beszédmodor fn 4A (vál)

’az a sajátos mód, modor, stílus, amely vmely beszélő(i közösség) nyelvi megnyilatkozására v. annak vmely típusára, vmely stílusrétegre, műfajra stb. jellemző; beszédmód, beszédstílus’ ❖ [Pázmándy Dénes] beszédmodora sima ’s tömött (1841 Pesti Hírlap CD61) | Itt vagyok – itt vagyok, micsoda civil beszédmodor ez! Cúgszfűrer [= szakaszvezető], mért nem tanítják meg katonásan beszélni ezt az ujoncot? (1884 Kacziány Géza 8216003, 24) | A gyermeki mesélés könnyűségére és szabadságára emlékeztet Tersánszky beszédmodora (1937 Szegi Pál CD10) | levetettem a városias beszédmodort (1957 Kovácsics Sándor CD52) | a nyolcvanas évek elejének politikai beszédmodorát (1995 Magyar Hírlap CD09) | más beszédmodort kíván a nyilvánosság, ha a szónok közvetlen kapcsolatban van hallgatóságával […], és más megnyilatkozási formát kell választanunk, ha gondolatainkat az elektronikus tömegtájékoztatás segítségével akarjuk átadni hallgatóinknak (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beszédmodor főnév 4A (vál)
az a sajátos mód, modor, stílus, amely vmely beszélő(i közösség) nyelvi megnyilatkozására v. annak vmely típusára, vmely stílusrétegre, műfajra stb. jellemző; beszédmód, beszédstílus
[Pázmándy Dénes] beszédmodora sima ’s tömött
(1841 Pesti Hírlap)
Itt vagyok – itt vagyok, micsoda civil beszédmodor ez! Cúgszfűrer [= szakaszvezető], mért nem tanítják meg katonásan beszélni ezt az ujoncot?
(1884 Kacziány Géza)
A gyermeki mesélés könnyűségére és szabadságára emlékeztet Tersánszky beszédmodora
(1937 Szegi Pál)
levetettem a városias beszédmodort
(1957 Kovácsics Sándor)
a nyolcvanas évek elejének politikai beszédmodorát
(1995 Magyar Hírlap)
más beszédmodort kíván a nyilvánosság, ha a szónok közvetlen kapcsolatban van hallgatóságával […], és más megnyilatkozási formát kell választanunk, ha gondolatainkat az elektronikus tömegtájékoztatás segítségével akarjuk átadni hallgatóinknak
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások