beszédmű fn 8C9 (Nyelvt is)

(retorikailag) megformált (hangzó) szöveg(ek együttese)’ ❖ Horatius és Quintilian és Cicero tanitásaik szerint, a beszédmiv a maga tárgyát ha az egyszerü volt, egyszerűn, ha zavart volt, zavarosan, szóval kit-kit a maga saját typusában festeni tartozott (1824 Szemere Pál C3949, 163) | [a költészet] egyrészt a művészetek közé tartozik, másrészt, mint irodalmi munkásság, az ember beszédművei közé (1895 PallasLex. CD02) | mindenféle írás- és beszédműben (1981 Vígh Árpád 1163002, 175) | A jelszók, falvédőszövegek, graffitik, jelvényfeliratok stb. nem csak önálló kis beszédművek, frazeológiai csoportok, hanem (tömeg)kommunikációs közvetítő eszközök, médiumok is (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

beszédmű főnév 8C9 (Nyelvt is)
(retorikailag) megformált (hangzó) szöveg(ek együttese)
Horatius és Quintilian és Cicero tanitásaik szerint, a beszédmiv a maga tárgyát ha az egyszerü volt, egyszerűn, ha zavart volt, zavarosan, szóval kit-kit a maga saját typusában festeni tartozott
(1824 Szemere Pál)
[a költészet] egyrészt a művészetek közé tartozik, másrészt, mint irodalmi munkásság, az ember beszédművei közé
(1895 PallasLex.)
mindenféle írás- és beszédműben
(1981 Vígh Árpád)
A jelszók, falvédőszövegek, graffitik, jelvényfeliratok stb.s a többi nem csak önálló kis beszédművek, frazeológiai csoportok, hanem (tömeg)kommunikációs közvetítő eszközök, médiumok is
(1997 Magyar nyelv és irodalom)

Beállítások