beszédhang fn 3A1

1. ’emberi beszéd, beszélés hallható hangja’ ❖ Kivül (zörgés ’s több beszéd hangok) (1815 Katona József C2501, 103) | Tompa nyöszörgés, beszédhangok szűrődtek ki az ajtón keresztül (1917 Réti Ödön CD10) | Csütörtökön az egyik aknánál dolgozók végre halk beszédhangokra lettek figyelmesek. Messziről, nagyon távolról hallatszott a segélykérő szó (1956 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’beszédben megmutatkozó(, a beszélőre jellemző, ill. vmely érzelmet, lelkiállapotot tükröző) hang(színezet)’ ❖ Ezen eszköz … a’ beszéd-hangnak nem árt (1807 A fösvény ángy ford. C0542, 146) | [a szavalás] érzelmeknek beszédhang általi tökélyes előadásában áll (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3004, 168) | a fülébe csengett a férfi meleg, szép beszédhangja, ahogy ma először szólt hozzá a telefonból (1913 Kaffka Margit 9290042, 74) | Evetke szerény beszédhangja az éneklésben megnő, megerősödik, mégis nagyon felismerhetően, rekedten az övé (1978 Lengyel Péter 9397003, 334).

3. (Nyelvt) ’a folyamatos beszéd tagolásával kielemezhető legkisebb (elemi) egység’ ❖ A szótag valamely egyszerű beszédhang, vagy több egyszerűből egyesült hangszakasz (1864 Szvorényi József 8458001, 17) | Hangképzés, a siketnéma-oktatás azon része, mely szerint a kezdő növendék a beszédhangok kimondására képesíttetik, egyrészt az ajakmozgások utánzása, másrészt a hanghullámoknak a gégefőn v. kézfejen történő érzékeltetése által (1894 PallasLex. CD02) | [a nyelvjárásgyűjtőnek] bizonyos nyelvészeti képzettséget kell megszereznie, bizonyos jártasságot a beszédhangok képzésének technikájában (1936 Csűry Bálint 1030002, 23) | az angol wh-t mint beszédhangot, amelynek a lényege a rezgés maga (1973 Antal László–Lotz János ford.–Lotz 1096001, 37) | A modern, számítógépes beszédelőállítással nem csak beszédhangokat és rövid mondatokat hozhatunk létre, mint Kempelen tehette 200 évvel ezelőtt; napjaink „beszélőgépei” már hosszú szövegek azonnali kimondására is alkalmasak (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beszédhang főnév 3A1
1.
emberi beszéd, beszélés hallható hangja
Kivül (zörgés ’s több beszéd hangok)
(1815 Katona József)
Tompa nyöszörgés, beszédhangok szűrődtek ki az ajtón keresztül
(1917 Réti Ödön)
Csütörtökön az egyik aknánál dolgozók végre halk beszédhangokra lettek figyelmesek. Messziről, nagyon távolról hallatszott a segélykérő szó
(1956 Országgyűlési Napló)
2.
beszédben megmutatkozó(, a beszélőre jellemző, ill. vmely érzelmet, lelkiállapotot tükröző) hang(színezet)
Ezen eszköz … a’ beszéd-hangnak nem árt
(1807 A fösvény ángy ford.)
[a szavalás] érzelmeknek beszédhang általi tökélyes előadásában áll
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
a fülébe csengett a férfi meleg, szép beszédhangja, ahogy ma először szólt hozzá a telefonból
(1913 Kaffka Margit)
Evetke szerény beszédhangja az éneklésben megnő, megerősödik, mégis nagyon felismerhetően, rekedten az övé
(1978 Lengyel Péter)
3. (Nyelvt)
a folyamatos beszéd tagolásával kielemezhető legkisebb (elemi) egység
A szótag valamely egyszerű beszédhang, vagy több egyszerűből egyesült hangszakasz
(1864 Szvorényi József)
Hangképzés, a siketnéma-oktatás azon része, mely szerint a kezdő növendék a beszédhangok kimondására képesíttetik, egyrészt az ajakmozgások utánzása, másrészt a hanghullámoknak a gégefőn v.vagy kézfejen történő érzékeltetése által
(1894 PallasLex.)
[a nyelvjárásgyűjtőnek] bizonyos nyelvészeti képzettséget kell megszereznie, bizonyos jártasságot a beszédhangok képzésének technikájában
(1936 Csűry Bálint)
az angol wh-t mint beszédhangot, amelynek a lényege a rezgés maga
(1973 Antal László–Lotz János ford.Lotz)
A modern, számítógépes beszédelőállítással nem csak beszédhangokat és rövid mondatokat hozhatunk létre, mint Kempelen tehette 200 évvel ezelőtt; napjaink „beszélőgépei” már hosszú szövegek azonnali kimondására is alkalmasak
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások