beszúrás fn 4A

1. ’a beszúr igével kifejezett cselekvés’ ❖ a’ meg-ölés, avagy a’ tökélletes bé-szurás-eltt az történnék, hogy a’ Barom meg-döglene (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 85).

2. ’írott szövegbe utólag beillesztett kisebb rész’ ❖ eszébe sem juthatott miként tehette volna e bészurásokat épen maga Kazinczy (1842 Döbrentei Gábor C1071, XXIX) | kéziratai tiszták, csinosak s alig van bennök törlés vagy beszúrás (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 32) | Megálltam ennek a beszámolónak beszúrásokkal agyongyömöszölt, át- meg átfirkált kézirata fölött (1988 Lengyel Péter 9397008, 292) | A gépelési hibákat javítottuk. Saját beszúrásainkat szögletes zárójel jelzi (2000 Vida István CD17).

Sz: beszúrási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

beszúrás főnév 4A
1.
a beszúr igével kifejezett cselekvés
a’ meg-ölés, avagy a’ tökélletes bé-szurás-eltt az történnék, hogy a’ Barom meg-döglene
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
2.
írott szövegbe utólag beillesztett kisebb rész
eszébe sem juthatott miként tehette volna e bészurásokat épen maga Kazinczy
(1842 Döbrentei Gábor)
kéziratai tiszták, csinosak s alig van bennök törlés vagy beszúrás
(1906 Mikszáth Kálmán)
Megálltam ennek a beszámolónak beszúrásokkal agyongyömöszölt, át- meg átfirkált kézirata fölött
(1988 Lengyel Péter)
A gépelési hibákat javítottuk. Saját beszúrásainkat szögletes zárójel jelzi
(2000 Vida István)
Sz: beszúrási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások