betábláz ts ige 4a

1. (rég) ’vmely táblázat, jegyzék, nyilvántartás megfelelő helyére bejegyez vmit’ ❖ táblázzuk bé népességi mozgását [ti. a magyar népnek] (1841 Nagy Károly¹ C3285, 19) | bátran betáblázhatni az alföldi rossz utakat a mostoha szerencse sorába, midőn a Bécs körülti rossz út okvetlen a szamárság rubrikájába való (1857 Széchenyi István CD1501) | [a baka lapjára] szép számmal voltak a bűntetések betáblázva (1889 Kacziány Géza C2470, 71) | Ez a Bethlen Kata az irodalomtörténetekben rég el van könyvelve, élete, érdeme, hatása kikutatva és betáblázva; csak nekem maradt üres névkacat (1942 Németh László² 9485034, 302).

1a. ’〈(ismétlődő) eseményt, programot〉 vmely időpontra, ill. vmely sorozatban vhányadikként betervez, beütemez’ ❖ Másodiknak a Beksics beszéde van betáblázva (1885 Mikszáth Kálmán 8312149, 118) | előre betáblázott programjaink voltak (1994 Országgyűlési Napló CD62).

2. (/Tört v. Jog) ’〈(okirattal igazolt) hitelösszeget, adósságot〉(az adós ingatlanára) jelzálogjog keletkeztetésével ráterhel (és telekkönyvbe bejegyez)’ ❖ megnézi a’ hitelező, nincs e valami a’ leendő adós ellen betáblázva (1842 Pesti Hírlap CD61) | ezen kötelezvény minden további meghallgattatásom nélkül a pestvárosi telek-jegyzőkönyvben nevemre irott Váczi-uton levő 48-ik számu házamra és telkemre betábláztassék (1865 Kalocsa Róza 8221003, 78) | Minden a tiéd lesz: a fakereskedés, a házak, a telkek, a betáblázott pénzek (1919 Barta Lajos 9033003, 44) | [Flandorffer Ignác 1837 és 1850 között] betábláztatta a hitelezett összeget adósai ingatlanvagyonára (1994 Horváth Zoltán² CD52).

2a. (rég v. Tört) ’〈hitelezőt〉 jelzálogjog jogosultjaként elismer (és telekkönyvbe bejegyez)’ ❖ egy földesúr fölszedett adósságokat s hitelezői betábláztatták magukat (1839 Deák Ferenc beszédei C1359, 328) | [a 400 hold földnek] csak kétharmadára van betáblázva a zsidó (1876 Ágai Adolf C0546, 110) | [Deák] azt a megszorítást javasolta, hogy ne csak az ingatlanokra vonatkozóan legyen törvényes elsőségi joguk a betáblázott hitelezőknek, hanem az összes ingókra, beleértve a kereskedő áruit is (2000 Béli Gábor CD51).

2b. ’〈ingatlant〉 vkinek a javára jelzáloggal terhel’ ❖ minden betáblázott házróli minden egyes bizonyitványért (1841 Pesti Hírlap CD61) | a teleknek Horváthot megillető s Klapka nevére betáblázott felerészét (1917 Márki Sándor CD55) | a palotát, amely az övék volt, betáblázták nem is egy hitelező javára (1985 Hegedüs Géza 9233001, 101) | betáblázott ingatlan (2000 Béli Gábor CD51).

2c. (rég) ’〈ingóságot, es. személyt〉 adóssággal terhel’ ❖ Az idei termés is be van táblázva, Korcsmaadósságba nyakig levén ázva (1863 Kállay István C3389, 83) | Betábláztatom magamat mindenre az utolsó krajczárig (1882 Tolnai Lajos C4198, 165).

3. ’〈idő(szako)t〉 vmely tevékenységgel v. programmal kitölt, vmely tervezett tevékenység számára lefoglal’ ❖ ezen az őszön minden délutánom be volt táblázva (1954 Krammer Jenő CD52) | [a hétfő] teljesen be van táblázva (1994 Országgyűlési Napló CD62) | [a diákéletet] hajnali 3 vagy 4-től este 8-9 óráig szigorúan betáblázta az Intézet tanrendje (1996 Magyar reformátusok CD1210).

3a. (biz) be van táblázva ’〈az adott időszakban〉 elfoglalt vki, más elfoglaltság tölti ki az idejét’ ❖ [Lakatos György] 1996-ig be van táblázva meghívásokkal (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a kétezredik esztendőig] be vagyunk táblázva időszaki kiállításokkal (1996 Magyar Hírlap CD09) | Gassmann után Michel Piccolin gondolkodtunk, ő viszont két évre előre be van táblázva (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈összeget〉 vmely célra elkülönítve biztosít’ ❖ [a tervezett adóbevételek] egyértelműen be vannak táblázva a költségvetésbe (1991 Országgyűlési Napló CD62) | a[z állami] kiadások másik fele is jószerével be van táblázva (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (kissé rég) ’〈ablakot (ablaktáblával)〉 elfed, bezár’ ❖ [A bártfai templom] egészen Gót módra épült; magos, hoszszúkás, sárgasetétes, és kis szegletkörös üvegetskékkel bétáblázott ablakokkal (1817 Dessewffy József C1413, 21) | jól beteszszük és betáblázzuk az ablakot (1857 Széchenyi István CD1501) | Kicsi házikónak két világos ablaka, Minden este bétáblázzák, Minden reggel kitáblázzák (1862 Vadrózsák C2827, 343) | Egyik legény rúddal a betáblázott földszinti ablakokat veri be (1928 Kampis Lajos CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. betáblázott, betábláztathat

