besző ts ige 9c

1. ’〈szőtt kelmébe mintát〉 szövéssel beledolgoz’ ❖ k találák fel, miként lehessen a’ gyóltsba minden féle képeket bé szni (1793 Sándor István C3665, 273) | [a szőnyegbe] az 1698. évszám volt beszőve (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Már régente is, vászonba egyszerűbb mintákat az asszonyok maguk is beszőttek (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | díszítésük [ti. a derékaljaké] beszőtt csíkok, esetleg kockák (1977 NéprajziLex. CD47).

1a. (rég) ’〈szőtt kelmét〉 szövéssel (beledolgozott mintával) díszít’ ❖ [a serape, azaz poncsó] gyapjuszövetből különféle színekben készül és szélein eredeti, színes arabeskokkal van beszőve (1861 Rosty Pál 8397007, 132) | Másutt ismét nagy nehéz beszövött, vagy selyem- és kázsmér-kendőket öltenek (1887 Baksay Sándor C0736, 11) | Már az öltönye is minő csodálatos. Virágokkal beszőtt fekete selyem atillát visel (1919 Hatvany Lajos 9229008, 75).

2. (kissé rég) ’〈vmely más v. nagyobb rendszerbe〉 beépít, ennek részévé tesz vmit, es. vkit’ ❖ Az Haza’ szeretete, vólt ezeknél, a’ vallásba … szve ’s fonva (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Zimmermann C3375, 306) | [Tiszafüred] fekvésénél fogva a hadi tervekbe beszőve […] leend (1849 Kossuth Lajos CD32) | A török vaspálcza alatti pórság egészen elszolgaisodott s félig eltörökösűlt s kényurának nemcsak nyelvét, hanem szokásait s erkölcseit is részint felváltotta a honiakkal, részint beszőtte azokba (1868 Horváth Mihály 8189008, 395) | egyik műfaj sem szövi be úgy az embert egy idegen világba, mint a regény (1932 Németh László² 9485016, 48).

2a. (rég) ’〈szövetségbe〉 bevon, ennek részévé tesz vkit’ ❖ Minapon beszövék frígyekbe az álnok Bolgárt is, kinek ösztönözés nem kelle (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358006, 269) | a’ Corbáwi frigybe Bészőve már nehány nyakas nagyok (1835 Bárány Boldizsár C0781, 117).

2b. ’〈témát, részletet, szerepet stb. vmely műbe〉 beépítve annak részévé tesz; belefoglal’ ❖ [egy hosszabb epizód] oly helyen van beszőve, hol a néző figyelmének kizárólag már csak a fő actióra kellene függesztve lenni (1834 Toldy Ferenc 8481039, 360) | Josephus Flavius első századból pharisaeus volt, ki történetiratába bölcsészeti eszméket szőtt be, hogy a görögöknek és rómaiaknak inyére legyen (1843 Purgstaller József 8351003, 82) | a magyar ifjút is beszőtte énekeibe (1868 Toldy Ferenc 8481019, 289) | azért jöttem, hogy nem-e lehetne minden felvonásba beszőni az ugatást (1882 Mikszáth Kálmán C3126, 128) | Mások a litániába saját sirató szavaikat szőtték be (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 117) | a besenyő támadást megőrző mondát szőtte be művének szövegébe az ismeretlen krónikaíró (1996 Fodor István CD17).

3. ’〈nyílást, lyukat, rést〉(vmely anyagból) szövedéket készítve kitölt’ ❖ Siess … E’ rést náddal avagy veszszvel bé-szöni (1788 Bécsi Magyar Múzsa C0350, 168) | [a drótok] között lévő köz hézagokat … tsínosan bészövik (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² C3170, 76) | a bányaüregek nyilatait pedig növényhálózattal szőtte be a féltékeny természet (1869 Orbán Balázs CD22) | [a néphit szerint] szent állat a pók is, mert a menekülő Jézus után beszőtte hálójával a barlang nyílását (1988 Magyar néprajz CD47) | [a farosta] alját vékonyra szeldelt 4–5 mm széles hasítékokkal szőtték be és ezt a rosta aljához erősítették (1999 Magyar néprajz CD47).

