. (kissé rég, Isk)
a beszédkészséget, anyanyelvi szókincset fejlesztő (általános) iskolai gyakorlat, ill. ez mint tantárgy
Tanitott tárgyak: a. Beszéd s olvasási gyakorlatok, a beszélö organum’ kiképzése, mik egyszersmind emlékezetképzők is
(1836 Szemere Bertalan)
e gyűjteményben … gyermekdalokon kívül sok olyasmi van …, mit más hasonló könyvekben hiába keresnénk, például: dajkarímek … beszéd- és emlékgyakorlatok
(1863 Arany János)
Magyar beszédgyakorlatok. A népiskolák I. és II. osztályának
(1879 Magyar írók élete)
[a tanterv] a következő tantárgyakat foglalta magában: számolás, földrajz, beszédgyakorlat, szépírás, mérés, történelem, természettan, technológia, polgári életben előforduló iratok elmélete és gyakorlata
(1942 Verbényi László)
Beszédgyakorlatunk következő lépése jelzők és hasonlatok keresése volt az előbbi testrészeken kívül még a „termet”, a „haj” szavakhoz is
(1953 Márki János–Koncz Endre)
2. (Isk is)
vmely idegen nyelv gyakorlására szolgáló beszélgetés, idegen nyelvű társalgás, ill. az ezt segítő szöveg, feladat
Francia beszédgyakorlatok
(1896 PallasLex.)
A séta egyuttal francia beszédgyakorlat volt
(1929 Marczali Henrik)
A legkisebb tanulókat a gyorsléptű szótanulással és a beszédgyakorlatok emlékezetbevésésével iparkodott hamarosan a latin beszédhez elősegíteni
(1940 Magyar művelődéstörténet)
A Függelék lexikai segédanyagot tartalmaz: orosz beszédgyakorlatokat és gazdag kifejezésgyűjteményt
(1999 Új Könyvek)
Sebald Heydentől a Puerilium colloquiorum formulae, a Gyermeki beszélgetések, amelyek rövid, néhány szavas latin mondatokból álló beszédgyakorlatok, párhuzamos német, lengyel és magyar szöveggel
(2000 Salgó Ágnes)
3.
szónoki beszéd megalkotását, előadását fejlesztő gyakorlat, ill. az ezt segítő szöveg, feladat
[Alkidamasz] ékesszólástana […], melyből (megbízhatatlan) hagyomány szerint Demosthenes és Aeschines is tanultak, egyéb, Gorgias stilusában irt beszédgyakorlataival együtt elvesztek
(1902 ÓkoriLex.)
[Cicero] támadására volt a felelet Sallustius ama beszéde, melyet Quintilianus tanúsága […] daczára is hol későbbkori szónoki beszédgyakorlatnak, hol a Sallustius neve alá rejtezett M. Piso művének tartanak
(1904 ÓkoriLex.)
4.
terápiás céllal alkalmazott beszédtechnikai gyakorlat
[Marc Colombat francia orvos] a hebegők gyógykezelésére adta magát […]. Eljárásának lényege volt a ritmikus beszédgyakorlat, tekintettel a betük helyes kiejtéséhez szükséges szájállásokra
(1893 PallasLex.)
A 3 éves kor körüli dadogás előidézője többnyire az anyától való hosszabb-rövidebb ideig tartó elszakadás (szeparációs trauma). […] Egy ilyen apróságot még nem lehet beszédgyakorlatokra fogni
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások