betapaszt ts ige 5a2

1. (átv is) ’〈rést, nyílást〉 vmely tapadós anyaggal betöm, ill. így légmentesen lezár, eltöm’ ❖ szükségtek vagyon a’ Filozofiára fogyatkozásaitokat bétapasztani (1792 Kazinczy Ferenc ford.–Wieland C2553, 294) | A háztulajdonos sietett pincelyukait beduggatni, s gazzal és trágyával tapasztani be kapuit [az árvíz ellen] (1844 Sárosi Gyula 8404072, 336) | A légnyomás elleni védelemül bedeszkázott, ragasztószalagokkal betapasztott ablakok (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈fal(ban levő nyílás)ba ablakot〉 tapadós anyaggal rögzít, beragaszt’ ❖ egy ablakot betapasztottunk a falba (1860–1865 Arany János 8014010, 40) | A régi kis házakon utcára ablaknak csak szűk lyuk nyílott s ebbe az egyetlen üveglapot jól betapasztották (1916 e. Malonyay Dezső CD07).

2. (rég) ’〈nyílást〉 vmivel befedve lezár’ ❖ ? a’ ládák hézagai erős papirral betapasztandók (1843 Pesti Hírlap CD61) | a hólyaggal betapasztott [befőttes]üvegben (1894 Mikszáth Kálmán CD04).

2a. (átv is) ’〈szájat, fület, szemet〉(tenyérrel) erősen befog’ ❖ így az irigyeinek-is a’ szájokat bé-tapasztá (1783 Molnár János C0293, 399) | az urak mindent elsimitnak, pénzzel betapasztják a száját mindenkinek (1878 Vértesi Arnold C4448, 124) | a száját forró csókjaimmal betapasztottam (1918 Berkes Imre Izidor CD10) | legszívesebben betapasztotta volna a fülét (1934 Névai László CD10) | betapasztotta a szemét és nem mert fölnézni (1938 Schöpflin Gyula CD10) | [a kislány] száját és orrát betapasztotta (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈sebet〉 vmely kötszerrel v. sebtapasszal befed (és leragaszt)’ ❖ [öregapó] egyik arcán a még friss seb csak imígy-amúgy betapasztva (1850 Jókai Mór CD18) | Nedves anyaggal betapasztották sebeit és dárdákra fektetve vitték táborukhoz (1937 Egri Viktor 9119001, 43) | az ügyeletes orvos a szünetben a horzsolásokat betapasztotta (1962 Esti Hírlap júl. 27. C4751, 2).

3. (rég, átv is)(réseit, hézagait eltömve) kenhető, tapadós anyaggal vastag rétegben beken, bevon vmit’ ❖ [a gonosz gondolatok] a’ vétek moslékába mártyák, annak […] úndok büzü ganajával, örök büntetésre való érdemeſségével be-tapaſztyák az embert (1777 Molnár János C3195, 592) | [a lábam] iszappal mintegy betapasztva (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 351) | [a fészek külső oldala] világos színü mohval tapasztatik be és más olly anyagokkal mellyeknek színe egészen megegyez a’ bokor ágaiéval ’s a’ fészek nem egy könyen tűn szembe (1834 Garasos Tár 8625001, 69).

3a. ’〈földes padlót, (ház)falat stb.〉 rendsz. sárral vastag rétegben bekenve simává tesz’ ❖ Patits: Paraszt haz’ óldalának vessz-fonatékja, mellyet osztán bé-tapasztanak (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 173) | a takarmánytár az istálló fölé épittetett: talajának alkalmasan be kell tapasztva lenni, nehogy a kipárolgás és istállógőz a takarmányt megrontsa (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 576) | új épületeknél […] elsőséget adnak a kőnek és téglának, vagy legalább vakolattal tapasztják be a fafalakat (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a tetőt többnyire náddal fedték be, a falakat betapasztották pelyvás sárral, vékonyan tapasztottak, hogy minél előbb megszáradjon és bemeszelhessék (1973 Gion Nándor 9190006, 164).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betapasztott; ÚMTsz.

betapaszt tárgyas ige 5a2
1. (átv is)
〈rést, nyílást〉 vmely tapadós anyaggal betöm, ill. így légmentesen lezár, eltöm
szükségtek vagyon a’ Filozofiára fogyatkozásaitokat bétapasztani
(1792 Kazinczy Ferenc ford.Wieland)
A háztulajdonos sietett pincelyukait beduggatni, s gazzal és trágyával tapasztani be kapuit [az árvíz ellen]
(1844 Sárosi Gyula)
A légnyomás elleni védelemül bedeszkázott, ragasztószalagokkal betapasztott ablakok
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈fal(ban levő nyílás)ba ablakot〉 tapadós anyaggal rögzít, beragaszt
egy ablakot betapasztottunk a falba
(1860–1865 Arany János)
A régi kis házakon utcára ablaknak csak szűk lyuk nyílott s ebbe az egyetlen üveglapot jól betapasztották
(1916 e. Malonyay Dezső)
2. (rég)
〈nyílást〉 vmivel befedve lezár
?
a’ ládák hézagai erős papirral betapasztandók
(1843 Pesti Hírlap)
a hólyaggal betapasztott [befőttes]üvegben
(1894 Mikszáth Kálmán)
2a. (átv is)
〈szájat, fület, szemet〉 (tenyérrel) erősen befog
így az irigyeinek-is a’ szájokat bé-tapasztá
(1783 Molnár János)
az urak mindent elsimitnak, pénzzel betapasztják a száját mindenkinek
(1878 Vértesi Arnold)
a száját forró csókjaimmal betapasztottam
(1918 Berkes Imre Izidor)
legszívesebben betapasztotta volna a fülét
(1934 Névai László)
betapasztotta a szemét és nem mert fölnézni
(1938 Schöpflin Gyula)
[a kislány] száját és orrát betapasztotta
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
〈sebet〉 vmely kötszerrel v. sebtapasszal befed (és leragaszt)
[öregapó] egyik arcán a még friss seb csak imígy-amúgy betapasztva
(1850 Jókai Mór)
Nedves anyaggal betapasztották sebeit és dárdákra fektetve vitték táborukhoz
(1937 Egri Viktor)
az ügyeletes orvos a szünetben a horzsolásokat betapasztotta
(1962 Esti Hírlap júl. 27.)
3. (rég, átv is)
(réseit, hézagait eltömve) kenhető, tapadós anyaggal vastag rétegben beken, bevon vmit
[a gonosz gondolatok] a’ vétek moslékába mártyák, annak […] úndok büzü ganajával, örök büntetésre való érdemeſségével be-tapaſztyák az embert
(1777 Molnár János)
[a lábam] iszappal mintegy betapasztva
(1818 k. Fáy András¹)
[a fészek külső oldala] világos színü mohval tapasztatik be és más olly anyagokkal mellyeknek színe egészen megegyez a’ bokor ágaiéval ’s a’ fészek nem egy könyen tűn szembe
(1834 Garasos Tár)
3a.
〈földes padlót, (ház)falat stb.〉 rendsz. sárral vastag rétegben bekenve simává tesz
Patits: Paraszt haz’ óldalának vessz-fonatékja, mellyet osztán bé-tapasztanak
(1792 Baróti Szabó Dávid)
a takarmánytár az istálló fölé épittetett: talajának alkalmasan be kell tapasztva lenni, nehogy a kipárolgás és istállógőz a takarmányt megrontsa
(1854 Gazdasági Lapok)
új épületeknél […] elsőséget adnak a kőnek és téglának, vagy legalább vakolattal tapasztják be a fafalakat
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a tetőt többnyire náddal fedték be, a falakat betapasztották pelyvás sárral, vékonyan tapasztottak, hogy minél előbb megszáradjon és bemeszelhessék
(1973 Gion Nándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betapasztott; ÚMTsz.

Beállítások