4. ’〈anyagot, felületet, területet hosszú szálak, vonalak stb. szövedéke, ill. szövedékével〉 behálóz’ ❖ A fagyökerekkel beszőtt kanyargós erdei útak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a lányka melle dús gyöngyház gyanánt fénylett, milyet sok kékes ér besző (1910 Babits Mihály ford.–Wilde CD10) | A repedések beszőtték az egész plafónt (1955 Tatay Sándor 9704002, 231) | Rádiótelefonon kommunikálnak a testőrök, a rendőrök, a kormányőrök, a parlamenti folyosót beszövik a rádióhullámok (1994 Magyar Hírlap CD09) | [az egykori olasz miniszterelnök] pénzmosó hálózata beszőtte az egész világot (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. (vál) ’〈jelenség〉 úgy jár át vmit, hogy minden részében megtalálható, és így jellegével az egészet módosítja’ ❖ a múlt sötét árnyai beszőnek mindent (1910 Dienes Valéria CD10) | olyan drámai történet, melyet fájdalmas líra sző be (1972 Görömbei András 2018002, 289) | [Nyírő József] egész írásművészetét beszövi a természetábrázolás realizmusa és a természetfölöttiség átérzése (1997 Új Könyvek CD29).

5. beszövi magát (kissé rég, átv is) ’〈teljes átalakulással fejlődő rovar hernyója〉 fejlődése során maga által képzett szövedékkel veszi körül magát, majd ebbe bebábozódik; begubózik’ ❖ [a méh lárvája] magát bé-szövi (1775 Molnár János C3198, 184) | [a hernyók] csak egyes levelekbe szövik bémagukat (1843 Mentor C3079, 190) | Nem az él igazán, aki átlelkendezi napjait a fórumon és szalonokban, hanem aki beszövi magát álmodozásainak selyem-hálójába s az életről semmit sem akar tudni (1914 Oláh Gábor 9487064, 94) | Csak a hideg idők beköszöntekor hagyja el a hernyó a barátságtalanná váló vizet és lakásával tél idejére a víztükör felett beszövi magát (1933 Az állatok világa ford. CD46).

5a. beszövi magát (ritk, irod) ’〈vmely állapotba v. kapcsolatba〉 kerülve vki hagyja, hogy életét ennek következményei határozzák meg’ ❖ Olivia szót sem tud semmiről; s így a botorságba mindinkább beszövi magát (1843 Fekete Soma ford.–Deinhardstein–Shakespeare C5790, 360) | [Proust] a jóhiszemű gazdagok önkéntes harcai helyett léha ismeretségekbe szövi be magát (1932 Németh László² 9485016, 42).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