betábláz tárgyas ige 4a
1. (rég)
vmely táblázat, jegyzék, nyilvántartás megfelelő helyére bejegyez vmit
táblázzuk bé népességi mozgását [ti. a magyar népnek]
(1841 Nagy Károly¹)
bátran betáblázhatni az alföldi rossz utakat a mostoha szerencse sorába, midőn a Bécs körülti rossz út okvetlen a szamárság rubrikájába való
(1857 Széchenyi István)
[a baka lapjára] szép számmal voltak a bűntetések betáblázva
(1889 Kacziány Géza)
Ez a Bethlen Kata az irodalomtörténetekben rég el van könyvelve, élete, érdeme, hatása kikutatva és betáblázva; csak nekem maradt üres névkacat
(1942 Németh László²)
1a.
(ismétlődő) eseményt, programot〉 vmely időpontra, ill. vmely sorozatban vhányadikként betervez, beütemez
Másodiknak a Beksics beszéde van betáblázva
(1885 Mikszáth Kálmán)
előre betáblázott programjaink voltak
(1994 Országgyűlési Napló)
2. (/Tört v. Jog)
(okirattal igazolt) hitelösszeget, adósságot〉 (az adós ingatlanára) jelzálogjog keletkeztetésével ráterhel (és telekkönyvbe bejegyez)
megnézi a’ hitelező, nincs e valami a’ leendő adós ellen betáblázva
(1842 Pesti Hírlap)
ezen kötelezvény minden további meghallgattatásom nélkül a pestvárosi telek-jegyzőkönyvben nevemre irott Váczi-uton levő 48-ik számu házamra és telkemre betábláztassék
(1865 Kalocsa Róza)
Minden a tiéd lesz: a fakereskedés, a házak, a telkek, a betáblázott pénzek
(1919 Barta Lajos)
[Flandorffer Ignác 1837 és 1850 között] betábláztatta a hitelezett összeget adósai ingatlanvagyonára
(1994 Horváth Zoltán²)
2a. (rég v. Tört)
〈hitelezőt〉 jelzálogjog jogosultjaként elismer (és telekkönyvbe bejegyez)
egy földesúr fölszedett adósságokat s hitelezői betábláztatták magukat
(1839 Deák Ferenc beszédei)
[a 400 hold földnek] csak kétharmadára van betáblázva a zsidó
(1876 Ágai Adolf)
[Deák] azt a megszorítást javasolta, hogy ne csak az ingatlanokra vonatkozóan legyen törvényes elsőségi joguk a betáblázott hitelezőknek, hanem az összes ingókra, beleértve a kereskedő áruit is
(2000 Béli Gábor)
2b.
〈ingatlant〉 vkinek a javára jelzáloggal terhel
minden betáblázott házróli minden egyes bizonyitványért
(1841 Pesti Hírlap)
a teleknek Horváthot megillető s Klapka nevére betáblázott felerészét
(1917 Márki Sándor)
a palotát, amely az övék volt, betáblázták nem is egy hitelező javára
(1985 Hegedüs Géza)
betáblázott ingatlan
(2000 Béli Gábor)
2c. (rég)
〈ingóságot, es. személyt〉 adóssággal terhel
Az idei termés is be van táblázva, Korcsmaadósságba nyakig levén ázva
(1863 Kállay István)
Betábláztatom magamat mindenre az utolsó krajczárig
(1882 Tolnai Lajos)
3.
〈idő(szako)t〉 vmely tevékenységgel v. programmal kitölt, vmely tervezett tevékenység számára lefoglal
ezen az őszön minden délutánom be volt táblázva
(1954 Krammer Jenő)
[a hétfő] teljesen be van táblázva
(1994 Országgyűlési Napló)
[a diákéletet] hajnali 3 vagy 4-től este 8-9 óráig szigorúan betáblázta az Intézet tanrendje
(1996 Magyar reformátusok)
3a. (biz)
(csak szókapcsolatban)
be van táblázva
〈az adott időszakban〉 elfoglalt vki, más elfoglaltság tölti ki az idejét
[Lakatos György] 1996-ig be van táblázva meghívásokkal
(1995 Magyar Hírlap)
[a kétezredik esztendőig] be vagyunk táblázva időszaki kiállításokkal
(1996 Magyar Hírlap)
Gassmann után Michel Piccolin gondolkodtunk, ő viszont két évre előre be van táblázva
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
〈összeget〉 vmely célra elkülönítve biztosít
[a tervezett adóbevételek] egyértelműen be vannak táblázva a költségvetésbe
(1991 Országgyűlési Napló)
a[z állami] kiadások másik fele is jószerével be van táblázva
(1997 Magyar Hírlap)
4. (kissé rég)
〈ablakot (ablaktáblával) elfed, bezár
[A bártfai templom] egészen Gót módra épült; magos, hoszszúkás, sárgasetétes, és kis szegletkörös üvegetskékkel bétáblázott ablakokkal
(1817 Dessewffy József)
jól beteszszük és betáblázzuk az ablakot
(1857 Széchenyi István)
Kicsi házikónak két világos ablaka, Minden este bétáblázzák, Minden reggel kitáblázzák
(1862 Vadrózsák)
Egyik legény rúddal a betáblázott földszinti ablakokat veri be
(1928 Kampis Lajos)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. betáblázott, betábláztathat

Beállítások