besző tárgyas ige 9c
1.
〈szőtt kelmébe mintát〉 szövéssel beledolgoz
k találák fel, miként lehessen a’ gyóltsba minden féle képeket bé szni
(1793 Sándor István)
[a szőnyegbe] az 1698. évszám volt beszőve
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Már régente is, vászonba egyszerűbb mintákat az asszonyok maguk is beszőttek
(1916 e. Malonyay Dezső)
díszítésük [ti. a derékaljaké] beszőtt csíkok, esetleg kockák
(1977 NéprajziLex.)
1a. (rég)
〈szőtt kelmét〉 szövéssel (beledolgozott mintával) díszít
[a serape, azaz poncsó] gyapjuszövetből különféle színekben készül és szélein eredeti, színes arabeskokkal van beszőve
(1861 Rosty Pál)
Másutt ismét nagy nehéz beszövött, vagy selyem- és kázsmér-kendőket öltenek
(1887 Baksay Sándor)
Már az öltönye is minő csodálatos. Virágokkal beszőtt fekete selyem atillát visel
(1919 Hatvany Lajos)
2. (kissé rég)
〈vmely más v. nagyobb rendszerbe〉 beépít, ennek részévé tesz vmit, es. vkit
Az Haza’ szeretete, vólt ezeknél, a’ vallásba … szve ’s fonva
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Zimmermann)
[Tiszafüred] fekvésénél fogva a hadi tervekbe beszőve […] leend
(1849 Kossuth Lajos)
A török vaspálcza alatti pórság egészen elszolgaisodott s félig eltörökösűlt s kényurának nemcsak nyelvét, hanem szokásait s erkölcseit is részint felváltotta a honiakkal, részint beszőtte azokba
(1868 Horváth Mihály)
egyik műfaj sem szövi be úgy az embert egy idegen világba, mint a regény
(1932 Németh László²)
2a. (rég)
〈szövetségbe〉 bevon, ennek részévé tesz vkit
Minapon beszövék frígyekbe az álnok Bolgárt is, kinek ösztönözés nem kelle
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
a’ Corbáwi frigybe Bészőve már nehány nyakas nagyok
(1835 Bárány Boldizsár)
2b.
〈témát, részletet, szerepet stb. vmely műbe〉 beépítve annak részévé tesz; belefoglal
[egy hosszabb epizód] oly helyen van beszőve, hol a néző figyelmének kizárólag már csak a fő actióra kellene függesztve lenni
(1834 Toldy Ferenc)
Josephus Flavius első századból pharisaeus volt, ki történetiratába bölcsészeti eszméket szőtt be, hogy a görögöknek és rómaiaknak inyére legyen
(1843 Purgstaller József)
a magyar ifjút is beszőtte énekeibe
(1868 Toldy Ferenc)
azért jöttem, hogy nem-e lehetne minden felvonásba beszőni az ugatást
(1882 Mikszáth Kálmán)
Mások a litániába saját sirató szavaikat szőtték be
(1941 Móricz Zsigmond)
a besenyő támadást megőrző mondát szőtte be művének szövegébe az ismeretlen krónikaíró
(1996 Fodor István)
3.
〈nyílást, lyukat, rést〉 (vmely anyagból) szövedéket készítve kitölt
Siess … E’ rést náddal avagy veszszvel bé-szöni
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
[a drótok] között lévő köz hézagokat … tsínosan bészövik
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
a bányaüregek nyilatait pedig növényhálózattal szőtte be a féltékeny természet
(1869 Orbán Balázs)
[a néphit szerint] szent állat a pók is, mert a menekülő Jézus után beszőtte hálójával a barlang nyílását
(1988 Magyar néprajz)
[a farosta] alját vékonyra szeldelt 4–5 mm széles hasítékokkal szőtték be és ezt a rosta aljához erősítették
(1999 Magyar néprajz)
4.
〈anyagot, felületet, területet hosszú szálak, vonalak stb. szövedéke, ill. szövedékével〉 behálóz
A fagyökerekkel beszőtt kanyargós erdei útak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a lányka melle dús gyöngyház gyanánt fénylett, milyet sok kékes ér besző
(1910 Babits Mihály ford.Wilde)
A repedések beszőtték az egész plafónt
(1955 Tatay Sándor)
Rádiótelefonon kommunikálnak a testőrök, a rendőrök, a kormányőrök, a parlamenti folyosót beszövik a rádióhullámok
(1994 Magyar Hírlap)
[az egykori olasz miniszterelnök] pénzmosó hálózata beszőtte az egész világot
(1997 Magyar Hírlap)
4a. (vál)
〈jelenség〉 úgy jár át vmit, hogy minden részében megtalálható, és így jellegével az egészet módosítja
a múlt sötét árnyai beszőnek mindent
(1910 Dienes Valéria)
olyan drámai történet, melyet fájdalmas líra sző be
(1972 Görömbei András)
[Nyírő József] egész írásművészetét beszövi a természetábrázolás realizmusa és a természetfölöttiség átérzése
(1997 Új Könyvek)
5. beszövi magát (kissé rég, átv is)
〈teljes átalakulással fejlődő rovar hernyója〉 fejlődése során maga által képzett szövedékkel veszi körül magát, majd ebbe bebábozódik; begubózik
[a méh lárvája] magát bé-szövi
(1775 Molnár János)
[a hernyók] csak egyes levelekbe szövik bémagukat
(1843 Mentor)
Nem az él igazán, aki átlelkendezi napjait a fórumon és szalonokban, hanem aki beszövi magát álmodozásainak selyem-hálójába s az életről semmit sem akar tudni
(1914 Oláh Gábor)
Csak a hideg idők beköszöntekor hagyja el a hernyó a barátságtalanná váló vizet és lakásával tél idejére a víztükör felett beszövi magát
(1933 Az állatok világa ford.)
5a. beszövi magát (ritk, irod)
〈vmely állapotba v. kapcsolatba〉 kerülve vki hagyja, hogy életét ennek következményei határozzák meg
Olivia szót sem tud semmiről; s így a botorságba mindinkább beszövi magát
(1843 Fekete Soma ford.Deinhardstein–Shakespeare)
[Proust] a jóhiszemű gazdagok önkéntes harcai helyett léha ismeretségekbe szövi be magát
(1932 Németh László²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások